Praha 16

Bartoňova, Cementářská, Černošická, Elišky Přemyslovny, Chuchelský háj, Jana Čerstvého, K Přehradám, Kraslická, Loučanská, Matějovského, Matjuchinova, Na Cikánce, náměstí Chuchelských bojovníků, náměstí Osvoboditelů, Otínská, Starochuchelská, Strakonická, Tachovská, U Karlova stánku, U Malé řeky, U Národní galerie, V lázních, Václava Balého, Vladislava Vančury, Vrážská, Vykoukových, Výpadová, Výzkumníků, Zbraslavská, Zbraslavské náměstí, Zderazská, Žabovřeská, Žitavského, nezařazeno

Pomník Josef Wunsheim von Lilienthal

Autor: Jiří Bárta, 24.05.2012
Umístění: Praha 16, Velký háj, nad Radotínem
Nápis:
WJ
19 28/6 43
Poznámka:

Jedna z Radotínských legend, kterou jsem slýchával od svého dědy, vyprávěla o pomníčku německého vojáka kdesi v lese nad hájovnou. Měl prý se v těch místech zastřelit, aby nemusel do války. Kámen s křížkem na jeho památku se nacházel v části zvané V modřínkách, dnes někde na pomezí smrčiny a doubí, kousek pod hřebenovou pěšinou. Na tom se shoduje většina pamětníků. Zároveň však dodávají, že ten kámen už tam dávno není, že někam zmizel a tak podobně.
Pan doktor Miroslav Dlouhý kdysi vypátral původ tohoto mladého muže a motiv jeho činu. Byl jím mladý lesní adjunkt Josef Wunsheim von Lilienthal. Jeho otec spravoval Zbraslavský zámek a za okupace se přihlásil k německému občanství. Maminku měl ale Češku a sám se prý také cítil spíše Čechem. To však nebránilo říšské branné moci, aby ho povolala na ruskou frontu. Jedna verze říká, že měl teprve nastoupit, druhá, že odtamtud přijel domů na dovolenou. Každopádně se toho dne, 28. června 1943 rozhodl, že už se tam určitě nevrátí.
Pan Jaroš, dnes 94 letý, vzpomíná, jak ještě dlouho po válce chodil s hajným Seydlem k pomníčku, zapálit v den výročí svíčku. Ale i on dodává – pomníček zmizel a již mnoho let tam není.
Někdy z jara jsem se proto do těch míst vypravil. Celý les v té části Velkého háje jsem křížem krážem prochodil, ale bohužel bez úspěchu. Musel jsem tedy pamětníkům dát za pravdu a bylo mi přitom líto zmizelé památky. Nějaký čas na to jsme tam zašli s účastníky vycházky s letopiseckou komisí a v domnělých místech krátce postáli a vzpomněli památky dávného spoluobčana.
A zde by mohl příběh skončit.
Ještě toho dne se ale nečekaně vynořily nové informace, které podstatně změnily situaci. Pan Andr vzpomněl, že se „Pepa“ pokoušel střelit už jednou, dole v ulici pod hájovnou a jen duchapřítomný zásah několika žen tenkrát zabránil nejhoršímu. Později, již v osudné pondělí 28. června, poslal ho hajný Seydl nahoru do lesa, že tam je srnec, ať tedy jde napřed, že se pak sejdou. Zanedlouho nato se však ozval z lesa výstřel a ještě toho dne snášeli na nosítkách mrtvého adjunkta dolů do Radotína. Ptal jsem se tedy pana Andra, neví-li také něco víc o osudu pomníčku? Prý už léta není. „Ale kdepak, tam co ho hledáte nikdy nebyl, je trochu blíž ve smrčí, na konci řady borovic co se táhne odspodu až nahoru na hřeben.“ Vrátil jsem se tedy tam co jsem před časem hledal a dle rady držel se borovic. V horní části svahu je hustý podrost z trav a ostružiní a tam jsem ho také nakonec přece jen našel. U paty jedné ze sosen, spíše oblý, zavalitý kámen, celý porostlý mechy. Na jeho horní straně prosvítala část nápisu a po očištění objevilo se vytesané celé datum události, vprostřed pak stylizovaný erb s iniciálami W.J. a nad ním jednoduchý kříž se snítkou po straně. Prostý památník s výhledem na údolí, na Radotín i na Zbraslavský zámek. Pěkné místo.
Jsem rád, že se podařilo pomníček znovu objevit, a z legendy udělat opět skutečný příběh. Dne 28.6.2012 to bude (bylo) přesně 69 let. Vzpomeňme tedy na rodáka z našeho kraje, jehož život jako mnohým zmařila válka.

Po válce byly ostatky J. Wunschheima exhumovány z hrobu, neznámo kým a uloženy neznámo kde. Hrob byl prodán. S největší pravděpodobností vše zařídil jeho otec. Ten čelil obvinění z kolaborace a rovněž se ze Zbraslavi odstěhoval a stopy po něm se ztratily, takže se ani nedá zjistit, jestli byl odsouzen.

Pro ty kdo by se k pomníčku rádi vypravili - malý návod:
Od urnového háje se dáme úvozovou cestou vzhůru, nahoře se stáčí doleva, jdeme dále ještě asi padesát metrů a na rozcestí odbočíme vlevo a hned znovu doleva, pěšinou pak dojdeme až na hřeben, takřka až na vyhlídku nad Radotínem a zde se pustíme vpravo na hřebenovou pěšinu. Asi po patnácti metrech je po levé straně pěkný dub a od něho pár metrů po svahu bříza a vedle ní jedna z borovic. Pod patou jejího kmene je náš pomníček.
Jiří Bárta
Pramen: http://www.letopisciradotin.cz/clanky/12pomnicek/12pomnicek.html
Nálezové místo se od té doby trochu změnilo, na místě je nyní (2015) paseka bez stromů a podrostu.


Souřadnice: N49°59'3.7'' E14°21'1.9''
Pomník přidal: Jiří Bárta
Příprava dat: Vladimír Štrupl

Pomník Karel Mejstřík

Autor: Diana Štruplová, 01.08.2006
Umístění: Praha 16, Bartoňova, Zbraslav
Nápis:
ZDE PADL
6.5.1945
KAREL MEJSTŘÍK
BRIG. GENERÁL V.V.

Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE-0016-20284
Souřadnice: N49°58'32.2'' E14°23'11.32''
Pomník přidal: Vladimír Štrupl

Pomník Obětem 1. světové války

Autor: Jiří Porteš, 02.06.2012
Umístění: Praha 16, Cementářská, Lochkov, u zastávky MHD
Nápis:
PADLÝM VOJÍNŮM
1914-1918

TENTO PAMĚTNÍK POSTAVEN
BYL NA VĚČNOU PAMĚŤ
PŘÍKLADNÉ LÁSKY K VLASTI
SPOLUOBČANŮM-HRDINŮM,
KTEŘÍ VE SVĚTOVÉ VÁLCE
ZA SVOBODU NÁRODA
OBĚTOVALI ŽIVOT.

VĚNUJE OBČANSTVO LOCHKOVSKÉ A
MÍSTNÍ KORPORACE.

Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE-0016-37199
Souřadnice: N50°0'4.28'' E14°20'33.43'' - přibližná pozice dle adresy
Pomník přidal: Jiří Porteš

Pomník Obětem 2. světové války

Autor: Jiří Porteš, 02.06.2012
Umístění: Praha 16, Cementářská, v parčíku za místní knihovnou
Nápis:
VŠEM OBĚTEM
DRUHÉ
SVĚTOVÉ VÁLKY

Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE-0016-37200
Souřadnice: N50°0'4.28'' E14°20'33.43'' - přibližná pozice dle adresy
Pomník přidal: Jiří Porteš

Pomník Obětem 1. a 2. světové války

Autor: Hanzz, 13.02.2009
Umístění: Praha 16, Černošická 168/12, Lipence
Nápis:
NA PAMĚŤ PADLÝM V I.SVĚTOVÉ VÁLCE
BAMBAS B., ČUBA K., DVOŘÁČEK B., HORÁLEK F., HOŘSKÝ F., HRUŠKA V., KLABÍK A., KLABÍK R., KLABÍK V., KOTEK J., KOTRBA J., LEBEDA V., LEHOVEC F., MAREK K., MILOTA K., PREK A., RAK F., ŠAFRÁNEK F., ŠAFRÁNEK K., ŠABOCH V., ŠTĚTINA K., VEJVODA J., VODVÁŘKA A., ZAMRAZIL F., ZIMA J., ŽÁK F.,

OBĚTÍ II. SVĚT. VÁLKY
ČERSTVÝ J., HOUBA B., MALÝ J., ŠULC M., VANČURA O., RODINY KÖNIGOVY
ČEST VAŠÍ PAMÁTCE !

Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE-0016-20275
Pomník přidal: Stanislav Kain

Pamětní deska František Hostoš

Autor: Diana Štruplová, 01.08.2006
Umístění: Praha 16, Elišky Přemyslovny 440, Zbraslav
Nápis:
ZDE PADL 5.5.1945
FRANTIŠEK HOSTOŠ
ČLEN SBORU DOBROVOL.
HASIČŮ VE ZBRASLAVI I.

Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE-0016-20257
Souřadnice: N49°58'25.52'' E14°23'35.98''
Pomník přidal: Diana Štruplová

Hrob Obětí 2. světové války

Autor: Milena Městecká, 04.11.2007
Umístění: Praha 16, Chuchelský háj, Velká Chuchle, Chuchelský háj, před hřbitovem, po levé straně
Nápis:
VĚRNI ZŮSTANEME
OBĚTEM KVĚTNOVÉ REVOLUCE 1945
JEDNOTA SVAZU BOJOVNÍKŮ ZA SVOBODU VE VELKÉ CHUCHLI

HAUNER JAROSLAV Z VELKÉ CHUCHLE,
HAVLÍČEK JAN Z V.CH.,
HLADKÝ EMANUEL Z V.CH.,
KALENDA VÁCLAV Z V.CH.,
KOCOUREK FRANTIŠEK Z V.CH.,
KOCOUREK JIŘÍ Z V.CH.,
KROUPA FRANTIŠEK Z V.CH.,
MAJER FRANTIŠEK Z V.CH.,
MRÁZEK ANTONÍN Z V.CH.,
POKORNÝ JOSEF Z V.CH.,
RYBÁČEK BOHDAN Z V.CH.,
STEINBERGER TOMÁŠ Z V.CH.,
SUCHÁNEK VLADIMÍR Z V.CH.,
ŠMEJDA KAREL Z V.CH.,
DVOŘÁK VÁCLAV Z PRAHY,
FIALA JOSEF Z PRAHY XVI,
HAVELKA ANTONÍN Z KARLOVY HUTĚ,
MAŠITA KVĚTOSLAV ZE VŠENOR,
ANGELOV MARIN Z BULHARSKA,
LEBENOV ILJA Z BULHARSKA,
PUGEČEV IFIN Z BULHARSKA,
3 NEZNÁMÍ BOJOVNÍCI
Poznámka:

Ve společném hrobě jsou uloženy ostatky osob, které položily své životy v květnovém odboji v roce 1945 na území Velké Chuchle a blízkém okolí. Je v něm uloženo 25 osob, z toho 14 občanů Velké Chuchle, 5 mimochuchelských, 3 občané bulharské národnosti a 3 neznámí bojovníci. Ne všichni vyjmenovaní jsou zde pohřbeni.
Původně, pouze dřevěným křížem, označený hrob byl v roce 1950 osazen mramorovou deskou se jmény obětí.
(zdroj databáze CEVH MO ČR)


Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE-0016-20283
Souřadnice: N50°1'4.3'' E14°23'10.7''
Pomník přidal: Milena Městecká

Hrob Jan Havlíček

 • + o skupině VPM (P-16, V. Chuchle, hřbitov)
  • Praha 16, hřbitov Velká Chuchle, Chuchelský háj, u kostela sv. Jana Nepomuckého
   souřadnice středu hřbitova: 50°01'05.78"N, 14°23'11.86"E
   Hřbitov, jenž býval při dolním kostele Panny Marie, byl zrušen, neboť býval zaplavován častými povodněmi. Obyvatelé obou Chuchlí se pohřbívají na hřbitově v lesní samotě mezi Malou a Velko Chuchlí u kostela sv. Jana Nepomuckého. Hřbitov má rozlohu 1 908 m2.
   (Zdroj: Kovařík, Petr – Klíč k pražským hřbitovům, Praha, NLN, 2001)

  • Zobrazit všechna VPM ve skupině
Autor: Vladimír Štrupl, 12.10.2008
Umístění: Praha 16, Chuchelský háj, hřbitov
Nápis:
JAN HAVLÍČEK
*11.V.1879 +12.I.1934
ITÁLSKÝ LEGIONÁŘ.

Pomník přidal: Diana a Vladimír Štruplovi

Hrob Karel Král

 • + o skupině VPM (P-16, V. Chuchle, hřbitov)
  • Praha 16, hřbitov Velká Chuchle, Chuchelský háj, u kostela sv. Jana Nepomuckého
   souřadnice středu hřbitova: 50°01'05.78"N, 14°23'11.86"E
   Hřbitov, jenž býval při dolním kostele Panny Marie, byl zrušen, neboť býval zaplavován častými povodněmi. Obyvatelé obou Chuchlí se pohřbívají na hřbitově v lesní samotě mezi Malou a Velko Chuchlí u kostela sv. Jana Nepomuckého. Hřbitov má rozlohu 1 908 m2.
   (Zdroj: Kovařík, Petr – Klíč k pražským hřbitovům, Praha, NLN, 2001)

  • Zobrazit všechna VPM ve skupině
Autor: Vladimír Štrupl, 12.10.2008
Umístění: Praha 16, Chuchelský háj, hřbitov
Nápis:
ING. KAREL KRÁL
KAPITÁN V ZÁL.
*23.11.1891 +10.7.1958

Pomník přidal: Diana a Vladimír Štruplovi

Hrob Josef Serafin a voják Mára

 • + o skupině VPM (P-16, V. Chuchle, hřbitov)
  • Praha 16, hřbitov Velká Chuchle, Chuchelský háj, u kostela sv. Jana Nepomuckého
   souřadnice středu hřbitova: 50°01'05.78"N, 14°23'11.86"E
   Hřbitov, jenž býval při dolním kostele Panny Marie, byl zrušen, neboť býval zaplavován častými povodněmi. Obyvatelé obou Chuchlí se pohřbívají na hřbitově v lesní samotě mezi Malou a Velko Chuchlí u kostela sv. Jana Nepomuckého. Hřbitov má rozlohu 1 908 m2.
   (Zdroj: Kovařík, Petr – Klíč k pražským hřbitovům, Praha, NLN, 2001)

  • Zobrazit všechna VPM ve skupině
Autor: Bernard Panuš, 06.09.2016
Umístění: Praha 16, Chuchelský háj, hřbitov Velká Chuchle, u kostela sv. Jana Nepomuckého
Nápis:
JOSEF SERAFIN
*3.2.1922 +11.9.2006
MJR. V.V.
RYTÍŘ ČESTNÉ LEGIE
FRANCOUZSKÉ REPUBLIKY
ÚČASTNÍK BOJŮ U DUNKERQUE
ZA II. SVĚT. VÁLKY V ROCE 1944 - 1945
Poznámka:

Poslední 2 fotky v příloze - foto původního hrobu (původně jen s příjmením Mára) s přiloženou fotkou vojáka v uniformě tankisty, majora AČR.


Souřadnice: N50°1'5.78'' E14°23'11.86'' (střed hřbitova)
Pomník přidal: Bernard Panuš
Příprava dat: Milan Lašťovka