Praha 16

Hrob Obětí 2. světové války

Autor: Milena Městecká, 04.11.2007
Umístění: Praha 16, Chuchelský háj, Velká Chuchle, Chuchelský háj, před hřbitovem, po levé straně
Nápis:
VĚRNI ZŮSTANEME
OBĚTEM KVĚTNOVÉ REVOLUCE 1945
JEDNOTA SVAZU BOJOVNÍKŮ ZA SVOBODU VE VELKÉ CHUCHLI

HAUNER JAROSLAV Z VELKÉ CHUCHLE,
HAVLÍČEK JAN Z V.CH.,
HLADKÝ EMANUEL Z V.CH.,
KALENDA VÁCLAV Z V.CH.,
KOCOUREK FRANTIŠEK Z V.CH.,
KOCOUREK JIŘÍ Z V.CH.,
KROUPA FRANTIŠEK Z V.CH.,
MAJER FRANTIŠEK Z V.CH.,
MRÁZEK ANTONÍN Z V.CH.,
POKORNÝ JOSEF Z V.CH.,
RYBÁČEK BOHDAN Z V.CH.,
STEINBERGER TOMÁŠ Z V.CH.,
SUCHÁNEK VLADIMÍR Z V.CH.,
ŠMEJDA KAREL Z V.CH.,
DVOŘÁK VÁCLAV Z PRAHY,
FIALA JOSEF Z PRAHY XVI,
HAVELKA ANTONÍN Z KARLOVY HUTĚ,
MAŠITA KVĚTOSLAV ZE VŠENOR,
ANGELOV MARIN Z BULHARSKA,
LEBENOV ILJA Z BULHARSKA,
PUGEČEV IFIN Z BULHARSKA,
3 NEZNÁMÍ BOJOVNÍCI
Poznámka:

Ve společném hrobě jsou uloženy ostatky osob, které položily své životy v květnovém odboji v roce 1945 na území Velké Chuchle a blízkém okolí. Je v něm uloženo 25 osob, z toho 14 občanů Velké Chuchle, 5 mimochuchelských, 3 občané bulharské národnosti a 3 neznámí bojovníci. Ne všichni vyjmenovaní jsou zde pohřbeni.
Původně, pouze dřevěným křížem, označený hrob byl v roce 1950 osazen mramorovou deskou se jmény obětí.
(zdroj databáze CEVH MO ČR)


Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE-0016-20283
Souřadnice: N50°1'4.3'' E14°23'10.7''
Pomník přidal: Milena Městecká

Hrob Jan Havlíček

 • + o skupině VPM (P-16, V. Chuchle, hřbitov)
  • Praha 16, hřbitov Velká Chuchle, Chuchelský háj, u kostela sv. Jana Nepomuckého
   souřadnice středu hřbitova: 50°01'05.78"N, 14°23'11.86"E
   Hřbitov, jenž býval při dolním kostele Panny Marie, byl zrušen, neboť býval zaplavován častými povodněmi. Obyvatelé obou Chuchlí se pohřbívají na hřbitově v lesní samotě mezi Malou a Velko Chuchlí u kostela sv. Jana Nepomuckého. Hřbitov má rozlohu 1 908 m2.
   (Zdroj: Kovařík, Petr – Klíč k pražským hřbitovům, Praha, NLN, 2001)

  • Zobrazit všechna VPM ve skupině
Autor: Vladimír Štrupl, 12.10.2008
Umístění: Praha 16, Chuchelský háj, hřbitov
Nápis:
JAN HAVLÍČEK
*11.V.1879 +12.I.1934
ITÁLSKÝ LEGIONÁŘ.

Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Diana a Vladimír Štruplovi

Hrob Karel Král

 • + o skupině VPM (P-16, V. Chuchle, hřbitov)
  • Praha 16, hřbitov Velká Chuchle, Chuchelský háj, u kostela sv. Jana Nepomuckého
   souřadnice středu hřbitova: 50°01'05.78"N, 14°23'11.86"E
   Hřbitov, jenž býval při dolním kostele Panny Marie, byl zrušen, neboť býval zaplavován častými povodněmi. Obyvatelé obou Chuchlí se pohřbívají na hřbitově v lesní samotě mezi Malou a Velko Chuchlí u kostela sv. Jana Nepomuckého. Hřbitov má rozlohu 1 908 m2.
   (Zdroj: Kovařík, Petr – Klíč k pražským hřbitovům, Praha, NLN, 2001)

  • Zobrazit všechna VPM ve skupině
Autor: Vladimír Štrupl, 12.10.2008
Umístění: Praha 16, Chuchelský háj, hřbitov
Nápis:
ING. KAREL KRÁL
KAPITÁN V ZÁL.
*23.11.1891 +10.7.1958

Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Diana a Vladimír Štruplovi

Hrob Josef Serafin a voják Mára

 • + o skupině VPM (P-16, V. Chuchle, hřbitov)
  • Praha 16, hřbitov Velká Chuchle, Chuchelský háj, u kostela sv. Jana Nepomuckého
   souřadnice středu hřbitova: 50°01'05.78"N, 14°23'11.86"E
   Hřbitov, jenž býval při dolním kostele Panny Marie, byl zrušen, neboť býval zaplavován častými povodněmi. Obyvatelé obou Chuchlí se pohřbívají na hřbitově v lesní samotě mezi Malou a Velko Chuchlí u kostela sv. Jana Nepomuckého. Hřbitov má rozlohu 1 908 m2.
   (Zdroj: Kovařík, Petr – Klíč k pražským hřbitovům, Praha, NLN, 2001)

  • Zobrazit všechna VPM ve skupině
Autor: Bernard Panuš, 06.09.2016
Umístění: Praha 16, Chuchelský háj, hřbitov Velká Chuchle, u kostela sv. Jana Nepomuckého
Nápis:
JOSEF SERAFIN
*3.2.1922 +11.9.2006
MJR. V.V.
RYTÍŘ ČESTNÉ LEGIE
FRANCOUZSKÉ REPUBLIKY
ÚČASTNÍK BOJŮ U DUNKERQUE
ZA II. SVĚT. VÁLKY V ROCE 1944 - 1945
Poznámka:

Poslední 2 fotky v příloze - foto původního hrobu (původně jen s příjmením Mára) s přiloženou fotkou vojáka v uniformě tankisty, majora AČR.


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Souřadnice: N50°1'5.78'' E14°23'11.86'' (střed hřbitova)
Pomník přidal: Bernard Panuš
Příprava dat: Milan Lašťovka

Hrob Ferdinand Dudek

Autor: Jiřina Fleischmanová, 04.07.2021
Umístění: Praha 16, Chuchelský háj, hřbitov
Nápis:
FERDINAND DUDEK
*23.I.1892 +5.V.1971
Poznámka:

První hodnost v legiích: vojín
Poslední hodnost v legiích: vojín
Hodnost rakousko-uherské armády: vojín
Bydliště: Dejvice okr. Praha
Datum narození: 23.1.1892
Místo narození: Chuchle okr. Praha
Datum zařazení do jiné (další) legie: 5.12.1918
Konec v legiích: 13.9.1920
Zkratky armád, u kterých sloužil: LI
První útvar rakousko-uherské armády: 28.p.pl.
Poslední útvar rakousko-uherské armády: 6.dom.p.pl.
První útvar v legiích: 33.p.pl.
Poslední útvar v legiích: 33.p.pl.
Zajetí:1.8.1917, Rábno
(zdroj: http://www.vuapraha.cz/fallensoldierdatabase)

další informace: http://legie100.com/krev-legionare/9000/


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Jiřina Fleischmanová

Urna František Šíma

 • + o skupině VPM (P-16, V. Chuchle, hřbitov)
  • Praha 16, hřbitov Velká Chuchle, Chuchelský háj, u kostela sv. Jana Nepomuckého
   souřadnice středu hřbitova: 50°01'05.78"N, 14°23'11.86"E
   Hřbitov, jenž býval při dolním kostele Panny Marie, byl zrušen, neboť býval zaplavován častými povodněmi. Obyvatelé obou Chuchlí se pohřbívají na hřbitově v lesní samotě mezi Malou a Velko Chuchlí u kostela sv. Jana Nepomuckého. Hřbitov má rozlohu 1 908 m2.
   (Zdroj: Kovařík, Petr – Klíč k pražským hřbitovům, Praha, NLN, 2001)

  • Zobrazit všechna VPM ve skupině
Autor: Vladimír Štrupl, 12.10.2008
Umístění: Praha 16, Chuchelský háj, hřbitov
Nápis:
FRANTIŠEK ŠÍMA
NADPOR.
*3.7.1925 +5.12.1958

Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Diana a Vladimír Štruplovi

Kenotaf Karel Šmejda st. a ml.

 • + o skupině VPM (P-16, V. Chuchle, hřbitov)
  • Praha 16, hřbitov Velká Chuchle, Chuchelský háj, u kostela sv. Jana Nepomuckého
   souřadnice středu hřbitova: 50°01'05.78"N, 14°23'11.86"E
   Hřbitov, jenž býval při dolním kostele Panny Marie, byl zrušen, neboť býval zaplavován častými povodněmi. Obyvatelé obou Chuchlí se pohřbívají na hřbitově v lesní samotě mezi Malou a Velko Chuchlí u kostela sv. Jana Nepomuckého. Hřbitov má rozlohu 1 908 m2.
   (Zdroj: Kovařík, Petr – Klíč k pražským hřbitovům, Praha, NLN, 2001)

  • Zobrazit všechna VPM ve skupině
Autor: Vladimír Štrupl, 12.10.2008
Umístění: Praha 16, Chuchelský háj, hřbitov
Nápis:
KAREL ŠMEJDA
TRENER DOSTIH. KONÍ
* 3.XI.1880 PADL 7.V.1945

PLK. KAREL ŠMEJDA
*30.IV.1911 +17.IV.1979
Poznámka:

Karel Šmejda st., trenér koní, zavražděn ve Velké Chuchli
(zdroj: MAREK, J. a kolektiv. Padli na barikádách. 2. vydání. Praha: Vojenský historický ústav Praha, 2020. ISBN 978-80-7278-797-5.)


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Diana a Vladimír Štruplovi

Kenotaf Vladimír Suchánek

 • + o skupině VPM (P-16, V. Chuchle, hřbitov)
  • Praha 16, hřbitov Velká Chuchle, Chuchelský háj, u kostela sv. Jana Nepomuckého
   souřadnice středu hřbitova: 50°01'05.78"N, 14°23'11.86"E
   Hřbitov, jenž býval při dolním kostele Panny Marie, byl zrušen, neboť býval zaplavován častými povodněmi. Obyvatelé obou Chuchlí se pohřbívají na hřbitově v lesní samotě mezi Malou a Velko Chuchlí u kostela sv. Jana Nepomuckého. Hřbitov má rozlohu 1 908 m2.
   (Zdroj: Kovařík, Petr – Klíč k pražským hřbitovům, Praha, NLN, 2001)

  • Zobrazit všechna VPM ve skupině
Autor: Vladimír Štrupl, 12.10.2008
Umístění: Praha 16, Chuchelský háj, hřbitov, hrob č. 183
Nápis:
VLADIMÍR SUCHÁNEK, ÚŘEDNÍK MIN. ZEMĚD., PORUČÍK V
ZÁL., POLOŽIL SVŮJ ŽIVOT ZA SVOBODU NAŠÍ DRAHÉ VLASTI
DNE 7. KVĚTNA 1945 VE VĚKU 43 LET.
ČEST JEHO PAMÁTCE !
Poznámka:

Uveden v knize Padli na barikádách /Padlí a zemřelí ve dnech Pražského povstání 5.–9. května 1945/. Autoři: Jindřich Marek (vedoucí autorského kolektivu), Tomáš Jakl, Vladimír Jouda, Petr Matějček, Ivo Pejčoch, Jiří Plachý, Vladimír Štrupl. Vydalo MO ČR – VHÚ Praha, 2020, 2. doplněné a rozšířené vydání, ISBN 978-80-7278-797-5) s těmito doplňujícími údaji:

*3.9.1901, úředník ministerstva obchodu, bydliště Velká Chuchle 29, padl před domem č. p. 18, vyznamenán ČsVK 1939 in memoriam.


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Diana a Vladimír Štruplovi

Kenotaf Jan Havlíček

 • + o skupině VPM (P-16, V. Chuchle, hřbitov)
  • Praha 16, hřbitov Velká Chuchle, Chuchelský háj, u kostela sv. Jana Nepomuckého
   souřadnice středu hřbitova: 50°01'05.78"N, 14°23'11.86"E
   Hřbitov, jenž býval při dolním kostele Panny Marie, byl zrušen, neboť býval zaplavován častými povodněmi. Obyvatelé obou Chuchlí se pohřbívají na hřbitově v lesní samotě mezi Malou a Velko Chuchlí u kostela sv. Jana Nepomuckého. Hřbitov má rozlohu 1 908 m2.
   (Zdroj: Kovařík, Petr – Klíč k pražským hřbitovům, Praha, NLN, 2001)

  • Zobrazit všechna VPM ve skupině
Autor: Vladimír Štrupl, 12.10.2008
Umístění: Praha 16, Chuchelský háj, hřbitov, hrob č. 208
Nápis:
JAN HAVLÍČEK
*19./X.1889 +8./V.1945
PADL PŘI REVOLUCI
Poznámka:

Uveden v knize Padli na barikádách /Padlí a zemřelí ve dnech Pražského povstání 5.–9. května 1945/. Autoři: Jindřich Marek (vedoucí autorského kolektivu), Tomáš Jakl, Vladimír Jouda, Petr Matějček, Ivo Pejčoch, Jiří Plachý, Vladimír Štrupl. Vydalo MO ČR – VHÚ Praha, 2020, 2. doplněné a rozšířené vydání, ISBN 978-80-7278-797-5) s těmito doplňujícími údaji:

+7.5.1945, dělník, bydliště Velká Chuchle 30, padl u zahrady č. 28, vyznamenán ČsVK 1939 in memoriam.


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Diana a Vladimír Štruplovi

Kenotaf Josef Balabán

 • + o skupině VPM (P-16, V. Chuchle, hřbitov)
  • Praha 16, hřbitov Velká Chuchle, Chuchelský háj, u kostela sv. Jana Nepomuckého
   souřadnice středu hřbitova: 50°01'05.78"N, 14°23'11.86"E
   Hřbitov, jenž býval při dolním kostele Panny Marie, byl zrušen, neboť býval zaplavován častými povodněmi. Obyvatelé obou Chuchlí se pohřbívají na hřbitově v lesní samotě mezi Malou a Velko Chuchlí u kostela sv. Jana Nepomuckého. Hřbitov má rozlohu 1 908 m2.
   (Zdroj: Kovařík, Petr – Klíč k pražským hřbitovům, Praha, NLN, 2001)

  • Zobrazit všechna VPM ve skupině
Autor: Vladimír Štrupl, 12.10.2008
Umístění: Praha 16, Chuchelský háj, hřbitov
Nápis:
JOSEF BALABÁN
PADL VE VÁLCE R. 1916

Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Diana a Vladimír Štruplovi