Praha 3

Hrob František Kácha

  • + o skupině VPM (P-03, Olšanské hřbitovy)
Autor: Ivo Šťastný, 01.06.2006
Umístění: Praha 3, Jana Želivského, Olšanské hřbitovy, vojenská část
Nápis:
Zde v Pánu odpočívá
František Kácha z Hodyně
úč. rotmistr děl. pluku č. 1
* 16. června 1887 + 15. února 1927

Souřadnice: N50°5'6.5'' E14°28'12.65'' - přibližná pozice dle adresy
Pomník přidal: Ivo Šťastný

Hrob Josef Ryant

  • + o skupině VPM (P-03, Olšanské hřbitovy)
Autor: Ivo Šťastný, 01.06.2006
Umístění: Praha 3, Jana Želivského, Olšanské hřbitovy, vojenská část
Nápis:
Josef Ryant
Ital. legionář
* 15. III. 1896 + 15. VIII. 1930

Souřadnice: N50°5'6.5'' E14°28'12.65'' - přibližná pozice dle adresy
Pomník přidal: Ivo Šťastný

Hrob Michal Popovič

  • + o skupině VPM (P-03, Olšanské hřbitovy)
Autor: Ivo Šťastný, 01.06.2006
Umístění: Praha 3, Jana Želivského, Olšanské hřbitovy, vojenská část
Nápis:
Michal Popovič
padl při hájení naší vlasti
6. V. 1945 ve věku 32 let

Souřadnice: N50°5'6.5'' E14°28'12.65'' - přibližná pozice dle adresy
Pomník přidal: Ivo Šťastný

Hrob Rodina Červinkova

  • + o skupině VPM (P-03, Olšanské hřbitovy)
Autor: Ivo Šťastný, 01.06.2006
Umístění: Praha 3, Jana Želivského, Olšanské hřbitovy, u Pravoslavného kostela
Nápis:
Div. gen. v. v. Jaroslav Červinka
и генераль-маiорь русской армiи
*17.V.1848 v Ostředku
+9.I.1933 v Pardubicích
1866 – Sadová – Hradec Králové
1878 – osvobození balkánských Slovanů
40 let na Rusi
1914 – 1918 Čsl. legie

Ing. Václav Červinka syn
plk. rus. sl.
24.XII.1882 – 27.XII.1951

Brig. generál Jaroslav Červinka
25.VI.1889 – 3.IV.1985
Bachmač 1918, Sibiřská anabáze,
posád. velitel Vel. Prahy 1938
Poznámka:

Jaroslav Červinka st. (1. fotografie)
*13.5.1848 v Ostředku u Benešova
1866 – vstoupil jako dobrovolník do armády, účastník bitvy u Vysokova (zde povýšen na kadeta) v sestavě 6. praporu polních myslivců, v průběhu bitvy u H. Králové zařazen v záloze
přeložen k jezdectvu
1.11. 1869 – povýšen do hodnosti poručíka
služba v Uhrách, Haliči a v Čechách
1. 11. 1875 – povýšen do hodnosti nadporučík
25.6.1878 – ukončil aktivní vojenskou službu
21.9.1878 – nastoupil službu v ruské armádě v hodnosti poručíka
1881 – velitel eskadrony, povýšen na plukovního pobočníka
I. 1883 – znechucen ruskými vojenskými poměry odešel z vojenské služby
hospodaří, krachuje
X. 1885 – navrací se do ruské služby, k pohraniční stráži
1888 – major, 1896 – podplukovník, 1903 – plukovník, 1908 – generálmajor
1909 - pensionován
1914 – hlasatel zařazení Čechů do ruské armády, generál pro zvláštní úkoly Kijevského vojenského okruhu
IV. 1917 – předseda Komise pro výstavbu čs. jednotek v Kijevě
16.3.1918 – po neshodách s členy Odbočky čs. národní rady na Rusi rezignoval
I. 1919 – po excesech revoluce se vrací do staré vlasti, 1. 3. zařazen do čs. armády jako generál V. hodn. třídy – inspektor remontnictva (chovu koní)
XII. 1922 – povýšen na generála IV. hodn. třídy
1. 2. 1924 – odchází do výslužby
+ 9. 1. 1933 v Pardubicích

Jaroslav Červinka ml. (2. fotografie)
* 24. 6. 1889 v Rize
absolvoval ruská vojenská učiliště
1909 – podporučík
1912 – poručík
10. 12. 1914 – těžce raněn u Góra Kalvarii
14. 7. 1915 – povýšen na gardového štábního kapitána
14. 9. 1916 - povýšen na gardového kapitána
10. 8. 1917 – ustanoven předsedou Formační komise pro čs. vojenské jednotky v Kijevě
18. 8. 1917 – velitel 6. stř. pluku Hanáckého, velí operacím u Bachmače
5. 9. 1917 – jmenován plukovníkem
4. 10. 1918 – velitel 2. jezd. pluku
22. 5. 1920 – velitel 27. transportu legií na lodi Sherman
X. 1920 - velitel 2. jezd. pluku v Olomouci
8. 1. 1921 – udělena hodnost plukovník pěchoty
14. 5. 1921 - udělena hodnost plukovník generálního štábu
1. 11. 1923 – velitel Pěší brigády 9 v Č. Budějovicích
15. 6. 1925 – velitel Jezdecké brigády 3 v Bratislavě
4. 5. 1928 – jmenován brigádním generálem
1936 – posádkový velitel města Brna
1938 – posádkový velitel Velké Prahy
1. 1. 1940 – pensionován
po 1948 – vykázán do nuceného bydliště v Černošicích, šikanovám komunistickým režimem
+ 3. 4. 1985

(zdroj: J. Fidler Generálové legionáři, Jota Military – Brno – 1999)


Souřadnice: N50°5'6.5'' E14°28'12.65'' - přibližná pozice dle adresy
Pomník přidal: Ivo Šťastný

Hrob Josef Ejem

  • + o skupině VPM (P-03, Olšanské hřbitovy)
Autor: Ivo Šťastný, 01.06.2006
Umístění: Praha 3, Jana Želivského, Olšanské hřbitovy,u Pravoslavného kostela
Nápis:
Josef Ejem
Generál – poručík
* 17. 1. 1892 + 29. 9. 1957
Poznámka:

* 17. 1. 1892
učitel
1914 - odveden k Landswehr-Infanterie-Regiment Nr. 30
velitel čety, velitel roty na ruské frontě, 2x raněn
od V. 1918 – Landswehr-Ministerium ve Vídni, nadporučík
XI. 1918 – vstoupil do čs. armády
I. 1919 – bojoval při obsazování Slovenska a proti maďarským bolševikům na Slovensku
1928– absolvoval Válečnou školu
IX. 1928 – přednosta oddělní štábu 11. divise
X. 1929 – referent Prvního oddělení (pěšího vojska) odboru MNO
IV. 1934 – referent Pátého oddělení (školské a výcvikové) Hlavního štábu branné moci
X. 1936 – přednosta oddělení štábu Čtvrtého sboru
IX. 1937 – NŠ Sedmé pěší divise
1938 - NŠ 36. hraniční oblasti
1939 – demobilisován, školní rada u Zemské školní rady na Moravě
X. 1940 – zatčen a do konce války vězněn v KT Buchenwald
1945 – NŠ VI. sboru
II. 1946 – velitel velitel 8. pěší divise
X. 1946 – jmenován generálem
X. 1947 – velitel 7. pěší brigády
III. 1948 – posádkový velitel Velké Prahy
X. 1949 – krajský vojenský velitel v Praze
1951 – pensionován
29. 9. 1957 - zemřel

(zdroj: Encyklopedie branné moci RČS 1920 – 1938)


Souřadnice: N50°5'6.5'' E14°28'12.65'' - přibližná pozice dle adresy
Pomník přidal: Ivo Šťastný

Hrob Antonín Havelka

  • + o skupině VPM (P-03, Olšanské hřbitovy)
Autor: Vladimír Štrupl, 22.07.2006
Umístění: Praha 3, Jana Želivského, Olšanské hřbitovy,u Pravoslavného kostela
Nápis:
Zde v Pánu odpočívá
Antonín Havelka
čsl. brig. generál v. v.
*9.8.1863 +12.7.1928

jeho nevlastní syn
Dr. vet. František Schmerl
*9.7.1891 - +10.7.1918 ve Lvově,
převezen do Prahy 4. 8. 1933

Souřadnice: N50°4'53.97'' E14°28'35.85''
Pomník přidal: Ivo Šťastný

Hrob Jaroslav Hlaďo

  • + o skupině VPM (P-03, Olšanské hřbitovy)
Autor: Ivo Šťastný, 01.06.2006
Umístění: Praha 3, Jana Želivského, Olšanské hřbitovy
Nápis:
Ing. Jaroslav Hlaďo, O.B.E., D.S.O., D.F.C.,
rytíř franc. Čestné legie, plk. letectva v.v.
* 8.5.1913 + 21.1.1990
Poznámka:

6x Čs. válečný kříž 1939, 2x Čs. válečná medaile Za chrabrost před nepřítelem, Čs. vojenská pamětní medaile se štítkem SSSR – VB, Čs. medaile Za zásluhy I. st., Junácký kříž II. st., Medaile Za zásluhy o obranu vlasti, Řád Rudé hvězdy, Distinguished Flying Cross, Officer of the Order of the British Empire, Distinguished Service Order, The 1939 – 1945 Star, Air Crew Europe Star, War Medal, Croix de Guerre, Légion d´Honneur au grade Commandeur, medal Za pobědu nad Germanijej, Orděn zaslugy za narod a další

* 8. 5. 1913 v Novém Jičíně
1931 – 32 – absolvuje presenční vojenskou službu
1934 – absolvuje letecké oddělení VA v Hranicích a v Prostějově
1. 7. 1934 – přidělen v hodnosti poručíka k let. pl. 1 TGM v Praze
15. 9. 1936 – pilot 41. letky let. pl. 4 v H. Králové
VII. 1937 – účastník IV. leteckého meetingu v Curychu, zde získal 4. a dvě 2. místa, povýšen na nadporučíka, ustanoven velitelem vznikající 42. letky
4. 4. 1939 – civilní zalétávací pilot firmy Avia, spolupracuje s vojenskou odbojovou organizací Obrana národa
27. 8. 1940 – po prozrazení odbojových aktivit ulétá s letounem Avia B-534.124 do SSSR, kde je internován
1941 – spolupracuje z NKVD jako zpravodajský odborník při výcviku sovětských paravýsadků, člen zvláštní letky NKVD, zde nalétá 75 hodin
15. 10. 1941 – přidělen k Čs. vojenské misi v SSSR, povýšen na kapitána, pověřen funkcí styčného důstojníka
III. – IV. 1942 – přes Murmansk a Island odjíždí námořním konvojem do Velké Británie, oba křižníky, na kterých se plavil byly potopeny
9. 7. 1942 – přijat do RAF
29. 1. 1943 – započal první operační turnus u 131., 122. a 222. stíhací peruti RAF
1. 5. 1943 – povýšen na štábního kapitána
X. 1943 – ukončil první operační turnus s náletem 204, 5 operačních hodin
15. 5. 1944 – jmenován velitelem 312. čs. stíhací peruti RAF, započal druhý operační turnus
X. 1944 - ukončil druhý operační turnus s náletem 197 operačních hodin
XI. – velitel čs. leteckého křídla ve V. Británii
7. 3. 1945 – povýšen na majora
V. 1945 – z třetího operačního turnusu nalétal 116 operačních hodin
jeho otec za války zahynul v KT Osvětim a matka byla internována ve Svatobořicích
1. 8. 1945 – povýšen na podplukovníka, velitel 2. stíhací divize v Č. Budějovicích
1. 3. 1946 - jmenován plukovníkem
1948 – velitel II. leteckého sboru, po jeho zrušení opět 2. stíhací divize v Č. Budějovicích
1949 – přemístěn k VVU do Prahy, těžce onemocněl, postižen zákazem létání, nicméně nepropuštěn a více nepersekuován
náčelník katedry VVU v Praze, funkcionář MNO, starší důstojník pro letecké zahraniční kursy
X. 1965 – III. 1967 – působí v Indonésii
III. 1967 – I. 1971 – působí v Ugandě
31. 3. 1971 – přeložen do zálohy
21. 1. 1990 – umírá v Praze
1. 1. 1991 – povýšen na generálmajora i. m.

(zdroj: časopis HaV, Vojenské osobnosti československého odboje 1939 – 1945)


Souřadnice: N50°5'6.5'' E14°28'12.65'' - přibližná pozice dle adresy
Pomník přidal: Ivo Šťastný

Hrob Antonín Holan

  • + o skupině VPM (P-03, Olšanské hřbitovy)
Autor: Ivo Šťastný, 01.06.2006
Umístění: Praha 3, Jana Želivského, Olšanské hřbitovy
Nápis:
Antonín Holan
brigádní generál
* 20.VI.1863 + 24.VI.1935

Souřadnice: N50°5'6.5'' E14°28'12.65'' - přibližná pozice dle adresy
Pomník přidal: Ivo Šťastný

Hrob Miroslav Kácha

  • + o skupině VPM (P-03, Olšanské hřbitovy)
Autor: Ivo Šťastný, 01.06.2006
Umístění: Praha 3, Jana Želivského, Olšanské hřbitovy
Nápis:
Generálmajor Miroslav Kácha
* 21. 9. 1923

Souřadnice: N50°5'6.5'' E14°28'12.65'' - přibližná pozice dle adresy
Pomník přidal: Ivo Šťastný

Hrob Karel Klapálek

  • + o skupině VPM (P-03, Olšanské hřbitovy)
Autor: Ivo Šťastný, 01.06.2006
Umístění: Praha 3, Jana Želivského, Olšanské hřbitovy, u pravoslavného kostela
Nápis:
Armádní generál Karel Klapálek
Hrdina ČSSR
1893 – 1984

Souřadnice: N50°4'51.93'' E14°28'30.09''
Pomník přidal: Ivo Šťastný