á | a | b | c | č | d | ď | e | f | g | h | ch | i | j | k | l | ľ | ł | m | n | o | p | r | ř | s | š | t | ť | u | ú | v | w | z | ž (vše)

plukovník Antonín Strnad

* 31.5.1891 (Mrákotín okr. Dačice)
† 26.3.1943 (Wroclaw)

Antonín Strnad se narodil v Mrákotíně.
Rodina s devíti sourozenci se ale vzápětí (1892) přestěhovala do Telče, odkud pocházela ze starého telčského rodu Srbů jeho matka.
V r. 1909 maturoval na telčské reálce, poté vystudoval Učitelský ústav v Brně (1910)

V rakousko-uherské armádě sloužil u 25. zeměbraneckého pěšího pluku jako četař.
Zajat 11.9.1915, Luck. Původně sloužil v srbské dobrovolnické divizi v Oděse.
Do čs. legií v Rusku se přihlásil 24.4.1916, Caricyn.
Zařazen 16.8.1916 jako poddůstojník k 1. střeleckému pluku.
Do vlasti se vrátil jako poručík 4. střeleckého pluku někdy v dubnu 1920.
Zůstal v armádě v různých velitelských funkcích.

Od 1.1.1937 byl v hodnosti plukovníka pěchoty velitelem hraničního praporu v Šachách na Slovensku.
Rok 1939 jej zastihl v Jihlavě, kde byl spolu s dalšími veliteli jihlavské posádky zatčen gestapem jako vedoucí představitel odbojové organizace Obrana národa.
Prošel věznicemi v Jihlavě, Brně a Vratislavi, kde byl 26.3.1943 popraven.

Zdroje (mimo informací z desek):
http://www.vuapraha.cz/fallensoldierdatabase
https://www.telc.eu/turista_a_volny_cas/historie/osobnosti/strnad_antonin

VPM:
hrob - Telč, okres Jihlava
pamětní deska - Jihlava, okres Jihlava
pomník - Mrákotín, okres Jihlava


Vaše komentáře, připomínky, návrhy či doplnění zasílejte prosím na monument@vets.cz.