Praha 3

Kenotafy Obětí 1. světové války - Oddíl XIV

 • + o skupině VPM (P-03, Olšanské hřbitovy)
  • Olšanské hřbitovy, Praha 3, Jana Želivského

   Olšanské hřbitovy jsou rozlohou 50,17 ha největším pražským pohřebištěm. Sestávají z deseti zádušních a dvou obecních hřbitovů, přičemž nejstarší dva hřbitovy (I. a II.) byly dávno zrušeny.
   V r. 1999 na nich bylo evidováno 112 000 pohřbených. Pohřbených od samého začátku pohřbívání zde však bylo mnohem víc – odhaduje se, že za dobu existence hřbitovů zde byly pohřbeny asi dva miliony mrtvých!
   Hřbitovy mají 110 000 pohřbívacích míst, je zde 200 kaplových hrobek, 25 000 hrobek, 65 000 hrobů, 20 000 urnových hrobů, kolem zdí 6 kolumbárií a dvě louky rozptylu.

   Na II. obecním hřbitově (Praha 3 – Žižkov, Jana Želivského) se nachází tato čestná vojenská pohřebiště:
   I. sv. válka
   - šachtové hroby vojáků z let 1914-1918
   - čestný hrob bývalých příslušníků rakousko-uherské maríny (symbolický hrob byl zřízen v letech 1935-1937 Sdružením bývalých námořníků)
   - čestný hrob příslušníků bývalého 102. benešovského pěšího pluku (postaven nákladem Sdružení příslušníků 102. pěšího pluku v letech 1935-1937. Na pomníčku jsou uvedena jména bojišť I. sv. války, kde vojáci pluku bojovali)
   - hrob Josefa Kudrny (záložní vojín 102. pěšího pluku, v r. 1915 údajně pozvedl zbraň na důstojníka a byl odsouzen voj. soudem k trestu smrti zastřelením. popraven 7. května 1915 nad voj. cvičištěm v Praze - Motole)
   - hroby popravených ruských a italských legionářů (krom dvou až tří hrobů exhumovaných ostatků starodružiníků z Ruska se zde nachází asi třicet hrobů s ostatky ital. legionářů, které sem byly převezeny a pietně uloženy 24.6.1921)
   - ossarium (je zde uloženo 2 500 očíslovaných malých rakví s ostatky vojáků, zemřelých v pražských voj. nemocnicích v letech 1914-1918)
   - hroby v dáli (symbolické hroby Pražanů padlých v I. sv. válce, jejichž ostatky nebyly převezeny do vlasti. Na zdi sousedící s Židovským hřbitovem jsou tabulky se jmény padlých, příslušností k druhu zbraně a místem, kde voják padl)
   - čs. rudoarmějci (z let 1917-1920)


   II. sv. válka
   - válečný hřbitov Commonwealthu (pohřebiště se nachází podél sev. části X. hřbitova a II. obec. hřbitova. Je zde celkem 264 hrobů, ve kterých je pochováno 198 Britů, 9 Kanaďanů, 2 Australané, 14 Novozélanďanů, 19 Jihoafričanů, 1 Ind a 9 Poláků, 13 obětí nebylo identifikováno. Je zde mj. 6 námořníků a 39 letců. Na každém pomníčku je jméno a rozlišovací emblém podle druhu zbraně, ve středu hřbitova je kříž v podobě meče a ve výklenku kapličky v severní zdi je uložen seznam britských válečných hřbitovů.
   - čestné pohřebiště rudoarmějců (bylo zřízeno v r. 1945 a je zde pochováno 429 sov. vojáků padlých při osvobození Prahy. Pohřebišti dominuje pomník od sochaře Jaroslava Brůhy a architekta Karla Beneše)
   - pohřebiště obětí Pražského povstání – barikádníků (navazuje vých. od pohřebiště rudoarmějců. V průčelí pod pomníkem jsou pohřbeni příslušníci Svobodovy armády – 1. čs. arm. sboru v SSSR)
   - pohřebiště Bulharů padlých ve II. sv válce (při severní zdi)
   - pomník čs. západním letcům
   - pohřebiště Ruské osvobozenecké armády (ROA - Vlasovci) bylo r. 1993 poblíž ruské kaple pietně označeno pravoslavným křížem nad hroby 187 neznámých Vlasovců. Je zde pohřben i gen. V.I. Bojarskij a M.I. Šapovalov a něm. major Karl-Ludwig Ottendorf, kteří padli v květnu 1945.
   Vedle pohřebiště rudoarmějců se nachází pomník, věnovaný ruským carským důstojníkům, kteří zemřeli na následky zranění z bitev u Drážďan a Chlumu v r. 1813.

   Zdroj: Kovařík, Petr – Klíč k pražským hřbitovům, Praha, NLN, 2001.
  • Zobrazit všechna VPM ve skupině
Autor: Ivo Šťastný, 20.05.2006
Umístění: Praha 3, Jana Želivského, Olšanské hřbitovy, II. obecní hřbitov, Vojenský hřbitov Obětí I. světové války, součástí Památníku hrobu v dáli
Nápis:
PĚŠ. PL. 18 PĚŠÁK BOUČEK FRANTIŠEK
* 1883 X 23.11.1914 V RUSKU NA BOJIŠTI

ZEMĚBRAN. PLUK 8 EDUARD VÁCLAV STAREC
* 1886 NEZVĚSTNÝ Z BOJE NA PARAŠNICI V SRBSKU MEZI 14-19 ZÁŘÍM 1914

ČS. LEG. PL. RUS. 8 LEGIONÁŘ BELIKAR ANTONÍN
* 1888 + UMUČEN BOLŠEVIKY

P. PL. 94 ČETAŘ VÁCLAV ZOUFALÝ
* 1884 NEZVĚSTNÝ OD R. 1915 V SRBSKU

JOZEF TÁBORSKÝ
* 1899 +

P. PL. 2 SVOBODNÍK FRANT. PÍŠA
* 1872 + 15.2.1917 NA ITAL. BOJIŠTI

LET. ODD. 13 NADPORUČÍK JAN ZAHÁLKA
* 1896 X 1918 V MALE ITALIE

PĚŠ. PL. 28 PĚŠÁK FERDINAND KARČ
* 1896 + 24.9.1918 MÖDLING, VÍDEŇ

ZEMĚBR. PL. 7 DESÁTNÍK ANTONÍN BÖHM
* 1889 + 14.9.1914 PARAŠNICE, SRBSKO

PĚŠ. PL. 11 KADETT KAREL MAJER
* 1894 + 26.6.1915 PODMANASTERZ

PĚŠ. PL. 35 PĚŠÁK JAROSLAV OPLT
* 1886 + 24.1.1915 V BOLÍNĚ

AUTO-KOLONA 337 CHAUFFEUR JOSEF MUK
* 1885 X 6.6.1918 V GRIGNU

PĚŠ. PL. 11 PĚŠÁK ANTONÍN KLASNA
* 1881 + 20.8.1918 NA CESTĚ DO RJEKY

KAREL FRÁŇA +

PĚŠ. PL. Č. 28 DŮST. ASPIRANT JEDN. DOBR. JUDR. VOLF VÁCLAV
X 19.5.1917 U GORICE V ITALII

PĚŠ. PL. Č. 98 PĚŠÁK LADISLAV ŠAFRÁNEK
* 1892 + 2.11.1916 U LUKATIČE - PŘÍMOŘÍ

DOMOBR. PL. Č. 52 DOM. PĚŠÁK JOSEF MARŠÍK
* 1874 + 15.2.1915 V NIŠI - SRBSKO

DOMOBR. PL. 11 DESÁTNÍK KOŘÍNEK JINDŘICH
* 1872 + 16.7.1918 V NEZNÁMÉ NEMOC. V ITALII

PĚŠ. PL. Č. 36 SVOBODNÍK ZLAMANÝ EMIL
* 1892 X 10.3.1915 SENKOVA U GORLITZE V HALIČI

DĚL. PL. 26 DĚLOSTŘ. FRANTIŠEK MÜLLER
* 1882 + 28.2.1918 U FOZY - ITÁLIE

PL. PL. 38 PĚŠÁK ANTONÍN VAZAČ
* 1890 X

P. PL. 3 DESÁTNÍK FRANKMANN JOSEF
* 1892 X V KVĚTNU 1916 MONTE ROSSAE, ITALIE

PĚŠ. PL. 24 ČETAŘ OTTO WALDES
* 1894 X 18.11.1914 LAZAREVACZ

ZEMĚBRAN. PL. 28 PĚŠÁK ŠUSTA JOSEF
* 1878 + 25.8.1914 V RUSKU

STŘELEC KVASNIČKA
* 1893 X 1.6.1918 U MIASS (URAL)

ZEM. PL. Č. 8 SVOBODNÍK MAŘÍK ANTONÍN
* 1890 X 4.9.1915 SORBÍN, RUSKO

DOM. P. 11 ČETAŘ FRANT. PEŠTA
* 1881 X 18.5.1916 U GORICE

P. PL. 28 ČETAŘ FRANT. BABICKÝ
* 1881 + 13.10.1914 V SEGEDU, UHRY

ZEM. PL. 11 MAJOR JAN FILIP
* 1874 + 12.11.1917 V KOVELU (RUSKO)

P. PL. 91 NADPORUČÍK KAREL VONDRA
* 1892 + 22.10.1918 V BĚLEHRADĚ - SRBSKO

P. PL. 30 NADPORUČÍK FRANT. VINTIKA
* 1888 + 19.6.1918 RUSKÉ POLSKO

P. PL. 27 SETNÍK ZDENO ŠEVČOVIČ
* 1882 X 30.9.1917 NA ITAL. BOJIŠTI

P. PL. 98 PORUČÍK ADOLF HAUNER
* 1893 X 20.8.1916 U KOROŽANKY - HALIČ

STŘ. PL. 29 JED. DOB. DES. VLADIMÍR MICHAL
* 1889 + ITALIE

P. PL. 54 ROTMISTR ALEXANDER DVOŘÁK
* 1875 X 12.11.1915 BITOLJE, SRBSKO

PEVN. DĚL. 2 DĚLOSTŘ. JOSEF ŠŤÁSTKA
* 1891 + 2.1.1917 POVORSKÁ V HALIČI

LEG. PL. 5 PRAPORČÍK JOSEF HŘEBÍČEK
* 1895 X 23.8.1918 DUCHOVSKOJE, RUSKO

P. PL 91 KADET ASP. ING. VÁCLAV SMOLÍK
* 1892 + 20.5.1917 PROSECO, ITALIE

PĚŠ. PL. 3 NADPOR. JAROMÍR KRAUS
* 1894 X 2.7.1917 U ZBOROVA

PĚŠ. PL. 96 PORUČÍK OTAKAR TUKA +

P. PL. 4 DŮST. ČEKATEL ALEX HUSÁK
* 1890 + 11.9.1914 BEŠKA (SRĚM, S.H.S.)

POSÁD. HUDBA ROTMISTR BOHUSLAV KOZDERA
* 1881 + 13.5.1916 SARAJEVO
Poznámka:

CZE-0003-25678, CZE-0003-25679, CZE-0003-25680, CZE-0003-25681, CZE-0003-25682, CZE-0003-25683, CZE-0003-25684, CZE-0003-25685, CZE-0003-25686, CZE-0003-25687, CZE-0003-25688, CZE-0003-25689, CZE-0003-25690, CZE-0003-25691, CZE-0003-25692, CZE-0003-25693, CZE-0003-25694, CZE-0003-25695, CZE-0003-25696, CZE-0003-25697, CZE-0003-25698, CZE-0003-25699, CZE-0003-25700, CZE-0003-25701, CZE-0003-25702, CZE-0003-25703, CZE-0003-25704, CZE-0003-25705, CZE-0003-25706, CZE-0003-25707, CZE-0003-25708, CZE-0003-25709, CZE-0003-25710, CZE-0003-25711, CZE-0003-25712, CZE-0003-25713, CZE-0003-25714, CZE-0003-25715, CZE-0003-25716, CZE-0003-25717, CZE-0003-25718, CZE-0003-25719,


Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, podle seznamu
Toto místo je počítáno jako 42 VPM
Pomník přidal: Vladimír Štrupl

Kenotafy Obětí 1. světové války - Oddíl XV

 • + o skupině VPM (P-03, Olšanské hřbitovy)
  • Olšanské hřbitovy, Praha 3, Jana Želivského

   Olšanské hřbitovy jsou rozlohou 50,17 ha největším pražským pohřebištěm. Sestávají z deseti zádušních a dvou obecních hřbitovů, přičemž nejstarší dva hřbitovy (I. a II.) byly dávno zrušeny.
   V r. 1999 na nich bylo evidováno 112 000 pohřbených. Pohřbených od samého začátku pohřbívání zde však bylo mnohem víc – odhaduje se, že za dobu existence hřbitovů zde byly pohřbeny asi dva miliony mrtvých!
   Hřbitovy mají 110 000 pohřbívacích míst, je zde 200 kaplových hrobek, 25 000 hrobek, 65 000 hrobů, 20 000 urnových hrobů, kolem zdí 6 kolumbárií a dvě louky rozptylu.

   Na II. obecním hřbitově (Praha 3 – Žižkov, Jana Želivského) se nachází tato čestná vojenská pohřebiště:
   I. sv. válka
   - šachtové hroby vojáků z let 1914-1918
   - čestný hrob bývalých příslušníků rakousko-uherské maríny (symbolický hrob byl zřízen v letech 1935-1937 Sdružením bývalých námořníků)
   - čestný hrob příslušníků bývalého 102. benešovského pěšího pluku (postaven nákladem Sdružení příslušníků 102. pěšího pluku v letech 1935-1937. Na pomníčku jsou uvedena jména bojišť I. sv. války, kde vojáci pluku bojovali)
   - hrob Josefa Kudrny (záložní vojín 102. pěšího pluku, v r. 1915 údajně pozvedl zbraň na důstojníka a byl odsouzen voj. soudem k trestu smrti zastřelením. popraven 7. května 1915 nad voj. cvičištěm v Praze - Motole)
   - hroby popravených ruských a italských legionářů (krom dvou až tří hrobů exhumovaných ostatků starodružiníků z Ruska se zde nachází asi třicet hrobů s ostatky ital. legionářů, které sem byly převezeny a pietně uloženy 24.6.1921)
   - ossarium (je zde uloženo 2 500 očíslovaných malých rakví s ostatky vojáků, zemřelých v pražských voj. nemocnicích v letech 1914-1918)
   - hroby v dáli (symbolické hroby Pražanů padlých v I. sv. válce, jejichž ostatky nebyly převezeny do vlasti. Na zdi sousedící s Židovským hřbitovem jsou tabulky se jmény padlých, příslušností k druhu zbraně a místem, kde voják padl)
   - čs. rudoarmějci (z let 1917-1920)


   II. sv. válka
   - válečný hřbitov Commonwealthu (pohřebiště se nachází podél sev. části X. hřbitova a II. obec. hřbitova. Je zde celkem 264 hrobů, ve kterých je pochováno 198 Britů, 9 Kanaďanů, 2 Australané, 14 Novozélanďanů, 19 Jihoafričanů, 1 Ind a 9 Poláků, 13 obětí nebylo identifikováno. Je zde mj. 6 námořníků a 39 letců. Na každém pomníčku je jméno a rozlišovací emblém podle druhu zbraně, ve středu hřbitova je kříž v podobě meče a ve výklenku kapličky v severní zdi je uložen seznam britských válečných hřbitovů.
   - čestné pohřebiště rudoarmějců (bylo zřízeno v r. 1945 a je zde pochováno 429 sov. vojáků padlých při osvobození Prahy. Pohřebišti dominuje pomník od sochaře Jaroslava Brůhy a architekta Karla Beneše)
   - pohřebiště obětí Pražského povstání – barikádníků (navazuje vých. od pohřebiště rudoarmějců. V průčelí pod pomníkem jsou pohřbeni příslušníci Svobodovy armády – 1. čs. arm. sboru v SSSR)
   - pohřebiště Bulharů padlých ve II. sv válce (při severní zdi)
   - pomník čs. západním letcům
   - pohřebiště Ruské osvobozenecké armády (ROA - Vlasovci) bylo r. 1993 poblíž ruské kaple pietně označeno pravoslavným křížem nad hroby 187 neznámých Vlasovců. Je zde pohřben i gen. V.I. Bojarskij a M.I. Šapovalov a něm. major Karl-Ludwig Ottendorf, kteří padli v květnu 1945.
   Vedle pohřebiště rudoarmějců se nachází pomník, věnovaný ruským carským důstojníkům, kteří zemřeli na následky zranění z bitev u Drážďan a Chlumu v r. 1813.

   Zdroj: Kovařík, Petr – Klíč k pražským hřbitovům, Praha, NLN, 2001.
  • Zobrazit všechna VPM ve skupině
Autor: Ivo Šťastný, 20.05.2006
Umístění: Praha 3, Jana Želivského, Olšanské hřbitovy, II. obecní hřbitov, Vojenský hřbitov Obětí I. světové války, součástí Památníku hrobu v dáli
Nápis:
1915
PĚŠ. PL. 75 JEDN. DOBR. SVOBODNÍK ALOIS KOPECKÝ
* 1897 X 5.6.1916 U TARNOPOLE

PĚŠ. PL. 102 PĚŠÁK ANTONÍN SCHID
* 1895 X 12.9.1916 GORJANSKO PŘÍMOŘÍ

ZEM. PL. Č. 8 PĚŠÁK ANTONÍN BÖHM
* 1893 + 28.6.1917 NOVOSOKOLNIK, RUSKO

PĚŠ. PL. 49 PĚŠÁK JOSEF SPĚVÁK
* 1884 + 1918 FRANZELASCHLUCHT ITALIE

PLUK Č. 21 ROTA 11 LEGIONÁŘ MIROSLAV MEJZR
* 1898 + 24.10.1918 V SOMME-PY (FRANCIE)

D. P. PL. PĚŠÁK KAREL MEJZR
* 1896 + 15.5.1917 LOGA U GORICE

PĚŠÁK FRANT. FRIŠ
* 1881 + 13.7.1918 TIROLY

PĚŠ. PL. 92 PĚŠÁK VÁCLAV FRIŠ
* 1893 + 7.3.1915 V KARPATECH

DOM. PRAP. Č. 44 PĚŠÁK RUDOLF LÖWY
* 1880 + 29.7.1916 U SMOLARY - VOLYŇSKO

P. PL. 1 PORUČÍK STANISLAV H. GRENSÓ
* 1896 + 23.5.1917 HUDILOG VRŠIČ.

ZEM. PL 30 PĚŠÁK FRANTIŠEK DOŠEL
* 1882 + 3.6.1915 PRALKOVICE U PŘEMYSLU

P. PL. 6 PĚŠÁK KAREL DÖRRE
* 1898 + 18.10.1918 MUZEREI FRANCE

P. PL. 91 PĚŠÁK JAROSLAV BENDA
* 1897 + 15.8.1918 BORGO BIANCHI

P. PL. 102. 4. SETNINA VÁCLAV ZIMA
1880 + 6.12.1914 V UHU - SRBSKO

PĚŠ. PL. 8 PĚŠÁK ANT. HAIS
* 1897 + 19.3.1915

PL. POL. HOUF. 26 DESÁTNÍK FRANTIŠEK VAVŘÍN
* 1891 + 18.6.1918 V MALZA - MARCEIMA, ITALIE

STŘ. PL. 37 NADPORUČÍK JOSEF RYCHTRMOC
* 1890 + 12.11.1915 OSLAVIJA U GORICE

TABULKA BEZ NÁPISU

TABULKA BEZ NÁPISU

PĚŠ. PL. 8 PĚŠÁK JOSEF VESELSKÝ
* 1893 + 28.8.1916 VÍDEŇ

TABULKA BEZ NÁPISU

ŠIKOVATEL BOHUMIL BRANALD
* 1889 + 23.3.1918 ST. PIERO, ITALIE

PĚŠ. PL. 28 PĚŠÁK VÁCLAV EBER
* 1881 + 23.4.1915 ABUGJE, UHRY

PĚŠ. PL. 28 PĚŠÁK FRANTIŠEK VONDRÁK
* 1898 + 31.8.1917 OPČÍNA U TERSTU

P.PL. 28 JED. DOBROVOL. SVOB. JINDŘICH ADAMEC
* 1895 + 18.11.1915 ST. MIHELE, ITALIE

DOM. PL. 53 DOMOBRANEC ANTONÍN AIŠMAN
* 1876 + 2.2.1916 NA OSTROVĚ ASINARA

PĚŠ. PL. 100 PĚŠÁK BOHUMIL SCHNEIDER
* 1889 + 16.6.1916 U GORICE

P. PL. 8 PĚŠÁK MIROSLAV KOVAŘÍK
* 1886 + 6.6.1915 V KRAKOVĚ

VOJÍN JOSEF REZEK
* 1882 + 21.10.1916 MISTELBACH RAKOUSKO

POL. DĚL. PL. 11 DĚLOSTŘELEC OTAKAR KRÁL
* 1897 + 17.8.1917 NYITRA MOLNOS

P. PL. 28 PĚŠÁK ANT. VÁCLAV KOS
* 1891 + 18.9.1914 PŘED CRNOU BAROU, SRBSKO

ZDRAV. ODD. 11 VOJ. ZDRAV. ODD. JOSEF SKLENÁŘ
* 1879 + 1915 V SAUJHELY - UHRY

PĚŠ. PL. 34 LEGIONÁŘ JOSEF VENAS
* 1897 + 16.12.1918 FOLIGNO ITALIE

TABULKA BEZ NÁPISU

P. PL. 56 PĚŠÁK KAREL PRKNO
* 1891 X 24.5.1915 HALIČ

TABULKA BEZ NÁPISU

TELEGRAF. PL. VÁCLAV NEJEDLÝ
* 1891 + 15.10.1918 UDINE ITALIE

P. PL. 57 VOJÍN VÁCLAV ŽIŽKA
+

LEGION. ANGL. ARMÁDY DESÁTNÍK JAN PIVODA
* 1893 X 18.11.1917 V BELGII U PASCHENDELE

P. PL. 21 VOJÍN JAN NEBESÁŘ
+

P. PL. 102 VOJÍN JILICH
* 1896 +

PĚŠ. PL. 88 VOJÍN JOSEF HRADISKÝ
* 1868 + 10.5.1916

P. PL. 45 NADPORUČÍK FRANT. BARTOŠ
* 1895 NEZVĚSTNÝ 1917 MONTE SANTO
Poznámka:

CZE-0003-25448, CZE-0003-25449, CZE-0003-25450, CZE-0003-25451, CZE-0003-25452, CZE-0003-25453, CZE-0003-25454, CZE-0003-25455, CZE-0003-25456, CZE-0003-25457, CZE-0003-25458, CZE-0003-25459, CZE-0003-25460, CZE-0003-25461, CZE-0003-25462, CZE-0003-25463, CZE-0003-25464, CZE-0003-25465,
CZE-0003-25466, CZE-0003-25467, CZE-0003-25468, CZE-0003-25469, CZE-0003-25470, CZE-0003-25471, CZE-0003-25472, CZE-0003-25473, CZE-0003-25474, CZE-0003-25475, CZE-0003-25476, CZE-0003-25477, CZE-0003-25478, CZE-0003-25479, CZE-0003-25480, CZE-0003-25481, CZE-0003-25482, CZE-0003-25483, CZE-0003-25484, CZE-0003-25485, CZE-0003-25486, CZE-0003-25487, CZE-0003-25488, CZE-0003-25489, CZE-0003-25490


Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, podle seznamu
Toto místo je počítáno jako 43 VPM
Pomník přidal: Vladimír Štrupl

Kenotafy Obětí 1. světové války - Oddíl XVI

 • + o skupině VPM (P-03, Olšanské hřbitovy)
  • Olšanské hřbitovy, Praha 3, Jana Želivského

   Olšanské hřbitovy jsou rozlohou 50,17 ha největším pražským pohřebištěm. Sestávají z deseti zádušních a dvou obecních hřbitovů, přičemž nejstarší dva hřbitovy (I. a II.) byly dávno zrušeny.
   V r. 1999 na nich bylo evidováno 112 000 pohřbených. Pohřbených od samého začátku pohřbívání zde však bylo mnohem víc – odhaduje se, že za dobu existence hřbitovů zde byly pohřbeny asi dva miliony mrtvých!
   Hřbitovy mají 110 000 pohřbívacích míst, je zde 200 kaplových hrobek, 25 000 hrobek, 65 000 hrobů, 20 000 urnových hrobů, kolem zdí 6 kolumbárií a dvě louky rozptylu.

   Na II. obecním hřbitově (Praha 3 – Žižkov, Jana Želivského) se nachází tato čestná vojenská pohřebiště:
   I. sv. válka
   - šachtové hroby vojáků z let 1914-1918
   - čestný hrob bývalých příslušníků rakousko-uherské maríny (symbolický hrob byl zřízen v letech 1935-1937 Sdružením bývalých námořníků)
   - čestný hrob příslušníků bývalého 102. benešovského pěšího pluku (postaven nákladem Sdružení příslušníků 102. pěšího pluku v letech 1935-1937. Na pomníčku jsou uvedena jména bojišť I. sv. války, kde vojáci pluku bojovali)
   - hrob Josefa Kudrny (záložní vojín 102. pěšího pluku, v r. 1915 údajně pozvedl zbraň na důstojníka a byl odsouzen voj. soudem k trestu smrti zastřelením. popraven 7. května 1915 nad voj. cvičištěm v Praze - Motole)
   - hroby popravených ruských a italských legionářů (krom dvou až tří hrobů exhumovaných ostatků starodružiníků z Ruska se zde nachází asi třicet hrobů s ostatky ital. legionářů, které sem byly převezeny a pietně uloženy 24.6.1921)
   - ossarium (je zde uloženo 2 500 očíslovaných malých rakví s ostatky vojáků, zemřelých v pražských voj. nemocnicích v letech 1914-1918)
   - hroby v dáli (symbolické hroby Pražanů padlých v I. sv. válce, jejichž ostatky nebyly převezeny do vlasti. Na zdi sousedící s Židovským hřbitovem jsou tabulky se jmény padlých, příslušností k druhu zbraně a místem, kde voják padl)
   - čs. rudoarmějci (z let 1917-1920)


   II. sv. válka
   - válečný hřbitov Commonwealthu (pohřebiště se nachází podél sev. části X. hřbitova a II. obec. hřbitova. Je zde celkem 264 hrobů, ve kterých je pochováno 198 Britů, 9 Kanaďanů, 2 Australané, 14 Novozélanďanů, 19 Jihoafričanů, 1 Ind a 9 Poláků, 13 obětí nebylo identifikováno. Je zde mj. 6 námořníků a 39 letců. Na každém pomníčku je jméno a rozlišovací emblém podle druhu zbraně, ve středu hřbitova je kříž v podobě meče a ve výklenku kapličky v severní zdi je uložen seznam britských válečných hřbitovů.
   - čestné pohřebiště rudoarmějců (bylo zřízeno v r. 1945 a je zde pochováno 429 sov. vojáků padlých při osvobození Prahy. Pohřebišti dominuje pomník od sochaře Jaroslava Brůhy a architekta Karla Beneše)
   - pohřebiště obětí Pražského povstání – barikádníků (navazuje vých. od pohřebiště rudoarmějců. V průčelí pod pomníkem jsou pohřbeni příslušníci Svobodovy armády – 1. čs. arm. sboru v SSSR)
   - pohřebiště Bulharů padlých ve II. sv válce (při severní zdi)
   - pomník čs. západním letcům
   - pohřebiště Ruské osvobozenecké armády (ROA - Vlasovci) bylo r. 1993 poblíž ruské kaple pietně označeno pravoslavným křížem nad hroby 187 neznámých Vlasovců. Je zde pohřben i gen. V.I. Bojarskij a M.I. Šapovalov a něm. major Karl-Ludwig Ottendorf, kteří padli v květnu 1945.
   Vedle pohřebiště rudoarmějců se nachází pomník, věnovaný ruským carským důstojníkům, kteří zemřeli na následky zranění z bitev u Drážďan a Chlumu v r. 1813.

   Zdroj: Kovařík, Petr – Klíč k pražským hřbitovům, Praha, NLN, 2001.
  • Zobrazit všechna VPM ve skupině
Autor: Ivo Šťastný, 20.05.2006
Umístění: Praha 3, Jana Želivského, Olšanské hřbitovy, II. obecní hřbitov, Vojenský hřbitov Obětí I. světové války, součástí Památníku hrobu v dáli
Nápis:
P. PL. 28 PĚŠÁK JOSEF ALEŠ
* 1894 X 18.XI.1915 ST. MICHELO (ITALIE)

LEG. PL. 3 PRAPORČÍK MIROSLAV DIENSBIER
* 1895 X 4.8.1918 U KALINY (RUSKO)

DOM. PL. 8 PĚŠÁK LEGART
* 1878 1914 U OPOLA

HORSKÝ DĚL. PL. 22 DĚLOSTŘ. KAREL POCH
* 1893 + 22.11.1917 U ARSIE, ITALIE

6. PRAP. POL. MYSL. MYSLIVEC BOHUMIL BARTÁK
* 1893 NEZVĚSTNÝ 1915 Z KARPAT

AP. TILLERIE OBERLEUNTANT ALFONZ KUNZL
* 1883 + 13.7.1915 ZAREV, RUSSLAND

DOM. PL. 6 ZÁLOŽNÍK JOSEF CHVOJKA
* 1873 X 9.11.1914 U SEMEDRIA V SRBSKU

DOM. NAHR. SETNINA PĚŠÁK OTTO KUBE
* 1896 + 2.12.1916 V LINCI

DOM. PĚŠ. PL. 409 PĚŠÁK KAREL MAZÁNEK
* 1886 + 18.3.1916 SARAJEVO

PĚŠ. PL. 102 PĚŠÁK JOSEF BROŽEK
* 1897 + 4.7.1918 FONTANELLE, ITÁLIE

STŘ. PL. 8 PĚŠÁK FRANTIŠEK SETEK
* 1897 + 9.10.1917 ZÁL. NEM. BRŠADIN

POHRAN. MYSL. MYSLIVEC KAREL RŮŽIČKA
* 1892 X 10.8.1918 U DRAČE

ŽELEZ. PL. ČETAŘ EDUARD SIROVÝ
* 1885 + 18.3.1918 KOPYCZYNCZI, HALIČ

P. PL. 28 VOJÍN HYNEK BAXA
* 1888 + 13.12.1917 U MONTE GRAPA, ITALIE

DOMOBR. P. PL. Č. 6 JÁNSKÝ KAREL
* 1880 X 28.1.1918 U GOL DE LA ROSSO SEV. ITALIE

8. DOMOBR. PL. PĚŠÁK VOJTĚCH PROCHÁZKA
* 1880 + .2.1915 VĚNCAVA - RUSKO

DOMOBR. PL. Č. 54 DOMOBR. PĚŠÁK JOSEF POLANECKÝ
* 1874 + 15.5.1915 V JAKODYNĚ - SRBSKO

DOMOBR. PL. Č. 8 PĚŠÁK JANOUŠEK RUDOLF
* 1890 X 30.12.1919 IRKUTSKO V RUSKU

ZEMĚBR. PĚŠ. P. Č. 8 DESÁTNÍK VRBA JOSEF
* 1895 X 7.7.1915 VILKOLAC U KRASNÍKA RUSKO

PĚŠ. PL. Č. 28 DESÁTNÍK KAREL MAŠEK
* 1893 + 1.3.1915 V LUPKOVSKÉM PRŮSMYKU, HALIČ

PĚŠ. PL. 8 ČETAŘ RUDOLF NOVÝ
* 1880 X 21.11.1914 U KRAKOVA

PĚŠ. PL. Č. 98 PĚŠÁK HNILIČKA JOSEF
* 1879 X 16.IV.1916 ZOLOTAJA ODRA - RUSKO

STŘ. PL. Č. 28 STŘELEC LEBEDA JAN
* 1887 X 16.VII.1915 VILKOLAZ RUSKO

P. PL. Č. 42 DESÁTNÍK ANTONÍN HAVEL
* 1883 X 8.12.1914 V SRBSKU

DOM. PRAP. 38 PĚŠÁK VÁCLAV PREPSL
* 1877 + 28.2.1916 CHODJENT RUSKO

DOM. PL. 8 PĚŠÁK JOSEF JANOUŠEK
* 1876 X 11.8.1918 CALCINOTAL - ITALIE

P. PL. 28 PĚŠÁK VÁCLAV LIŠKA
* 1887 + 1914 V RUSKU

P. PL. 28 PĚŠÁK FERDINAND HRDLIČKA
* 1887 X 28.8.1914 U PUTURZYN, R. POLSKO

PĚŠ. PL. 36 VOJÍN MIROSLAV HEJNO
* 1891 + 18.9.1916 ČERNJACHOV, RUSKO

DOM. PL. 44 DOMOBRANEC ALOIS PROCHÁZKA
* 1872 + 4.12.1916 VE SMOLARU, RUSKO

DOM. PL. DESÁTNÍK RUDOLF MICHEK
* 1873 + 8.4.1915 V BITOLJI, SRBSKO

P. PL. 58 PĚŠÁK ANTONÍN KOCOUREK
* 1875 + 8.11.1914 V SRBSKU

DOM. PL. 53 VOJÍN VÁCLAV KOKOŠKA
* 1876 + 8.11.1914 V SRBSKU

DOM. PL. 8 ČETAŘ JOSEF KOKOŠKA
* 1886 + 15.8.1914 V SRBSKU

P. PL. 35 PĚŠÁK JINDŘICH STEJSKAL
* 1890 NEZVĚSTNÝ ZE SRBSKÉHO BOJIŠTĚ

DOM. PR. 57 VOJÍN METĚJ. FR. ROHM
* 1876 + 28.12.1914 BITOLJE, SRBSKO

P. PL. 91 ÚČET. ROTMISTR JAN TOUŠEK
* 1889 + 4.10.1914 MALÁ CAZNA U GORICE

PL. STRÁŽE SVOBODY FRANT. SVOBODA
* 1896 X 17.6.1919 KÜRT, SLOVENSKO

P. PL. 11 PĚŠÁK JAN KREJČÍ
* 1887 V ŘÍJNU 1914 U ČERNÉ BARI, SRBSKO

DOM. PL. 51 PĚŠÁK FRANT. SCHÜTZ
* 1872 V ŘÍJNU 1915 STRUGA ALBANIE

PĚŠ. PL. 28 PĚŠÁK JOSEF PECHAR
* 1885 + 22.10.1915 NABREZINO, ITALIE

VOZ. PL. 11 PORUČÍK ALBERT NĚMEČEK
* 1884 + 15.8.1914 OROSZVÁR, UHRY
Poznámka:

CZE-0003-25761, CZE-0003-25762, CZE-0003-25763, CZE-0003-25764, CZE-0003-25765, CZE-0003-25766, CZE-0003-25767, CZE-0003-25768, CZE-0003-25769, CZE-0003-25770, CZE-0003-25771, CZE-0003-25772, CZE-0003-25773, CZE-0003-25774, CZE-0003-25775, CZE-0003-25776, CZE-0003-25777, CZE-0003-25778, CZE-0003-25779, CZE-0003-25780, CZE-0003-25781, CZE-0003-25782, CZE-0003-25783, CZE-0003-25784, CZE-0003-25785, CZE-0003-25786, CZE-0003-25787, CZE-0003-25788, CZE-0003-25789, CZE-0003-25790, CZE-0003-25791, CZE-0003-25792, CZE-0003-25793, CZE-0003-25794, CZE-0003-25795, CZE-0003-25796, CZE-0003-25797, CZE-0003-25798, CZE-0003-25799, CZE-0003-25800, CZE-0003-25801, CZE-0003-25802,


Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, podle seznamu
Toto místo je počítáno jako 42 VPM
Pomník přidal: Vladimír Štrupl

Kenotafy Obětí 1. světové války - Oddíl XVII

 • + o skupině VPM (P-03, Olšanské hřbitovy)
  • Olšanské hřbitovy, Praha 3, Jana Želivského

   Olšanské hřbitovy jsou rozlohou 50,17 ha největším pražským pohřebištěm. Sestávají z deseti zádušních a dvou obecních hřbitovů, přičemž nejstarší dva hřbitovy (I. a II.) byly dávno zrušeny.
   V r. 1999 na nich bylo evidováno 112 000 pohřbených. Pohřbených od samého začátku pohřbívání zde však bylo mnohem víc – odhaduje se, že za dobu existence hřbitovů zde byly pohřbeny asi dva miliony mrtvých!
   Hřbitovy mají 110 000 pohřbívacích míst, je zde 200 kaplových hrobek, 25 000 hrobek, 65 000 hrobů, 20 000 urnových hrobů, kolem zdí 6 kolumbárií a dvě louky rozptylu.

   Na II. obecním hřbitově (Praha 3 – Žižkov, Jana Želivského) se nachází tato čestná vojenská pohřebiště:
   I. sv. válka
   - šachtové hroby vojáků z let 1914-1918
   - čestný hrob bývalých příslušníků rakousko-uherské maríny (symbolický hrob byl zřízen v letech 1935-1937 Sdružením bývalých námořníků)
   - čestný hrob příslušníků bývalého 102. benešovského pěšího pluku (postaven nákladem Sdružení příslušníků 102. pěšího pluku v letech 1935-1937. Na pomníčku jsou uvedena jména bojišť I. sv. války, kde vojáci pluku bojovali)
   - hrob Josefa Kudrny (záložní vojín 102. pěšího pluku, v r. 1915 údajně pozvedl zbraň na důstojníka a byl odsouzen voj. soudem k trestu smrti zastřelením. popraven 7. května 1915 nad voj. cvičištěm v Praze - Motole)
   - hroby popravených ruských a italských legionářů (krom dvou až tří hrobů exhumovaných ostatků starodružiníků z Ruska se zde nachází asi třicet hrobů s ostatky ital. legionářů, které sem byly převezeny a pietně uloženy 24.6.1921)
   - ossarium (je zde uloženo 2 500 očíslovaných malých rakví s ostatky vojáků, zemřelých v pražských voj. nemocnicích v letech 1914-1918)
   - hroby v dáli (symbolické hroby Pražanů padlých v I. sv. válce, jejichž ostatky nebyly převezeny do vlasti. Na zdi sousedící s Židovským hřbitovem jsou tabulky se jmény padlých, příslušností k druhu zbraně a místem, kde voják padl)
   - čs. rudoarmějci (z let 1917-1920)


   II. sv. válka
   - válečný hřbitov Commonwealthu (pohřebiště se nachází podél sev. části X. hřbitova a II. obec. hřbitova. Je zde celkem 264 hrobů, ve kterých je pochováno 198 Britů, 9 Kanaďanů, 2 Australané, 14 Novozélanďanů, 19 Jihoafričanů, 1 Ind a 9 Poláků, 13 obětí nebylo identifikováno. Je zde mj. 6 námořníků a 39 letců. Na každém pomníčku je jméno a rozlišovací emblém podle druhu zbraně, ve středu hřbitova je kříž v podobě meče a ve výklenku kapličky v severní zdi je uložen seznam britských válečných hřbitovů.
   - čestné pohřebiště rudoarmějců (bylo zřízeno v r. 1945 a je zde pochováno 429 sov. vojáků padlých při osvobození Prahy. Pohřebišti dominuje pomník od sochaře Jaroslava Brůhy a architekta Karla Beneše)
   - pohřebiště obětí Pražského povstání – barikádníků (navazuje vých. od pohřebiště rudoarmějců. V průčelí pod pomníkem jsou pohřbeni příslušníci Svobodovy armády – 1. čs. arm. sboru v SSSR)
   - pohřebiště Bulharů padlých ve II. sv válce (při severní zdi)
   - pomník čs. západním letcům
   - pohřebiště Ruské osvobozenecké armády (ROA - Vlasovci) bylo r. 1993 poblíž ruské kaple pietně označeno pravoslavným křížem nad hroby 187 neznámých Vlasovců. Je zde pohřben i gen. V.I. Bojarskij a M.I. Šapovalov a něm. major Karl-Ludwig Ottendorf, kteří padli v květnu 1945.
   Vedle pohřebiště rudoarmějců se nachází pomník, věnovaný ruským carským důstojníkům, kteří zemřeli na následky zranění z bitev u Drážďan a Chlumu v r. 1813.

   Zdroj: Kovařík, Petr – Klíč k pražským hřbitovům, Praha, NLN, 2001.
  • Zobrazit všechna VPM ve skupině
Autor: Ivo Šťastný, 20.05.2006
Umístění: Praha 3, Jana Želivského, Olšanské hřbitovy, II. obecní hřbitov, Vojenský hřbitov Obětí I. světové války, součástí Památníku hrobu v dáli
Nápis:
DIVIS. PEKÁRNY PĚŠÁK JINDŘICH BAMBA
* 1882 + 2.6.1917 RUMUNSKÁ FRONTA - BUKOVINA

P. PL. 8 PĚŠÁK FRANT. JELÍNEK
* 1898 + 19.8.1917 NA VRCHU SV. DUCHA - ITALIE

? ? NÁMOŘNÍK SLESINGER
* 1893 + 10.11.1915 V POLE

ŽENIJ. PL. 8 SVOBODNÍK FRANTIŠEK SLESINGER
*1887 + 14.4.1917 U PODKAMENA - RUSKO

PĚŠ. PL. 46 PĚŠÁK JOSEF PETŘÍČEK
* 1899 + 13.2.1917 V SANA-PRINTY, ALBANIE

ČS. PĚŠ. PL. 92 PĚŠÁK KAREL PETŘÍČEK
* 1897 + 20.5.1916 RAJMIESTR - PERICHADY, RUSKO
ČS. LEG. PL. Č. 10 ČETAŘ STEINER JAN
* 1883 X 10.10.1918 KORDON JEKATĚRINBURK, RUSKO

ČS. LEGIONÁŘSKÝ PL. ČETAŘ VÁVRA JAN
* 1888 + 31.1.1920 VLADIVOSTOK RUSKO

VOJ. ZÁL. ODD. 8 DĚLOSTŘELEC ANTONÍN KORBEL
* 1872 + 9.3.1918 V CALIANĚ - ITALIE

ČS. PĚŠ. PL. 28 PĚŠÁK FRANTIŠEK NOVÁK
* 1895 + 2.4.1919 PANYOK SLOVENSKO

ČS. PL. 21 - 1. KULOMET. ROTA STŘELEC KAREL NOVÁK
* 1892 + 11.12.1918 MARTIGNY LES BAINS - FRANCIE

DĚLOSTŘEL. PL. 25 DĚLOSTŘELEC JAROSLAV KOPECKÝ
* 1890 + 14.6.1918 V ARADU - UHRY

DOM. PL. 8 SVOB. JINDŘICH ZIEBIKER
* 1873 + 27.2.1915 V BITOLJI - SRBSKO

PĚŠ. PL. 51 PĚŠÁK KAREL ŠINDELÁŘ
* 1872 + 7.3.1915 V BITOLJI - SRBSKO

STŘEL. PL. 12 STŘELEC JOSEF HRÁSKÝ
* 1872 + 9.8.1917 CHOLM - POLSKO

STŘEL. PL. 8 STŘELEC FERDINAND SCHÜSSEL
* 1898 + 23.9.1916 ZACWOZOZ U STANISLAVI

P. PL. 28 PĚŠÁK ANTONÍN KONOPA
* 1894 + V SEGEDÍNĚ - UHRY

DOM. PL. 58 JOSEF LOMNIČKA
* 1875 + 18.2.1915 V NEGOTÍNĚ - SRBSKO

PĚŠ. PL. 28 SVOB. JOSEF KUHN
* 1875 + 30.5.1917 NA ITALSKÉ FRONTĚ

PĚŠ. PL. 102 PĚŠÁK VÁCLAV ZÁRUBA
* 1881 + 24.11.1914 ČEJLO - SRBSKO

P. PL. 28 PĚŠÁK VOJTĚCH PĚKNÝ
* 1890 + 31.10.1915 U RUDKY NA RUS. BOJIŠTI

POL. DĚLOSTŘ. PL. Č. 62 NADPORUČÍK EGON BUDDEUS
* 1894 + 21.12.1916 NA SOČI BATTA - ITALIE

P. PL. 102 ČETAŘ JAROSLAV KOLÁŘ
* 1890 + 1915 V PARATSCHINĚ - SRBSKO

PĚŠÁK FRANTIŠEK ŽALUD
* 1888 + 6.11.1915 U RUDKY - RUSKÉ POLSKO

PLPL. 102 PĚŠÁK JAN PANEC
* 1885 + 28.10.1914 V RAVIE - SRBSKO

ZEM. PL. 28 PĚŠÁK RUDOLF HLADIL
* 1887 + 8.4.1916 V CHOTŽENTU - RUSKO

P.PL. 28 PĚŠÁK RUDOLF LÍBAL
* 1887 + 16.8.1918 BRUCK N/M. ŠTÝRSKO

DOMOBR. PL. 109 PĚŠÁK JAN BURIÁN
* 1874 + 14.8.1917 V POL. NEM. U PUTNY - RUMUNSKO

PĚŠ. PL. 28 PĚŠÁK JAN HAVRÁNEK
* 1881 + 23.10.1914 RACLAVICE - HALIČ

ČS. P. PL. 22 ROTA 10 DESÁTNÍK - LEGION. KAREL LANGER
* 1894 + 28.10.1918 CHRESTRES U VOUZIERS - FRANCIE

ČS. LEGIE LEGIONÁŘ JAROSLAV ŠARŠOK
* 1898 + 29.10.1918 U KYNO, RUSKO

P. PL. 13 PORUČÍK BOHUSLAV KOSTROUCH
* 1898 + 17.6.1915 HOUHLADY U KOLOMEJE, RUSKO

ČS. PL. 22 LEGIONÁŘ VÁCLAV CHUNDELA
* 1886 + 19.10.1918 U GRIVY - FRANCIE

PĚŠ. PL. 38 PĚŠÁK VÁCLAV HOFFMANN
* 1878 + 12.7.1918 VE RJECE

PRAPOR 51. ČETA 1. PĚŠÁK BOHUMIL FREUND
* 1874 + 24.5.1915 V BITOLJI MONASTIR, SRBSKO

ČSL. DĚL. PL. 1 ČETAŘ ČESTMÍR DUŠEK
* 1896 + 1919 V LUČENCI, SLOVENSKO

PĚŠ. PL. 98 VOJÍN ANTONÍN HÁJEK
* 1878 + 1918 NA FRONTĚ ITALSKÉ

ZEM. PRAP. 46 PĚŠÁK THOMAS VLČEK
* 1880 + 28.11.1916 VE VOJ. NEM. VÍDEŇ

DĚL. PL.121. DĚLOSTŘ. JOSEF DANĚK
* 1888 + 3.2.1918 CARBONARE ITALIE

DOM. PL. 58 PĚŠÁK JAN VOSTŘEL
* 1875 +

ZEM. PL. 8 PĚŠÁK VÁCLAV VYSUŠIL
* 1873 1.3.1918 KNĚŽOVAC, SRBSKO

P. PL. 28 PĚŠÁK FRANT. VAŇHA
* 1892 + 1916 V RUSKU

STŘEL. PL. 8 STŘELEC OTTO VAŇHA
* 1893 + 7.10.1917 DURAZZO ALBANIE
Poznámka:

CZE-0003-26059, CZE-0003-26060, CZE-0003-26061, CZE-0003-26062, CZE-0003-26063, CZE-0003-26064, CZE-0003-26065, CZE-0003-26066, CZE-0003-26067, CZE-0003-26068, CZE-0003-26069, CZE-0003-26070, CZE-0003-26071, CZE-0003-26072, CZE-0003-26073, CZE-0003-26074, CZE-0003-26075, CZE-0003-26076, CZE-0003-26077, CZE-0003-26078, CZE-0003-26079, CZE-0003-26080, CZE-0003-26081, CZE-0003-26082, CZE-0003-26083, CZE-0003-26084, CZE-0003-26085, CZE-0003-26086, CZE-0003-26087, CZE-0003-26088, CZE-0003-26089, CZE-0003-26090, CZE-0003-26091, CZE-0003-26092, CZE-0003-26093, CZE-0003-26094,
CZE-0003-26095, CZE-0003-26096, CZE-0003-26097, CZE-0003-26098, CZE-0003-26099, CZE-0003-26100, CZE-0003-26101


Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, podle seznamu
Toto místo je počítáno jako 43 VPM
Pomník přidal: Vladimír Štrupl

Kenotafy Obětí 1. světové války - Oddíl XVIII

 • + o skupině VPM (P-03, Olšanské hřbitovy)
  • Olšanské hřbitovy, Praha 3, Jana Želivského

   Olšanské hřbitovy jsou rozlohou 50,17 ha největším pražským pohřebištěm. Sestávají z deseti zádušních a dvou obecních hřbitovů, přičemž nejstarší dva hřbitovy (I. a II.) byly dávno zrušeny.
   V r. 1999 na nich bylo evidováno 112 000 pohřbených. Pohřbených od samého začátku pohřbívání zde však bylo mnohem víc – odhaduje se, že za dobu existence hřbitovů zde byly pohřbeny asi dva miliony mrtvých!
   Hřbitovy mají 110 000 pohřbívacích míst, je zde 200 kaplových hrobek, 25 000 hrobek, 65 000 hrobů, 20 000 urnových hrobů, kolem zdí 6 kolumbárií a dvě louky rozptylu.

   Na II. obecním hřbitově (Praha 3 – Žižkov, Jana Želivského) se nachází tato čestná vojenská pohřebiště:
   I. sv. válka
   - šachtové hroby vojáků z let 1914-1918
   - čestný hrob bývalých příslušníků rakousko-uherské maríny (symbolický hrob byl zřízen v letech 1935-1937 Sdružením bývalých námořníků)
   - čestný hrob příslušníků bývalého 102. benešovského pěšího pluku (postaven nákladem Sdružení příslušníků 102. pěšího pluku v letech 1935-1937. Na pomníčku jsou uvedena jména bojišť I. sv. války, kde vojáci pluku bojovali)
   - hrob Josefa Kudrny (záložní vojín 102. pěšího pluku, v r. 1915 údajně pozvedl zbraň na důstojníka a byl odsouzen voj. soudem k trestu smrti zastřelením. popraven 7. května 1915 nad voj. cvičištěm v Praze - Motole)
   - hroby popravených ruských a italských legionářů (krom dvou až tří hrobů exhumovaných ostatků starodružiníků z Ruska se zde nachází asi třicet hrobů s ostatky ital. legionářů, které sem byly převezeny a pietně uloženy 24.6.1921)
   - ossarium (je zde uloženo 2 500 očíslovaných malých rakví s ostatky vojáků, zemřelých v pražských voj. nemocnicích v letech 1914-1918)
   - hroby v dáli (symbolické hroby Pražanů padlých v I. sv. válce, jejichž ostatky nebyly převezeny do vlasti. Na zdi sousedící s Židovským hřbitovem jsou tabulky se jmény padlých, příslušností k druhu zbraně a místem, kde voják padl)
   - čs. rudoarmějci (z let 1917-1920)


   II. sv. válka
   - válečný hřbitov Commonwealthu (pohřebiště se nachází podél sev. části X. hřbitova a II. obec. hřbitova. Je zde celkem 264 hrobů, ve kterých je pochováno 198 Britů, 9 Kanaďanů, 2 Australané, 14 Novozélanďanů, 19 Jihoafričanů, 1 Ind a 9 Poláků, 13 obětí nebylo identifikováno. Je zde mj. 6 námořníků a 39 letců. Na každém pomníčku je jméno a rozlišovací emblém podle druhu zbraně, ve středu hřbitova je kříž v podobě meče a ve výklenku kapličky v severní zdi je uložen seznam britských válečných hřbitovů.
   - čestné pohřebiště rudoarmějců (bylo zřízeno v r. 1945 a je zde pochováno 429 sov. vojáků padlých při osvobození Prahy. Pohřebišti dominuje pomník od sochaře Jaroslava Brůhy a architekta Karla Beneše)
   - pohřebiště obětí Pražského povstání – barikádníků (navazuje vých. od pohřebiště rudoarmějců. V průčelí pod pomníkem jsou pohřbeni příslušníci Svobodovy armády – 1. čs. arm. sboru v SSSR)
   - pohřebiště Bulharů padlých ve II. sv válce (při severní zdi)
   - pomník čs. západním letcům
   - pohřebiště Ruské osvobozenecké armády (ROA - Vlasovci) bylo r. 1993 poblíž ruské kaple pietně označeno pravoslavným křížem nad hroby 187 neznámých Vlasovců. Je zde pohřben i gen. V.I. Bojarskij a M.I. Šapovalov a něm. major Karl-Ludwig Ottendorf, kteří padli v květnu 1945.
   Vedle pohřebiště rudoarmějců se nachází pomník, věnovaný ruským carským důstojníkům, kteří zemřeli na následky zranění z bitev u Drážďan a Chlumu v r. 1813.

   Zdroj: Kovařík, Petr – Klíč k pražským hřbitovům, Praha, NLN, 2001.
  • Zobrazit všechna VPM ve skupině
Autor: Ivo Šťastný, 20.05.2006
Umístění: Praha 3, Jana Želivského, Olšanské hřbitovy, II. obecní hřbitov, Vojenský hřbitov Obětí I. světové války, součástí Památníku hrobu v dáli
Nápis:
PĚŠ. PL. 75 VOJÍN VOJTĚCH KAFKA
* 7.5.1885 + 23.10.1918 VE FLAGARIA - TYROLY

PĚŠ. PLUK Č. 11 NADPORUČÍK V ZÁLOZE VINCENC QUIS
* 23.7.1888 PADL R. 2.11.1916 V BITVĚ NA SOČI U ST. GRADO DI MERNA

P. PL. 75 DESÁTNÍK KAREL SVÁTEK
* 1890 X 10.9.1915 DOLŽANKY - HALIČ

PĚŠ. PL. 75 PĚŠÁK JAROSLAV SVÁTEK
* 1892 + 18.3.1916 UJVIDEK (UHRY)

PĚŠ. PL. 28 PĚŠÁK VILÉM PLAČEK
* 1882 X 21.3.1915 U SEKOVA - HALIČ

DOM. PL. 58 DESÁTNÍK VINCENC BOHÁČEK
* 1873 + 12.4.1915 BITOLJE V SRBSKU

ZEMĚBR. PL. 28 ČETAŘ VILÉM NOVÁK
* 1885 + 1914 V MITROVICÍCH, CHORVATSKO

F. J. BAON. 22 LEUTNANT FRITZ MAUTNER
* 1897 X 29.1.1918 SASSO ROSSO (ITALIE)

F. J. BAON. 22 FÄHNRICH OTTO MAUTNER
* 1893 + 27.6.1915 DOHOROW (HALIČ)

PĚŠ. PL. 28 SVOBODNÍK JOSEF ZEMAN
* 1877 + 27.2.1918 ZÁL. NEM. V ČÁSLAVI

PĚŠ. PL. 21 SVOBODNÍK JAN BATTĚK
* 1900 + 22.6.1918 V GEGGII, BENATSKO

PĚŠ. PL. 25 PĚŠÁK JIŘÍ ŠNAJDR
* 1891 X 20.8.1915 V ITALII

DOM. PL. 409 SVOBODNÍK ALOIS MIKŠOVSKÝ
* 1872 X 12.8.1917 CLIPECESTU, RUMUNSKO

PĚŠ. PL. 44 PĚŠÁK JOSEF HEJTMÁNEK
* 1897 X 16.6.1918 SEMAGLIA U PIAVY, ITALIE

INF. RGT. 15 KADETT EMIL TRÜBEL
* 1886 X 25.10.1914 TÝSKOVICE BEI PRZEMYSL

PĚŠ. PL. 35 PĚŠÁK ŠIMON BUREŠ
* 1885 X 24.3.1915 V KARPATECH

PĚŠ. PL. 28 PĚŠÁK JOSEF TVRDÍK
* 1898 + PROSEK U TERSTU

PĚŠ. PL. 75 PĚŠÁK JOSEF BÁLEK
* 1894 X HODÓW U ZBOROWA, HALIČ

PĚŠ. PL. 73 PĚŠÁK ALOIS ŠTARK
* 1887 + 28.11.1914 NA UFFU SRBSKO

PĚŠ. PL. DESÁTNÍK FRANTIŠEK ŠUMA
* 1894 + 16.5.1917 U KNIUCH

PĚŠ. PL. 92 PĚŠÁK ANTONÍN WINTER
* 1894 + 17.6.1916 VITONICE RUSKO

STŘ. PL. 8 STŘELEC JOSEF ZÍMA
* 1883 + 3.6.1918 MOLODEČNO

HORS. ZDRAV. ODD. 8 PĚŠÁK JOSEF HUML
* 1885 + 19.10.1917 COSINTAL 736. TRIGUL

ZEM. PL. 8 PĚŠÁK FRANTIŠEK HELÁSEK
* 1886 X 28.6.1916 U HAVRYLAKU (HORODENKA)

PĚŠ. PL. 7 PĚŠÁK VÁCLAV RAIF
* 1882 + 22.12.1917 TRIDENT TYROLY

PRAP. POL. MYSL. 22 MYSLIVEC RUDOLF KONĚTOVSKÝ
* 1896 + 2.12.1917 MALGA DI RONCHETO

PĚŠ. PL. 57 PĚŠÁK ANTONÍN HOUSKA
* 1898 + 6.6.1917 MOR. OSTRAVA

PĚŠ. PL. 28 PĚŠÁK VÍTĚZSLAV KUBEŠ
* 1898 + 30.3.1917 LAAS KORUTANY

DĚLOSTŘ. PL. 8 NADMISTR FRANTIŠEK VOSTÁREK
* 1879 + 1.12.1917 V STANISLAVI, HALIČ

P. PL. 36 PĚŠÁK ALOIS ZÁHADNÝ
* 1871 + 8.10.1918 TRIDENT

ZEMĚBR. PL. 22 ŠIKOVATEL JOSEF BLÁHOVEC
* 1885 + 15.7.1916 GHERTELI ITÁLIE

PĚŠ. PL. 11 PĚŠÁK JOSEF KREJČÍ
* 1895 X 8.8.1916 U ZAGORY NA SOČI

P. PL. 91 JEDN. DOBROV. KAREL ŠAFRÁNEK
* 1892 X+ 16.11.1914 U LAJKOVICE

PĚŠ. PL. 102 PĚŠÁK VÁCLAV NEUMANN
* 1885 X 12.6.1915 NA ŘECE IZONZA N./PLAVOU

ČS. HANÁCKÝ PL. Č. 6 LEGIONÁŘ, STŘELEC NOVOTNÝ JOSEF
* 1889 X 25.5.1918 MARIANOVKA - RUSKO

DOM. PRAP. 6 VOJÍN ANTONÍN ŠIPEK
* 1882 X 6.8.1916 MONTE SABATINO, ITALIE

MYSL. P. 6 SVOBODNÍK JINDŘICH ZEMAN
* 1896 X 26.8.1918 U LOKVY - ITALIE

P. PL. 73 ČETAŘ JOSEF SCHENKÖNIG
* 1889 X 18.8.1914 U ŠABACE - SRBSKO

DOM. PL. 51 PĚŠÁK SUDLÍK LUDVÍK
* 1873 + 12.1.1915

DOM. PRAP. 51 DOMOBRANEC FRANTIŠEK PAŠEK
* 1876 X 1.3.1917 V SRBSKU

P. PL. 28 SVOBODNÍK MIROSLAV HEROLD
* 1895 X 30.6.1915 SAN MARTINO, ITALIE

TABULKA BEZ NÁPISU
Poznámka:

CZE-0003-25491, CZE-0003-25492, CZE-0003-25493, CZE-0003-25494, CZE-0003-25495, CZE-0003-25496, CZE-0003-25497, CZE-0003-25498, CZE-0003-25499, CZE-0003-25803, CZE-0003-25804, CZE-0003-25805, CZE-0003-25806, CZE-0003-25807, CZE-0003-25508, CZE-0003-25809, CZE-0003-25810, CZE-0003-25811, CZE-0003-25812, CZE-0003-25813, CZE-0003-25814, CZE-0003-25815, CZE-0003-25816, CZE-0003-25817, CZE-0003-25818, CZE-0003-25819, CZE-0003-25820, CZE-0003-25821, CZE-0003-25822, CZE-0003-25823, CZE-0003-25824, CZE-0003-25825, CZE-0003-25826, CZE-0003-25827, CZE-0003-25828, CZE-0003-25829, CZE-0003-25830, CZE-0003-25831, CZE-0003-25832, CZE-0003-25833, CZE-0003-25834, CZE-0003-25835,


Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, podle seznamu
Toto místo je počítáno jako 42 VPM
Pomník přidal: Vladimír Štrupl

Kenotafy Obětí 1. světové války - Oddíl XIX

 • + o skupině VPM (P-03, Olšanské hřbitovy)
  • Olšanské hřbitovy, Praha 3, Jana Želivského

   Olšanské hřbitovy jsou rozlohou 50,17 ha největším pražským pohřebištěm. Sestávají z deseti zádušních a dvou obecních hřbitovů, přičemž nejstarší dva hřbitovy (I. a II.) byly dávno zrušeny.
   V r. 1999 na nich bylo evidováno 112 000 pohřbených. Pohřbených od samého začátku pohřbívání zde však bylo mnohem víc – odhaduje se, že za dobu existence hřbitovů zde byly pohřbeny asi dva miliony mrtvých!
   Hřbitovy mají 110 000 pohřbívacích míst, je zde 200 kaplových hrobek, 25 000 hrobek, 65 000 hrobů, 20 000 urnových hrobů, kolem zdí 6 kolumbárií a dvě louky rozptylu.

   Na II. obecním hřbitově (Praha 3 – Žižkov, Jana Želivského) se nachází tato čestná vojenská pohřebiště:
   I. sv. válka
   - šachtové hroby vojáků z let 1914-1918
   - čestný hrob bývalých příslušníků rakousko-uherské maríny (symbolický hrob byl zřízen v letech 1935-1937 Sdružením bývalých námořníků)
   - čestný hrob příslušníků bývalého 102. benešovského pěšího pluku (postaven nákladem Sdružení příslušníků 102. pěšího pluku v letech 1935-1937. Na pomníčku jsou uvedena jména bojišť I. sv. války, kde vojáci pluku bojovali)
   - hrob Josefa Kudrny (záložní vojín 102. pěšího pluku, v r. 1915 údajně pozvedl zbraň na důstojníka a byl odsouzen voj. soudem k trestu smrti zastřelením. popraven 7. května 1915 nad voj. cvičištěm v Praze - Motole)
   - hroby popravených ruských a italských legionářů (krom dvou až tří hrobů exhumovaných ostatků starodružiníků z Ruska se zde nachází asi třicet hrobů s ostatky ital. legionářů, které sem byly převezeny a pietně uloženy 24.6.1921)
   - ossarium (je zde uloženo 2 500 očíslovaných malých rakví s ostatky vojáků, zemřelých v pražských voj. nemocnicích v letech 1914-1918)
   - hroby v dáli (symbolické hroby Pražanů padlých v I. sv. válce, jejichž ostatky nebyly převezeny do vlasti. Na zdi sousedící s Židovským hřbitovem jsou tabulky se jmény padlých, příslušností k druhu zbraně a místem, kde voják padl)
   - čs. rudoarmějci (z let 1917-1920)


   II. sv. válka
   - válečný hřbitov Commonwealthu (pohřebiště se nachází podél sev. části X. hřbitova a II. obec. hřbitova. Je zde celkem 264 hrobů, ve kterých je pochováno 198 Britů, 9 Kanaďanů, 2 Australané, 14 Novozélanďanů, 19 Jihoafričanů, 1 Ind a 9 Poláků, 13 obětí nebylo identifikováno. Je zde mj. 6 námořníků a 39 letců. Na každém pomníčku je jméno a rozlišovací emblém podle druhu zbraně, ve středu hřbitova je kříž v podobě meče a ve výklenku kapličky v severní zdi je uložen seznam britských válečných hřbitovů.
   - čestné pohřebiště rudoarmějců (bylo zřízeno v r. 1945 a je zde pochováno 429 sov. vojáků padlých při osvobození Prahy. Pohřebišti dominuje pomník od sochaře Jaroslava Brůhy a architekta Karla Beneše)
   - pohřebiště obětí Pražského povstání – barikádníků (navazuje vých. od pohřebiště rudoarmějců. V průčelí pod pomníkem jsou pohřbeni příslušníci Svobodovy armády – 1. čs. arm. sboru v SSSR)
   - pohřebiště Bulharů padlých ve II. sv válce (při severní zdi)
   - pomník čs. západním letcům
   - pohřebiště Ruské osvobozenecké armády (ROA - Vlasovci) bylo r. 1993 poblíž ruské kaple pietně označeno pravoslavným křížem nad hroby 187 neznámých Vlasovců. Je zde pohřben i gen. V.I. Bojarskij a M.I. Šapovalov a něm. major Karl-Ludwig Ottendorf, kteří padli v květnu 1945.
   Vedle pohřebiště rudoarmějců se nachází pomník, věnovaný ruským carským důstojníkům, kteří zemřeli na následky zranění z bitev u Drážďan a Chlumu v r. 1813.

   Zdroj: Kovařík, Petr – Klíč k pražským hřbitovům, Praha, NLN, 2001.
  • Zobrazit všechna VPM ve skupině
Autor: Ivo Šťastný, 20.05.2006
Umístění: Praha 3, Jana Želivského, Olšanské hřbitovy, II. obecní hřbitov, Vojenský hřbitov Obětí I. světové války, součástí Památníku hrobu v dáli
Nápis:
PĚŠ. PL. Č. 28 PĚŠÁK JAN KOPEJTKA
* 1874 + 12.3.1916 MOSTAR

PĚŠ. PL. Č. 28 PĚŠÁK FRANTIŠEK VIKTORA
* 1872 + 6.6.1917 V NABREZINĚ - ITALIE

ZÁLOŽ. PRAP. Č. 8 PĚŠÁK FRIEDOLÍN KOLÁTOR
* 1874 + 14.1.1917 V UKRAJINĚ

PĚŠ. PL. Č. 25 PĚŠÁK FRANTIŠEK ECKL
* 1879 X 15.8.1915 GORNI ORANIŽNO V HALIČI


ŽELEZNIČNÍ PL. ČETAŘ HUBERT ALOIS
* 1883 + 1.5.1918 GRIGNO - TYROLSKO

ZEMĚBR. PL. Č. 11 VOJÍN NOSEK FRANTIŠEK
* 1881 + 5.1.1915 DOLINA - PRUSKÉ POLSKO

2. STŘEL. PL. „JIŘÍHO Z PODĚBRAD“ SVOB. MALINA BOLESLAV
* 1891 X 22.3.1918 NA STANICI ASIPOVO, RUSKO

TABULKA BEZ NÁPISU

PĚŠ. PL. 102 PĚŠÁK VÁCLAV PELÍŠEK
* 1880 X 8.8.1914 LOŽNICE - SRBSKO

P. PL. 84 PĚŠÁK FRANT. TUČEK
* 1880 X 8.6.1916 V RUSKU

STŘEL. PL. Č. 8 VOJÍN FATKA FRANTIŠEK
* 1882 + 10.2.1916 OSTROV ASINARA V ITALII

PĚŠ. PL. 56 PĚŠÁK FRANTIŠEK PRŮŠA
* 1895 X 25.5.1915 SUROCHOW HALIČ

P. PL. 13 VOJÍN JAROSL. SEIFERT
* 1895 X 5.6.1915 NA VÝŠINĚ WAPNIANKA, HALIČ

PĚŠ. PL. PĚŠÁK ANTONÍN STANÍK
* 1891 + 28.1.1918 ASSIAGO

P. PL. 21 PĚŠÁK JÍREK FRANTIŠEK
* 1884 + 2.10.1914 ZEBRYDOVICE, HALIČ

DOM. PL. 7 PODPORUČÍK FRANT. DEJMEK
* 1894 X 2.5.1915 U ZORNYČE - RUSKÉ POLSKO

DOM. PL. 8 ČETAŘ KAREL BALDA
* 1880 X 22.11.1914 U KRÁSNÉ POLANKY - HALIČ

PĚŠ. PL. 42 PORUČ. V ZÁL. MĚKOTA JIŘÍ
* 1893 + 9.9.1917 V HAJDĚ U GORICE

POCHOD. PL. CIZINEC. LEG. VE FRANCII MARTINEC JOS.
*1869 X 1918 GLUTELLES SOMMA FRANCIE

P. PL. ? PĚŠÁK ŽÁK KAREL
* 1877 + 12.11.1917 U ASIAGA ITALIE

ČS. RUS. LEG. ŠTÁB. 3. DIV. LEGIONÁŘ NASSE JAROSLAV
*1890 + 5.10.1919 KRASNOJARSK, RUSKO

25. PRAP. POL. MYSLIVCŮ KADET KROUPA VILÉM
* 1880 + 25.10.1915 MYŠKOVICE, UHRY

DOM. PL. 6 PĚŠÁK MÁCHA ANTONÍN
* 1896 X 1915 NIEDRZIVICA DUZA, RUSKÉ POLSKO

P. PL. 11 KADET BRUNER VILÉM
* 1891 X 1916 MONTE ZEBIO ITALIE

P. PL. 102 PĚŠÁK KRASA JOSEF
* 1890 + 17.8.1916 BIGLIE, PŘÍMOŘÍ

P. PL. 83 DR. TECHN. VĚD HERBST KAREL
* 1882 + 8.8. 1916 VÍDEŇ VOJ. NEMOCNICE

P. PL. 21 VOJÍN - HUDEBNÍK VOLF VÁCLAV
* 1895 ZÁŘÍ 1914 DRINA, SRBSKO

RUSKÝ LEG. PL. 9 LEGIONÁŘ HUDEBNÍK VOLF FRANTIŠEK
* 1893 X 23.10.1918 ZAGLAJEVO RUSKO

VOJÍN ŠTĚPÁN NEUMAN
* 1882 X 1917 LIPOT - RUMUNSKO

P. PL. 92 DESÁTNÍK JAN ŠTUMPF
* 1882 + 23.1.1915 VE VINKOVCI, SLAVONIE

ANTONÍN
* 1899 X 22.7.1918

MYSL. PRAP. 22 MYSLIVEC ČENĚK ŠIMEK
* 1884 X 13.5.1915 U SPAS, HALIČ

TABULKA BEZ NÁPISU

P. PL. 28 PĚŠÁK VÁCLAV DVORNÝ
* 1884 + 5.2.1915 V NIŠI - SRBSKO

P. PL. 57 VOJÍN LADISLAV VAMSOUST
* 1872 NEZVĚSTNÝ OD 1915 V SRBSKU

STŘEL. PL. 8 STŘELEC JOSEF BAMBAS
* 1892 ? ? 1917 CORMUNS PŘÍMOŘÍ

TABULKA BEZ NÁPISU
TABULKA BEZ NÁPISU
TABULKA BEZ NÁPISU
TABULKA BEZ NÁPISU
TABULKA BEZ NÁPISU

DĚL. PL. 44 DĚLOSTŘELEC BEDŘICH ŠIMEČEK
* 1883 X 15.3.1918 GROJPO, ITALIE
Poznámka:

CZE-0003-25720, CZE-0003-25721, CZE-0003-25722,
CZE-0003-25723, CZE-0003-25724, CZE-0003-25725, CZE-0003-25726, tabulka bez nápisu nemá své CEVH, CZE-0003-25727, CZE-0003-25728, CZE-0003-25729, CZE-0003-25730, CZE-0003-25731, CZE-0003-25732, CZE-0003-25733, CZE-0003-25734, CZE-0003-25735, CZE-0003-25736, CZE-0003-25737, CZE-0003-25738, CZE-0003-25739, CZE-0003-25740, CZE-0003-25741, CZE-0003-25742, CZE-0003-25743, CZE-0003-25744, CZE-0003-25745, CZE-0003-25746, CZE-0003-25747, CZE-0003-25748, CZE-0003-25749, CZE-0003-25750, CZE-0003-25751, CZE-0003-25752, CZE-0003-25753, CZE-0003-25754, CZE-0003-25755, CZE-0003-25756, CZE-0003-25757, CZE-0003-25758, CZE-0003-25759, CZE-0003-25760,


Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, podle seznamu
Toto místo je počítáno jako 42 VPM
Pomník přidal: Vladimír Štrupl

Kenotafy Obětí 1. světové války - Oddíl XX

 • + o skupině VPM (P-03, Olšanské hřbitovy)
  • Olšanské hřbitovy, Praha 3, Jana Želivského

   Olšanské hřbitovy jsou rozlohou 50,17 ha největším pražským pohřebištěm. Sestávají z deseti zádušních a dvou obecních hřbitovů, přičemž nejstarší dva hřbitovy (I. a II.) byly dávno zrušeny.
   V r. 1999 na nich bylo evidováno 112 000 pohřbených. Pohřbených od samého začátku pohřbívání zde však bylo mnohem víc – odhaduje se, že za dobu existence hřbitovů zde byly pohřbeny asi dva miliony mrtvých!
   Hřbitovy mají 110 000 pohřbívacích míst, je zde 200 kaplových hrobek, 25 000 hrobek, 65 000 hrobů, 20 000 urnových hrobů, kolem zdí 6 kolumbárií a dvě louky rozptylu.

   Na II. obecním hřbitově (Praha 3 – Žižkov, Jana Želivského) se nachází tato čestná vojenská pohřebiště:
   I. sv. válka
   - šachtové hroby vojáků z let 1914-1918
   - čestný hrob bývalých příslušníků rakousko-uherské maríny (symbolický hrob byl zřízen v letech 1935-1937 Sdružením bývalých námořníků)
   - čestný hrob příslušníků bývalého 102. benešovského pěšího pluku (postaven nákladem Sdružení příslušníků 102. pěšího pluku v letech 1935-1937. Na pomníčku jsou uvedena jména bojišť I. sv. války, kde vojáci pluku bojovali)
   - hrob Josefa Kudrny (záložní vojín 102. pěšího pluku, v r. 1915 údajně pozvedl zbraň na důstojníka a byl odsouzen voj. soudem k trestu smrti zastřelením. popraven 7. května 1915 nad voj. cvičištěm v Praze - Motole)
   - hroby popravených ruských a italských legionářů (krom dvou až tří hrobů exhumovaných ostatků starodružiníků z Ruska se zde nachází asi třicet hrobů s ostatky ital. legionářů, které sem byly převezeny a pietně uloženy 24.6.1921)
   - ossarium (je zde uloženo 2 500 očíslovaných malých rakví s ostatky vojáků, zemřelých v pražských voj. nemocnicích v letech 1914-1918)
   - hroby v dáli (symbolické hroby Pražanů padlých v I. sv. válce, jejichž ostatky nebyly převezeny do vlasti. Na zdi sousedící s Židovským hřbitovem jsou tabulky se jmény padlých, příslušností k druhu zbraně a místem, kde voják padl)
   - čs. rudoarmějci (z let 1917-1920)


   II. sv. válka
   - válečný hřbitov Commonwealthu (pohřebiště se nachází podél sev. části X. hřbitova a II. obec. hřbitova. Je zde celkem 264 hrobů, ve kterých je pochováno 198 Britů, 9 Kanaďanů, 2 Australané, 14 Novozélanďanů, 19 Jihoafričanů, 1 Ind a 9 Poláků, 13 obětí nebylo identifikováno. Je zde mj. 6 námořníků a 39 letců. Na každém pomníčku je jméno a rozlišovací emblém podle druhu zbraně, ve středu hřbitova je kříž v podobě meče a ve výklenku kapličky v severní zdi je uložen seznam britských válečných hřbitovů.
   - čestné pohřebiště rudoarmějců (bylo zřízeno v r. 1945 a je zde pochováno 429 sov. vojáků padlých při osvobození Prahy. Pohřebišti dominuje pomník od sochaře Jaroslava Brůhy a architekta Karla Beneše)
   - pohřebiště obětí Pražského povstání – barikádníků (navazuje vých. od pohřebiště rudoarmějců. V průčelí pod pomníkem jsou pohřbeni příslušníci Svobodovy armády – 1. čs. arm. sboru v SSSR)
   - pohřebiště Bulharů padlých ve II. sv válce (při severní zdi)
   - pomník čs. západním letcům
   - pohřebiště Ruské osvobozenecké armády (ROA - Vlasovci) bylo r. 1993 poblíž ruské kaple pietně označeno pravoslavným křížem nad hroby 187 neznámých Vlasovců. Je zde pohřben i gen. V.I. Bojarskij a M.I. Šapovalov a něm. major Karl-Ludwig Ottendorf, kteří padli v květnu 1945.
   Vedle pohřebiště rudoarmějců se nachází pomník, věnovaný ruským carským důstojníkům, kteří zemřeli na následky zranění z bitev u Drážďan a Chlumu v r. 1813.

   Zdroj: Kovařík, Petr – Klíč k pražským hřbitovům, Praha, NLN, 2001.
  • Zobrazit všechna VPM ve skupině
Autor: Ivo Šťastný, 20.05.2006
Umístění: Praha 3, Jana Želivského, Olšanské hřbitovy, II. obecní hřbitov, Vojenský hřbitov Obětí I. světové války, součástí Památníku hrobu v dáli
Nápis:
TABULKA BEZ NÁPISU

PĚŠ. PL. 102. TRUBAČ ANTONÍN HRUŠKA
* 1897 + 16.7.1916 NA ITALII, POHŘBEN V BOZENU (TYROLY)

TABULKA BEZ NÁPISU

ZÁKOP. ROTA VOJÍN EMANUEL ENDERST
* 15.XII.1886 + 15.7.1916 V TYROLÍCH

STŘELEC AUGUSTIN PLACHÝ
* 1886 + 26.1.1915 V KRAGUJEVACI

TABULKA BEZ NÁPISU

TABULKA BEZ NÁPISU

P. PL. 102 PĚŠÁK ANTONÍN SOUKAL
* 1897 + 18.1.1917 NA ITAL. FRONTĚ V BERJI U PŘÍMOŘÍ

P. PL. Č. 36. PĚŠÁK VÁCLAV VESELÝ
* 1893 + 27.9.1915 V BELZU - HALIČ
* 1893

P. PL. PĚŠÁK JOSEF VITÁČEK
* 1890 + 9.3.1916 V MOSKVĚ - RUSKO

P. PL. 11 DOMOBR. FERDINAND PEŘT
* 1894 + 4.9.1915 JIŽNĚ OD MALOVANKY U DUBNA, RUSKO

PĚŠÁK JOSEF PEŘT
+ 30.8.1914 V SRBSKU

DOMOBR. PL. 57 FRANTIŠEK HYNEK
* 1874 + V NEGOTINĚ, SRBSKO

DOM. P. PL. 12 JAN MATĚJOVSKÝ
* 1879 + 9.9.1914 LUBLIN BYSKUPICE, RUSKÉ POLSKO

SETNÍK JAN HRAŠE
* 1877 + 27.8.1914 LUSZCZACZ - RUSKO

P. PL. SVOB. RUDOLF WOLLER
* 1887 + 19.7.1915 V UŽHORODĚ

P. PL. Č. 28 ČETAŘ ANTONÍN BUBENÍK
* 1889 + 3.10.1914 V UZEVČI, SRBSKO

N. P. PL. 21 PORUČÍK ANTONÍN VODIČKA
* 1892 + 22.10.1914 MYSIENICE, RUS. POLSKO

STŘ. PL. EMILIAN PATOČKA
* 1879 + 16.9.1917 PODLANKA - BERG, KRAŇSKO

TABULKA BEZ NÁPISU

3. KUMP. 9 PRAPOR SAPER BOHUMIL ŽĎÁNSKÝ
* 11.II.1879 + 21.10.1915

PL. 80 PRAPORČÍK ING. C. RICHARD KIRSCH
* 1891 + 6.8.1916 PIETRAROSSA, ITÁLIE

P. PL. 28 PĚŠÁK JOSEF ŠEFL
* 1882 + 20.7.1918 V ALBÁNII

GUSTAV VYTVAR
* 1899 + 29.1.1918 NA COL DE ROSSO

PĚŠ. PL. Č. 102 PĚŠÁK FRANTIŠEK BUDÁK
* 1887 + 27.10.1914 V ŘECE DRINĚ, SRBSKO

PĚŠ. PL. Č. 12 PĚŠÁK ALOIS BURDA
* 1893 + 17.12.1915 V JAROSLAVI - HALIČ

STŘEL. PL. 3. PRAPORČÍK FRANT. NÁPRSTEK
* 1893 + 20.10.1918 U STAN. KYN - RUSKO

PĚŠ. PL. 74 ŠIKOVATEL FRANT. HRNČÍŘ
* 1887 + 7.10.1915 V BĚLEHRADĚ, SRBSKO

PĚŠÍ PLUK Č. 101 PĚŠÁK LADISLAV SEKYRA
* 1896 + 17.7.1917 PADL V ITÁLII

P. PL. 102. PĚŠÁK ALOIS BARTÁK
* 1894 + 26.8.1918 POLA - ITÁLIE

TABULKA BEZ NÁPISU

LEG. P. PL. DESÁTNÍK LADISLAV DUCHOŇ
* 1894 + 9.1.1919 ZOHORY U OPAVY - SLEZSKO

TABULKA BEZ NÁPISU

PĚŠ. PL. 91. SVOBODNÍK JAROSLAV JANOVSKÝ
* 1892 + 24.5.1917 U SELA - PŘÍMOŘÍ

PĚŠ. PL. Č. 28 PĚŠÁK VLASTIMIL DUŠEK
* 1883 + 13.12.1916 V LIPNÍKU OKR. TOLMEINN - PŘÍMOŘÍ

TABULKA BEZ NÁPISU

I. PLUK CIZINECKÉ LEGIE STŘELEC JOSEF VITÁČEK
* 1888 + 9.5.1915 U ARRASU, FRANCIE

P. PL. 102 VOJÍN ARNOŠT SVOBODA
* 1886 + 16.7.1915 V LUBINOVĚ, RUSKO

PĚŠÁK JOSEF KOPECKÝ
* 1874 + 30.7.1916 U SMOLARY - VOLYŇSKO

DĚLOSTŘELEC JOSEF MARHOUL
* 1894 + 1915

P. PL. 18 JINDŘICH POZDÉNA
* 1881 + 13.9.1914 U RAVY RUSKÉ

TABULKA BEZ NÁPISU
Poznámka:

CZE-0003-25501, CZE-0003-25502, CZE-0003-25503, CZE-0003-25504, CZE-0003-25505, CZE-0003-25506, CZE-0003-25507, CZE-0003-25508, CZE-0003-25510, CZE-0003-25511, CZE-0003-25512, CZE-0003-25513, CZE-0003-25514, CZE-0003-25515, CZE-0003-25516, CZE-0003-25517, CZE-0003-25518, CZE-0003-25520,
CZE-0003-25521, CZE-0003-25522, CZE-0003-25523, CZE-0003-25524, CZE-0003-25525, CZE-0003-25526, CZE-0003-25527, CZE-0003-25528, CZE-0003-25528, CZE-0003-25530, CZE-0003-25531, CZE-0003-25532, CZE-0003-25533, CZE-0003-25534, CZE-0003-25535, CZE-0003-25536, CZE-0003-25537, CZE-0003-25538, CZE-0003-25539, CZE-0003-25540, CZE-0003-25743, CZE-0003-25744, CZE-0003-25760, u 1 tabulky nelze identifikovat CEVH


Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, podle seznamu
Toto místo je počítáno jako 42 VPM
Pomník přidal: Vladimír Štrupl

Kenotafy Obětí 1. světové války - Oddíl XXI

 • + o skupině VPM (P-03, Olšanské hřbitovy)
  • Olšanské hřbitovy, Praha 3, Jana Želivského

   Olšanské hřbitovy jsou rozlohou 50,17 ha největším pražským pohřebištěm. Sestávají z deseti zádušních a dvou obecních hřbitovů, přičemž nejstarší dva hřbitovy (I. a II.) byly dávno zrušeny.
   V r. 1999 na nich bylo evidováno 112 000 pohřbených. Pohřbených od samého začátku pohřbívání zde však bylo mnohem víc – odhaduje se, že za dobu existence hřbitovů zde byly pohřbeny asi dva miliony mrtvých!
   Hřbitovy mají 110 000 pohřbívacích míst, je zde 200 kaplových hrobek, 25 000 hrobek, 65 000 hrobů, 20 000 urnových hrobů, kolem zdí 6 kolumbárií a dvě louky rozptylu.

   Na II. obecním hřbitově (Praha 3 – Žižkov, Jana Želivského) se nachází tato čestná vojenská pohřebiště:
   I. sv. válka
   - šachtové hroby vojáků z let 1914-1918
   - čestný hrob bývalých příslušníků rakousko-uherské maríny (symbolický hrob byl zřízen v letech 1935-1937 Sdružením bývalých námořníků)
   - čestný hrob příslušníků bývalého 102. benešovského pěšího pluku (postaven nákladem Sdružení příslušníků 102. pěšího pluku v letech 1935-1937. Na pomníčku jsou uvedena jména bojišť I. sv. války, kde vojáci pluku bojovali)
   - hrob Josefa Kudrny (záložní vojín 102. pěšího pluku, v r. 1915 údajně pozvedl zbraň na důstojníka a byl odsouzen voj. soudem k trestu smrti zastřelením. popraven 7. května 1915 nad voj. cvičištěm v Praze - Motole)
   - hroby popravených ruských a italských legionářů (krom dvou až tří hrobů exhumovaných ostatků starodružiníků z Ruska se zde nachází asi třicet hrobů s ostatky ital. legionářů, které sem byly převezeny a pietně uloženy 24.6.1921)
   - ossarium (je zde uloženo 2 500 očíslovaných malých rakví s ostatky vojáků, zemřelých v pražských voj. nemocnicích v letech 1914-1918)
   - hroby v dáli (symbolické hroby Pražanů padlých v I. sv. válce, jejichž ostatky nebyly převezeny do vlasti. Na zdi sousedící s Židovským hřbitovem jsou tabulky se jmény padlých, příslušností k druhu zbraně a místem, kde voják padl)
   - čs. rudoarmějci (z let 1917-1920)


   II. sv. válka
   - válečný hřbitov Commonwealthu (pohřebiště se nachází podél sev. části X. hřbitova a II. obec. hřbitova. Je zde celkem 264 hrobů, ve kterých je pochováno 198 Britů, 9 Kanaďanů, 2 Australané, 14 Novozélanďanů, 19 Jihoafričanů, 1 Ind a 9 Poláků, 13 obětí nebylo identifikováno. Je zde mj. 6 námořníků a 39 letců. Na každém pomníčku je jméno a rozlišovací emblém podle druhu zbraně, ve středu hřbitova je kříž v podobě meče a ve výklenku kapličky v severní zdi je uložen seznam britských válečných hřbitovů.
   - čestné pohřebiště rudoarmějců (bylo zřízeno v r. 1945 a je zde pochováno 429 sov. vojáků padlých při osvobození Prahy. Pohřebišti dominuje pomník od sochaře Jaroslava Brůhy a architekta Karla Beneše)
   - pohřebiště obětí Pražského povstání – barikádníků (navazuje vých. od pohřebiště rudoarmějců. V průčelí pod pomníkem jsou pohřbeni příslušníci Svobodovy armády – 1. čs. arm. sboru v SSSR)
   - pohřebiště Bulharů padlých ve II. sv válce (při severní zdi)
   - pomník čs. západním letcům
   - pohřebiště Ruské osvobozenecké armády (ROA - Vlasovci) bylo r. 1993 poblíž ruské kaple pietně označeno pravoslavným křížem nad hroby 187 neznámých Vlasovců. Je zde pohřben i gen. V.I. Bojarskij a M.I. Šapovalov a něm. major Karl-Ludwig Ottendorf, kteří padli v květnu 1945.
   Vedle pohřebiště rudoarmějců se nachází pomník, věnovaný ruským carským důstojníkům, kteří zemřeli na následky zranění z bitev u Drážďan a Chlumu v r. 1813.

   Zdroj: Kovařík, Petr – Klíč k pražským hřbitovům, Praha, NLN, 2001.
  • Zobrazit všechna VPM ve skupině
Autor: Ivo Šťastný, 20.05.2006
Umístění: Praha 3, Jana Želivského, Olšanské hřbitovy, II. obecní hřbitov, Vojenský hřbitov Obětí I. světové války, součástí Památníku hrobu v dáli
Nápis:
DOM. P. Č. 10 DESÁTNÍK ŠTURMA JOSEF
* 1880 X 22.11.1915 U SAN MARTINU

PĚŠ. PL. Č. 27 JEDNOROČ. DOBROVOL. KAREL DRVOTA
* 1893 + 17.2.1916 GORIZE - RANZIANO ITALIE

ČS. STRÁŽNÍ ROTA Z VLADIVOSTOKU LEG. - STŘELEC KOLAŘÍK JOSEF
* 1873 + 10.4.1919 HŘBITOV ULIS, VLADIVOSTOK

PRAP. ZÁKOP. Č. 8 SAPEUR FRANTIŠEK HUDEČEK
* 1873 + 30.2.1918 RISANO U KOTORU

ČS. LEG. P. PL. Č. 9 PORUČÍK LEGIONÁŘ ŘÍHA VÁCLAV
* 1892 + 25.7.1918 BUSULUK, RUSKO

DOM. PRAPOR Č. 8 DOMOBRANEC JAN KŘÍŽ
* 1886 + 26.5.1914 GRK, SRBSKO

STŘEL. PL. Č. 5 STŘELEC ANTONÍN MACEK
* 1896 18.?.1917 U DESNA OKR. GORICE

P. PL. 28 JEDNOR. DOBROVOLNÍK ČERNOHORSKÝ KAREL
* 1894 + 30.1.1914 VÍDEŇ

ČS. 1. PL. STRÁŽE SVOBODY PĚŠÁK LADISLAV VAŠÁK
* 1897 + 11.3.1919 TRENČÍN, SLOVENSKO

DĚL. MUNIČ. KOLONA Č. 3, DĚLOSTŘELEC FRANTIŠEK ZÁŘECKÝ
* 1892, + 4.10.1915 NIŽNOV N/D, HALIČ

P.PL.28 PĚŠÁK JAN HOZÁK
* 1886 + 25.11.1919 NOVARA - ITALIE

NAMOŘNÍ DĚLOSTŘELEC DESÁTNÍK JIŘIČNÝ VÁCLAV
* 1894 + 11.11.1918 TERST

2. PL. JIŘÍHO Z PODĚBRAD ČETAŘ JOSEF STANĚK
* 1878 + 16.12.1916 HUTA BOROVINSKAJA, RUSKO

STŘEL. PL. Č. 11 DOMOB. PĚŠÁK JOSEF STRNAD
* 1898 + 24.5.1918 V ILBUSSO, ITALIE

DOM. PRAP. P. Č. 52 DOMOBRANEC TINTĚRA VÁCLAV
* 1874 + 1915 V ALBANII

PL. Č. 91 JEDN. DOBROV. ZEIBERT JOSEF
* 1895 + 1916 TOCKOE GUB. SAMARA RUSKO

LEGIONÁŘ SVOBODNÍK VALEŠ ANTONÍN
* 1896 X 11.11.1918 U UŠMAN TASLI, SAMARA RUSKO

P. PL. 98 PĚŠÁK SAPÉR HRDÝ ALOIS
*1880 + 1916 U GORZE

STŘEL. PL. Č. 8 ČETAŘ STEHLÍK ALOIS
* 1880 X 28.6.1916 U OBERLYN, HALIČ

LEG. STŘEL. P. 7 ČETAŘ HAVEL JOSEF
*1883 X 15.6.1918

P. P. Č. 28 PĚŠÁK PUTÍK JAN
* 1882 X 19.8.1914 U VALJEVA, SRBSKO

ZEMĚBR. PL. 51 PĚŠÁK ČECH ALOIS
* 1891 ?? 1917 ?SOVIZZA U GORICE

?? PRAHA VOJÍN BOŠEK ROBERT
* 1884 + ?? 1915 VALJEVO - SRBSKO

ČSL. ?? VE FRANCII SERGEANT KLIKA ALOIS
* 1891 V DUBNU, SOLUŇ

P. PL. Č. 102 PĚŠÁK LUTRIN FRANTIŠEK
* 1895 X 14.?.1916 NOVÁ VES OKR. SÁZAVA PŘÍMOŘÍ

ČS. LEGIE V RUSKU LEGIONÁŘ STŘELEC PÁLEK JAN
* 1882 + 2.5.1919 TOMSK - SIBIŘ - RUSKO

P. PL. Č. 8 JEDN. DOBROVOLNÍK STERNHELL EMILIAN
* 1886 X 1914 BIELINA - SRBSKO

ZEMĚBR. PL. Č. 8 PĚŠÁK TREŠL FRANTIŠEK
* 1889 X 7.11.1914 DOBŘICE - SRBSKO

P. PL. 88 PĚŠÁK ŠEBÁNEK JOSEF
* 1882 X 18.12.1917 GISMON U BELLUNO, ITALIE

P. PL. 18 PĚŠÁK ŠVORČÍK EMANUEL
* 1888 X 30.11.1914 ŠABAC, SRBSKO

ZEMĚBRAN. PL. Č. 6 PĚŠÁK KOUDELA FRANTIŠEK
* 1886 + 16.8.1914 SKALIŠTĚ, SRBSKO

PĚŠ. PL. Č. 98 DESÁTNÍK SOLIL FRANTIŠEK
* 1891 + 24.5.1917 ZAGREJC - ITALIE

DOMOBR. PL. 23 DOMOBRAN. KALINA FRANTIŠEK
* 1893 + 3.6.1917 NA SOČI U GORICE

?? Č. 25 DĚLOSTŘELEC ŠIMUNEK JAN
* 1881 + 12.4.1914 SKARUJCE, RUSKÉ POLSKO

P. PL. 28 ŠIKOVATEL BABÁNEK OLDŘICH
* 1885 X 31.8.1914 HERMANOV - HALIČ

ZEM. PL. 8 NADPORUČÍK VIKTOR TIŠNOVSKÝ
* 1878 X 13.12.1916 LA STUVA ITALIE

P. PL. 24 SETNÍK KAREL HURYCH
* 1870 X 30.5.1914 U BUCZACZE - HALIČ

DĚL. PL. Č. 26 DĚLOSTŘELEC BERTHOLD PICK
* 1882 + 11.5.1918 V OMSKU (SIBIŘ)

P. PL. 73 PĚŠÁK JOSEF DATEL
* 1898 X 26.10.1918 NA ITALII

ZEM. PL. 8 DESÁTNÍK ANTONÍN SOUDNÝ
* 1881 + 19.2.1916 OSTROV ASINARA, ITALIE

P. PL. 49 PĚŠÁK RUDOLF HYKYŠ
* 1881 + 7.7.1916 U UGLI, RUSKO

P. PL. 28 PĚŠÁK ŠTĚPÁN DVOŘÁK
* 1895 + 9.12.1918 VE VÍDNI

P. PL. 410 PĚŠÁK ANTONÍN ŠIMR
* 1875 + 11.11.1916 V PLEVJI, ČERNÁ HORA

P. PL. 11 PĚŠÁK RUDOLF BISKUP
* 1883 X 30.6.1916 V MONTE ROVER ITÁLIE

P. PL. 28 VOJÍN JOSEF MOTTL
* 1896 X 14.11.1916 U GORICE

DOM. PRAP. 52 PĚŠÁK KAREL POSPÍŠIL
* 1876 + 15.3.1915 V NIŠI, SRBSKO

P. PL. 28 PĚŠÁK VÁCLAV RYS
* 1895 + 11.10.1918 MEZZANO, ITÁLIE

P. PL. 49 PĚŠÁK VÁCLAV VOSECKÝ
* 1884 X 15.6.1918 COL DEL ROSSO, ITÁLIE

MYSL. PRAP 1 MYSLIVEC OTAKAR SUCHOMEL
* 1890 X 23.11.1914 U ROZWADOWA, HALIČ
Poznámka:

CZE-0003-25836, CZE-0003-25837, CZE-0003-25838,
CZE-0003-25839, CZE-0003-25840, CZE-0003-25841, CZE-0003-25842, CZE-0003-25843, CZE-0003-25844, CZE-0003-25845, CZE-0003-25846, CZE-0003-25847, CZE-0003-25848, CZE-0003-25849, CZE-0003-25850, CZE-0003-25851, CZE-0003-25852, CZE-0003-25853, CZE-0003-25854, CZE-0003-25855, CZE-0003-25856, CZE-0003-25857, CZE-0003-25858, CZE-0003-25859, CZE-0003-25860, CZE-0003-25861, CZE-0003-25862, CZE-0003-25863, CZE-0003-25864, CZE-0003-25865,
CZE-0003-25866, CZE-0003-25867, CZE-0003-25868, CZE-0003-25869, CZE-0003-25970, CZE-0003-25871, CZE-0003-25872, CZE-0003-25873, CZE-0003-25874, CZE-0003-25875, CZE-0003-25876, CZE-0003-25877, CZE-0003-25878, CZE-0003-25879, CZE-0003-25880, CZE-0003-25881, CZE-0003-25882, CZE-0003-25883, CZE-0003-25884,


Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, podle seznamu
Toto místo je počítáno jako 49 VPM
Pomník přidal: Vladimír Štrupl

Kenotafy Obětí 1. světové války - Oddíl XXII

 • + o skupině VPM (P-03, Olšanské hřbitovy)
  • Olšanské hřbitovy, Praha 3, Jana Želivského

   Olšanské hřbitovy jsou rozlohou 50,17 ha největším pražským pohřebištěm. Sestávají z deseti zádušních a dvou obecních hřbitovů, přičemž nejstarší dva hřbitovy (I. a II.) byly dávno zrušeny.
   V r. 1999 na nich bylo evidováno 112 000 pohřbených. Pohřbených od samého začátku pohřbívání zde však bylo mnohem víc – odhaduje se, že za dobu existence hřbitovů zde byly pohřbeny asi dva miliony mrtvých!
   Hřbitovy mají 110 000 pohřbívacích míst, je zde 200 kaplových hrobek, 25 000 hrobek, 65 000 hrobů, 20 000 urnových hrobů, kolem zdí 6 kolumbárií a dvě louky rozptylu.

   Na II. obecním hřbitově (Praha 3 – Žižkov, Jana Želivského) se nachází tato čestná vojenská pohřebiště:
   I. sv. válka
   - šachtové hroby vojáků z let 1914-1918
   - čestný hrob bývalých příslušníků rakousko-uherské maríny (symbolický hrob byl zřízen v letech 1935-1937 Sdružením bývalých námořníků)
   - čestný hrob příslušníků bývalého 102. benešovského pěšího pluku (postaven nákladem Sdružení příslušníků 102. pěšího pluku v letech 1935-1937. Na pomníčku jsou uvedena jména bojišť I. sv. války, kde vojáci pluku bojovali)
   - hrob Josefa Kudrny (záložní vojín 102. pěšího pluku, v r. 1915 údajně pozvedl zbraň na důstojníka a byl odsouzen voj. soudem k trestu smrti zastřelením. popraven 7. května 1915 nad voj. cvičištěm v Praze - Motole)
   - hroby popravených ruských a italských legionářů (krom dvou až tří hrobů exhumovaných ostatků starodružiníků z Ruska se zde nachází asi třicet hrobů s ostatky ital. legionářů, které sem byly převezeny a pietně uloženy 24.6.1921)
   - ossarium (je zde uloženo 2 500 očíslovaných malých rakví s ostatky vojáků, zemřelých v pražských voj. nemocnicích v letech 1914-1918)
   - hroby v dáli (symbolické hroby Pražanů padlých v I. sv. válce, jejichž ostatky nebyly převezeny do vlasti. Na zdi sousedící s Židovským hřbitovem jsou tabulky se jmény padlých, příslušností k druhu zbraně a místem, kde voják padl)
   - čs. rudoarmějci (z let 1917-1920)


   II. sv. válka
   - válečný hřbitov Commonwealthu (pohřebiště se nachází podél sev. části X. hřbitova a II. obec. hřbitova. Je zde celkem 264 hrobů, ve kterých je pochováno 198 Britů, 9 Kanaďanů, 2 Australané, 14 Novozélanďanů, 19 Jihoafričanů, 1 Ind a 9 Poláků, 13 obětí nebylo identifikováno. Je zde mj. 6 námořníků a 39 letců. Na každém pomníčku je jméno a rozlišovací emblém podle druhu zbraně, ve středu hřbitova je kříž v podobě meče a ve výklenku kapličky v severní zdi je uložen seznam britských válečných hřbitovů.
   - čestné pohřebiště rudoarmějců (bylo zřízeno v r. 1945 a je zde pochováno 429 sov. vojáků padlých při osvobození Prahy. Pohřebišti dominuje pomník od sochaře Jaroslava Brůhy a architekta Karla Beneše)
   - pohřebiště obětí Pražského povstání – barikádníků (navazuje vých. od pohřebiště rudoarmějců. V průčelí pod pomníkem jsou pohřbeni příslušníci Svobodovy armády – 1. čs. arm. sboru v SSSR)
   - pohřebiště Bulharů padlých ve II. sv válce (při severní zdi)
   - pomník čs. západním letcům
   - pohřebiště Ruské osvobozenecké armády (ROA - Vlasovci) bylo r. 1993 poblíž ruské kaple pietně označeno pravoslavným křížem nad hroby 187 neznámých Vlasovců. Je zde pohřben i gen. V.I. Bojarskij a M.I. Šapovalov a něm. major Karl-Ludwig Ottendorf, kteří padli v květnu 1945.
   Vedle pohřebiště rudoarmějců se nachází pomník, věnovaný ruským carským důstojníkům, kteří zemřeli na následky zranění z bitev u Drážďan a Chlumu v r. 1813.

   Zdroj: Kovařík, Petr – Klíč k pražským hřbitovům, Praha, NLN, 2001.
  • Zobrazit všechna VPM ve skupině
Autor: Ivo Šťastný, 20.05.2006
Umístění: Praha 3, Jana Želivského, Olšanské hřbitovy, II. obecní hřbitov, Vojenský hřbitov Obětí I. světové války, součástí Památníku hrobu v dáli
Nápis:
TAL. LEGIONÁŘ VÁCLAV VLČEK
* 1896 + 12.4.1918 PADULA

POL. PR. MYSL. 22 MYSLIVEC JOSEF POKORNÝ
* 1897 + 22.9.1917 NA MALGA CIVENORA U BORGA

P. PL. Č. 3 JEDN. DOBR. KAREL JANÍČEK
+ 21.7.1915 PADL U ZAMOŠCE (RUS. POL)

ITAL. VÝZVĚD. PL. 38 LEGIONÁŘ VÁCLAV NECHVÁTAL
* 1897 + 30.8.1918 CASSECENTO MUSILO

DOM. PR. 52 DOMOBR. JOSEF HAVLÍČEK
* 1874 + 10.11.1914 SEMENDRIA (SRBSKO)

LEG. ÚDER. PL. V RUSKU LEGIONÁŘ JOSEF ŘÍHA
* 1893 + 6.9.1918 JAKATĚRINBURK (RUSKO)

P. PL. Č. 28 JEDN. DOBR. FRANTIŠEK SMOLÍK
* 1874 + 25.9.1917 GOSTIVAR - MACED

PĚŠ. PL. 73 PĚŠÁK BEDŘICH VYDRA
* 1880 + 28.6.1918 MONTE CISMON U ARSIE - ITÁLIE

DĚLOSTŘ. PL. 9/51 DĚLOSTŘELEC KAREL DOLEJŠ
* 1883 + 24.12.1918 V ZÁL. NEM. V TRNAVĚ (SLOVENSKO)

P. PL. 102 DESÁTNÍK VÁCLAV ANDĚL
* 1878 + 28.10.1917 NA ITALSKÉM BOJIŠTI

P.PL. 28 PĚŠÁK JAROSLAV NOVÁK
* 1890 + 18.9.1915 VE VENEVĚ - RUSKO

ČS. NÁMOŘ. PL. 1 ŠIKOVATEL FRANTIŠEK ZAORAL
* 1891 + 11.6.1919 V LEVICE NA SLOVENSKU

P. PL. 102 SVOBODNÍK ANTONÍN ŠMEJKAL
* 1883 + 1915 TORGEVIČ - HALIČ

LEG. PL. 6 LEGIONÁŘ JAROSLAV TROJÁNEK
* 1883 + 3.4.1919 NA ST. NAZYVAJEVKA, SIBIŘ - RUSKO

P. PL. 28 PĚŠÁK ALOIS VOJTÍŠEK
* 1893 + 28.11.1915 V SERGAČI - RUSKO

P. PL. 18 PĚŠÁK KAREL MAŠATA
* 1893 + 27.10.1914 V KOSIEMICE V HALIČI

LEG. PL. 8 LEG. PĚŠÁK VÁCLAV KOŽELUH
* 1885 + 10.5.1919 V OMSKU - SIBIŘ, RUSKO

P. PL. 28 PĚŠÁK FRANTIŠEK JAKUBEC
* 1881 + 7.6.1915 V KOLOMIJI - RUSKO

P. PL. 28 TELEGRAFISTA FILIP JAKUBEC
* 1895 + 22.8.1917 NA HERMADĚ - MEDEAZZY, ITÁLIE

P. PL. 102 PĚŠÁK JAROSLAV KŘÍŽ
* 1892 + 14.9.1916 U JAMIAMA - PŘÍMOŘÍ

DĚLOSTŘ. PL. 27 NÁPŘEDNÍK KAREL KUNZ
* 1897 + 11.10.1918 PIAVEDAM U AGENZA, ITÁLIE

P. PL. 11 PĚŠÁK VÍTĚZSLAV PTÁK
* 1892 + 8.8.1917 PODKORITE SESANÁ, PŘÍMOŘÍ

ŽENIJ. PR. 9 ŽENISTA JOSEF HELMICH
* 1887 + 1.7.1915 BOBRKA, HALIČ

1. PL. JANA HUSA ŠTÁB. ŠIKOV. II. ROTA RUDOLF HELMICH
* 1889 + 2.7.1917 U ZBOROVA V RUSKU

DOMOBR. BAON 54 DOMOBRANEC MATYÁŠ ADÁMEK
* 1874 + 16.8.1915 DEBICA

28. ČS. DOMOBR. PRAPOR STŘELEC FRANTIŠEK ŠNÁBL
* 1896 + 11.2.1919 VE VARESE V ITALII

I. PL. JANA HUSA LEG. ŠIKOVATEL LADISLAV JEKLER
* 1889 + 29.1.1919 V OMSKU - SIBIŘ, RUSKO

DOMOBR. PRAP. Č. 58 DOMOBRANEC JAN MUSEL
* 1873 + 16.3.1916 DIEVDIELCA - SRBSKO

LEG. PL. Č. 6 SVOBODNÍK LADISLAV HOZNOUREK
* 1882 + 10.4.1919 V NEM. V IRKUTSKU - SIBIŘ

P. PL. Č. 28 SVOBODNÍK FRANTIŠEK PLAČEK
* 1894 + 15.1.1915 V OPAVĚ - SLEZSKO

DOMOBR. PL. Č. 8 PĚŠÁK JAROSLAV BALÍK
* 1878 + 1.8.1915 U TASCHKENTU - ASIE

DOMOBR. PR. Č. 57 PĚŠÁK ANTONÍN NESTÁVA
* 1873 + 24.6.1915 NEGOTIN, SRBSKO

DOMOBR. PR. Č. 52 PĚŠÁK FRANTIŠEK ZIMA
* 1876 + 9.11.1915 SMEDEREVO - SRBSKO

JÍZDNÍ STŘEL. PL. Č. 6 STŘELEC KAREL PERMAN
* 1887 + 10.7.1918 SERVALLO U VITTORIO, ITALIE

ZEMĚBRAN. PL. Č. 27 PĚŠÁK VÁCLAV VODIČKA
* 1877 + 6.6.1916 BORCO - TRIDENT - ITALIE

PĚŠ. PL. 90 PĚŠÁK KAREL KARPÍČEK
* 1871 + 8.2.1918 V BĚLEHRADĚ V SRBSKU

PĚŠ. PL. Č. 36 PĚŠÁK KAREL HAVRÁNEK
* 1884 + 16.1.1918 CORICA - ITÁLIE

S. PL. Č. 11 SVOBODNÍK CYRIL CHURÁŇ
* 1890 + 27.8.1917 V BERJENONIALCONE, ITAL. BOJIŠTĚ

P. PL. 102 ČETAŘ BOHUMÍR SKŘIVÁNEK
* 1883 + 2.2.1915 ALEXINAČ, SRBSKO

PĚŠ. PL. Č. 102 PĚŠÁK EMANUEL KARNET
* 1896 + 16.9.1916 NOVÁ VES, PŘÍMOŘÍ

TABULKA BEZ NÁPISU

P. PL. Č. 28 SVOBODNÍK KAREL STURM
* 1892 + 6.6.1917 MONTE FALKONE - ITALIE
Poznámka:

CZE-0003-26102, CZE-0003-26103, CZE-0003-26104, CZE-0003-26105, CZE-0003-26106, CZE-0003-26107, CZE-0003-26108, CZE-0003-26109, CZE-0003-26110, CZE-0003-26111, CZE-0003-26112, CZE-0003-26113, CZE-0003-26114, CZE-0003-26115, CZE-0003-26116, CZE-0003-26117, CZE-0003-26118, CZE-0003-26119, CZE-0003-26120, CZE-0003-26121, CZE-0003-26122, CZE-0003-26123, CZE-0003-26124, CZE-0003-26125, CZE-0003-26126, CZE-0003-26127, CZE-0003-26128, CZE-0003-26129, CZE-0003-26130, CZE-0003-26131, CZE-0003-26132, CZE-0003-26133, CZE-0003-26134, CZE-0003-26135, CZE-0003-26136, CZE-0003-26137, CZE-0003-26138, CZE-0003-26139, CZE-0003-26140, CZE-0003-26141, CZE-0003-26142, CZE-0003-26143,


Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, podle seznamu
Toto místo je počítáno jako 42 VPM
Pomník přidal: Vladimír Štrupl

Kenotafy Obětí 1. světové války - Oddíl XXIII

 • + o skupině VPM (P-03, Olšanské hřbitovy)
  • Olšanské hřbitovy, Praha 3, Jana Želivského

   Olšanské hřbitovy jsou rozlohou 50,17 ha největším pražským pohřebištěm. Sestávají z deseti zádušních a dvou obecních hřbitovů, přičemž nejstarší dva hřbitovy (I. a II.) byly dávno zrušeny.
   V r. 1999 na nich bylo evidováno 112 000 pohřbených. Pohřbených od samého začátku pohřbívání zde však bylo mnohem víc – odhaduje se, že za dobu existence hřbitovů zde byly pohřbeny asi dva miliony mrtvých!
   Hřbitovy mají 110 000 pohřbívacích míst, je zde 200 kaplových hrobek, 25 000 hrobek, 65 000 hrobů, 20 000 urnových hrobů, kolem zdí 6 kolumbárií a dvě louky rozptylu.

   Na II. obecním hřbitově (Praha 3 – Žižkov, Jana Želivského) se nachází tato čestná vojenská pohřebiště:
   I. sv. válka
   - šachtové hroby vojáků z let 1914-1918
   - čestný hrob bývalých příslušníků rakousko-uherské maríny (symbolický hrob byl zřízen v letech 1935-1937 Sdružením bývalých námořníků)
   - čestný hrob příslušníků bývalého 102. benešovského pěšího pluku (postaven nákladem Sdružení příslušníků 102. pěšího pluku v letech 1935-1937. Na pomníčku jsou uvedena jména bojišť I. sv. války, kde vojáci pluku bojovali)
   - hrob Josefa Kudrny (záložní vojín 102. pěšího pluku, v r. 1915 údajně pozvedl zbraň na důstojníka a byl odsouzen voj. soudem k trestu smrti zastřelením. popraven 7. května 1915 nad voj. cvičištěm v Praze - Motole)
   - hroby popravených ruských a italských legionářů (krom dvou až tří hrobů exhumovaných ostatků starodružiníků z Ruska se zde nachází asi třicet hrobů s ostatky ital. legionářů, které sem byly převezeny a pietně uloženy 24.6.1921)
   - ossarium (je zde uloženo 2 500 očíslovaných malých rakví s ostatky vojáků, zemřelých v pražských voj. nemocnicích v letech 1914-1918)
   - hroby v dáli (symbolické hroby Pražanů padlých v I. sv. válce, jejichž ostatky nebyly převezeny do vlasti. Na zdi sousedící s Židovským hřbitovem jsou tabulky se jmény padlých, příslušností k druhu zbraně a místem, kde voják padl)
   - čs. rudoarmějci (z let 1917-1920)


   II. sv. válka
   - válečný hřbitov Commonwealthu (pohřebiště se nachází podél sev. části X. hřbitova a II. obec. hřbitova. Je zde celkem 264 hrobů, ve kterých je pochováno 198 Britů, 9 Kanaďanů, 2 Australané, 14 Novozélanďanů, 19 Jihoafričanů, 1 Ind a 9 Poláků, 13 obětí nebylo identifikováno. Je zde mj. 6 námořníků a 39 letců. Na každém pomníčku je jméno a rozlišovací emblém podle druhu zbraně, ve středu hřbitova je kříž v podobě meče a ve výklenku kapličky v severní zdi je uložen seznam britských válečných hřbitovů.
   - čestné pohřebiště rudoarmějců (bylo zřízeno v r. 1945 a je zde pochováno 429 sov. vojáků padlých při osvobození Prahy. Pohřebišti dominuje pomník od sochaře Jaroslava Brůhy a architekta Karla Beneše)
   - pohřebiště obětí Pražského povstání – barikádníků (navazuje vých. od pohřebiště rudoarmějců. V průčelí pod pomníkem jsou pohřbeni příslušníci Svobodovy armády – 1. čs. arm. sboru v SSSR)
   - pohřebiště Bulharů padlých ve II. sv válce (při severní zdi)
   - pomník čs. západním letcům
   - pohřebiště Ruské osvobozenecké armády (ROA - Vlasovci) bylo r. 1993 poblíž ruské kaple pietně označeno pravoslavným křížem nad hroby 187 neznámých Vlasovců. Je zde pohřben i gen. V.I. Bojarskij a M.I. Šapovalov a něm. major Karl-Ludwig Ottendorf, kteří padli v květnu 1945.
   Vedle pohřebiště rudoarmějců se nachází pomník, věnovaný ruským carským důstojníkům, kteří zemřeli na následky zranění z bitev u Drážďan a Chlumu v r. 1813.

   Zdroj: Kovařík, Petr – Klíč k pražským hřbitovům, Praha, NLN, 2001.
  • Zobrazit všechna VPM ve skupině
Autor: Ivo Šťastný, 20.05.2006
Umístění: Praha 3, Jana Želivského, Olšanské hřbitovy, II. obecní hřbitov, Vojenský hřbitov Obětí I. světové války, součástí Památníku hrobu v dáli
Nápis:
ZEM. PL. 8 DOMOBRANEC ALBÍN HANZLÍK
* 1898 + 1.1.1917 ZATORAILE UJHELLI - UHRY

P. PL. 28 PĚŠÁK OLDŘICH HORÁK
* 1884 + 4.2.1917 V NABREZINĚ U TERSTU - PŘÍMOŘÍ

P. PL. 91 PĚŠÁK EMERYCH ČEŠKA
* 1874 + 23.2.1917 VE VÍDNI

P. PL. 28 DESÁTNÍK ANTONÍN PROCHÁZKA
* 1891 + 25.8.1917 NA ITÁLII

P. PL. 28 PĚŠÁK BEDŘICH VIKTORIN
* 1888 + 23.7.1918 ITALIE

ČSL. P. PL. 8 STŘELEC VÁCLAV TÁFL
* 1889 + 15.6.1919 SLOVENSKO

ZEM. TYR. STŘEL. PL. I. NADPORUČÍK THEODOR POHANKA
* 1886 + 8.9.1914 U WIELKOPOLJE - HALIČ

P. PL. 28 PĚŠÁK VRATISLAV KOKEŠ
* 1884 + 7.6.1916 ALBANIE

P. PL. 28 PĚŠÁK - LEGIONÁŘ VÁCLAV KOLSKÝ
* 1894 + 28.11.1918 V STARZAVĚ - HALIČ

ZEMPL. 6 DESÁTNÍK KAREL RABIŇÁK
* 1877 + 18.4.1918 V PORTOZ - BUFOLE, ITALIE

STŘEL. PL. 1 STŘELEC JAN LOPATA
* 1888 + 11.8.1917 U KUŠCARJI, PŘÍMOŘÍ

ČSL. P. PL. 2 PORUČÍK FRANTIŠEK ZVACH
* 1896 + 21.5.1919

TELEFONISTA HAVLÍK
+

P. PL. 91 PĚŠÁK KAREL MOTTL
* 1875 + 13.11.1916 V PŘÍMOŘÍ

1/10 POL. PL PORUČÍK OLDŘICH KURKA
* 1887 + 30.6.1916 SKLÍŇ NA VOLYŇSKU, RUSKO

7/92 POL. SETNINA J. D. KADET VIKTOR PFEIFER
* 1899 + 28.5.1918 UDINE, ITALIE

TABULKA BEZ NÁPISU

ČS. PL. 7. ROTA 9 LEGIONÁŘ VILÉM KOČVARA
* 1897 + 10.1.1918 U ST. DOČ - RUSKO

STŘELEC SOUKUP
* 1893 +

ČS. LEGIE LEGIONÁŘ METODĚJ JANOŠKA
* 1894+ 14.7.1918 NAZAPETROVSKO - RUSKO

PRAP. POL. MYSL. 9 VOJÍN FRANTIŠEK ŘEHÁK
* 1873 + 16.12.1915 MONTE SAN MICHELE, ITALIE

PĚŠ. PL. 81 DOBROVOL. JAROSLAV KOVAŘÍK
* 1891 + RUSKO

STŘEL. PL. 28 SVOB. VÁCLAV SUCHÁNEK
* 1896 + 15.11.1918 V PÍSKU

I. ČS. LEGIE PĚŠÁK BOHUSLAV HASTRDLO
* 1884 + 9.5.1915 A NEUVILLE - ST. VANSTE, FRANCIE

STŘEL. PL. 8 DESÁTNÍK VÁCLAV ŠKARVÁN
* 1883 + ? ? 1915 KARPATY

STŘEL. PL. 32 DESÁTNÍK JOSEF REBEC
* 1886 + 18.6.1918 MONTELLO, ITALIE

P. PL. 27 PĚŠÁK JOSEF BUBENÍČEK
* 1871 + 29.3.1917 ŠTÝRSKÝ HRADEC

LETECKÉ ODDĚL. 35 ZBROJMISTR JOSEF MATOUŠEK
* 1874 + 21.2.1918 V MOTTA DI LIVENZA - ITALIE

TABULKA BEZ NÁPISU

PĚŠ. PL. 75 PĚŠÁK RUDOLF BICEK
* 1881 + 14.12.1918 BUKUREŠŤ

PĚŠ. PL. 21 PĚŠÁK FRANTIŠEK ROUB
* 1882 + 22.1.1916 V TRIENTU

PĚŠ. PL. 42 ČETAŘ ARTUR MALÝ
* 1885 + 11.4.1915 KRUŠEVAČ, SRBSKO

P. PL. 28 PĚŠÁK OTAKAR HNILIČKA
* 1890 + 28.3.1915 U GORICE

P. PL. 28 PĚŠÁK ANTONÍN HLAVÁČEK
* 1881 + 9.9.1917 KAINSKU - SIBIŘ

P. PL. 11 NÁHR. ZÁLOŽNÍK FRANTIŠEK HÁLEK
* 1886 + 27.10.1914 U PARAŠNICE - SRBSKO

P. PL. 73 PĚŠÁK VÁCLAV HANZLÍK
* 1886 + 25.5.1916 V ITALII

DOM. PRAP. 58 SVOBODNÍK JAKUB WELZL
* 1876 + 26.2.1915 V BITOLJI - SRBSKO

P. PL. 88 VOJÍN FRANT. HEJDUK
* 1889 + 25.8.1918 ALESSIO - ALBANIE

ŽEL. TEL. PL. DESÁTNÍK KAREL FRÝDA
* 1880 + 18.8.1916 KATTA KURGAN, RUSKO

VÁCLAV BALÍK
* 5.1.1874 + KONCEM VÁLKY - (1917-1918) - ITÁLIE

TABULKA BEZ NÁPISU
TABULKA BEZ NÁPISU

P. PL. 91 KADET ASP. JAN FELIX
* 1893 +

ZEM. PL. 11 VOJÍN JAROSLAV ADAMÍRA
* 1898 X 10.11.1916 U KOVNA, POLSKO

P. PL. 49 PĚŠÁK BOHUMIL NEDVĚD
* 1884 + 1916 VOLYNĚ, RUSKO

ZEM. PL. 8 PĚŠÁK ANTONÍN SLABÝ
* 1881 X 17.9.1917 V KOLENCE, ITALII

P. PL. 75 DESÁTNÍK KAREL KAZÍLEK
* 1885 + 20.11.1914 KONATICE - SRBSKO

BOHUMIL ZEJDA
* 1901 + U TORNALJE - SLOVINA

PĚŠÁK PROSSR +

PL. 91 PĚŠÁK KAREL KUČERA
* 1890 X ? 1914 VLASENICE
Poznámka:

CZE-0003-25543, CZE-0003-25544, CZE-0003-25545, CZE-0003-25546, CZE-0003-25547, CZE-0003-25548, CZE-0003-25549, CZE-0003-25550, CZE-0003-25551, CZE-0003-25885, CZE-0003-25886, CZE-0003-25887, CZE-0003-25888, CZE-0003-25889, CZE-0003-25890, CZE-0003-25891, CZE-0003-25892, CZE-0003-25893, CZE-0003-25894, CZE-0003-25895, CZE-0003-25896, CZE-0003-25897, CZE-0003-25898, CZE-0003-25899, CZE-0003-25900, CZE-0003-25901, CZE-0003-25902, CZE-0003-25903, CZE-0003-25904, CZE-0003-25905, CZE-0003-25906, CZE-0003-25907, CZE-0003-25908, CZE-0003-25909, CZE-0003-25910, CZE-0003-25911, CZE-0003-25912, CZE-0003-25913, CZE-0003-25914, CZE-0003-25915, CZE-0003-25916, CZE-0003-25917, CZE-0003-25918, CZE-0003-25919, CZE-0003-25920, CZE-0003-25921, CZE-0003-25922, CZE-0003-25923, CZE-0003-25924,


Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, podle seznamu
Toto místo je počítáno jako 49 VPM
Pomník přidal: Vladimír Štrupl