á | a | b | c | č | d | ď | e | f | g | h | ch | i | j | k | l | ľ | ł | m | n | o | p | r | ř | s | š | t | ť | u | ú | v | w | z | ž (vše)
Autor: archiv vets.cz

Generálmajor Jaroslav Červinka

* 13.5.1848 (Ostředek v Čechách)
† 9.1.1933 (Pardubice)

Generálmajor Jaroslav Červinka, narozený 13. května 1848 v Ostředku v Čechách, bývalý ruský, později čsl. generál. Jsa vychován ve vlasteneckém smýšlení svým otcem, dr. V. Č., známým vlastencem z roku 1848, vstoupil roku 1866 k vojsku a prodělal bitvy u Vysokova a pod Královým Hradcem /u Sadové/. Po vysloužení povinných 12ti let vymohl si propuštění ze svazku rakouské armády a emigrační pas do Ruska s doporučením dr. Fr. L. Riegra. Odjel do Ruska, kde se svolením cara Alexandra II. vstoupil do ruské armády. Důvěrným rozkazem ruského hl. štábu z roku 1878 byl pro případ války s Rakouskem určen k přidělení ruského polního štábu pro organizování našeho odboje proti Rakousku a bylo mu přímo poručeno, aby si mezi čs. osadníky na Volyni vybral krajany, způsobilé propagovati, bude-li zapotřebí, odboj mezi Čechy. Propagoval po celá léta sblížení mezi Rusi a Čechy v listech vojenských i denních. V roce 1908 jmenován generálem. Roku 1909 odešel do výslužby s rozkazem, že bude ihned reaktivován, vypukne-li válka s Rakouskem. Také okamžitě po vypuknutí války světové povolán jako generál pro zvláštní úkoly do štábu kyjevského vojenského obvodu. A podal ihned návrh ruskému hlavnímu stanu na zřízení /formaci/ čsl. vojska. Návrh byl přijat, ale nebyl uskutečněn, poněvadž mezitím utvořena Česká družina. Roku 1916 podal hlavnímu štábu stížnost zajatců na Svaz čs. spolků na Rusi, že brzdí utvoření velké čs. armády. V důsledku toho nařídil ruský hlavní stan, aby byl Svaz zbaven práva formování vojska a další svěřeno ruské vojenské komisi, jejímž velitelem jmenován generál Červinka. Věc se však jako obvykle protáhla, až teprve roku 1917 vyžádal si generál Alexejev od zástupců všech čs. kolonií, přítomných právě v Petrohradě, písemné podání o tom, aby byla zřízena čs. armáda. V tomto podání obsaženo přání, aby předsedou čs. vojenské komise byl jmenován generál Červinka. Tím si ovšem znepřátelil správu Svazu čs. spolků a částečně též velitelství čs. brigády. Též vojenský náčelník kyjevského pluku Oberučev byl proti tvoření čs. armády, až konečně k příznivému vyřešení přispěl příjezd profesora Masaryka, na jehož žádost byl úřad generálem Červinkou zrušen a tento jmenován na podzim 1917 ruskou revoluční vládou inspektorem všech čs. záložních vojenských částí na Rusi s úkolem pokračovat v tvoření čs. vojenských formací. Po odjezdu prof. Masaryka, který svěřil vedení čs. vojenských věcí vojenskému komisaři prof. Maxovi, byl generál Červinka tímto na vlastní žádost propuštěn a uprostřed chaosu ruské revoluce ponechán v Tambově. Po mnohých potížích přibyl generál roku 1919 do vlasti, byl přijat do čs. armády jako inspektor remontnictva (chovu koní), později jmenován přednostou zkušební komise pro generály. Roku 1924 odešel do výslužby. Zemřel 9.1.1933 v Pardubicích.
Vyznamenání:
Válečná medaile 1873
Řád Sv. Stanislava 3. třídy
Řád Sv. Anny 3. třídy
Řád Sv. Stanislava 2. třídy
Řád Sv. Vladimíra 4. třídy
Řád Sv. Anny 2. třídy
Řád Sv. Vladimíra 3. třídy
Řád Sv. Stanislava 1. třídy
Pamětní medaile k 100. výročí Vlastenecké války 1812
Pamětní medaile k 300. výročí panování Romanovců
Řád Sv. Anny 2. třídy s meči
Řád Sv. Vladimíra 3. třídy s meči
Řád Sv. Stanislava 1. třídy s meči
Československý válečný kříž 1914-1919
Medaile vítězství
Československá revoluční medaile

Zdroje (mimo informací z desek):
http://eldar.cz/legie/
http://forum.valka.cz/topic/view/64272/Cervinka-Jaroslav
http://www.karelvasatko.cz/zivotopisy-legionaru/ruske-legie-/cervinka-jaroslav
http://www.vuapraha.cz/fallensoldierdatabase
J. Fidler Generálové legionáři, Jota Military – Brno – 1999

VPM:
hrob - Praha 3, okres Praha 3


Vaše komentáře, připomínky, návrhy či doplnění zasílejte prosím na monument@vets.cz.