Jihlava

Pamětní deska Obětem 2. světové války

Autor: Jan Štěrba, 09.01.2013
Umístění: Jihlava, Jana Masaryka 1, chodba
Nápis:
NA PAMÁTKU STUDENTŮ A UČITELŮ TOHOTO GYMNÁZIA
ZAVRAŽDĚNÝCH NACISTY V DOBĚ OKUPACE V LETECH 1939-1945

BUCHENWALD
VILÉM BAUER 24.12.1907 27.2.1942
BRNO
JOSEF ŘEZNÍČEK 17.11.1906 19.6.1942; KAMIL ŠESTÁK 8.7.1908 15.1.1942
BRÄTZ U FRANKFURTU N. O.
JAROSLAV NEČAS 8.5.1921 1.3.1944
DACHAU
PAVEL VIELGUT 10.1.1908 31.12.1944
DRÁŽĎANY
JAN PARKAN 8.12.1905 DUBEN 1945
PRŮSMYK DUKLA
JIŘÍ CHLUBNA 7.4.1908 27.11.1944
KAUFERING
RUDOLF MEISEL 25.10.1926 6.5.1945; TEODOR SPITZER 24.2.1917 20.4.1945; JIŘÍ TAUSSIG 17.1.1926 24.1.1945; LEO TAUSSIG 8.6.1923 9.2.1945
LODŽ
ILSA KLINGEROVÁ 1.9.1919 21.10.1941; FERRY SPITZER 10.11.1920 26.10.1941
LUBLIN
OTTO BENEŠ 17.3.1926 25.5.1942; ERVIN BIENENFELD 11.9.1926 25.5.1942; HELENA BÖHMOVÁ 5.6.1923 25.5.1944; OTTO FLUSS 25.4.1918 25.5.1942; BEDŘICH HAMLISCH 14.3.1910 25.5.1942; ERICH ISTERNITZ 31.7.1910 22.5.1942; IRMA KLEINOVÁ 6.4.1914 17.5.1942; BERTA STEINEROVÁ 21.8.1920 25.5.1942
MALÝ TROSTINEC
JIŘÍ JELÍNEK 28.2.1927 22.9.1942; BLANKA KAČEROVÁ 4.5.1921 25.8.1942; JINDŘIŠKA LIEBLOVÁ 18.2.1920 14.7.1942
PRAHA
JIŘÍ ŠAFRÁNEK 5.7.1916 21.9.1945
RAASIKA
ROBERT BAUM 18.12.1916 1.9.1942; FRANTIŠEK WEINBERGER 7.4.1921 1.9.1942

MAJDANEK
ZDENĚK BASCH 21.2.1925 7.9.1942; ZDENĚK BÖHM 5.12.1925 15.9.1942; WALTER FLUSS 26.6.1913 1.9.1942; JIŘÍ FRIEDL 7.12.1924 13.9.1942; RAFAEL FUCHS 10.3.1923 3.8.1942; PETR PACOVSKÝ 21.1.1927 2.9.1942; OTTO POSAMENTER 10.4.1927 11.9.1942; OTTO REINISCH 1.9.1912 19.9.1942
OSVĚTIM
JIŘÍ BÖHM 17.11.1924 23.1.1943; KAREL BÖHM 14.12.1926 23.1.1943; KAREL CZAPEK 28.1.1913 28.9.1944; OLDŘICH DOBROVOLNÝ 1.7.1908 28.3.1942; ARNOŠT EISLER 16.3.1916 6.9.1943; RITA FISCHMANNOVÁ 19.8.1914 23.10.1944; LEOPOLD FREUND 28.4.1910 6.9.1943; BEDŘICH FRIEDL 12.4.1922 18.12.1943; JAN GLASER 15.7.1910 6.9.1943; KAREL GLASER 20.2.1912 6.9.1943; RUDOLF HAMLISCH 29.9.1918 6.9.1943; OTTO HOFMANN 7.4.1917 7.3.1944; RUDOLF KAFKA 9.11.1920 15.12.1943; NORBERT KLEIN 5.9.1917 6.9.1943; JIŘÍ KOREF 27.4.1910 1.2.1943; RUDOLF KUNŠTAR 10.4.1906 21.12.1941; ARNOŠT MEISSNER 5.7.1924 28.9.1944; JAN MEISSNER 25.6.1926 28.9.1944; LEO MEISSNER 6.4.1920 16.10.1944; ZDENKO NEUMANN 16.6.1905 24.2.1943; PAVEL PERNER 19.4.1923 16.10.1944; KAMILA PERNEROVÁ 20.5.1926 16.10.1944; MARIE PICKOVÁ 8.8.1924 18.5.1944; HANUŠ RANSCHBURG 7.10.1925 28.9.1944; LADISLAV SALUS 18.7.1912 20.1.1943; HANUŠ SCHIFF 10.12.1917 15.12.1943; JIŘÍ SPITZ 13.10.1925 8.2.1943; JAN TAUSK 1.2.1924 6.9.1943; JOSEF TAUSSIG 1.12.1914 28.10.1944

RIGA
LUDVÍK BERNSTEIN 23.3.1915 9.1.1942; HANA FEDERMANNOVÁ 20.7.1921 9.1.1942; HANUŠ HAUPT 1.9.1925 20.8.1942
SEVERNÍ MOŘE
ZDENĚK SKOŘEPA 30.1.1917 21.1.1942
SOBIBOR
HANUŠ POLÁK 16.6.1925 25.5.1942
SPROTTAU
FRANTIŠEK BRANCUZSKÝ 22.5.1917 24.7.1943
TEREZÍN
EMIL FANTA 21.6.1914 18.11.1942
TREBLINKA
MAX ROSENBLUM 29.10.1913 22.10.1942
TŘEŠŤ
MIROSLAV KUBAŠTA 22.8.1919 7.5.1945; JAROSLAV VOZÁB 19.4.1920 7.5.1945
VRATISLAV
JIŘÍ HEIMRICH 30.5.1915 24.1.1945; LEOPOLD ŠPIČKA 25.9.1914 9.1.1942
ZAMOŠČ
IVAN LÖWY 18.11.1921 28.4.1942; JIŘÍ LÖWY 1.6.1922 30.4.1942; MILAN PLAČEK 1.1.1921 30.4.1942; KAREL REINISCH 10.12.1910 28.4.1942
NEZNÁMÝ KONCENTRAČNÍ TÁBOR
ARNOŠTKA SUBERTOVÁ 26.9.1923 1944; JAN SKOŘEPA 25.4.1920 …

VYUČUJÍCÍ:
IZBICA
OTTO FUCHS ING. 26.1.1900 27.4.1942 PROFESOR
PIRNA U DRÁŽĎAN
ARNOLD GRÜNFELD DR. 11.3.1887 19.7.1941 RABÍN, UČITEL NÁBOŽENSTVÍ
PRAHA
ARNOŠT NEMEŠKAL … KVĚTEN 1945 PROFESOR DĚJEPISU A ZEMĚPISU
Poznámka:

Pamětní deska v budově Gymnázia Jihlava je věnována obětem holocaustu z řad studentů a učitelů jihlavského gymnázia.
Pamětní deska byla odhalena u příležitosti oslav 90. výročí založení českého reformního gymnázia v Jihlavě dne 19.9.2009. (zdroj databáze CEVH MO ČR)


Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE-6105-31649
Souřadnice: N49°23'52.44'' E15°35'10.75'' - přibližná pozice dle adresy
Pomník přidal: Jan Štěrba
Příprava dat: Ing. František Jedlička

Pamětní desky Obětem 1. a 2. světové války

Autor: Jan Štěrba, 10.09.2011
Umístění: Jihlava, Křížová 4758, kostel Povýšení Svatého Kříže
Nápis:
OBĚTI NACISMU 1939 - 1945
Z ŘAD PŘÍSLUŠNÍKŮ CČS V JIHLAVĚ

ŠTKPT. RUDOLF BÍLEK
ROBERT BIRNBAUM
BERTA BIRNBAUMOVÁ
GENERÁL KAREL BLÁHA
RŮŽENA ČTVRTNÍČKOVÁ
OTTO DOBROVOLNÝ
JAROSLAV DOLEŽAL
FRANTIŠEK FAJMAN
VÁCLAV FRANTÁL
PLUKOVNÍK JAROSLAV HERKLOC
VÁCLAV HRON
DUCHOVNÍ FRANTIŠEK JANKŮ
VLADIMÍR JANOUŠEK
LADISLAV JONÁŠ
MARIE JONÁŠOVÁ ST.
MARIE JONÁŠOVÁ ML.
VILÉM KIRCHNER
JAROSLAV MATYÁŠ
JOSEF MRÁZEK
DUCHOVNÍ JAN E. PARKÁN
SVATOPLUK SATURA
PLUKOVNÍK ANTONÍN STRNAD
KAPITÁN JOSEF ŠRÁMEK
RICHARD ŠTRAUS
FRANTIŠEK VYSKOČIL
BENEDIKT ZADRAŽIL
FRANTIŠEK DUŠEK


PADLÍ BOJOVNÍCI 2. ODBOJE
Z ŘAD JIHLAVSKÝCH PŘÍSL. ČS. ARM.

GENERÁL KAREL BLÁHA
GENERÁL FRANTIŠEK ČERNÝ
PLK. JAROSLAV HERKLOC
PLK. EGON KAŇÁK
PLK. ANTONÍN STRNAD
PLK. JOSEF ŠLAJS
PPLK. ČETN. ANTONÍN DOLEŽAL
MAJOR BOHUSLAV SKOŘEPA
ŠTKPT. RUDOLF BÍLEK
ŠTKPT. LET. VILÉM GÖTH
KAP. LET. JINDŘICH KARTŮSEK
KAP. LET. JIŘÍ CHLUBNA
NADPOR. LET. JAN DOUCHA
NADPOR. LET. ZDENĚK SKOŘEPA
POR. LET. FRANTIŠEK STOKLÁSEK
ŠTRT. LET. FRANTIŠEK PACLÍK
VRCHNÍ STRM. Č. ALOIS KOLAŘÍK
STRM. Č. FRANTIŠEK JEŽEK
ČET. R. LEG. FILIP BARTÁK
POŠT. TAJ. JAN KOTAČKA
PARTIZÁN OLDŘICH NOVÁK
UČITEL JOSEF CHMELA
UČITEL FRANTIŠEK JANKŮ
UČITEL JOSEF KLOFÁČ
UČITEL JAN PASTYŘÍK
UČITEL KAREL PRAVDA
KPT. JOSEF ŠRÁMEK


MÍSTO, NA KTERÉM STOJÍŠ, ZEMĚ SVATÁ JEST!
H. M. 3. 5.
V DEN POSVĚCENÍ TOHOTO CHRÁMU PÁNĚ,
V NEDĚLI KVĚTNOU DNE 10. DUBNA 1949,
BYLA NA TOMTO MÍSTĚ ULOŽENA PRO VĚČNOU A
VDĚČNOU PAMĚŤ VŠECH POKOLENÍ PATRIARCHOU DR. FR. KOVÁŘEM,
BISKUPEM DR. BOHUMÍREM CIGÁNKEM A FARÁŘEM JAROSL. VYSKOČILEM
SCHRÁNKA S PRSTÍ Z RODIŠTĚ, PŮSOBIŠTĚ NEBO HROBU
VELIKÝCH SYNŮ NAŠEHO NÁRODA:
ŠTÍTNÉHO, MILÍČE, HUSA, JAKOUBKA, ŽIŽKY, PROKOPA, ROKYCANY, JIŘÍHO Z PODĚBRAD, CHELČICKÉHO-LUKÁŠE, BLAHOSLAVA, KRALICKÝCH, KOMENSKÉHO, PALACKÉHO,HAVLÍČKA, JIRÁSKA, PRESIDENTŮ OSVOBODITELE A BUDOVATELE, PATR. FARSKÉHO A PROCHÁZKY, VLADYKY GORAZDA,
Z MÍST VELKÝCH VÍTĚZSTVÍ HUSITSKÝCH I PORÁŽEK U LIPAN A NA BÍLÉ HOŘE,
ZE STAROMĚSTSKÉHO NÁMĚSTÍ,
VELKÝCH BOJIŠŤ PRVNÍ I DRUHÉ
SVĚTOVÉ VÁLKY,
JAKOŽ I NACISTICKÝCH KONCENTRAČNÍCH TÁBORŮ.
VĚČNÉ SVĚTLO, DNES TU ZAPÁLENÉ,
AŤ JE SYMBOLEM VĚČNOSTI
A VŠESTRANNÉ SVOBODY NAŠEHO NÁRODA A REPUBLIKY!
AMEN!


BRATŘÍM PADLÝM A UMUČENÝM
PRO LÁSKU K SVOBODĚ, VLASTI

STŘ. BOČEK ANT., STŘ. FEJFAR JAN
STŘ. HOJSÁK JOSEF, STŘ. HÁJEK FRANT.
STŘ. HRUŠKA JOSEF, DES. HÁJEK JOSEF
STŘ. KROHA ANT., POR. HALLA VOJTĚCH
STŘ. MATĚJKA JOSEF, STŘ. HOFMAN VÁCLAV
STŘ. MĚSÍČEK FRANT., STŘ. HOLIČSKÝ JOSEF
STŘ. ŘEHÁK OLDŘICH, STŘ. HOLUB RUDOLF
STŘ. SOBOTKA JOSEF, STRÁŽM. HUMPOLEC V.
DES. ŠTOREK JOSEF, DES. HONCL JAR.
STŘ. ŠVANCARA LUDVÍK, STŘ. HOŠEK FRANT.
SVOB. VONDRÁČEK RUD., STŘ. CHALOUPKA Č.
D. ZÁST. JAVORSKÝ ALOIS
POR. ADAMEC JOSEF, SVOB. JEŘÁBEK LEO
STŘ. ADAMÍRA VÁCLAV, STŘ. JOHÁNEK T.
STŘ. BÁRTA BOHUMIL, STŘ. JURAČKA ALOIS
STŘ. BÍLÝ JAN, DES. KABÁT FRANT.
STŘ. ČERYCH BEDŘICH, STŘ. KLOMFAR KAREL
STŘ. ČIPERA JAN, STŘ. KLUĎÁK JAN
STŘ. ČUBA ČENĚK, STŘ. KOBLÍŽEK ANT.
STŘ. DANKNER ČENĚK, STŘ. KOLAŘÍK KAREL

STŘ. KOLAŘÍK LAD., STŘ. PROCHÁZKA J.
STŘ. KROUTILÍK FR., STŘ. PROKEŠ ED.
DES. KUČERA ANT., DES. PŘEROST JOSEF
STŘ. KUČERA EUGEN, SVOB. PTÁČEK KAREL
STŘ. LACINA LAD., NPOR. SEDLECKÝ A.
STŘ. LINHARD JOSEF, NPOR. SEKERA JAR.
STŘ. LOKOTA JOSEF, ČET. SKÁLA JAN
D. ZÁST. MALČÁNEK FR., ČET. SOUKUP JOSEF
DES. MAŘÍK JAR., STŘ. SULDOVSKÝ V.
STŘ. MARŠÁLEK A., STŘ. ŠAFÁŘ VOJTĚCH
SVOB. MICHAL KAREL, STŘ. ŠLEIS KAREL
D. ZÁST. MLEJNEK K., STŘ. ŠPLÍCHAL V.
DES. MOUDRÝ JAN, STŘ. TESAŘ JOSEF
STŘ. NECHVÁTEL V., STŘ. VAVERKA V.
DES. OBORNÍK G., STRÁŽM. VONDRÁK V.
DES. PIK KAREL, STRÁŽM. VRBA VÁCLAV
STRÁŽM. POLÁČEK V., STŘ. VÝMOLA JOS.
NPOR. POLDAUF RUD., STŘ. ZABLOUDIL J.
STŘ. POLÁŠEK JAN, STŘ. ŽELEZNÝ FR.
STŘ. PRAUS ANT., STŘ. ŽÍLA FRANT.

PĚŠÍ PLUK 31. "ARCO"
V 20. ROCE SVÉHO TRVÁNÍ
Poznámka:

CEVH MO eviduje toto místo jako 4 VH - CZE-6105-09988, CZE-6105-09989, CZE-6105-09992, CZE-6105-09987.


Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE-6105-09988, CZE-6105-09989
Souřadnice: N49°23'53.02'' E15°35'25.37'' - přibližná pozice dle adresy
Pomník přidal: Jan Štěrba
Příprava dat: Ing. František Jedlička

Pamětní deska Obětem 2. světové války

Autor: Jan Štěrba, 24.12.2012
Umístění: Jihlava, Křížová 4758, kostel Povýšení Svatého Kříže
Nápis:
PŘÍSLUŠNÍCI ROYAL AIR FORCE A ARMÉE DE L´AIR, KTEŘÍ
POLOŽILI SVÉ ŽIVOTY VE II. SVĚTOVÉ VÁLCE

plk. i. m. BIEBERLE FRANTIŠEK, plk. i. m. DOUCHA JAN, plk. i. m. GOTH VILÉM, plk. i. m. GUTWALD JOSEF, pplk. i. m. MAREŠ JAROSLAV, pplk. i. m. PACLÍK FRANTIŠEK, pplk. i. m. SKOŘEPA ZDENĚK, pplk. i. m. STOKLÁSEK FRANTIŠEK
ČEST JEJICH PAMÁTCE

PŘÍSLUŠNÍCI ROYAL AIR FORCE, KTEŘÍ SE DOŽILI KONCE
VÁLKY

plk. ADAM JOSEF, plk. BATELKA KAREL, pplk. DOMINIK VLADIMÍR, pplk. JAROŠ LUDVÍK, čet. KAMBERSKÝ JAROSLAV, svob. MED ALOIS, voj. MEISSNER FRANTIŠEK, rtn. MEISSNER WERNER, svob. MUSIL LUDVÍK, des. MÜNCH JAN, plk. ŘEHOŘ JAROSLAV, mjr. SOMMER ERICH, mjr. SOUČEK JAROSLAV, mjr. VOŠTA ŠTĚPÁN

DĚKUJEME
PŘÍSLUŠNÍKŮM RAF A ARMÉE L´AIR, KTEŘÍ SE NARODILI NEBO ŽILI V JIHLAVĚ

VĚNOVALO STATUTÁRNÍ MĚSTO JIHLAVA A KO SVV JIHLAVA.
11.11.2012
Poznámka:

Adam Josef, os. č. Z; L-132; RAF/788008, nar. 10.10.1913, Vídeň, přísl. Brtnice, okres Jihlava. Odveden 2.10.1939, Paříž, Francie, četař dsl. čs.
Batelka Karel v databázi VÚA Praha neidentifikován.
Dominik Vladimír v databázi VÚA Praha neidentifikován.
Jaroš Ludvík v databázi VÚA Praha neidentifikován.
Kamberský Jaroslav v databázi VÚA Praha neidentifikován.
Med Alois v databázi VÚA Praha neidentifikován.
Meissner František v databázi VÚA Praha neidentifikován.
Meissner Werner v databázi VÚA Praha neidentifikován.
Musil Ludvík v databázi VÚA Praha neidentifikován.
Münch Jan v databázi VÚA Praha neidentifikován.
Řehoř Jaroslav v databázi VÚA Praha neidentifikován.
Sommer Erich v databázi VÚA Praha neidentifikován.
Souček Jaroslav v databázi VÚA Praha neidentifikován.
Vošta Štěpán v databázi VÚA Praha neidentifikován.
(zdroj databáze VÚA Praha)


Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE-6105-38427
Souřadnice: N49°23'53.02'' E15°35'25.37'' - přibližná pozice dle adresy
Pomník přidal: Jan Štěrba
Příprava dat: Ing. František Jedlička

Kamameny zmizelých - Abraham a Eva Bernsteinovi, Elly Porgesová

Autor: František Mrvka, 21.08.2018
Umístění: Jihlava, Mahlerova 1904/4, chodník před vchodem do domu
Nápis:
ZDE BYDLEL
ABRAHAM ADOLF
BERNSTEIN
NAR. 1884
DEPORTOVÁN 1942
DO TEREZÍNA
ZAVRAŽDĚN 16.10.1944
V OSVĚTIMI-BŘEZINCE

ZDE BYDLELA
EVA BERNSTEINOVÁ
ROZ. MORGENSTERNOVÁ
NAR. 1887
DEPORTOVÁNA 1942
DO TEREZÍNA
ZAVRAŽDĚNA 16.10.1944
V OSVĚTIMI-BŘEZINCE

ZDE BYDLELA
ELLY PORGESOVÁ
ROZ. BERNSTEINOVÁ
NAR. 1917
DEPORTOVÁNA 1942
DO TEREZÍNA
OSVOBOZENA

Toto místo je počítáno jako 3 VPM
Souřadnice: N49°23'48.37'' E15°34'51.96'' - přibližná pozice dle adresy
Pomník přidal: František Mrvka

Pamětní deska Zdeněk Skořepa a Bohuslav Skořepa

Autor: František Mrvka, 31.10.2021
Umístění: Jihlava, Malátova 1960/8, u vchodu do budovy po levé straně
Nápis:
V TOMTO DOMĚ ŽILI
pplk. i. m. ZDENĚK SKOŘEPA
30.11.1917-21.1.1942
PŘÍSLUŠNÍK 311. PERUTĚ RAF
21.01.1942-BOMBARDÉR WELINGTON DV 515 (KX-D) S POSÁDKOU, VE KTERÉ BYL I npor. ZDENĚK SKOŘEPA, BYL NAPOSLEDY ZAMĚŘEN PŘIBLIŽNĚ 65km VÝCHODNĚ OD ORFORDNESS V ANGLII, POTÉ SESTŘELEN A POSÁDKA PROHLÁŠENA ZA NEZVĚSTNOU. JMÉNA ČLENŮ POSÁDKY, VČETNĚ ZDEŇKA SKOŘEPY JSOU VYTESÁNA V PAMÁTNÍKU AIR FORCES MEMORIAL V RUNNYMEDE VE VELKÉ BRITÁNII.

št. kpt. BOHUSLAV SKOŘEPA
10.8.1890-26.03.1943
PŘÍSLUŠNÍK ŠTÁBU ODBOJOVÉ SKUPINY OBRANA NÁRODA
ZATČEN V JIHLAVĚ V ROCE 1941, MUČEN PŘI VÝSLECHU, POPRAVEN 26.03.1943 VE VRATISLAVI, POHŘBEN NEZNÁMO KDE.

STATUTÁRNÍ MĚSTO JIHLAVA 11. LISTOPADU 2020

Souřadnice: N49°23'43.62'' E15°34'48.86'' - přibližná pozice dle adresy
Pomník přidal: František Mrvka

Pomník Evžen Plocek

Autor: František Mrvka, 07.04.2022
Umístění: Jihlava, Masarykovo náměstí, horní část Masarykova náměstí u morového sloupu
Nápis:
EVŽEN PLOCEK

UPÁLIL SE NA PROTEST
PROTI NORMALIZAČNÍ
POLITICE KSČ

4.4.1969 OBĚŤ SVOBODĚ

Souřadnice: N49°23'46.9'' E15°35'21.44'' - přibližná pozice dle adresy
Pomník přidal: František Mrvka

Pamětní deska Obětem války 1866

Autor: Jan Štěrba, 10.09.2011
Umístění: Jihlava, Masarykovo náměstí, kostel Svatého Ignáce z Loyoly
Nápis:
DEM ANDENKEN
der in den kriegsjahren 1859 & 1866
Gefallenen des 8. k. k. Lin. Inf. Reg.

1859: Haupt.: Riegel Ant., Freund Adolf, Mayerhofer Josef
Oberl.: Rufswurin Franz
MANSCHAFT
Anton M.,Jura J.,Pospichal A.
Bartuschek J.,Kommenda J.,Prokocky L.
Belloch A.,Kornherr M., Przepiechal J.
Berka F., Krcma J., Ruzicka A.
Bielek F., Kruschik J., Samsoun J.
Bielek S., Kutill F., Schmulz C.
Blaha J., Libal W., Skarek M.
Burian J., Maver F., Tefsar F.
Filla J., Maly F., Tuschl D.
Gayer Sl., Mucha J., Uhlirz F.
Gliwincsik J., Methied J., Urbanetz J.
Gruber J.,Muritz J., Walln J.
Haas B., Neuwirth J., Wallisch F.
Hellan A., Oberniehr K., Wotipka J.
Henhappel L., Paczas J., Zadny J.
Herrak J., Pesticz L., Zellner J.

1866: Major. Ferd. Freund, Hauptt.: Julius Smekal
Ant. Grofsschmied, Virgil v. Albinsky.
MANSCHAFT
Bellina J., Hadrawa M., Pawlitschek J.
Dunda A., Kruzik F., Scheibel J.
Dworak R., Matal K., Schenkmayer V.
Formanek I., Matucha M., Schindelka F.
Gallopek J., Nickermayer J., Slowak F.
Gregr V., Steffel F., Tollolanik J.,
Waidenhofer E., Zahourek P.

Ruhe Ihren Seefen, Ehre ihrem
Andenken
Errichtelim Jahre 1881

Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE-6105-41878
Souřadnice: N49°23'46.9'' E15°35'21.44'' - přibližná pozice dle adresy
Pomník přidal: Jan Štěrba
Příprava dat: Ing. František Jedlička

Pamětní deska Martin Šlavka

Autor: Jan Štěrba,
Umístění: Jihlava, Masarykovo náměstí, budova knihovny
Nápis:
ZDE BYL 23.6.1920 ZASTŘELEN
NĚMECKÝMI NACIONALISTY

MARTIN ŠLAVKA

VOJÍN ČESKOSLOVENSKÉ
ARMÁDY

Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE-6105-08567
Souřadnice: N49°23'46.9'' E15°35'21.44'' - přibližná pozice dle adresy
Pomník přidal: Jan Štěrba
Příprava dat: Ing. František Jedlička

Pamětní deska Bohumil Dvořáček

Autor: Jan Štěrba, 15.05.2012
Umístění: Jihlava, Masarykovo náměstí, budova pošty
Nápis:
ZDE BYL 23.6.1920 ZASTŘELEN
NĚMECKÝMI NACIONALISTY
BOHUMIL DVOŘÁČEK
VOJÍN ČESKOSLOVENSKÉ
ARMÁDY

Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE-6105-08569
Souřadnice: N49°23'46.9'' E15°35'21.44'' - přibližná pozice dle adresy
Pomník přidal: Jan Štěrba
Příprava dat: Ing. František Jedlička

Pamětní deska Obětem války 1878

Autor: František Mrvka, 13.05.2018
Umístění: Jihlava, Masarykovo náměstí, kostel svatého Ignáce z Loyoly
Nápis:
DEM ANDENKEN
der während des Feldzuges
in Bosnien 1878
Gefallenen des 8.k.k. Lin. Inf. Reg.
Oberl.: Klein Franz. Lieut.: Schmidt Joh., Meister Rud.
Lieut. i.d.R. Šimaček Math.
MANNSCHAFT:
Baldrich K., Judex F., Platek J.
Blatny J., Kejklíř J., Plechaty J.
Brekalitsch A., Kříž J., Podsednik I.
Břenek J., Kotačka A., Pöffel J.
Brinda J.,Klujer J., Prochazka A.
Czejka A., Klein M., Reiter J.
Czekal J., Kiesling J., Roublik N.
Czerny A., Kowař G., Roupec F.
Dědek P., Krotky F., Samek F.
Dobrowolny M., Kubal J., Schindler G.
Doubesch A., Kühn J., Splinar W.
Flickl K., Loquens L., Stříž A.
Gruber H., Mikiska F., Supparitsch P.
Hannusch F., Nechiba J., Vieh M.
Hemala M., Opršal J., Walek A.
Hornik J., Osička F., Wašiček J.
Hudeček J., Pascher M., Widensky J.
Janak J., Pahr J., Wiesner E.
Jelinek A., Passeka J., Willimek E.
Jeřabek J., Pekárek J., Wünsch C.
Jngerle A., Pischek J., Zweřina J.
Ein ewig Loss erwartet grofse Seelen.
Die nur für wahren Ruhin entssrant.
Den schönen Tod des Helden wählen,
Den Tod für Gott und Vaterland.

Errichtet im Jahre 1881.

Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE-6105-42462
Souřadnice: N49°23'46.9'' E15°35'21.44'' - přibližná pozice dle adresy
Pomník přidal: František Mrvka