Praha 3

Kenotafy Obětí 1. světové války - Oddíl IX

 • + o skupině VPM (P-03, Olšanské hřbitovy)
  • Olšanské hřbitovy, Praha 3, Jana Želivského

   Olšanské hřbitovy jsou rozlohou 50,17 ha největším pražským pohřebištěm. Sestávají z deseti zádušních a dvou obecních hřbitovů, přičemž nejstarší dva hřbitovy (I. a II.) byly dávno zrušeny.
   V r. 1999 na nich bylo evidováno 112 000 pohřbených. Pohřbených od samého začátku pohřbívání zde však bylo mnohem víc – odhaduje se, že za dobu existence hřbitovů zde byly pohřbeny asi dva miliony mrtvých!
   Hřbitovy mají 110 000 pohřbívacích míst, je zde 200 kaplových hrobek, 25 000 hrobek, 65 000 hrobů, 20 000 urnových hrobů, kolem zdí 6 kolumbárií a dvě louky rozptylu.

   Na II. obecním hřbitově (Praha 3 – Žižkov, Jana Želivského) se nachází tato čestná vojenská pohřebiště:
   I. sv. válka
   - šachtové hroby vojáků z let 1914-1918
   - čestný hrob bývalých příslušníků rakousko-uherské maríny (symbolický hrob byl zřízen v letech 1935-1937 Sdružením bývalých námořníků)
   - čestný hrob příslušníků bývalého 102. benešovského pěšího pluku (postaven nákladem Sdružení příslušníků 102. pěšího pluku v letech 1935-1937. Na pomníčku jsou uvedena jména bojišť I. sv. války, kde vojáci pluku bojovali)
   - hrob Josefa Kudrny (záložní vojín 102. pěšího pluku, v r. 1915 údajně pozvedl zbraň na důstojníka a byl odsouzen voj. soudem k trestu smrti zastřelením. popraven 7. května 1915 nad voj. cvičištěm v Praze - Motole)
   - hroby popravených ruských a italských legionářů (krom dvou až tří hrobů exhumovaných ostatků starodružiníků z Ruska se zde nachází asi třicet hrobů s ostatky ital. legionářů, které sem byly převezeny a pietně uloženy 24.6.1921)
   - ossarium (je zde uloženo 2 500 očíslovaných malých rakví s ostatky vojáků, zemřelých v pražských voj. nemocnicích v letech 1914-1918)
   - hroby v dáli (symbolické hroby Pražanů padlých v I. sv. válce, jejichž ostatky nebyly převezeny do vlasti. Na zdi sousedící s Židovským hřbitovem jsou tabulky se jmény padlých, příslušností k druhu zbraně a místem, kde voják padl)
   - čs. rudoarmějci (z let 1917-1920)


   II. sv. válka
   - válečný hřbitov Commonwealthu (pohřebiště se nachází podél sev. části X. hřbitova a II. obec. hřbitova. Je zde celkem 264 hrobů, ve kterých je pochováno 198 Britů, 9 Kanaďanů, 2 Australané, 14 Novozélanďanů, 19 Jihoafričanů, 1 Ind a 9 Poláků, 13 obětí nebylo identifikováno. Je zde mj. 6 námořníků a 39 letců. Na každém pomníčku je jméno a rozlišovací emblém podle druhu zbraně, ve středu hřbitova je kříž v podobě meče a ve výklenku kapličky v severní zdi je uložen seznam britských válečných hřbitovů.
   - čestné pohřebiště rudoarmějců (bylo zřízeno v r. 1945 a je zde pochováno 429 sov. vojáků padlých při osvobození Prahy. Pohřebišti dominuje pomník od sochaře Jaroslava Brůhy a architekta Karla Beneše)
   - pohřebiště obětí Pražského povstání – barikádníků (navazuje vých. od pohřebiště rudoarmějců. V průčelí pod pomníkem jsou pohřbeni příslušníci Svobodovy armády – 1. čs. arm. sboru v SSSR)
   - pohřebiště Bulharů padlých ve II. sv válce (při severní zdi)
   - pomník čs. západním letcům
   - pohřebiště Ruské osvobozenecké armády (ROA - Vlasovci) bylo r. 1993 poblíž ruské kaple pietně označeno pravoslavným křížem nad hroby 187 neznámých Vlasovců. Je zde pohřben i gen. V.I. Bojarskij a M.I. Šapovalov a něm. major Karl-Ludwig Ottendorf, kteří padli v květnu 1945.
   Vedle pohřebiště rudoarmějců se nachází pomník, věnovaný ruským carským důstojníkům, kteří zemřeli na následky zranění z bitev u Drážďan a Chlumu v r. 1813.

   Zdroj: Kovařík, Petr – Klíč k pražským hřbitovům, Praha, NLN, 2001.
  • Zobrazit všechna VPM ve skupině
Autor: Ivo Šťastný, 20.05.2006
Umístění: Praha 3, Jana Želivského, Olšanské hřbitovy, II. obecní hřbitov, Vojenský hřbitov Obětí I. světové války, součástí Památníku hrobu v dáli
Nápis:
P. PL. UHER 86 JAN PALEČEK
* 1887 X 1916 V SEREDINCE U TARNOPOLE

DOM.PRAP. 53 ČETAŘ EMIL ZIEGLER
* 1873 + V BITOLJI

ZEMĚBR. HULÁN. PL. Č. 2 DESÁTNÍK FORST VÁCLAV
* 1878 + 14.4.1919 RUSKO V OMSKU - SIBIŘ

PLUK Č. 48 VOJÍN KAREL TAUFMAN
* 1884 X 2.3.1915 U POLANKY (KARPATY)

DOM. PL. 6 ČETAŘ JOSEF CHLUSTINA
* 1881 + 16.10.1917 ZAL. NEM. HALL (TIROLY)

VOZAT. DIV. 8 DESÁTNÍK FRANT. PAVIZA
* 1889 + 25.4.1918 V GORICI

TĚŽ. HOUF. BAT. 58/5B KAREL ŠTĚPÁNEK
* 1891 X 1918 NA ITALSKÉM BOJIŠTI

DĚL. DIV. 44 DESÁTNÍK FRANT. TŮMA
* 1891 + 16.6.1915 U SV. ANDREA (PŘÍMOŘÍ

STŘEL. PL. 6 PĚŠÁK ANTONÍN VOŘÍŠEK
* 1885 + 27.9.1917 ITALIE

PĚŠ. PL. 35 ČETAŘ RUDOLF LÁZNIČKA
* 1885 X 16.6.1915 U PETROVCE NA DNESTRU

PĚŠ. PL. 28 ČETAŘ ALOIS JIRÁK
* 1881 X 22.1.1918 MONTE ASOLONE

TABULKA BEZ NÁPISU

STŘEL. PL. 1 DESÁTNÍK FRANT. ČUBA
* 1876 + 25.3.1918 RIVA DE BAGUOLO

DĚLOSTŘEL. PL. 9 DĚLOSTŘ. VOJTĚCH PINKÁČEK
* 1894 X 20.8.1917 U BRESTOVICE

DOM. PL. 10 PĚŠÁK LADISLAV PECINA
*1879 + 24.6.1917 V BĚLEHRADĚ

ZÁKOPN. PL. 4 ZÁKOPNÍK FRANT. SKŘIVÁNEK
* 1878 + 26.9.1918 BROD N/SÁVOU

PĚŠ. PL. 91 PĚŠÁK JAROSLAV VONDRÁŠEK
* 1898 X 23.8.1917 U MEDAZZA

STŘEL. PĚŠ. PL. 8 PĚŠÁK JAROSLAV POTŮČEK
* 1875 + 4.4.1917 V ZAL. NEM. V PÍSKU

PĚŠ. PL. 73 PĚŠÁK EMIL NOVÁK
* 1877 + 24.2.1916 VÁLEČ. NEM. VE VÍDNI

PĚŠ. PL. 27 PĚŠÁK JAROSLAV FÜRST
* 1897 X 8.?.1916 MONTE MELETTA U ASIAGA

PĚŠ. PL. 56 PĚŠÁK JOSEF ČERVENKA
* 1879 X 3.5.1915 U MOSZENICA

PĚŠ. PL. 35 PĚŠÁK LUDVÍK VOTÍK
* 1880 X 28.6.1915 U DEMIANOVA

DRAG. PL. 7 DRAGOUN OTTO ŽELÍSKO
* 1896 + 28.10.1917 U NABRESINY

HORSKÝ DĚL. PL. 8 DĚLOSTŘEL. BOHUMIL KLUK
* 1891 + 26.2.1915 BARÁK NEM. NYIREGYHADA

PĚŠ. PL. 98 PĚŠÁK FRANT. DUBEC
* 1899 + 15.10.1917 V PROSEKU U TERSTU

STŘEL. PL. 8 DESÁTNÍK KAREL RYBA
* 1886 + 24.5.1914 BAJA (UHRY)

NADPORUČÍK REKTORIS
* 1889 +

TĚŽ. POL. DĚL. PL. 21 DĚLOSTŘ. RUDOLF TRENKWITZ
* 1896 + 1917 POL. NEM. POD ANDĚL. HOROU

DOM. PĚŠ. SET. 4/39 PĚŠÁK ANTONÍN KREBS
* 1887 X 16.9.1916 U GRAZIGNA U GORICE

PĚŠÁK JINDŘICH ŠOLTA
* 1889 X 9.4.1917 BERJI PŘÍMOŘÍ

PORUČÍK KAREL JEŘÁBEK
* 1878 +

PĚŠ. PL. 36 PĚŠÁK FRANTIŠEK HULÍK
* 1892 + 1916 ZÁL. NEM. V ŠTÝRSKÉM HRADCI

29. PL. STŘELEC VIKTOR HOBZÍK
* 1887 + 17.12.1916 U ZBOROVA

JOSEF TICH +

PĚŠÍ PL. 88 DOBROVOLNÍK KAREL PESCHKE
* 1893 + 1914 PADL U JAROSLAVI RUSKO

PĚŠÁK JINDŘICH MUZIKA +

P. PL. 28 VOJÍN VÁCLAV BALOUN
* 1888 X 1917 NA ITALII U ODRICE

P. PL. 88 VOJÍN PUVKA VÁCLAV
* 1891 + 11.10.1914 V RZESZOVĚ (HALIČ)

DĚL. PLUK DĚLOSTŘELEC JINDŘICH RYČL
* 1880 +

P. PL. 91 VOJÍN FRANT. KUBÍK +

PĚŠ. PL. 36 FRANTIŠEK KAŇKA
* 1889 +

PĚŠÁK HOLÝ
* 1875 +

PĚŠ. PL. 102 KAREL BUBENÍK
* 1882 + 1914 U RAVNY (SRBSKO)
Poznámka:

CZE-0003-25321, CZE-0003-25322, CZE-0003-25323, CZE-0003-25324, CZE-0003-25325, CZE-0003-25326, CZE-0003-25327, CZE-0003-25328, CZE-0003-25329, CZE-0003-25330, CZE-0003-25331, CZE-0003-25332, CZE-0003-25333, CZE-0003-25334, CZE-0003-25335, CZE-0003-25336, CZE-0003-25337, CZE-0003-25338, CZE-0003-25339, CZE-0003-25340, CZE-0003-25341, CZE-0003-25342, CZE-0003-25343, CZE-0003-25344, CZE-0003-25345, CZE-0003-25346, CZE-0003-25347, CZE-0003-25348, CZE-0003-25349, CZE-0003-25350, CZE-0003-25351, CZE-0003-25352, CZE-0003-25353, CZE-0003-25354, CZE-0003-25355, CZE-0003-25356, CZE-0003-25357, CZE-0003-25358, CZE-0003-25359, CZE-0003-25360, CZE-0003-25361, CZE-0003-25362, CZE-0003-25363,


Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, podle seznamu
Toto místo je počítáno jako 43 VPM
Pomník přidal: Vladimír Štrupl

Kenotafy Obětí 1. světové války - Oddíl X

 • + o skupině VPM (P-03, Olšanské hřbitovy)
  • Olšanské hřbitovy, Praha 3, Jana Želivského

   Olšanské hřbitovy jsou rozlohou 50,17 ha největším pražským pohřebištěm. Sestávají z deseti zádušních a dvou obecních hřbitovů, přičemž nejstarší dva hřbitovy (I. a II.) byly dávno zrušeny.
   V r. 1999 na nich bylo evidováno 112 000 pohřbených. Pohřbených od samého začátku pohřbívání zde však bylo mnohem víc – odhaduje se, že za dobu existence hřbitovů zde byly pohřbeny asi dva miliony mrtvých!
   Hřbitovy mají 110 000 pohřbívacích míst, je zde 200 kaplových hrobek, 25 000 hrobek, 65 000 hrobů, 20 000 urnových hrobů, kolem zdí 6 kolumbárií a dvě louky rozptylu.

   Na II. obecním hřbitově (Praha 3 – Žižkov, Jana Želivského) se nachází tato čestná vojenská pohřebiště:
   I. sv. válka
   - šachtové hroby vojáků z let 1914-1918
   - čestný hrob bývalých příslušníků rakousko-uherské maríny (symbolický hrob byl zřízen v letech 1935-1937 Sdružením bývalých námořníků)
   - čestný hrob příslušníků bývalého 102. benešovského pěšího pluku (postaven nákladem Sdružení příslušníků 102. pěšího pluku v letech 1935-1937. Na pomníčku jsou uvedena jména bojišť I. sv. války, kde vojáci pluku bojovali)
   - hrob Josefa Kudrny (záložní vojín 102. pěšího pluku, v r. 1915 údajně pozvedl zbraň na důstojníka a byl odsouzen voj. soudem k trestu smrti zastřelením. popraven 7. května 1915 nad voj. cvičištěm v Praze - Motole)
   - hroby popravených ruských a italských legionářů (krom dvou až tří hrobů exhumovaných ostatků starodružiníků z Ruska se zde nachází asi třicet hrobů s ostatky ital. legionářů, které sem byly převezeny a pietně uloženy 24.6.1921)
   - ossarium (je zde uloženo 2 500 očíslovaných malých rakví s ostatky vojáků, zemřelých v pražských voj. nemocnicích v letech 1914-1918)
   - hroby v dáli (symbolické hroby Pražanů padlých v I. sv. válce, jejichž ostatky nebyly převezeny do vlasti. Na zdi sousedící s Židovským hřbitovem jsou tabulky se jmény padlých, příslušností k druhu zbraně a místem, kde voják padl)
   - čs. rudoarmějci (z let 1917-1920)


   II. sv. válka
   - válečný hřbitov Commonwealthu (pohřebiště se nachází podél sev. části X. hřbitova a II. obec. hřbitova. Je zde celkem 264 hrobů, ve kterých je pochováno 198 Britů, 9 Kanaďanů, 2 Australané, 14 Novozélanďanů, 19 Jihoafričanů, 1 Ind a 9 Poláků, 13 obětí nebylo identifikováno. Je zde mj. 6 námořníků a 39 letců. Na každém pomníčku je jméno a rozlišovací emblém podle druhu zbraně, ve středu hřbitova je kříž v podobě meče a ve výklenku kapličky v severní zdi je uložen seznam britských válečných hřbitovů.
   - čestné pohřebiště rudoarmějců (bylo zřízeno v r. 1945 a je zde pochováno 429 sov. vojáků padlých při osvobození Prahy. Pohřebišti dominuje pomník od sochaře Jaroslava Brůhy a architekta Karla Beneše)
   - pohřebiště obětí Pražského povstání – barikádníků (navazuje vých. od pohřebiště rudoarmějců. V průčelí pod pomníkem jsou pohřbeni příslušníci Svobodovy armády – 1. čs. arm. sboru v SSSR)
   - pohřebiště Bulharů padlých ve II. sv válce (při severní zdi)
   - pomník čs. západním letcům
   - pohřebiště Ruské osvobozenecké armády (ROA - Vlasovci) bylo r. 1993 poblíž ruské kaple pietně označeno pravoslavným křížem nad hroby 187 neznámých Vlasovců. Je zde pohřben i gen. V.I. Bojarskij a M.I. Šapovalov a něm. major Karl-Ludwig Ottendorf, kteří padli v květnu 1945.
   Vedle pohřebiště rudoarmějců se nachází pomník, věnovaný ruským carským důstojníkům, kteří zemřeli na následky zranění z bitev u Drážďan a Chlumu v r. 1813.

   Zdroj: Kovařík, Petr – Klíč k pražským hřbitovům, Praha, NLN, 2001.
  • Zobrazit všechna VPM ve skupině
Autor: Ivo Šťastný, 20.05.2006
Umístění: Praha 3, Jana Želivského, Olšanské hřbitovy, II. obecní hřbitov, Vojenský hřbitov Obětí I. světové války, součástí Památníku hrobu v dáli
Nápis:
TABULKA BEZ NÁPISU

P. PL. 28 PĚŠÁK JAN FARNIK
* 1896 + 31.7.1915 V GORJANSKU - PŘÍM.

P. PL. 35 PĚŠÁK JAROSL. KONÍČEK
* 1890 + PODMELEC U TERSTU

P. PL. 35 PĚŠÁK RUD. PĚNIČKA
* 1892 + 28.8.1914 U CHODIWANCE /HAL./

P. PL. 74 PĚŠÁK FRANT. ŠMEJC
* 1895 + 1915 V KRAKOVĚ POS. NEM.

D. P. PL. 409 DOMOBRANEC ANTONÍN MŇUK
* 1892 + 1915 K. POL. NEMOCN. V RUMĚ

Z. P. PL. 6 PĚŠÁK VÁCL. SCHNEIDENBACH
* 1881 + ARDATOV - RUSKO

K. A K. FREGATTENLEUTNANT FRANZ HAUSENBLAS
* 1890 + 31.10.1916 IN CATARO - DALM.

P. PL. 76 PĚŠÁK JAROSLAV SCHMIDT
* 1869 + 17.1.1917 BRZEZANY, HALIČ

P. PL. 28 PĚŠÁK JAROSL. SKLENÁŘ
* 1897 + 5.6.1917 NABRESINA

TABULKA BEZ NÁPISU

VOZ. DIVISE 8 VOZAT. VOJ. ANT. TOMSA
* 1880 + 13.9.1916 POS. NEM. Č. 10 INOMOSTÍ

P. DĚL. PL. 58 SVOBODNÍK EMANUEL NOVÁK
* 1893 + 7.8.1916 U KEMPELIŠČE U GORICE

POL. DĚL. PL. 23 NADDĚLOSTŘELEC JOSEF HANUŠ
* 1887 + 2.3.1915 VE VRDNÍKU - SLAV.

K. A K. HAUPTMANN RANDENSTEIN
* 1873 + 1914 IN TROPISZOW

VOJ. TECHN. AKCESISTA GEOM. JINDŘICH NEMAJOVSKÝ
* 1888 + 2.10.1918 V TOBLACHU

P. PL. 75 JEDNOR. DOBR. SVOB. JOSEF MALINA
* 1896 + 12.7.1916 JEZIORNA - HALIČ

P. PL. 28 PĚŠÁK ALOIS KADLEC
* 1892 + 1915 ZÁL. NEMOCN. HRANICE - MOR.

Z. PL. 28 PĚŠÁK JOS. BĚHOUNEK
* 1887 + 3.1.1915 V BUDAPEŠTI

P. PL. 88 PĚŠÁK EDUARD PETRÁČEK
* 1886 + 5.4.1915 V KARPATECH

P. PL. 36 PĚŠÁK OTTO JAROMĚŘSKÝ
* 1893 + 6.5.1915 DEBNÁ U RZESZOVA

P. PL. 71 NADPORUČÍK VILÉM HRÁDEK
* 1886 + 16.5.1915 SAMBOR - HALIČ

C. K. DOM. PRAP. 3/26 PĚŠÁK ANTONÍN MATLACH
* 1877 + 10.4.1917 PODMELEC

TABULKA BEZ NÁPISU

TABULKA BEZ NÁPISU

P. PL. 28 PĚŠÁK FRANT. VOTAVA
* 1873 + 17.9.1916 V ELLBASSANU

P. PL. 28 PĚŠÁK ADOLF PELIKÁN
* 1894 + 14.5.1917 V AJŠOVICI U GORICE

PĚŠÁK FRANT. PASOVSKÝ
* 1885 X 28.8.1914 CHOTIVANEČ V RUSKU

LAND. SCHUTZ. RGT. 2 HAUPTMANN FRANZ. TASLAR
* 1876 X 31.8.1914 PŘEMYSLANI, GALIZIE

POLN. PRAP. MYSL. 2 OTAKAR BOUCHAL
* 1897 X 22.8.1917 OSEK U GORICE

ZEMĚBR. PL. 8 STŘELEC FRANTIŠEK WISINGER
* 1896 + 20.7.1915 MALÁ NIEDRZVICA

DOM. PL. 6 PĚŠÁK JOHANN VALENTA
* 1878 X 6.1.1916 MARKOTINI U DOBERDA

FEST. ART. RGMT. 2 JOSEF KAMENÍK
* 1883 X 20.7.1916

KRAFT-WAGENKLONES SVOBODNÍK JOSEF JOUZA
* 1876 + 1917 POLNÍ NEMOCNICE Č. 306

PĚŠ. PL. 11 PĚŠÁK VOJMÍR SAUL
* 1893 X 21.11.1914 LAZARELAC V SRBSKU

MYSL. PRAP. 22 MYSLIVEC EMIL ČERNÝ
* 1894 + 9.3.1915 V NEMOCNICI VE WELSU, HOR. RAK.

PĚŠ. PL. 28 PĚŠÁK JAN PERGL
* 1891 X 7.9.1917 NA SOČI - ITALIE

PĚŠÁK JOSEF OSWALD
+ RUSKO

PĚŠ. PL. 88 PĚŠÁK ALOIS MILFAIT
* 1882 + 20.1.1916 NA OSTROVĚ ASINAŘE

LEG. PL. Č. 6 STŘELEC JAN HLADÍK
* 1896 X 23.8.1918 VE VLADIVOSTOKU

STŘEL. PL. 8 VOJÍN DVOŘÁK KAMIL
* 1887 + 26.10.1915 VLASOVOGRUŠEVSKI, RUSKO

JAN FALLADA +
Poznámka:

CZE-0003-25212, CZE-0003-25213, CZE-0003-25214, CZE-0003-25215, CZE-0003-25216, CZE-0003-25217, CZE-0003-25218, CZE-0003-25219, CZE-0003-25220, CZE-0003-25221, CZE-0003-25222, CZE-0003-25223, CZE-0003-25224, CZE-0003-25225, CZE-0003-25226, CZE-0003-25227, CZE-0003-25228, CZE-0003-25229, CZE-0003-25230, CZE-0003-25231, CZE-0003-25232, CZE-0003-25233, CZE-0003-25234, CZE-0003-25235, CZE-0003-25236, CZE-0003-25237, CZE-0003-25238, CZE-0003-25239, CZE-0003-25240, CZE-0003-25241, CZE-0003-25242, CZE-0003-25243, CZE-0003-25244, CZE-0003-25245, CZE-0003-25246, CZE-0003-25247, CZE-0003-25248, CZE-0003-25249, CZE-0003-25250, CZE-0003-25251, CZE-0003-25252, CZE-0003-25253,


Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, podle seznamu
Toto místo je počítáno jako 42 VPM
Pomník přidal: Vladimír Štrupl

Kenotafy Obětí 1. světové války - Oddíl XI

 • + o skupině VPM (P-03, Olšanské hřbitovy)
  • Olšanské hřbitovy, Praha 3, Jana Želivského

   Olšanské hřbitovy jsou rozlohou 50,17 ha největším pražským pohřebištěm. Sestávají z deseti zádušních a dvou obecních hřbitovů, přičemž nejstarší dva hřbitovy (I. a II.) byly dávno zrušeny.
   V r. 1999 na nich bylo evidováno 112 000 pohřbených. Pohřbených od samého začátku pohřbívání zde však bylo mnohem víc – odhaduje se, že za dobu existence hřbitovů zde byly pohřbeny asi dva miliony mrtvých!
   Hřbitovy mají 110 000 pohřbívacích míst, je zde 200 kaplových hrobek, 25 000 hrobek, 65 000 hrobů, 20 000 urnových hrobů, kolem zdí 6 kolumbárií a dvě louky rozptylu.

   Na II. obecním hřbitově (Praha 3 – Žižkov, Jana Želivského) se nachází tato čestná vojenská pohřebiště:
   I. sv. válka
   - šachtové hroby vojáků z let 1914-1918
   - čestný hrob bývalých příslušníků rakousko-uherské maríny (symbolický hrob byl zřízen v letech 1935-1937 Sdružením bývalých námořníků)
   - čestný hrob příslušníků bývalého 102. benešovského pěšího pluku (postaven nákladem Sdružení příslušníků 102. pěšího pluku v letech 1935-1937. Na pomníčku jsou uvedena jména bojišť I. sv. války, kde vojáci pluku bojovali)
   - hrob Josefa Kudrny (záložní vojín 102. pěšího pluku, v r. 1915 údajně pozvedl zbraň na důstojníka a byl odsouzen voj. soudem k trestu smrti zastřelením. popraven 7. května 1915 nad voj. cvičištěm v Praze - Motole)
   - hroby popravených ruských a italských legionářů (krom dvou až tří hrobů exhumovaných ostatků starodružiníků z Ruska se zde nachází asi třicet hrobů s ostatky ital. legionářů, které sem byly převezeny a pietně uloženy 24.6.1921)
   - ossarium (je zde uloženo 2 500 očíslovaných malých rakví s ostatky vojáků, zemřelých v pražských voj. nemocnicích v letech 1914-1918)
   - hroby v dáli (symbolické hroby Pražanů padlých v I. sv. válce, jejichž ostatky nebyly převezeny do vlasti. Na zdi sousedící s Židovským hřbitovem jsou tabulky se jmény padlých, příslušností k druhu zbraně a místem, kde voják padl)
   - čs. rudoarmějci (z let 1917-1920)


   II. sv. válka
   - válečný hřbitov Commonwealthu (pohřebiště se nachází podél sev. části X. hřbitova a II. obec. hřbitova. Je zde celkem 264 hrobů, ve kterých je pochováno 198 Britů, 9 Kanaďanů, 2 Australané, 14 Novozélanďanů, 19 Jihoafričanů, 1 Ind a 9 Poláků, 13 obětí nebylo identifikováno. Je zde mj. 6 námořníků a 39 letců. Na každém pomníčku je jméno a rozlišovací emblém podle druhu zbraně, ve středu hřbitova je kříž v podobě meče a ve výklenku kapličky v severní zdi je uložen seznam britských válečných hřbitovů.
   - čestné pohřebiště rudoarmějců (bylo zřízeno v r. 1945 a je zde pochováno 429 sov. vojáků padlých při osvobození Prahy. Pohřebišti dominuje pomník od sochaře Jaroslava Brůhy a architekta Karla Beneše)
   - pohřebiště obětí Pražského povstání – barikádníků (navazuje vých. od pohřebiště rudoarmějců. V průčelí pod pomníkem jsou pohřbeni příslušníci Svobodovy armády – 1. čs. arm. sboru v SSSR)
   - pohřebiště Bulharů padlých ve II. sv válce (při severní zdi)
   - pomník čs. západním letcům
   - pohřebiště Ruské osvobozenecké armády (ROA - Vlasovci) bylo r. 1993 poblíž ruské kaple pietně označeno pravoslavným křížem nad hroby 187 neznámých Vlasovců. Je zde pohřben i gen. V.I. Bojarskij a M.I. Šapovalov a něm. major Karl-Ludwig Ottendorf, kteří padli v květnu 1945.
   Vedle pohřebiště rudoarmějců se nachází pomník, věnovaný ruským carským důstojníkům, kteří zemřeli na následky zranění z bitev u Drážďan a Chlumu v r. 1813.

   Zdroj: Kovařík, Petr – Klíč k pražským hřbitovům, Praha, NLN, 2001.
  • Zobrazit všechna VPM ve skupině
Autor: Ivo Šťastný, 20.05.2006
Umístění: Praha 3, Jana Želivského, Olšanské hřbitovy, II. obecní hřbitov, Vojenský hřbitov Obětí I. světové války, součástí Památníku hrobu v dáli
Nápis:
1913

P. PL. 58 VOJÍN JOSEF ČEPELÁK
* 1898 X 1917 U GORICE - ITÁLIE

ZEMĚBR. PL. 29 VOJÍN JAROSLAV VESELÝ
* 1882 NEZVĚSTNÝ (SRBSKÉ BOJIŠTĚ)

P. PL. 36 ČETAŘ JOSEF MATOUŠ
* 1881 + 1915 V KRAKOVĚ (POLSKO)

ČS. LEGIE PORUČÍK KAREL MUZIKÁŘ
* 1887 + 13.10.1918 FULIGNO, ITALIE

PRAP. POL. MYSL. 22 MYSLIVEC KAREL KERBL
* 1885 + 29.6.1915 VOJNILOV HALIČ

STŘEL. PL. 8 STŘELEC ANTONÍN KUBÁT
* 1896 + V JAKOVĚ (RUSKÉ POLSKO)

ANTON SEDLÁČEK
* 1894 + 1918

PĚŠ. PL. 36 SVOBODNÍK JAROSLAV NEUMANN
+ 16.2.1918 MEZZOLOMBARDO

DOM. PL. 2 PĚŠÁK BOHUMIL MAŠEK
* 1881 + 14.3.1918 SETTE LAFONI

PĚŠ. PL. 28 PĚŠÁK JAN KUBÁSEK
* 1875 + 19.5.1917 U GORICE

SCH. RGT. 8 LEUTNANT OSKAR VAVRUŠKA
* 1890 + 15.1.1915 IN NISCH

PĚŠ. PL. 21 PĚŠÁK JINDŘICH JINOCH
*1879 + 21.10.1916 V TASCHKENTU V RUSKU

STŘEL. PL. 8 JEDN. DOB. ČETAŘ PRAVOMIL JOB
* 1896 X 25.9.1917 OTLIGA U GORICE

NÁM. SET. VÁL. LODI RADETZKÝ NÁMOŘNÍK II. TŘ. JOSEF KROMBHOLZ
* 1891 + 25.5.1915 V TERSTU

PĚŠ. PL. 22 KADET VINKO LAČINSKÝ
* 1890 + 9.1.1915 SREBRENICA (BOSNA)

C. A K. VÁL. LOĎSTVO NÁMOŘNÍK II. TŘ. JOSEF BUCHTA
* 1883 + 16.6.1918 NÁMOŘ. NEM. V PULJI

VOZAT. DIV. 8 DESÁTNÍK ADOLF KLÍMA
* 1890 + 4.12.1915 PODBRDO (ITALSKÉ BOJIŠTĚ)

DOM. PRAP. 52 PĚŠÁK JAN ŠELLER
* 1872 + 1915 V NIŠI (SRBSKO)

ZEMĚBR. PRAP. 8 PĚŠÁK JAROSLAV DUSÍLEK
* 1898 + 27.2.1917

C. K. DOMOBRANA OTTO SUCHÁNEK
* 1884 X 20.2.1916 SMOLARY

TABULKA BEZ NÁPISU

PĚŠ. PL. 28 PĚŠÁK ALOIS WIESNER
* 1896 X 10.5.1918 VÁL. NEM. Č. 1 VE VÍDNI

PĚŠ. PL. 8 KADET JAN BRABEC
* 1894 X 20.3.1915 NEDRZWICA - MALA

PĚŠ. PL. 98 PĚŠÁK FRANTIŠEK MALÝ
* 1896 X 7.11.1916 BERJE II. ITALIE

DOM. PL 11 PĚŠÁK KAREL MAŠATA
* 1897 + 14.6.1917 ZÁL. NEM. RJEKA

STŘEL. PL. 28 DESÁTNÍK JOSEF MRÁZ
* 1878 + 1917 ITALIE

PĚŠ. PL.44 JAN NOVOTNÝ
* 1900 + 30.5.1918 CINTO CAOMAGIORE

PĚŠ. PL. 75 DESÁTNÍK JAN VRBA
* 1883 X 1917 HORA LONGARA

PĚŠ. PL. 102 PĚŠÁK FRANTIŠEK LADMAN
* 1899 X 8.5.1918 RONZ - TIROLY

ŽEN. PR. 4 RUDOLF ROLL
* 1896 + 24.9.1916 GUBIN RUSKO

TABULKA BEZ NÁPISU

STŘEL. PL. 6 JOSEF DVOŘÁK
* 1882 + 1915 U PISKOROVICE

PĚŠ. PL. 28 PĚŠÁK JAROSLAV BOROVÝ
* 1885 + 1915

DOM. PL. 51 JOSEF MAŠATA
* 1872 + 3.11.1916 ASSINARA ITALIE

P. PL. 8 PĚŠÁK JAROSLAV ČVANČAR
* 1889 + 22.9.1914 V VINKOWCI - SLAVINIE

STŘEL. PL. 8 STŘELEC VÁCLAV JERMAN
* 1884 + 25.10.1915 WALDRANDE - RUSKO

P. PL. 28 VÁCLAV PETRŽÍLKA
* 1891 + 1915 KRAGUJEVAČ - SRBSKO

P. PL. 18 PĚŠÁK JOSEF ROŽEK
* 1881 + V ZÁLOŽNÍ NEM. BALASSAGYARMANY

P. PL. 28 VOJÍN FRANTIŠEK CHRUDIMSKÝ
* 1882 X 1914 V LEŽAJSKU V RUSKU

PĚŠ. PL. 94 PĚŠÁK JAROSLAV EICHLER
* 1885 + 20.5.1915 ZEMPLÉNOVCZI (UHRY)

PĚŠ. PL. 88 PĚŠÁK JAN TREGL
* 1898 X 3.5.1917 U KONIUCH

P. PL. 28 SVOBODNÍK VLADIMÍR VACÍN
* 1895 + 1915 MONTE ST. MICHAEL

ZEM. PL. 8 PĚŠÁK RUDOLF ČERNÝ
+
Poznámka:

CZE-0003-25406, CZE-0003-25407, CZE-0003-25408, CZE-0003-25409, CZE-0003-25410, CZE-0003-25411, CZE-0003-25412, CZE-0003-25413, CZE-0003-25414, CZE-0003-25415, CZE-0003-25416, CZE-0003-25417, CZE-0003-25418, CZE-0003-25419, CZE-0003-25420,
CZE-0003-25421, CZE-0003-25422, CZE-0003-25432, CZE-0003-25424, CZE-0003-25425, CZE-0003-25426, CZE-0003-25427, CZE-0003-25428, CZE-0003-25429, CZE-0003-25430, CZE-0003-25431, CZE-0003-25432, CZE-0003-25433, CZE-0003-25434, CZE-0003-25435, CZE-0003-25436, CZE-0003-25437, CZE-0003-25438, CZE-0003-25439, CZE-0003-25440, CZE-0003-25441, CZE-0003-25442, CZE-0003-25443, CZE-0003-25444, CZE-0003-25445, CZE-0003-25446, CZE-0003-25447,
- jedna tabulka bez nápisu nemá číslo databázi CEVH


Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, podle seznamu
Toto místo je počítáno jako 43 VPM
Pomník přidal: Vladimír Štrupl

Kenotafy Obětí 1. světové války - Oddíl XII

 • + o skupině VPM (P-03, Olšanské hřbitovy)
  • Olšanské hřbitovy, Praha 3, Jana Želivského

   Olšanské hřbitovy jsou rozlohou 50,17 ha největším pražským pohřebištěm. Sestávají z deseti zádušních a dvou obecních hřbitovů, přičemž nejstarší dva hřbitovy (I. a II.) byly dávno zrušeny.
   V r. 1999 na nich bylo evidováno 112 000 pohřbených. Pohřbených od samého začátku pohřbívání zde však bylo mnohem víc – odhaduje se, že za dobu existence hřbitovů zde byly pohřbeny asi dva miliony mrtvých!
   Hřbitovy mají 110 000 pohřbívacích míst, je zde 200 kaplových hrobek, 25 000 hrobek, 65 000 hrobů, 20 000 urnových hrobů, kolem zdí 6 kolumbárií a dvě louky rozptylu.

   Na II. obecním hřbitově (Praha 3 – Žižkov, Jana Želivského) se nachází tato čestná vojenská pohřebiště:
   I. sv. válka
   - šachtové hroby vojáků z let 1914-1918
   - čestný hrob bývalých příslušníků rakousko-uherské maríny (symbolický hrob byl zřízen v letech 1935-1937 Sdružením bývalých námořníků)
   - čestný hrob příslušníků bývalého 102. benešovského pěšího pluku (postaven nákladem Sdružení příslušníků 102. pěšího pluku v letech 1935-1937. Na pomníčku jsou uvedena jména bojišť I. sv. války, kde vojáci pluku bojovali)
   - hrob Josefa Kudrny (záložní vojín 102. pěšího pluku, v r. 1915 údajně pozvedl zbraň na důstojníka a byl odsouzen voj. soudem k trestu smrti zastřelením. popraven 7. května 1915 nad voj. cvičištěm v Praze - Motole)
   - hroby popravených ruských a italských legionářů (krom dvou až tří hrobů exhumovaných ostatků starodružiníků z Ruska se zde nachází asi třicet hrobů s ostatky ital. legionářů, které sem byly převezeny a pietně uloženy 24.6.1921)
   - ossarium (je zde uloženo 2 500 očíslovaných malých rakví s ostatky vojáků, zemřelých v pražských voj. nemocnicích v letech 1914-1918)
   - hroby v dáli (symbolické hroby Pražanů padlých v I. sv. válce, jejichž ostatky nebyly převezeny do vlasti. Na zdi sousedící s Židovským hřbitovem jsou tabulky se jmény padlých, příslušností k druhu zbraně a místem, kde voják padl)
   - čs. rudoarmějci (z let 1917-1920)


   II. sv. válka
   - válečný hřbitov Commonwealthu (pohřebiště se nachází podél sev. části X. hřbitova a II. obec. hřbitova. Je zde celkem 264 hrobů, ve kterých je pochováno 198 Britů, 9 Kanaďanů, 2 Australané, 14 Novozélanďanů, 19 Jihoafričanů, 1 Ind a 9 Poláků, 13 obětí nebylo identifikováno. Je zde mj. 6 námořníků a 39 letců. Na každém pomníčku je jméno a rozlišovací emblém podle druhu zbraně, ve středu hřbitova je kříž v podobě meče a ve výklenku kapličky v severní zdi je uložen seznam britských válečných hřbitovů.
   - čestné pohřebiště rudoarmějců (bylo zřízeno v r. 1945 a je zde pochováno 429 sov. vojáků padlých při osvobození Prahy. Pohřebišti dominuje pomník od sochaře Jaroslava Brůhy a architekta Karla Beneše)
   - pohřebiště obětí Pražského povstání – barikádníků (navazuje vých. od pohřebiště rudoarmějců. V průčelí pod pomníkem jsou pohřbeni příslušníci Svobodovy armády – 1. čs. arm. sboru v SSSR)
   - pohřebiště Bulharů padlých ve II. sv válce (při severní zdi)
   - pomník čs. západním letcům
   - pohřebiště Ruské osvobozenecké armády (ROA - Vlasovci) bylo r. 1993 poblíž ruské kaple pietně označeno pravoslavným křížem nad hroby 187 neznámých Vlasovců. Je zde pohřben i gen. V.I. Bojarskij a M.I. Šapovalov a něm. major Karl-Ludwig Ottendorf, kteří padli v květnu 1945.
   Vedle pohřebiště rudoarmějců se nachází pomník, věnovaný ruským carským důstojníkům, kteří zemřeli na následky zranění z bitev u Drážďan a Chlumu v r. 1813.

   Zdroj: Kovařík, Petr – Klíč k pražským hřbitovům, Praha, NLN, 2001.
  • Zobrazit všechna VPM ve skupině
Autor: Ivo Šťastný, 20.05.2006
Umístění: Praha 3, Jana Želivského, Olšanské hřbitovy, II. obecní hřbitov, Vojenský hřbitov Obětí I. světové války, součástí Památníku hrobu v dáli
Nápis:
PĚŠ. PL. 28 PORUČÍK KAREL VESELÝ
* 1895 X 4.6.1917 U TERSTU

PĚŠ. PL. 28 ČETAŘ JAROSLAV ČERNÝ
* 1888 X 18.5.1917 U GORICE POHŘB. U AISSOVIZI

PĚŠ. PL. 28 JEDN. DOBR. DESÁTNÍK EMANUEL PAUKNER
* 1892 X 21.3.1915 SEKOWA (HALIČ)

PĚŠ. PL. JEDN. DOBR. DESÁTNÍK J.U.C. JAN ŠNOBL
+ 1916 V ZAJETÍ NA OSTR. ASSINARA

PĚŠ. PL. 36 JOSEF TOMÁŠEK
* 1881 + 5.11.1916 V BRNĚ

PĚŠ. PL. 102 PĚŠÁK EDUARD KOZA
* 1898 + 1917 VÍDEŇSKÉ NOVÉ MĚSTO

PL. 34. SET. II PĚŠÁK LADISLAV TUČEK
* 28.12.1876 + 10. LISTOPADU 1918 ČERNÁ HORA

JEDN. DOBR. NÁPŘEDNÍK EMIL NAVRÁTIL
* 1895 + 1915 MEZO-LABORCZ V UHRÁCH

PĚŠ. PL. 28 PĚŠÁK LADISLAV GROLL
* 1895 + 1917 SCT. GIOVANNI

C. A K. PRAP. POL. MYSL. 22 PODMYSLIVEC JOSEF KOS
* 1893 + 1917 PERGINE TIROLY

DOM. PRAP. 48 PĚŠÁK JOSEF BORT
* 1875 + 1917 V MOSTARU

ZÁKOPN. PRAP. 8 NADZÁKOP. RUDOLF FREITAG
* 1883 + 1914 BJELINA (BOSNA)

PĚŠ. PL. 35 SVOBODNÍK BOHUSLAV NEHASIL
* 1890 + 15.8.1916 U GORICE + 24.3.1916 V RATGONĚ

PĚŠ. PL. 56 JEDN. DOBR. DESÁTNÍK KAREL REICHEL
* 1895 X 25.1.1916 U BUCZACZE (HALIČ)

PĚŠ. PL. 74 JEDN. DOBR. DESÁTNÍK EMILIAN PFLUGMACHER
* 1895 + 1915 BAKAJCZUK (RUSKO)

PĚŠ. PL. 32 DESÁTNÍK JAROSLAV HAVLÍČEK
* 1890 + 11.9.1917 V ČERNOVICÍCH (BUKOVINA)

PĚŠ. PL. 75 KADET ANTONÍN HÁJEK
* 1896 + 14.8.1918 V HODOVĚ V HALIČI

INF. RGT. 40 LEUTENANT R FRITZ LÖSSEL
* 1878 X 17.10.1916 IM WOLHYNIEN

SCHÜTZ. RGT. 8 HAUPTMANN FRANZ MISAŘ
* 1871 X 11.12.1914 BEI GRADAČ (SERBIEN)

PĚŠ. PL. 96 PRAPORČÍK KAREL WOLF
* 1897 X 28.5.1917 V GORICI POHŘB. V ČERNICI GORICI

INF. RGT. 46 TELEFONIST WENZEL SPETLÁK
* 1894 X 17.10.1916 WIPPACHTAL

PĚŠ. PL. 11 PĚŠÁK VÁCLAV ŠITLER
* 1882 + 22.9.1917 TEMEŠVÁR - UHRY

PĚŠ. PL. 42 PĚŠÁK KAREL FEIGL
* 1894 X SAPANOV (RUSKÉ POLSKO)

PĚŠ. PL. 28 PĚŠÁK VÁCLAV LEV
* 1896 X 28.10.1915 VRCH VODIL U TOLMEINU

Z. HULANSKÝ HULÁN KAREL VINAŘ
* 1884 1916 V CHOLMU (RUS. POLSKO)

PĚŠ. PL. 28 PĚŠÁK JOSEF PÁNEK
* 1881 + 20.3.1915 WADOWICE /HALIČ/

VOZ. DIV. 8 VOZATAJ JIŘÍ VOREL
* 1900 + 15.4.1915 UJVIDEK UHRY

DOM. PĚŠ. PL. 6 SVOBODNÍK PETR SALÁTEK
* 1873 X 15.7.1916 U JAMIÁNA

DOM. PRAP. 54 PĚŠÁK OTTAKAR NOVÁK
* 1874 1915 SRBSKO

PĚŠ. PL. 28 ŠIKOVATEL ANTONÍN KOČÍ
* 1891 1915 NA SOČI

PĚŠ. PL. 28 PĚŠÁK JAROSLAV KRATOCHVÍL
* 1886 X 10.6.1917 U ST. GIOVANNI

PĚŠ. PL. 91 DESÁTNÍK KAREL ŠAFAŘÍK
* 1886 + 30.11.1914 V RES. NEM. V UPU (SRBSKO)

PĚŠ. PL. 11 PĚŠÁK FRANTIŠEK CHARVÁT
* 1897 X 25.5.1917 U MEDIAGU

ZDRAV ODD. Č. 1 PĚŠÁK ANTONÍN ROTHMEIER
* 1871 + 7.1.1917 V ZÁL. NEM. V JIHLAVĚ

PĚŠ. PL. 74 PĚŠÁK KAREL SCHMIDT
* 1891 + 26.7.1917 ST. MICHELE

STŘELEC JAROSLAV KUREL
* 1893 + LUKOJANOV, POLSKO

P. PL. 28 PĚŠÁK KAREL ČERNOHORSKÝ
* 1889 X 22.5.1917 SANT. GIOVANNI, PŘÍMOŘÍ

ITALSKÝ LEGIONÁŘ JAROSLAV PAPEŽ
* 1896 + 10.9.1917 V PADULE - ITALIE

PĚŠ. PL. 91 DESÁTNÍK JOSEF TOUŠEK
* 1882 + 17.10.1914 U JAGODINY (SRBSKO)

DOM. PL. 7 VOJÍN ANTONÍN BOUKAL
* 1894 X 21.7.1915 LUBLIN - RUSKO

PĚŠ. PL. 102 ČETAŘ IGNÁC PORKERT
* 1892 X 28.8.1914 TEKERYŠ - SRBSKO

LEG. PL. 3 LEGIONÁŘ JAN MIŠKOVSKÝ
* 1884 + 22.?1918 V IRKUTSKU /SIBIŘ/
Poznámka:

CZE-0003-25636, CZE-0003-25637, CZE-0003-25638, CZE-0003-25639, CZE-0003-25640, CZE-0003-25641, CZE-0003-25642, CZE-0003-25643, CZE-0003-25644, CZE-0003-25645, CZE-0003-25646, CZE-0003-25647, CZE-0003-25648, CZE-0003-25649, CZE-0003-25650, CZE-0003-25651, CZE-0003-25652, CZE-0003-25653, CZE-0003-25654, CZE-0003-25655, CZE-0003-25656, CZE-0003-25657, CZE-0003-25658, CZE-0003-25659, CZE-0003-25660, CZE-0003-25661, CZE-0003-25662, CZE-0003-25663, CZE-0003-25664, CZE-0003-25665, CZE-0003-25666, CZE-0003-25667, CZE-0003-25668, CZE-0003-25669, CZE-0003-25670, CZE-0003-25671, CZE-0003-25672, CZE-0003-25673, CZE-0003-25674, CZE-0003-25675, CZE-0003-25676, CZE-0003-25677,


Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, podle seznamu
Toto místo je počítáno jako 42 VPM
Pomník přidal: Vladimír Štrupl

Kenotafy Obětí 1. světové války - Oddíl XIII

 • + o skupině VPM (P-03, Olšanské hřbitovy)
  • Olšanské hřbitovy, Praha 3, Jana Želivského

   Olšanské hřbitovy jsou rozlohou 50,17 ha největším pražským pohřebištěm. Sestávají z deseti zádušních a dvou obecních hřbitovů, přičemž nejstarší dva hřbitovy (I. a II.) byly dávno zrušeny.
   V r. 1999 na nich bylo evidováno 112 000 pohřbených. Pohřbených od samého začátku pohřbívání zde však bylo mnohem víc – odhaduje se, že za dobu existence hřbitovů zde byly pohřbeny asi dva miliony mrtvých!
   Hřbitovy mají 110 000 pohřbívacích míst, je zde 200 kaplových hrobek, 25 000 hrobek, 65 000 hrobů, 20 000 urnových hrobů, kolem zdí 6 kolumbárií a dvě louky rozptylu.

   Na II. obecním hřbitově (Praha 3 – Žižkov, Jana Želivského) se nachází tato čestná vojenská pohřebiště:
   I. sv. válka
   - šachtové hroby vojáků z let 1914-1918
   - čestný hrob bývalých příslušníků rakousko-uherské maríny (symbolický hrob byl zřízen v letech 1935-1937 Sdružením bývalých námořníků)
   - čestný hrob příslušníků bývalého 102. benešovského pěšího pluku (postaven nákladem Sdružení příslušníků 102. pěšího pluku v letech 1935-1937. Na pomníčku jsou uvedena jména bojišť I. sv. války, kde vojáci pluku bojovali)
   - hrob Josefa Kudrny (záložní vojín 102. pěšího pluku, v r. 1915 údajně pozvedl zbraň na důstojníka a byl odsouzen voj. soudem k trestu smrti zastřelením. popraven 7. května 1915 nad voj. cvičištěm v Praze - Motole)
   - hroby popravených ruských a italských legionářů (krom dvou až tří hrobů exhumovaných ostatků starodružiníků z Ruska se zde nachází asi třicet hrobů s ostatky ital. legionářů, které sem byly převezeny a pietně uloženy 24.6.1921)
   - ossarium (je zde uloženo 2 500 očíslovaných malých rakví s ostatky vojáků, zemřelých v pražských voj. nemocnicích v letech 1914-1918)
   - hroby v dáli (symbolické hroby Pražanů padlých v I. sv. válce, jejichž ostatky nebyly převezeny do vlasti. Na zdi sousedící s Židovským hřbitovem jsou tabulky se jmény padlých, příslušností k druhu zbraně a místem, kde voják padl)
   - čs. rudoarmějci (z let 1917-1920)


   II. sv. válka
   - válečný hřbitov Commonwealthu (pohřebiště se nachází podél sev. části X. hřbitova a II. obec. hřbitova. Je zde celkem 264 hrobů, ve kterých je pochováno 198 Britů, 9 Kanaďanů, 2 Australané, 14 Novozélanďanů, 19 Jihoafričanů, 1 Ind a 9 Poláků, 13 obětí nebylo identifikováno. Je zde mj. 6 námořníků a 39 letců. Na každém pomníčku je jméno a rozlišovací emblém podle druhu zbraně, ve středu hřbitova je kříž v podobě meče a ve výklenku kapličky v severní zdi je uložen seznam britských válečných hřbitovů.
   - čestné pohřebiště rudoarmějců (bylo zřízeno v r. 1945 a je zde pochováno 429 sov. vojáků padlých při osvobození Prahy. Pohřebišti dominuje pomník od sochaře Jaroslava Brůhy a architekta Karla Beneše)
   - pohřebiště obětí Pražského povstání – barikádníků (navazuje vých. od pohřebiště rudoarmějců. V průčelí pod pomníkem jsou pohřbeni příslušníci Svobodovy armády – 1. čs. arm. sboru v SSSR)
   - pohřebiště Bulharů padlých ve II. sv válce (při severní zdi)
   - pomník čs. západním letcům
   - pohřebiště Ruské osvobozenecké armády (ROA - Vlasovci) bylo r. 1993 poblíž ruské kaple pietně označeno pravoslavným křížem nad hroby 187 neznámých Vlasovců. Je zde pohřben i gen. V.I. Bojarskij a M.I. Šapovalov a něm. major Karl-Ludwig Ottendorf, kteří padli v květnu 1945.
   Vedle pohřebiště rudoarmějců se nachází pomník, věnovaný ruským carským důstojníkům, kteří zemřeli na následky zranění z bitev u Drážďan a Chlumu v r. 1813.

   Zdroj: Kovařík, Petr – Klíč k pražským hřbitovům, Praha, NLN, 2001.
  • Zobrazit všechna VPM ve skupině
Autor: Ivo Šťastný, 20.05.2006
Umístění: Praha 3, Jana Želivského, Olšanské hřbitovy, II. obecní hřbitov, Vojenský hřbitov Obětí I. světové války, součástí Památníku hrobu v dáli
Nápis:
1914
PĚŠ. PL. 91 ŠIKOVATEL BOHUMIL KRÁSL
* 1890 X 20.6.1918 RONCHE (ITALIE)

ZEM. PL. 28 PĚŠÁK ANTONÍN ŠPORKA
* 1888 X 2.5.1915 U GORICE

POL. DĚL. PL 143 DĚLOSTŘELEC KAREL ŠIMEK
* 1892 + 16.8.1918 U PILLIZANO, ITALIE

SAP. BAON. 8 SAPPEUR EVŽEN ŠIMEK
* 1890 X 19.10.1914 U MITROVIC (SRBSKO)

PĚŠ. PL. 28 PĚŠÁK KAREL HRUŠKA
* 1900 + 1.9.1918 V MERÁNU

PĚŠ. PL. 108 ŠIKOVATEL JOSEF KUSÝ
* 1884 + 30.6.1918 ARTEN BELLUN, ITALIE

POLN. MYSL. PL. 22 ČETAŘ FRANTIŠEK OPATRNÝ
* 1881 + STARÝ MARTINOV

HORSKÝ STŘEL. PL. 1 DESÁTNÍK EMANUEL ŠULC
* 1881 + 25.5.1917 REIFENBERG U GORICE

PĚŠ. PL. 28 ČETAŘ JOSEF KOLLER
* 1888+ + 23.9.1918 V CAŘIHRADĚ

POLN. DĚL. PL. 24 NÁPŘEDNÍK ANTONÍN MOUDRÝ
* 1886 + 23.10.1915 ZÁL. NEM. BĚLEHRAD

PĚŠ. PL. 28 SVOBODNÍK FRANTIŠEK MOUDRÝ
* 1895 X 22.7.1915 SCT. MARTINO PŘÍMOŘÍ

STŘEL. PL. 8 SVOBODNÍK FERDINAND KOŘEN
* 1898 + 21.2.1918 V BRAILE (RUMUNSKO)

DOM. PĚŠ. PL. 51 BOHUMIL MEDÁČEK
* 1876 + 27.2.1915 V BITOLJI

22. ČS. PL. 9. ROTA LEGIONÁŘ ALOIS ŠISL
* 1890 + 23.10.1918 NA FRANC. FRONTĚ

STŘEL. PL. 8 STŘELEC VÁCLAV STÁRA
* 1873 + 15.12.1917 BRŠADIN SLAVONIE

P. PL. 28 PĚŠÁK ANTONÍN KRUPKA
* 1875 + 18.10.1918 PERGINE

PĚŠ. PL. 18 PĚŠÁK FRANT VESELOVSKÝ
* 1885 + 27.10.1917 PROSEK

DOM. PL. Č. 58 ŠIKOVATEL ANTONÍN RICHTER
* 1875 1.1.1916 NA LODI „SINAJ“ POCHOVÁN DO MOŘE

DOM. PL. Č. 58 PĚŠÁK JOSEF HORSKÝ
* 1872 + 13.4.1915 V BITOLJI - SRBSKO

PĚŠ. PL. Č. 28 PĚŠÁK KAREL MERHAUT
* 1898 + 25.10.1918 V LAMONKU - ITALIE

TABULKA BEZ NÁPISU

TABULKA BEZ NÁPISU

VOZATAJ. PL. 19 ČETAŘ FRANTIŠEK KRATOCHVÍL
* 1891 + 28.10.1918 FOLGARIA - ITÁLIE

ČS. LEGIE LEGIONÁŘ PETR RYŠAVÝ
* 1888 + 7.6.1917 U ZBOROVA - TARNOPOLE

PĚŠ. PL. 28 DOMOBRANEC JOSEF PLECHÁČEK
* 1896 + 1915 ST. MARTIN - ITALIE

STŘ. PL. 28 DESÁTNÍK RUDOLF MALÝ
* 1889 + 1918 V KRAKOVĚ

DOMOBRANEC JOSEF PUSTINA
* 1896 + 1915 WIKOLAZCE - RUSKO

P. PL. 8 SVOBODNÍK - PROFESOR FRANTIŠEK HORÁK
* 1886 + 26.5.1918 V IRKUTSKU - ASIE

DRAG. PL. 10 DRAGOUN FRANTIŠEK HONČÁK
* 1896 + 21.6.1918 V PLOSTI - RUMUNSKO

GEB. ART. RGT. 8 RUDOLF MÜLLER
* 1896 + 24.5.1918 COL CAPRILE - ITALIEN

I. R. 28 INFANTERIST ROBERT MÜLLER
* 1896 + 23.5.1917 IN MEDEAZZA

PĚŠ. PL. 18 PĚŠÁK FRANTIŠEK NOVOTNÝ
* 1894 + NA UKRAJINĚ

TABULKA BEZ NÁPISU

PĚŠ. PL. 28 PĚŠÁK ADOLF BREJCHA
* 1889 + 11.1.1916 ZÁL. NEM. VE VÍDNI

PĚŠ. PL. 28 PĚŠÁK JOSEF MOISL
* 1886 + 8.1.1918 V ZAJETÍ KRASNOFINSK

TABULKA BEZ NÁPISU

P. PL. 102 VOJÍN ČENĚK KYSELKA
* 1884 + 1915 KOŠICE, SLOVENSKO

STŘEL. PL. 28 STŘELEC JOSEF ZBÍRAL
* 1894 + 1915 V SKOPJE, SRBSKO

? ? DESÁTNÍK ALOIS JELÍNEK
* 1892 + ? ?

ZEM. PL. 8 VOJÍN FRANT. HRUDKA
* 1894 +

ZEM. PL. 8 ČETAŘ EMANUEL ŠOUREK
* 1892 + U JANOVA RUSKO

STŘEL. PL. 4 STŘELEC VÁCLAV PAUKNER
* 1893 + 1918 NA URALE, RUSKO

ZEM. PL. 6 VOJÍN ANT. SCHEINKÖNIG
* 1889 NEZVĚSTNÝ 1915 Z RUSKA
Poznámka:

CZE-0003-26016, CZE-0003-26017, CZE-0003-26018, CZE-0003-26019, CZE-0003-26020, CZE-0003-26021, CZE-0003-26022, CZE-0003-26023, CZE-0003-26024, CZE-0003-26025, CZE-0003-26026, CZE-0003-26027, CZE-0003-26028, CZE-0003-26029, CZE-0003-26030, CZE-0003-26031, CZE-0003-26032, CZE-0003-26033, CZE-0003-26034, CZE-0003-26035, CZE-0003-26036, CZE-0003-26037, CZE-0003-26038, CZE-0003-26039, CZE-0003-26040, CZE-0003-26041, CZE-0003-26042, CZE-0003-26043, CZE-0003-26044, CZE-0003-26045, CZE-0003-26046, CZE-0003-26047, CZE-0003-26048, CZE-0003-26049, CZE-0003-26050, CZE-0003-26051, CZE-0003-26052, CZE-0003-26053, CZE-0003-26054, CZE-0003-26055, CZE-0003-26056, CZE-0003-26057, CZE-0003-26058


Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, podle seznamu
Toto místo je počítáno jako 43 VPM
Pomník přidal: Vladimír Štrupl

Kenotafy Obětí 1. světové války - Oddíl XIV

 • + o skupině VPM (P-03, Olšanské hřbitovy)
  • Olšanské hřbitovy, Praha 3, Jana Želivského

   Olšanské hřbitovy jsou rozlohou 50,17 ha největším pražským pohřebištěm. Sestávají z deseti zádušních a dvou obecních hřbitovů, přičemž nejstarší dva hřbitovy (I. a II.) byly dávno zrušeny.
   V r. 1999 na nich bylo evidováno 112 000 pohřbených. Pohřbených od samého začátku pohřbívání zde však bylo mnohem víc – odhaduje se, že za dobu existence hřbitovů zde byly pohřbeny asi dva miliony mrtvých!
   Hřbitovy mají 110 000 pohřbívacích míst, je zde 200 kaplových hrobek, 25 000 hrobek, 65 000 hrobů, 20 000 urnových hrobů, kolem zdí 6 kolumbárií a dvě louky rozptylu.

   Na II. obecním hřbitově (Praha 3 – Žižkov, Jana Želivského) se nachází tato čestná vojenská pohřebiště:
   I. sv. válka
   - šachtové hroby vojáků z let 1914-1918
   - čestný hrob bývalých příslušníků rakousko-uherské maríny (symbolický hrob byl zřízen v letech 1935-1937 Sdružením bývalých námořníků)
   - čestný hrob příslušníků bývalého 102. benešovského pěšího pluku (postaven nákladem Sdružení příslušníků 102. pěšího pluku v letech 1935-1937. Na pomníčku jsou uvedena jména bojišť I. sv. války, kde vojáci pluku bojovali)
   - hrob Josefa Kudrny (záložní vojín 102. pěšího pluku, v r. 1915 údajně pozvedl zbraň na důstojníka a byl odsouzen voj. soudem k trestu smrti zastřelením. popraven 7. května 1915 nad voj. cvičištěm v Praze - Motole)
   - hroby popravených ruských a italských legionářů (krom dvou až tří hrobů exhumovaných ostatků starodružiníků z Ruska se zde nachází asi třicet hrobů s ostatky ital. legionářů, které sem byly převezeny a pietně uloženy 24.6.1921)
   - ossarium (je zde uloženo 2 500 očíslovaných malých rakví s ostatky vojáků, zemřelých v pražských voj. nemocnicích v letech 1914-1918)
   - hroby v dáli (symbolické hroby Pražanů padlých v I. sv. válce, jejichž ostatky nebyly převezeny do vlasti. Na zdi sousedící s Židovským hřbitovem jsou tabulky se jmény padlých, příslušností k druhu zbraně a místem, kde voják padl)
   - čs. rudoarmějci (z let 1917-1920)


   II. sv. válka
   - válečný hřbitov Commonwealthu (pohřebiště se nachází podél sev. části X. hřbitova a II. obec. hřbitova. Je zde celkem 264 hrobů, ve kterých je pochováno 198 Britů, 9 Kanaďanů, 2 Australané, 14 Novozélanďanů, 19 Jihoafričanů, 1 Ind a 9 Poláků, 13 obětí nebylo identifikováno. Je zde mj. 6 námořníků a 39 letců. Na každém pomníčku je jméno a rozlišovací emblém podle druhu zbraně, ve středu hřbitova je kříž v podobě meče a ve výklenku kapličky v severní zdi je uložen seznam britských válečných hřbitovů.
   - čestné pohřebiště rudoarmějců (bylo zřízeno v r. 1945 a je zde pochováno 429 sov. vojáků padlých při osvobození Prahy. Pohřebišti dominuje pomník od sochaře Jaroslava Brůhy a architekta Karla Beneše)
   - pohřebiště obětí Pražského povstání – barikádníků (navazuje vých. od pohřebiště rudoarmějců. V průčelí pod pomníkem jsou pohřbeni příslušníci Svobodovy armády – 1. čs. arm. sboru v SSSR)
   - pohřebiště Bulharů padlých ve II. sv válce (při severní zdi)
   - pomník čs. západním letcům
   - pohřebiště Ruské osvobozenecké armády (ROA - Vlasovci) bylo r. 1993 poblíž ruské kaple pietně označeno pravoslavným křížem nad hroby 187 neznámých Vlasovců. Je zde pohřben i gen. V.I. Bojarskij a M.I. Šapovalov a něm. major Karl-Ludwig Ottendorf, kteří padli v květnu 1945.
   Vedle pohřebiště rudoarmějců se nachází pomník, věnovaný ruským carským důstojníkům, kteří zemřeli na následky zranění z bitev u Drážďan a Chlumu v r. 1813.

   Zdroj: Kovařík, Petr – Klíč k pražským hřbitovům, Praha, NLN, 2001.
  • Zobrazit všechna VPM ve skupině
Autor: Ivo Šťastný, 20.05.2006
Umístění: Praha 3, Jana Želivského, Olšanské hřbitovy, II. obecní hřbitov, Vojenský hřbitov Obětí I. světové války, součástí Památníku hrobu v dáli
Nápis:
PĚŠ. PL. 18 PĚŠÁK BOUČEK FRANTIŠEK
* 1883 X 23.11.1914 V RUSKU NA BOJIŠTI

ZEMĚBRAN. PLUK 8 EDUARD VÁCLAV STAREC
* 1886 NEZVĚSTNÝ Z BOJE NA PARAŠNICI V SRBSKU MEZI 14-19 ZÁŘÍM 1914

ČS. LEG. PL. RUS. 8 LEGIONÁŘ BELIKAR ANTONÍN
* 1888 + UMUČEN BOLŠEVIKY

P. PL. 94 ČETAŘ VÁCLAV ZOUFALÝ
* 1884 NEZVĚSTNÝ OD R. 1915 V SRBSKU

JOZEF TÁBORSKÝ
* 1899 +

P. PL. 2 SVOBODNÍK FRANT. PÍŠA
* 1872 + 15.2.1917 NA ITAL. BOJIŠTI

LET. ODD. 13 NADPORUČÍK JAN ZAHÁLKA
* 1896 X 1918 V MALE ITALIE

PĚŠ. PL. 28 PĚŠÁK FERDINAND KARČ
* 1896 + 24.9.1918 MÖDLING, VÍDEŇ

ZEMĚBR. PL. 7 DESÁTNÍK ANTONÍN BÖHM
* 1889 + 14.9.1914 PARAŠNICE, SRBSKO

PĚŠ. PL. 11 KADETT KAREL MAJER
* 1894 + 26.6.1915 PODMANASTERZ

PĚŠ. PL. 35 PĚŠÁK JAROSLAV OPLT
* 1886 + 24.1.1915 V BOLÍNĚ

AUTO-KOLONA 337 CHAUFFEUR JOSEF MUK
* 1885 X 6.6.1918 V GRIGNU

PĚŠ. PL. 11 PĚŠÁK ANTONÍN KLASNA
* 1881 + 20.8.1918 NA CESTĚ DO RJEKY

KAREL FRÁŇA +

PĚŠ. PL. Č. 28 DŮST. ASPIRANT JEDN. DOBR. JUDR. VOLF VÁCLAV
X 19.5.1917 U GORICE V ITALII

PĚŠ. PL. Č. 98 PĚŠÁK LADISLAV ŠAFRÁNEK
* 1892 + 2.11.1916 U LUKATIČE - PŘÍMOŘÍ

DOMOBR. PL. Č. 52 DOM. PĚŠÁK JOSEF MARŠÍK
* 1874 + 15.2.1915 V NIŠI - SRBSKO

DOMOBR. PL. 11 DESÁTNÍK KOŘÍNEK JINDŘICH
* 1872 + 16.7.1918 V NEZNÁMÉ NEMOC. V ITALII

PĚŠ. PL. Č. 36 SVOBODNÍK ZLAMANÝ EMIL
* 1892 X 10.3.1915 SENKOVA U GORLITZE V HALIČI

DĚL. PL. 26 DĚLOSTŘ. FRANTIŠEK MÜLLER
* 1882 + 28.2.1918 U FOZY - ITÁLIE

PL. PL. 38 PĚŠÁK ANTONÍN VAZAČ
* 1890 X

P. PL. 3 DESÁTNÍK FRANKMANN JOSEF
* 1892 X V KVĚTNU 1916 MONTE ROSSAE, ITALIE

PĚŠ. PL. 24 ČETAŘ OTTO WALDES
* 1894 X 18.11.1914 LAZAREVACZ

ZEMĚBRAN. PL. 28 PĚŠÁK ŠUSTA JOSEF
* 1878 + 25.8.1914 V RUSKU

STŘELEC KVASNIČKA
* 1893 X 1.6.1918 U MIASS (URAL)

ZEM. PL. Č. 8 SVOBODNÍK MAŘÍK ANTONÍN
* 1890 X 4.9.1915 SORBÍN, RUSKO

DOM. P. 11 ČETAŘ FRANT. PEŠTA
* 1881 X 18.5.1916 U GORICE

P. PL. 28 ČETAŘ FRANT. BABICKÝ
* 1881 + 13.10.1914 V SEGEDU, UHRY

ZEM. PL. 11 MAJOR JAN FILIP
* 1874 + 12.11.1917 V KOVELU (RUSKO)

P. PL. 91 NADPORUČÍK KAREL VONDRA
* 1892 + 22.10.1918 V BĚLEHRADĚ - SRBSKO

P. PL. 30 NADPORUČÍK FRANT. VINTIKA
* 1888 + 19.6.1918 RUSKÉ POLSKO

P. PL. 27 SETNÍK ZDENO ŠEVČOVIČ
* 1882 X 30.9.1917 NA ITAL. BOJIŠTI

P. PL. 98 PORUČÍK ADOLF HAUNER
* 1893 X 20.8.1916 U KOROŽANKY - HALIČ

STŘ. PL. 29 JED. DOB. DES. VLADIMÍR MICHAL
* 1889 + ITALIE

P. PL. 54 ROTMISTR ALEXANDER DVOŘÁK
* 1875 X 12.11.1915 BITOLJE, SRBSKO

PEVN. DĚL. 2 DĚLOSTŘ. JOSEF ŠŤÁSTKA
* 1891 + 2.1.1917 POVORSKÁ V HALIČI

LEG. PL. 5 PRAPORČÍK JOSEF HŘEBÍČEK
* 1895 X 23.8.1918 DUCHOVSKOJE, RUSKO

P. PL 91 KADET ASP. ING. VÁCLAV SMOLÍK
* 1892 + 20.5.1917 PROSECO, ITALIE

PĚŠ. PL. 3 NADPOR. JAROMÍR KRAUS
* 1894 X 2.7.1917 U ZBOROVA

PĚŠ. PL. 96 PORUČÍK OTAKAR TUKA +

P. PL. 4 DŮST. ČEKATEL ALEX HUSÁK
* 1890 + 11.9.1914 BEŠKA (SRĚM, S.H.S.)

POSÁD. HUDBA ROTMISTR BOHUSLAV KOZDERA
* 1881 + 13.5.1916 SARAJEVO
Poznámka:

CZE-0003-25678, CZE-0003-25679, CZE-0003-25680, CZE-0003-25681, CZE-0003-25682, CZE-0003-25683, CZE-0003-25684, CZE-0003-25685, CZE-0003-25686, CZE-0003-25687, CZE-0003-25688, CZE-0003-25689, CZE-0003-25690, CZE-0003-25691, CZE-0003-25692, CZE-0003-25693, CZE-0003-25694, CZE-0003-25695, CZE-0003-25696, CZE-0003-25697, CZE-0003-25698, CZE-0003-25699, CZE-0003-25700, CZE-0003-25701, CZE-0003-25702, CZE-0003-25703, CZE-0003-25704, CZE-0003-25705, CZE-0003-25706, CZE-0003-25707, CZE-0003-25708, CZE-0003-25709, CZE-0003-25710, CZE-0003-25711, CZE-0003-25712, CZE-0003-25713, CZE-0003-25714, CZE-0003-25715, CZE-0003-25716, CZE-0003-25717, CZE-0003-25718, CZE-0003-25719,


Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, podle seznamu
Toto místo je počítáno jako 42 VPM
Pomník přidal: Vladimír Štrupl

Kenotafy Obětí 1. světové války - Oddíl XV

 • + o skupině VPM (P-03, Olšanské hřbitovy)
  • Olšanské hřbitovy, Praha 3, Jana Želivského

   Olšanské hřbitovy jsou rozlohou 50,17 ha největším pražským pohřebištěm. Sestávají z deseti zádušních a dvou obecních hřbitovů, přičemž nejstarší dva hřbitovy (I. a II.) byly dávno zrušeny.
   V r. 1999 na nich bylo evidováno 112 000 pohřbených. Pohřbených od samého začátku pohřbívání zde však bylo mnohem víc – odhaduje se, že za dobu existence hřbitovů zde byly pohřbeny asi dva miliony mrtvých!
   Hřbitovy mají 110 000 pohřbívacích míst, je zde 200 kaplových hrobek, 25 000 hrobek, 65 000 hrobů, 20 000 urnových hrobů, kolem zdí 6 kolumbárií a dvě louky rozptylu.

   Na II. obecním hřbitově (Praha 3 – Žižkov, Jana Želivského) se nachází tato čestná vojenská pohřebiště:
   I. sv. válka
   - šachtové hroby vojáků z let 1914-1918
   - čestný hrob bývalých příslušníků rakousko-uherské maríny (symbolický hrob byl zřízen v letech 1935-1937 Sdružením bývalých námořníků)
   - čestný hrob příslušníků bývalého 102. benešovského pěšího pluku (postaven nákladem Sdružení příslušníků 102. pěšího pluku v letech 1935-1937. Na pomníčku jsou uvedena jména bojišť I. sv. války, kde vojáci pluku bojovali)
   - hrob Josefa Kudrny (záložní vojín 102. pěšího pluku, v r. 1915 údajně pozvedl zbraň na důstojníka a byl odsouzen voj. soudem k trestu smrti zastřelením. popraven 7. května 1915 nad voj. cvičištěm v Praze - Motole)
   - hroby popravených ruských a italských legionářů (krom dvou až tří hrobů exhumovaných ostatků starodružiníků z Ruska se zde nachází asi třicet hrobů s ostatky ital. legionářů, které sem byly převezeny a pietně uloženy 24.6.1921)
   - ossarium (je zde uloženo 2 500 očíslovaných malých rakví s ostatky vojáků, zemřelých v pražských voj. nemocnicích v letech 1914-1918)
   - hroby v dáli (symbolické hroby Pražanů padlých v I. sv. válce, jejichž ostatky nebyly převezeny do vlasti. Na zdi sousedící s Židovským hřbitovem jsou tabulky se jmény padlých, příslušností k druhu zbraně a místem, kde voják padl)
   - čs. rudoarmějci (z let 1917-1920)


   II. sv. válka
   - válečný hřbitov Commonwealthu (pohřebiště se nachází podél sev. části X. hřbitova a II. obec. hřbitova. Je zde celkem 264 hrobů, ve kterých je pochováno 198 Britů, 9 Kanaďanů, 2 Australané, 14 Novozélanďanů, 19 Jihoafričanů, 1 Ind a 9 Poláků, 13 obětí nebylo identifikováno. Je zde mj. 6 námořníků a 39 letců. Na každém pomníčku je jméno a rozlišovací emblém podle druhu zbraně, ve středu hřbitova je kříž v podobě meče a ve výklenku kapličky v severní zdi je uložen seznam britských válečných hřbitovů.
   - čestné pohřebiště rudoarmějců (bylo zřízeno v r. 1945 a je zde pochováno 429 sov. vojáků padlých při osvobození Prahy. Pohřebišti dominuje pomník od sochaře Jaroslava Brůhy a architekta Karla Beneše)
   - pohřebiště obětí Pražského povstání – barikádníků (navazuje vých. od pohřebiště rudoarmějců. V průčelí pod pomníkem jsou pohřbeni příslušníci Svobodovy armády – 1. čs. arm. sboru v SSSR)
   - pohřebiště Bulharů padlých ve II. sv válce (při severní zdi)
   - pomník čs. západním letcům
   - pohřebiště Ruské osvobozenecké armády (ROA - Vlasovci) bylo r. 1993 poblíž ruské kaple pietně označeno pravoslavným křížem nad hroby 187 neznámých Vlasovců. Je zde pohřben i gen. V.I. Bojarskij a M.I. Šapovalov a něm. major Karl-Ludwig Ottendorf, kteří padli v květnu 1945.
   Vedle pohřebiště rudoarmějců se nachází pomník, věnovaný ruským carským důstojníkům, kteří zemřeli na následky zranění z bitev u Drážďan a Chlumu v r. 1813.

   Zdroj: Kovařík, Petr – Klíč k pražským hřbitovům, Praha, NLN, 2001.
  • Zobrazit všechna VPM ve skupině
Autor: Ivo Šťastný, 20.05.2006
Umístění: Praha 3, Jana Želivského, Olšanské hřbitovy, II. obecní hřbitov, Vojenský hřbitov Obětí I. světové války, součástí Památníku hrobu v dáli
Nápis:
1915
PĚŠ. PL. 75 JEDN. DOBR. SVOBODNÍK ALOIS KOPECKÝ
* 1897 X 5.6.1916 U TARNOPOLE

PĚŠ. PL. 102 PĚŠÁK ANTONÍN SCHID
* 1895 X 12.9.1916 GORJANSKO PŘÍMOŘÍ

ZEM. PL. Č. 8 PĚŠÁK ANTONÍN BÖHM
* 1893 + 28.6.1917 NOVOSOKOLNIK, RUSKO

PĚŠ. PL. 49 PĚŠÁK JOSEF SPĚVÁK
* 1884 + 1918 FRANZELASCHLUCHT ITALIE

PLUK Č. 21 ROTA 11 LEGIONÁŘ MIROSLAV MEJZR
* 1898 + 24.10.1918 V SOMME-PY (FRANCIE)

D. P. PL. PĚŠÁK KAREL MEJZR
* 1896 + 15.5.1917 LOGA U GORICE

PĚŠÁK FRANT. FRIŠ
* 1881 + 13.7.1918 TIROLY

PĚŠ. PL. 92 PĚŠÁK VÁCLAV FRIŠ
* 1893 + 7.3.1915 V KARPATECH

DOM. PRAP. Č. 44 PĚŠÁK RUDOLF LÖWY
* 1880 + 29.7.1916 U SMOLARY - VOLYŇSKO

P. PL. 1 PORUČÍK STANISLAV H. GRENSÓ
* 1896 + 23.5.1917 HUDILOG VRŠIČ.

ZEM. PL 30 PĚŠÁK FRANTIŠEK DOŠEL
* 1882 + 3.6.1915 PRALKOVICE U PŘEMYSLU

P. PL. 6 PĚŠÁK KAREL DÖRRE
* 1898 + 18.10.1918 MUZEREI FRANCE

P. PL. 91 PĚŠÁK JAROSLAV BENDA
* 1897 + 15.8.1918 BORGO BIANCHI

P. PL. 102. 4. SETNINA VÁCLAV ZIMA
1880 + 6.12.1914 V UHU - SRBSKO

PĚŠ. PL. 8 PĚŠÁK ANT. HAIS
* 1897 + 19.3.1915

PL. POL. HOUF. 26 DESÁTNÍK FRANTIŠEK VAVŘÍN
* 1891 + 18.6.1918 V MALZA - MARCEIMA, ITALIE

STŘ. PL. 37 NADPORUČÍK JOSEF RYCHTRMOC
* 1890 + 12.11.1915 OSLAVIJA U GORICE

TABULKA BEZ NÁPISU

TABULKA BEZ NÁPISU

PĚŠ. PL. 8 PĚŠÁK JOSEF VESELSKÝ
* 1893 + 28.8.1916 VÍDEŇ

TABULKA BEZ NÁPISU

ŠIKOVATEL BOHUMIL BRANALD
* 1889 + 23.3.1918 ST. PIERO, ITALIE

PĚŠ. PL. 28 PĚŠÁK VÁCLAV EBER
* 1881 + 23.4.1915 ABUGJE, UHRY

PĚŠ. PL. 28 PĚŠÁK FRANTIŠEK VONDRÁK
* 1898 + 31.8.1917 OPČÍNA U TERSTU

P.PL. 28 JED. DOBROVOL. SVOB. JINDŘICH ADAMEC
* 1895 + 18.11.1915 ST. MIHELE, ITALIE

DOM. PL. 53 DOMOBRANEC ANTONÍN AIŠMAN
* 1876 + 2.2.1916 NA OSTROVĚ ASINARA

PĚŠ. PL. 100 PĚŠÁK BOHUMIL SCHNEIDER
* 1889 + 16.6.1916 U GORICE

P. PL. 8 PĚŠÁK MIROSLAV KOVAŘÍK
* 1886 + 6.6.1915 V KRAKOVĚ

VOJÍN JOSEF REZEK
* 1882 + 21.10.1916 MISTELBACH RAKOUSKO

POL. DĚL. PL. 11 DĚLOSTŘELEC OTAKAR KRÁL
* 1897 + 17.8.1917 NYITRA MOLNOS

P. PL. 28 PĚŠÁK ANT. VÁCLAV KOS
* 1891 + 18.9.1914 PŘED CRNOU BAROU, SRBSKO

ZDRAV. ODD. 11 VOJ. ZDRAV. ODD. JOSEF SKLENÁŘ
* 1879 + 1915 V SAUJHELY - UHRY

PĚŠ. PL. 34 LEGIONÁŘ JOSEF VENAS
* 1897 + 16.12.1918 FOLIGNO ITALIE

TABULKA BEZ NÁPISU

P. PL. 56 PĚŠÁK KAREL PRKNO
* 1891 X 24.5.1915 HALIČ

TABULKA BEZ NÁPISU

TELEGRAF. PL. VÁCLAV NEJEDLÝ
* 1891 + 15.10.1918 UDINE ITALIE

P. PL. 57 VOJÍN VÁCLAV ŽIŽKA
+

LEGION. ANGL. ARMÁDY DESÁTNÍK JAN PIVODA
* 1893 X 18.11.1917 V BELGII U PASCHENDELE

P. PL. 21 VOJÍN JAN NEBESÁŘ
+

P. PL. 102 VOJÍN JILICH
* 1896 +

PĚŠ. PL. 88 VOJÍN JOSEF HRADISKÝ
* 1868 + 10.5.1916

P. PL. 45 NADPORUČÍK FRANT. BARTOŠ
* 1895 NEZVĚSTNÝ 1917 MONTE SANTO
Poznámka:

CZE-0003-25448, CZE-0003-25449, CZE-0003-25450, CZE-0003-25451, CZE-0003-25452, CZE-0003-25453, CZE-0003-25454, CZE-0003-25455, CZE-0003-25456, CZE-0003-25457, CZE-0003-25458, CZE-0003-25459, CZE-0003-25460, CZE-0003-25461, CZE-0003-25462, CZE-0003-25463, CZE-0003-25464, CZE-0003-25465,
CZE-0003-25466, CZE-0003-25467, CZE-0003-25468, CZE-0003-25469, CZE-0003-25470, CZE-0003-25471, CZE-0003-25472, CZE-0003-25473, CZE-0003-25474, CZE-0003-25475, CZE-0003-25476, CZE-0003-25477, CZE-0003-25478, CZE-0003-25479, CZE-0003-25480, CZE-0003-25481, CZE-0003-25482, CZE-0003-25483, CZE-0003-25484, CZE-0003-25485, CZE-0003-25486, CZE-0003-25487, CZE-0003-25488, CZE-0003-25489, CZE-0003-25490


Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, podle seznamu
Toto místo je počítáno jako 43 VPM
Pomník přidal: Vladimír Štrupl

Kenotafy Obětí 1. světové války - Oddíl XVI

 • + o skupině VPM (P-03, Olšanské hřbitovy)
  • Olšanské hřbitovy, Praha 3, Jana Želivského

   Olšanské hřbitovy jsou rozlohou 50,17 ha největším pražským pohřebištěm. Sestávají z deseti zádušních a dvou obecních hřbitovů, přičemž nejstarší dva hřbitovy (I. a II.) byly dávno zrušeny.
   V r. 1999 na nich bylo evidováno 112 000 pohřbených. Pohřbených od samého začátku pohřbívání zde však bylo mnohem víc – odhaduje se, že za dobu existence hřbitovů zde byly pohřbeny asi dva miliony mrtvých!
   Hřbitovy mají 110 000 pohřbívacích míst, je zde 200 kaplových hrobek, 25 000 hrobek, 65 000 hrobů, 20 000 urnových hrobů, kolem zdí 6 kolumbárií a dvě louky rozptylu.

   Na II. obecním hřbitově (Praha 3 – Žižkov, Jana Želivského) se nachází tato čestná vojenská pohřebiště:
   I. sv. válka
   - šachtové hroby vojáků z let 1914-1918
   - čestný hrob bývalých příslušníků rakousko-uherské maríny (symbolický hrob byl zřízen v letech 1935-1937 Sdružením bývalých námořníků)
   - čestný hrob příslušníků bývalého 102. benešovského pěšího pluku (postaven nákladem Sdružení příslušníků 102. pěšího pluku v letech 1935-1937. Na pomníčku jsou uvedena jména bojišť I. sv. války, kde vojáci pluku bojovali)
   - hrob Josefa Kudrny (záložní vojín 102. pěšího pluku, v r. 1915 údajně pozvedl zbraň na důstojníka a byl odsouzen voj. soudem k trestu smrti zastřelením. popraven 7. května 1915 nad voj. cvičištěm v Praze - Motole)
   - hroby popravených ruských a italských legionářů (krom dvou až tří hrobů exhumovaných ostatků starodružiníků z Ruska se zde nachází asi třicet hrobů s ostatky ital. legionářů, které sem byly převezeny a pietně uloženy 24.6.1921)
   - ossarium (je zde uloženo 2 500 očíslovaných malých rakví s ostatky vojáků, zemřelých v pražských voj. nemocnicích v letech 1914-1918)
   - hroby v dáli (symbolické hroby Pražanů padlých v I. sv. válce, jejichž ostatky nebyly převezeny do vlasti. Na zdi sousedící s Židovským hřbitovem jsou tabulky se jmény padlých, příslušností k druhu zbraně a místem, kde voják padl)
   - čs. rudoarmějci (z let 1917-1920)


   II. sv. válka
   - válečný hřbitov Commonwealthu (pohřebiště se nachází podél sev. části X. hřbitova a II. obec. hřbitova. Je zde celkem 264 hrobů, ve kterých je pochováno 198 Britů, 9 Kanaďanů, 2 Australané, 14 Novozélanďanů, 19 Jihoafričanů, 1 Ind a 9 Poláků, 13 obětí nebylo identifikováno. Je zde mj. 6 námořníků a 39 letců. Na každém pomníčku je jméno a rozlišovací emblém podle druhu zbraně, ve středu hřbitova je kříž v podobě meče a ve výklenku kapličky v severní zdi je uložen seznam britských válečných hřbitovů.
   - čestné pohřebiště rudoarmějců (bylo zřízeno v r. 1945 a je zde pochováno 429 sov. vojáků padlých při osvobození Prahy. Pohřebišti dominuje pomník od sochaře Jaroslava Brůhy a architekta Karla Beneše)
   - pohřebiště obětí Pražského povstání – barikádníků (navazuje vých. od pohřebiště rudoarmějců. V průčelí pod pomníkem jsou pohřbeni příslušníci Svobodovy armády – 1. čs. arm. sboru v SSSR)
   - pohřebiště Bulharů padlých ve II. sv válce (při severní zdi)
   - pomník čs. západním letcům
   - pohřebiště Ruské osvobozenecké armády (ROA - Vlasovci) bylo r. 1993 poblíž ruské kaple pietně označeno pravoslavným křížem nad hroby 187 neznámých Vlasovců. Je zde pohřben i gen. V.I. Bojarskij a M.I. Šapovalov a něm. major Karl-Ludwig Ottendorf, kteří padli v květnu 1945.
   Vedle pohřebiště rudoarmějců se nachází pomník, věnovaný ruským carským důstojníkům, kteří zemřeli na následky zranění z bitev u Drážďan a Chlumu v r. 1813.

   Zdroj: Kovařík, Petr – Klíč k pražským hřbitovům, Praha, NLN, 2001.
  • Zobrazit všechna VPM ve skupině
Autor: Ivo Šťastný, 20.05.2006
Umístění: Praha 3, Jana Želivského, Olšanské hřbitovy, II. obecní hřbitov, Vojenský hřbitov Obětí I. světové války, součástí Památníku hrobu v dáli
Nápis:
P. PL. 28 PĚŠÁK JOSEF ALEŠ
* 1894 X 18.XI.1915 ST. MICHELO (ITALIE)

LEG. PL. 3 PRAPORČÍK MIROSLAV DIENSBIER
* 1895 X 4.8.1918 U KALINY (RUSKO)

DOM. PL. 8 PĚŠÁK LEGART
* 1878 1914 U OPOLA

HORSKÝ DĚL. PL. 22 DĚLOSTŘ. KAREL POCH
* 1893 + 22.11.1917 U ARSIE, ITALIE

6. PRAP. POL. MYSL. MYSLIVEC BOHUMIL BARTÁK
* 1893 NEZVĚSTNÝ 1915 Z KARPAT

AP. TILLERIE OBERLEUNTANT ALFONZ KUNZL
* 1883 + 13.7.1915 ZAREV, RUSSLAND

DOM. PL. 6 ZÁLOŽNÍK JOSEF CHVOJKA
* 1873 X 9.11.1914 U SEMEDRIA V SRBSKU

DOM. NAHR. SETNINA PĚŠÁK OTTO KUBE
* 1896 + 2.12.1916 V LINCI

DOM. PĚŠ. PL. 409 PĚŠÁK KAREL MAZÁNEK
* 1886 + 18.3.1916 SARAJEVO

PĚŠ. PL. 102 PĚŠÁK JOSEF BROŽEK
* 1897 + 4.7.1918 FONTANELLE, ITÁLIE

STŘ. PL. 8 PĚŠÁK FRANTIŠEK SETEK
* 1897 + 9.10.1917 ZÁL. NEM. BRŠADIN

POHRAN. MYSL. MYSLIVEC KAREL RŮŽIČKA
* 1892 X 10.8.1918 U DRAČE

ŽELEZ. PL. ČETAŘ EDUARD SIROVÝ
* 1885 + 18.3.1918 KOPYCZYNCZI, HALIČ

P. PL. 28 VOJÍN HYNEK BAXA
* 1888 + 13.12.1917 U MONTE GRAPA, ITALIE

DOMOBR. P. PL. Č. 6 JÁNSKÝ KAREL
* 1880 X 28.1.1918 U GOL DE LA ROSSO SEV. ITALIE

8. DOMOBR. PL. PĚŠÁK VOJTĚCH PROCHÁZKA
* 1880 + .2.1915 VĚNCAVA - RUSKO

DOMOBR. PL. Č. 54 DOMOBR. PĚŠÁK JOSEF POLANECKÝ
* 1874 + 15.5.1915 V JAKODYNĚ - SRBSKO

DOMOBR. PL. Č. 8 PĚŠÁK JANOUŠEK RUDOLF
* 1890 X 30.12.1919 IRKUTSKO V RUSKU

ZEMĚBR. PĚŠ. P. Č. 8 DESÁTNÍK VRBA JOSEF
* 1895 X 7.7.1915 VILKOLAC U KRASNÍKA RUSKO

PĚŠ. PL. Č. 28 DESÁTNÍK KAREL MAŠEK
* 1893 + 1.3.1915 V LUPKOVSKÉM PRŮSMYKU, HALIČ

PĚŠ. PL. 8 ČETAŘ RUDOLF NOVÝ
* 1880 X 21.11.1914 U KRAKOVA

PĚŠ. PL. Č. 98 PĚŠÁK HNILIČKA JOSEF
* 1879 X 16.IV.1916 ZOLOTAJA ODRA - RUSKO

STŘ. PL. Č. 28 STŘELEC LEBEDA JAN
* 1887 X 16.VII.1915 VILKOLAZ RUSKO

P. PL. Č. 42 DESÁTNÍK ANTONÍN HAVEL
* 1883 X 8.12.1914 V SRBSKU

DOM. PRAP. 38 PĚŠÁK VÁCLAV PREPSL
* 1877 + 28.2.1916 CHODJENT RUSKO

DOM. PL. 8 PĚŠÁK JOSEF JANOUŠEK
* 1876 X 11.8.1918 CALCINOTAL - ITALIE

P. PL. 28 PĚŠÁK VÁCLAV LIŠKA
* 1887 + 1914 V RUSKU

P. PL. 28 PĚŠÁK FERDINAND HRDLIČKA
* 1887 X 28.8.1914 U PUTURZYN, R. POLSKO

PĚŠ. PL. 36 VOJÍN MIROSLAV HEJNO
* 1891 + 18.9.1916 ČERNJACHOV, RUSKO

DOM. PL. 44 DOMOBRANEC ALOIS PROCHÁZKA
* 1872 + 4.12.1916 VE SMOLARU, RUSKO

DOM. PL. DESÁTNÍK RUDOLF MICHEK
* 1873 + 8.4.1915 V BITOLJI, SRBSKO

P. PL. 58 PĚŠÁK ANTONÍN KOCOUREK
* 1875 + 8.11.1914 V SRBSKU

DOM. PL. 53 VOJÍN VÁCLAV KOKOŠKA
* 1876 + 8.11.1914 V SRBSKU

DOM. PL. 8 ČETAŘ JOSEF KOKOŠKA
* 1886 + 15.8.1914 V SRBSKU

P. PL. 35 PĚŠÁK JINDŘICH STEJSKAL
* 1890 NEZVĚSTNÝ ZE SRBSKÉHO BOJIŠTĚ

DOM. PR. 57 VOJÍN METĚJ. FR. ROHM
* 1876 + 28.12.1914 BITOLJE, SRBSKO

P. PL. 91 ÚČET. ROTMISTR JAN TOUŠEK
* 1889 + 4.10.1914 MALÁ CAZNA U GORICE

PL. STRÁŽE SVOBODY FRANT. SVOBODA
* 1896 X 17.6.1919 KÜRT, SLOVENSKO

P. PL. 11 PĚŠÁK JAN KREJČÍ
* 1887 V ŘÍJNU 1914 U ČERNÉ BARI, SRBSKO

DOM. PL. 51 PĚŠÁK FRANT. SCHÜTZ
* 1872 V ŘÍJNU 1915 STRUGA ALBANIE

PĚŠ. PL. 28 PĚŠÁK JOSEF PECHAR
* 1885 + 22.10.1915 NABREZINO, ITALIE

VOZ. PL. 11 PORUČÍK ALBERT NĚMEČEK
* 1884 + 15.8.1914 OROSZVÁR, UHRY
Poznámka:

CZE-0003-25761, CZE-0003-25762, CZE-0003-25763, CZE-0003-25764, CZE-0003-25765, CZE-0003-25766, CZE-0003-25767, CZE-0003-25768, CZE-0003-25769, CZE-0003-25770, CZE-0003-25771, CZE-0003-25772, CZE-0003-25773, CZE-0003-25774, CZE-0003-25775, CZE-0003-25776, CZE-0003-25777, CZE-0003-25778, CZE-0003-25779, CZE-0003-25780, CZE-0003-25781, CZE-0003-25782, CZE-0003-25783, CZE-0003-25784, CZE-0003-25785, CZE-0003-25786, CZE-0003-25787, CZE-0003-25788, CZE-0003-25789, CZE-0003-25790, CZE-0003-25791, CZE-0003-25792, CZE-0003-25793, CZE-0003-25794, CZE-0003-25795, CZE-0003-25796, CZE-0003-25797, CZE-0003-25798, CZE-0003-25799, CZE-0003-25800, CZE-0003-25801, CZE-0003-25802,


Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, podle seznamu
Toto místo je počítáno jako 42 VPM
Pomník přidal: Vladimír Štrupl

Kenotafy Obětí 1. světové války - Oddíl XVII

 • + o skupině VPM (P-03, Olšanské hřbitovy)
  • Olšanské hřbitovy, Praha 3, Jana Želivského

   Olšanské hřbitovy jsou rozlohou 50,17 ha největším pražským pohřebištěm. Sestávají z deseti zádušních a dvou obecních hřbitovů, přičemž nejstarší dva hřbitovy (I. a II.) byly dávno zrušeny.
   V r. 1999 na nich bylo evidováno 112 000 pohřbených. Pohřbených od samého začátku pohřbívání zde však bylo mnohem víc – odhaduje se, že za dobu existence hřbitovů zde byly pohřbeny asi dva miliony mrtvých!
   Hřbitovy mají 110 000 pohřbívacích míst, je zde 200 kaplových hrobek, 25 000 hrobek, 65 000 hrobů, 20 000 urnových hrobů, kolem zdí 6 kolumbárií a dvě louky rozptylu.

   Na II. obecním hřbitově (Praha 3 – Žižkov, Jana Želivského) se nachází tato čestná vojenská pohřebiště:
   I. sv. válka
   - šachtové hroby vojáků z let 1914-1918
   - čestný hrob bývalých příslušníků rakousko-uherské maríny (symbolický hrob byl zřízen v letech 1935-1937 Sdružením bývalých námořníků)
   - čestný hrob příslušníků bývalého 102. benešovského pěšího pluku (postaven nákladem Sdružení příslušníků 102. pěšího pluku v letech 1935-1937. Na pomníčku jsou uvedena jména bojišť I. sv. války, kde vojáci pluku bojovali)
   - hrob Josefa Kudrny (záložní vojín 102. pěšího pluku, v r. 1915 údajně pozvedl zbraň na důstojníka a byl odsouzen voj. soudem k trestu smrti zastřelením. popraven 7. května 1915 nad voj. cvičištěm v Praze - Motole)
   - hroby popravených ruských a italských legionářů (krom dvou až tří hrobů exhumovaných ostatků starodružiníků z Ruska se zde nachází asi třicet hrobů s ostatky ital. legionářů, které sem byly převezeny a pietně uloženy 24.6.1921)
   - ossarium (je zde uloženo 2 500 očíslovaných malých rakví s ostatky vojáků, zemřelých v pražských voj. nemocnicích v letech 1914-1918)
   - hroby v dáli (symbolické hroby Pražanů padlých v I. sv. válce, jejichž ostatky nebyly převezeny do vlasti. Na zdi sousedící s Židovským hřbitovem jsou tabulky se jmény padlých, příslušností k druhu zbraně a místem, kde voják padl)
   - čs. rudoarmějci (z let 1917-1920)


   II. sv. válka
   - válečný hřbitov Commonwealthu (pohřebiště se nachází podél sev. části X. hřbitova a II. obec. hřbitova. Je zde celkem 264 hrobů, ve kterých je pochováno 198 Britů, 9 Kanaďanů, 2 Australané, 14 Novozélanďanů, 19 Jihoafričanů, 1 Ind a 9 Poláků, 13 obětí nebylo identifikováno. Je zde mj. 6 námořníků a 39 letců. Na každém pomníčku je jméno a rozlišovací emblém podle druhu zbraně, ve středu hřbitova je kříž v podobě meče a ve výklenku kapličky v severní zdi je uložen seznam britských válečných hřbitovů.
   - čestné pohřebiště rudoarmějců (bylo zřízeno v r. 1945 a je zde pochováno 429 sov. vojáků padlých při osvobození Prahy. Pohřebišti dominuje pomník od sochaře Jaroslava Brůhy a architekta Karla Beneše)
   - pohřebiště obětí Pražského povstání – barikádníků (navazuje vých. od pohřebiště rudoarmějců. V průčelí pod pomníkem jsou pohřbeni příslušníci Svobodovy armády – 1. čs. arm. sboru v SSSR)
   - pohřebiště Bulharů padlých ve II. sv válce (při severní zdi)
   - pomník čs. západním letcům
   - pohřebiště Ruské osvobozenecké armády (ROA - Vlasovci) bylo r. 1993 poblíž ruské kaple pietně označeno pravoslavným křížem nad hroby 187 neznámých Vlasovců. Je zde pohřben i gen. V.I. Bojarskij a M.I. Šapovalov a něm. major Karl-Ludwig Ottendorf, kteří padli v květnu 1945.
   Vedle pohřebiště rudoarmějců se nachází pomník, věnovaný ruským carským důstojníkům, kteří zemřeli na následky zranění z bitev u Drážďan a Chlumu v r. 1813.

   Zdroj: Kovařík, Petr – Klíč k pražským hřbitovům, Praha, NLN, 2001.
  • Zobrazit všechna VPM ve skupině
Autor: Ivo Šťastný, 20.05.2006
Umístění: Praha 3, Jana Želivského, Olšanské hřbitovy, II. obecní hřbitov, Vojenský hřbitov Obětí I. světové války, součástí Památníku hrobu v dáli
Nápis:
DIVIS. PEKÁRNY PĚŠÁK JINDŘICH BAMBA
* 1882 + 2.6.1917 RUMUNSKÁ FRONTA - BUKOVINA

P. PL. 8 PĚŠÁK FRANT. JELÍNEK
* 1898 + 19.8.1917 NA VRCHU SV. DUCHA - ITALIE

? ? NÁMOŘNÍK SLESINGER
* 1893 + 10.11.1915 V POLE

ŽENIJ. PL. 8 SVOBODNÍK FRANTIŠEK SLESINGER
*1887 + 14.4.1917 U PODKAMENA - RUSKO

PĚŠ. PL. 46 PĚŠÁK JOSEF PETŘÍČEK
* 1899 + 13.2.1917 V SANA-PRINTY, ALBANIE

ČS. PĚŠ. PL. 92 PĚŠÁK KAREL PETŘÍČEK
* 1897 + 20.5.1916 RAJMIESTR - PERICHADY, RUSKO
ČS. LEG. PL. Č. 10 ČETAŘ STEINER JAN
* 1883 X 10.10.1918 KORDON JEKATĚRINBURK, RUSKO

ČS. LEGIONÁŘSKÝ PL. ČETAŘ VÁVRA JAN
* 1888 + 31.1.1920 VLADIVOSTOK RUSKO

VOJ. ZÁL. ODD. 8 DĚLOSTŘELEC ANTONÍN KORBEL
* 1872 + 9.3.1918 V CALIANĚ - ITALIE

ČS. PĚŠ. PL. 28 PĚŠÁK FRANTIŠEK NOVÁK
* 1895 + 2.4.1919 PANYOK SLOVENSKO

ČS. PL. 21 - 1. KULOMET. ROTA STŘELEC KAREL NOVÁK
* 1892 + 11.12.1918 MARTIGNY LES BAINS - FRANCIE

DĚLOSTŘEL. PL. 25 DĚLOSTŘELEC JAROSLAV KOPECKÝ
* 1890 + 14.6.1918 V ARADU - UHRY

DOM. PL. 8 SVOB. JINDŘICH ZIEBIKER
* 1873 + 27.2.1915 V BITOLJI - SRBSKO

PĚŠ. PL. 51 PĚŠÁK KAREL ŠINDELÁŘ
* 1872 + 7.3.1915 V BITOLJI - SRBSKO

STŘEL. PL. 12 STŘELEC JOSEF HRÁSKÝ
* 1872 + 9.8.1917 CHOLM - POLSKO

STŘEL. PL. 8 STŘELEC FERDINAND SCHÜSSEL
* 1898 + 23.9.1916 ZACWOZOZ U STANISLAVI

P. PL. 28 PĚŠÁK ANTONÍN KONOPA
* 1894 + V SEGEDÍNĚ - UHRY

DOM. PL. 58 JOSEF LOMNIČKA
* 1875 + 18.2.1915 V NEGOTÍNĚ - SRBSKO

PĚŠ. PL. 28 SVOB. JOSEF KUHN
* 1875 + 30.5.1917 NA ITALSKÉ FRONTĚ

PĚŠ. PL. 102 PĚŠÁK VÁCLAV ZÁRUBA
* 1881 + 24.11.1914 ČEJLO - SRBSKO

P. PL. 28 PĚŠÁK VOJTĚCH PĚKNÝ
* 1890 + 31.10.1915 U RUDKY NA RUS. BOJIŠTI

POL. DĚLOSTŘ. PL. Č. 62 NADPORUČÍK EGON BUDDEUS
* 1894 + 21.12.1916 NA SOČI BATTA - ITALIE

P. PL. 102 ČETAŘ JAROSLAV KOLÁŘ
* 1890 + 1915 V PARATSCHINĚ - SRBSKO

PĚŠÁK FRANTIŠEK ŽALUD
* 1888 + 6.11.1915 U RUDKY - RUSKÉ POLSKO

PLPL. 102 PĚŠÁK JAN PANEC
* 1885 + 28.10.1914 V RAVIE - SRBSKO

ZEM. PL. 28 PĚŠÁK RUDOLF HLADIL
* 1887 + 8.4.1916 V CHOTŽENTU - RUSKO

P.PL. 28 PĚŠÁK RUDOLF LÍBAL
* 1887 + 16.8.1918 BRUCK N/M. ŠTÝRSKO

DOMOBR. PL. 109 PĚŠÁK JAN BURIÁN
* 1874 + 14.8.1917 V POL. NEM. U PUTNY - RUMUNSKO

PĚŠ. PL. 28 PĚŠÁK JAN HAVRÁNEK
* 1881 + 23.10.1914 RACLAVICE - HALIČ

ČS. P. PL. 22 ROTA 10 DESÁTNÍK - LEGION. KAREL LANGER
* 1894 + 28.10.1918 CHRESTRES U VOUZIERS - FRANCIE

ČS. LEGIE LEGIONÁŘ JAROSLAV ŠARŠOK
* 1898 + 29.10.1918 U KYNO, RUSKO

P. PL. 13 PORUČÍK BOHUSLAV KOSTROUCH
* 1898 + 17.6.1915 HOUHLADY U KOLOMEJE, RUSKO

ČS. PL. 22 LEGIONÁŘ VÁCLAV CHUNDELA
* 1886 + 19.10.1918 U GRIVY - FRANCIE

PĚŠ. PL. 38 PĚŠÁK VÁCLAV HOFFMANN
* 1878 + 12.7.1918 VE RJECE

PRAPOR 51. ČETA 1. PĚŠÁK BOHUMIL FREUND
* 1874 + 24.5.1915 V BITOLJI MONASTIR, SRBSKO

ČSL. DĚL. PL. 1 ČETAŘ ČESTMÍR DUŠEK
* 1896 + 1919 V LUČENCI, SLOVENSKO

PĚŠ. PL. 98 VOJÍN ANTONÍN HÁJEK
* 1878 + 1918 NA FRONTĚ ITALSKÉ

ZEM. PRAP. 46 PĚŠÁK THOMAS VLČEK
* 1880 + 28.11.1916 VE VOJ. NEM. VÍDEŇ

DĚL. PL.121. DĚLOSTŘ. JOSEF DANĚK
* 1888 + 3.2.1918 CARBONARE ITALIE

DOM. PL. 58 PĚŠÁK JAN VOSTŘEL
* 1875 +

ZEM. PL. 8 PĚŠÁK VÁCLAV VYSUŠIL
* 1873 1.3.1918 KNĚŽOVAC, SRBSKO

P. PL. 28 PĚŠÁK FRANT. VAŇHA
* 1892 + 1916 V RUSKU

STŘEL. PL. 8 STŘELEC OTTO VAŇHA
* 1893 + 7.10.1917 DURAZZO ALBANIE
Poznámka:

CZE-0003-26059, CZE-0003-26060, CZE-0003-26061, CZE-0003-26062, CZE-0003-26063, CZE-0003-26064, CZE-0003-26065, CZE-0003-26066, CZE-0003-26067, CZE-0003-26068, CZE-0003-26069, CZE-0003-26070, CZE-0003-26071, CZE-0003-26072, CZE-0003-26073, CZE-0003-26074, CZE-0003-26075, CZE-0003-26076, CZE-0003-26077, CZE-0003-26078, CZE-0003-26079, CZE-0003-26080, CZE-0003-26081, CZE-0003-26082, CZE-0003-26083, CZE-0003-26084, CZE-0003-26085, CZE-0003-26086, CZE-0003-26087, CZE-0003-26088, CZE-0003-26089, CZE-0003-26090, CZE-0003-26091, CZE-0003-26092, CZE-0003-26093, CZE-0003-26094,
CZE-0003-26095, CZE-0003-26096, CZE-0003-26097, CZE-0003-26098, CZE-0003-26099, CZE-0003-26100, CZE-0003-26101


Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, podle seznamu
Toto místo je počítáno jako 43 VPM
Pomník přidal: Vladimír Štrupl

Kenotafy Obětí 1. světové války - Oddíl XVIII

 • + o skupině VPM (P-03, Olšanské hřbitovy)
  • Olšanské hřbitovy, Praha 3, Jana Želivského

   Olšanské hřbitovy jsou rozlohou 50,17 ha největším pražským pohřebištěm. Sestávají z deseti zádušních a dvou obecních hřbitovů, přičemž nejstarší dva hřbitovy (I. a II.) byly dávno zrušeny.
   V r. 1999 na nich bylo evidováno 112 000 pohřbených. Pohřbených od samého začátku pohřbívání zde však bylo mnohem víc – odhaduje se, že za dobu existence hřbitovů zde byly pohřbeny asi dva miliony mrtvých!
   Hřbitovy mají 110 000 pohřbívacích míst, je zde 200 kaplových hrobek, 25 000 hrobek, 65 000 hrobů, 20 000 urnových hrobů, kolem zdí 6 kolumbárií a dvě louky rozptylu.

   Na II. obecním hřbitově (Praha 3 – Žižkov, Jana Želivského) se nachází tato čestná vojenská pohřebiště:
   I. sv. válka
   - šachtové hroby vojáků z let 1914-1918
   - čestný hrob bývalých příslušníků rakousko-uherské maríny (symbolický hrob byl zřízen v letech 1935-1937 Sdružením bývalých námořníků)
   - čestný hrob příslušníků bývalého 102. benešovského pěšího pluku (postaven nákladem Sdružení příslušníků 102. pěšího pluku v letech 1935-1937. Na pomníčku jsou uvedena jména bojišť I. sv. války, kde vojáci pluku bojovali)
   - hrob Josefa Kudrny (záložní vojín 102. pěšího pluku, v r. 1915 údajně pozvedl zbraň na důstojníka a byl odsouzen voj. soudem k trestu smrti zastřelením. popraven 7. května 1915 nad voj. cvičištěm v Praze - Motole)
   - hroby popravených ruských a italských legionářů (krom dvou až tří hrobů exhumovaných ostatků starodružiníků z Ruska se zde nachází asi třicet hrobů s ostatky ital. legionářů, které sem byly převezeny a pietně uloženy 24.6.1921)
   - ossarium (je zde uloženo 2 500 očíslovaných malých rakví s ostatky vojáků, zemřelých v pražských voj. nemocnicích v letech 1914-1918)
   - hroby v dáli (symbolické hroby Pražanů padlých v I. sv. válce, jejichž ostatky nebyly převezeny do vlasti. Na zdi sousedící s Židovským hřbitovem jsou tabulky se jmény padlých, příslušností k druhu zbraně a místem, kde voják padl)
   - čs. rudoarmějci (z let 1917-1920)


   II. sv. válka
   - válečný hřbitov Commonwealthu (pohřebiště se nachází podél sev. části X. hřbitova a II. obec. hřbitova. Je zde celkem 264 hrobů, ve kterých je pochováno 198 Britů, 9 Kanaďanů, 2 Australané, 14 Novozélanďanů, 19 Jihoafričanů, 1 Ind a 9 Poláků, 13 obětí nebylo identifikováno. Je zde mj. 6 námořníků a 39 letců. Na každém pomníčku je jméno a rozlišovací emblém podle druhu zbraně, ve středu hřbitova je kříž v podobě meče a ve výklenku kapličky v severní zdi je uložen seznam britských válečných hřbitovů.
   - čestné pohřebiště rudoarmějců (bylo zřízeno v r. 1945 a je zde pochováno 429 sov. vojáků padlých při osvobození Prahy. Pohřebišti dominuje pomník od sochaře Jaroslava Brůhy a architekta Karla Beneše)
   - pohřebiště obětí Pražského povstání – barikádníků (navazuje vých. od pohřebiště rudoarmějců. V průčelí pod pomníkem jsou pohřbeni příslušníci Svobodovy armády – 1. čs. arm. sboru v SSSR)
   - pohřebiště Bulharů padlých ve II. sv válce (při severní zdi)
   - pomník čs. západním letcům
   - pohřebiště Ruské osvobozenecké armády (ROA - Vlasovci) bylo r. 1993 poblíž ruské kaple pietně označeno pravoslavným křížem nad hroby 187 neznámých Vlasovců. Je zde pohřben i gen. V.I. Bojarskij a M.I. Šapovalov a něm. major Karl-Ludwig Ottendorf, kteří padli v květnu 1945.
   Vedle pohřebiště rudoarmějců se nachází pomník, věnovaný ruským carským důstojníkům, kteří zemřeli na následky zranění z bitev u Drážďan a Chlumu v r. 1813.

   Zdroj: Kovařík, Petr – Klíč k pražským hřbitovům, Praha, NLN, 2001.
  • Zobrazit všechna VPM ve skupině
Autor: Ivo Šťastný, 20.05.2006
Umístění: Praha 3, Jana Želivského, Olšanské hřbitovy, II. obecní hřbitov, Vojenský hřbitov Obětí I. světové války, součástí Památníku hrobu v dáli
Nápis:
PĚŠ. PL. 75 VOJÍN VOJTĚCH KAFKA
* 7.5.1885 + 23.10.1918 VE FLAGARIA - TYROLY

PĚŠ. PLUK Č. 11 NADPORUČÍK V ZÁLOZE VINCENC QUIS
* 23.7.1888 PADL R. 2.11.1916 V BITVĚ NA SOČI U ST. GRADO DI MERNA

P. PL. 75 DESÁTNÍK KAREL SVÁTEK
* 1890 X 10.9.1915 DOLŽANKY - HALIČ

PĚŠ. PL. 75 PĚŠÁK JAROSLAV SVÁTEK
* 1892 + 18.3.1916 UJVIDEK (UHRY)

PĚŠ. PL. 28 PĚŠÁK VILÉM PLAČEK
* 1882 X 21.3.1915 U SEKOVA - HALIČ

DOM. PL. 58 DESÁTNÍK VINCENC BOHÁČEK
* 1873 + 12.4.1915 BITOLJE V SRBSKU

ZEMĚBR. PL. 28 ČETAŘ VILÉM NOVÁK
* 1885 + 1914 V MITROVICÍCH, CHORVATSKO

F. J. BAON. 22 LEUTNANT FRITZ MAUTNER
* 1897 X 29.1.1918 SASSO ROSSO (ITALIE)

F. J. BAON. 22 FÄHNRICH OTTO MAUTNER
* 1893 + 27.6.1915 DOHOROW (HALIČ)

PĚŠ. PL. 28 SVOBODNÍK JOSEF ZEMAN
* 1877 + 27.2.1918 ZÁL. NEM. V ČÁSLAVI

PĚŠ. PL. 21 SVOBODNÍK JAN BATTĚK
* 1900 + 22.6.1918 V GEGGII, BENATSKO

PĚŠ. PL. 25 PĚŠÁK JIŘÍ ŠNAJDR
* 1891 X 20.8.1915 V ITALII

DOM. PL. 409 SVOBODNÍK ALOIS MIKŠOVSKÝ
* 1872 X 12.8.1917 CLIPECESTU, RUMUNSKO

PĚŠ. PL. 44 PĚŠÁK JOSEF HEJTMÁNEK
* 1897 X 16.6.1918 SEMAGLIA U PIAVY, ITALIE

INF. RGT. 15 KADETT EMIL TRÜBEL
* 1886 X 25.10.1914 TÝSKOVICE BEI PRZEMYSL

PĚŠ. PL. 35 PĚŠÁK ŠIMON BUREŠ
* 1885 X 24.3.1915 V KARPATECH

PĚŠ. PL. 28 PĚŠÁK JOSEF TVRDÍK
* 1898 + PROSEK U TERSTU

PĚŠ. PL. 75 PĚŠÁK JOSEF BÁLEK
* 1894 X HODÓW U ZBOROWA, HALIČ

PĚŠ. PL. 73 PĚŠÁK ALOIS ŠTARK
* 1887 + 28.11.1914 NA UFFU SRBSKO

PĚŠ. PL. DESÁTNÍK FRANTIŠEK ŠUMA
* 1894 + 16.5.1917 U KNIUCH

PĚŠ. PL. 92 PĚŠÁK ANTONÍN WINTER
* 1894 + 17.6.1916 VITONICE RUSKO

STŘ. PL. 8 STŘELEC JOSEF ZÍMA
* 1883 + 3.6.1918 MOLODEČNO

HORS. ZDRAV. ODD. 8 PĚŠÁK JOSEF HUML
* 1885 + 19.10.1917 COSINTAL 736. TRIGUL

ZEM. PL. 8 PĚŠÁK FRANTIŠEK HELÁSEK
* 1886 X 28.6.1916 U HAVRYLAKU (HORODENKA)

PĚŠ. PL. 7 PĚŠÁK VÁCLAV RAIF
* 1882 + 22.12.1917 TRIDENT TYROLY

PRAP. POL. MYSL. 22 MYSLIVEC RUDOLF KONĚTOVSKÝ
* 1896 + 2.12.1917 MALGA DI RONCHETO

PĚŠ. PL. 57 PĚŠÁK ANTONÍN HOUSKA
* 1898 + 6.6.1917 MOR. OSTRAVA

PĚŠ. PL. 28 PĚŠÁK VÍTĚZSLAV KUBEŠ
* 1898 + 30.3.1917 LAAS KORUTANY

DĚLOSTŘ. PL. 8 NADMISTR FRANTIŠEK VOSTÁREK
* 1879 + 1.12.1917 V STANISLAVI, HALIČ

P. PL. 36 PĚŠÁK ALOIS ZÁHADNÝ
* 1871 + 8.10.1918 TRIDENT

ZEMĚBR. PL. 22 ŠIKOVATEL JOSEF BLÁHOVEC
* 1885 + 15.7.1916 GHERTELI ITÁLIE

PĚŠ. PL. 11 PĚŠÁK JOSEF KREJČÍ
* 1895 X 8.8.1916 U ZAGORY NA SOČI

P. PL. 91 JEDN. DOBROV. KAREL ŠAFRÁNEK
* 1892 X+ 16.11.1914 U LAJKOVICE

PĚŠ. PL. 102 PĚŠÁK VÁCLAV NEUMANN
* 1885 X 12.6.1915 NA ŘECE IZONZA N./PLAVOU

ČS. HANÁCKÝ PL. Č. 6 LEGIONÁŘ, STŘELEC NOVOTNÝ JOSEF
* 1889 X 25.5.1918 MARIANOVKA - RUSKO

DOM. PRAP. 6 VOJÍN ANTONÍN ŠIPEK
* 1882 X 6.8.1916 MONTE SABATINO, ITALIE

MYSL. P. 6 SVOBODNÍK JINDŘICH ZEMAN
* 1896 X 26.8.1918 U LOKVY - ITALIE

P. PL. 73 ČETAŘ JOSEF SCHENKÖNIG
* 1889 X 18.8.1914 U ŠABACE - SRBSKO

DOM. PL. 51 PĚŠÁK SUDLÍK LUDVÍK
* 1873 + 12.1.1915

DOM. PRAP. 51 DOMOBRANEC FRANTIŠEK PAŠEK
* 1876 X 1.3.1917 V SRBSKU

P. PL. 28 SVOBODNÍK MIROSLAV HEROLD
* 1895 X 30.6.1915 SAN MARTINO, ITALIE

TABULKA BEZ NÁPISU
Poznámka:

CZE-0003-25491, CZE-0003-25492, CZE-0003-25493, CZE-0003-25494, CZE-0003-25495, CZE-0003-25496, CZE-0003-25497, CZE-0003-25498, CZE-0003-25499, CZE-0003-25803, CZE-0003-25804, CZE-0003-25805, CZE-0003-25806, CZE-0003-25807, CZE-0003-25508, CZE-0003-25809, CZE-0003-25810, CZE-0003-25811, CZE-0003-25812, CZE-0003-25813, CZE-0003-25814, CZE-0003-25815, CZE-0003-25816, CZE-0003-25817, CZE-0003-25818, CZE-0003-25819, CZE-0003-25820, CZE-0003-25821, CZE-0003-25822, CZE-0003-25823, CZE-0003-25824, CZE-0003-25825, CZE-0003-25826, CZE-0003-25827, CZE-0003-25828, CZE-0003-25829, CZE-0003-25830, CZE-0003-25831, CZE-0003-25832, CZE-0003-25833, CZE-0003-25834, CZE-0003-25835,


Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, podle seznamu
Toto místo je počítáno jako 42 VPM
Pomník přidal: Vladimír Štrupl