Praha 16

Pamětní desky Obětem 1. světové války

Autor: Vladimír Štrupl, 12.10.2008
Umístění: Praha 16, Starochuchelská 240, na budově ZŠ Charlotty Masarykové
Nápis:
NAŠIM PADLÝM
VAŠÍ SMRTÍ – NAŠE SVOBODA

BÁRTA KAREL *10.3.1894 – 5.2.1915 NEZVĚST. V RUSKU
ČERNÝ FRANT. *7.4.1890 – 14.8.1916 – PADL V ALBANII
ČUMRDA JOS. *23.2.1889 – 1.1.1916 – NEZVĚST. V SRBSKU
ČUMRDA VÁCL. *5.1.1890 – 29.3.1916 – ZEMŘEL VE V. CHUCHLI
DVOŘÁK FR. *18.3.1881 – 12.12.1915 – NEZVĚST. V SRBSKU
DVOŘÁK JAN *25.5.1883 – 6.9.1918 – PADL V RUSKU V SIVENCE
HÁJEK FRANT. *6.5.1876 – 10.11.1914 – PADL V SRBSKU
HAVLÍČEK FRANT. *9.5.1872 – 24.8.1917 PADL, AJDOVČINA, OTLICA, PŘÍMOŘÍ.

KAČEŘOVSKÝ JAN *2.5.1875 – 31.8.1915 PADL V HALIČI PODHAJCE
KLÁN LADISLAV *27.6.1876 – 15.3.1916 ZEMŘEL - SICILIE, ASINARO
MASOPUST KAREL *10.11.1899 – 6.12.1917 PADL GALLIO, TIONE, ITALIE
MRÁZ JOSEF *5.1.1899 17.12.1917 ZEMŘEL SLATINA, ŠTÝRSKO
PLAŠIL JOSEF *14.5.1886 – 1.7.1919 ZEMŘEL VE V. CHUCHLI
SKŘIVAN ANT. *8.1.1888 – 24.9.1915 – NEZVĚST. V SRBSKU
ŠAFRÁNEK FR. *24.7.1884 – 27.6.1918 – PADL-FRANZELA, ASIAGO, ITALIE
ŠMÍDEK JOSEF *26.5.1881 – 1.1.1918 ZEMŘEL V TEREZÍNĚ.

PRST Z BOJIŠŤ
ZBOROV
DOOSALTO
TERRON
1918-1938
ULOŽENA
K OSLAVÁM
20. VÝROČÍ
Č.S.R. 14./8. 1938

1914-1918

Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE-0016-20264
Pomník přidal: Diana a Vladimír Štruplovi
Příprava dat: Vladimír Štrupl

Lípa svobody

Autor: Vladimír Štrupl, 26.03.2021
Umístění: Praha 16, Starochuchelská, u obchodu naproti pomníku Obětem 1. a 2. světové války
Nápis:
LÍPA SVOBODY
vysazena dne 25. října 2018
MČ Praha Velká Chuchle
ke 100. výročí vzniku
Československé republiky
1918-2018

Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Diana a Vladimír Štruplovi

Lípa svobody

Autor: Vladimír Štrupl, 26.03.2021
Umístění: Praha 16, Starochuchelská, mezi ulicemi Starochuchelská a Pod Akáty v areálu ZŠ Charlotty Masarykové.
Nápis:
LÍPA SVOBODY
ZASAZENA 15/7 1928
K 10. VÝROČÍ
ČSL. REPUBLIKY
JEDNOTOU ČSL. O. L.

NEZAPOMEŇTE
PADLÝCH ZA
SVOBODU VLASTI

Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Diana a Vladimír Štruplovi