Bratislava

Hrob Viliam Chmel

 • + o skupině VPM (SK, Bratislava, hřbitov Slávičie údolí)
  • Bratislava, ulice Staré Grunty, souřadnice středu 48°9'21.23"N 17°4'5.07"E .... hřbitov je s rozlohou 18,5 ha největším hřbitovem v Bratislavě. Byl založen v roce 1912 a původně byl určený pro chudé. Na hřbitově sa dodnes aktívně pochovává. Leží tu mnoho známých osobností, např. Alexandr Dubček
  • Zobrazit všechna VPM ve skupině
Autor: Ladislav Barabás, 23.09.2009
Umístění: Bratislava, Staré Grunty, cintorín v Slávičom údolí, sektor 1, hrob č.238
Nápis:
VILIAM CHMEL
AKAD. MALIAR
1917 - 1961
Poznámka:

Viliam Chmel (14.10.1917 Timişoara, Rumunsko – 30.11.1961 Bratislava) maliar a grafik. Na výkon vojenskej prezenčnej služby nastúpil 1.11.1943 a 2.3.1944 bol preložený do zálohy. Počas SNP sa stal členom 2. československej partizánskej brigády M. R. Štefánika. Zo Sklabine sa presunul do Banskej Bystrice, kde pôsobil ako výtvarník. Od 28.10.1944 do konca apríla 1945 strávil spolu s ďalšími partizánmi v horách.
(zdroj: http://www.vhu.sk/data/att/12507.pdf )


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Ladislav Barabás

Hrob Štefan Mihal

 • + o skupině VPM (SK, Bratislava, hřbitov Slávičie údolí)
  • Bratislava, ulice Staré Grunty, souřadnice středu 48°9'21.23"N 17°4'5.07"E .... hřbitov je s rozlohou 18,5 ha největším hřbitovem v Bratislavě. Byl založen v roce 1912 a původně byl určený pro chudé. Na hřbitově sa dodnes aktívně pochovává. Leží tu mnoho známých osobností, např. Alexandr Dubček
  • Zobrazit všechna VPM ve skupině
Autor: Ladislav Barabás, 12.04.2022
Umístění: Bratislava, Staré Grunty, cintorín v Slávičom údolí, sektor 33, hrob č. 29
Nápis:
ŠTEFAN MIHAL
1895 – 1974
Poznámka:

Štefan Mihal (19.11.1895 Novi Sad, Srbsko – 4.1.1974 Bratislava) spisovateľ, prekladateľ. V rokoch 1915-18 vojak na ruskom fronte, vstúpil do československých légií.
(zdroj: Slovenský biografický slovník IV. Martin 1990)


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Ladislav Barabás

Hrob Leopold Šťastný

 • + o skupině VPM (SK, Bratislava, hřbitov Slávičie údolí)
  • Bratislava, ulice Staré Grunty, souřadnice středu 48°9'21.23"N 17°4'5.07"E .... hřbitov je s rozlohou 18,5 ha největším hřbitovem v Bratislavě. Byl založen v roce 1912 a původně byl určený pro chudé. Na hřbitově sa dodnes aktívně pochovává. Leží tu mnoho známých osobností, např. Alexandr Dubček
  • Zobrazit všechna VPM ve skupině
Autor: Ladislav Barabás, 27.05.2010
Umístění: Bratislava, Staré Grunty, cintorín v Slávičom údolí, park, hrob č. 81
Nápis:
LEOPOLD
ŠŤASTNÝ
1911 – 1996
Poznámka:

Leopold Šťastný (23.5.1911 Rohožník – 14.5.1966 Toronto, Kanada, poch. Bratislava) slovenský futbalista a tréner. V máji 1940 dostal úradnú výnimku, ale od augusta 1940 ho ako Žida postihol zákaz hrať v akomkoľvek futbalovom klube na Slovensku. V apríli 1942 mu prezident SR Jozef Tiso udelil výnimku a dostal povolenie vykonávať činnosť v športovom klube. Po udelení sa stal (neoficiálne) trénerom armádneho klubu OAP Bratislava a získal hodnosť poručíka. V roku 1949 ako tréner priviedol ako prvý mimopražský tím k titulu majstra ČSR. V apríli 1953 ho zatkla ŠtB a tri mesiace ho podrobovala výsluchom, prepustený bol 7.7.1953. V rokoch 1968-75 trénoval futbalovú reprezentáciu Rakúska.
(zdroj: Wikipédia)


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Ladislav Barabás

Hrob Štefan Ondrkal

Autor: Ladislav Barabás, 10.11.2021
Umístění: Bratislava, Staré Grunty, cintorín v Slávičom údolí, sektor 7, hrob č. 213
Nápis:
ŠTEFAN ONDRKAL
1919 – 1973
Poznámka:

Štefan Ondrkal (31.10.1919 Trenčín-Istebník – 1.5.1973 Bratislava) filmový režisér a scenárista. Počas 2. svetovej vojny v rokoch 1942-45 vojak slovenskej armády.
(zdroj: Slovenský biografický slovník IV. Martin 1990)


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Ladislav Barabás

Hrob Michal Považan

 • + o skupině VPM (SK, Bratislava, hřbitov Slávičie údolí)
  • Bratislava, ulice Staré Grunty, souřadnice středu 48°9'21.23"N 17°4'5.07"E .... hřbitov je s rozlohou 18,5 ha největším hřbitovem v Bratislavě. Byl založen v roce 1912 a původně byl určený pro chudé. Na hřbitově sa dodnes aktívně pochovává. Leží tu mnoho známých osobností, např. Alexandr Dubček
  • Zobrazit všechna VPM ve skupině
Autor: Ladislav Barabás, 12.04.2022
Umístění: Bratislava, Staré Grunty, cintorín v Slávičom údolí, sektor 12,hrob č. 72
Nápis:
MICHAL POVAŽAN
1913 - 1952
Poznámka:

Michal Považan (8.9.1913 Dubové – 9.11.1952 Bratislava) literárny teoretik a kritik. Odvedený 16.4.1935 a 1.10.1935 včlenený do pešieho pluku 17. 1.10.1942 nastúpil k delostreleckému protilietadlovému pluku v Hlohovci. Od 1.7. do 30.11.1943 absolvoval školu pre dôstojníkov v zálohe. 12.5.1944 bol prevelený na taliansky front, 7.8.1944 sa vrátil z poľa. 1.9.1944 zbehol od svojej jednotky a pridal sa k Slovenskému národnému povstaniu.
(zdroj: http://www.vhu.sk/data/att/3856.pdf)


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Ladislav Barabás

Hrob Imrich Treskoň

 • + o skupině VPM (SK, Bratislava, hřbitov Slávičie údolí)
  • Bratislava, ulice Staré Grunty, souřadnice středu 48°9'21.23"N 17°4'5.07"E .... hřbitov je s rozlohou 18,5 ha největším hřbitovem v Bratislavě. Byl založen v roce 1912 a původně byl určený pro chudé. Na hřbitově sa dodnes aktívně pochovává. Leží tu mnoho známých osobností, např. Alexandr Dubček
  • Zobrazit všechna VPM ve skupině
Autor: Ladislav Barabás, 08.09.2021
Umístění: Bratislava, Staré Grunty, cintorín v Slávičom údolí, sektor 31, hrob č. 268
Nápis:
IMRICH TRESKOŇ 1903 – 1964
Poznámka:

Imrich Treskoň (18.5.1903 Čadca – 14.5.1965 Bratislava) železničiar. Po rozpade ČSR účastník protifašistického hnutia, od roku 1941 sa zúčastňoval na sabotážach nem. voj. transportov. Od roku 1942 člen skupiny Dr. I. Daxnera. Po zatknutí ÚŠB v roku 1943 väznený v Bratislave, Ilave a Leopoldove. Od augusta 1944 veliteľ čaty povstaleckej armády na letisku Mokraď. Od septembra 1944 kpt. Na jeseň bojoval pri Bielom Potoku, Lipt. Lužnej a Lúčkach, absolvoval prechod cez Chabenec, v zime 1944-45 žil v ilegalite v Závažnej Porube. Od roku 1944 člen KSS, v roku 1951 z nej vystúpil a bol perzekvovaný. Rehabilitovaný v roku 1964. Vyznamenanie: Rad SNP 2. triedy.
(zdroj: Slovenský biografický slovník VI. Martin 1994)


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Ladislav Barabás

Hrob Ján Chabada

 • + o skupině VPM (SK, Bratislava, hřbitov Slávičie údolí)
  • Bratislava, ulice Staré Grunty, souřadnice středu 48°9'21.23"N 17°4'5.07"E .... hřbitov je s rozlohou 18,5 ha největším hřbitovem v Bratislavě. Byl založen v roce 1912 a původně byl určený pro chudé. Na hřbitově sa dodnes aktívně pochovává. Leží tu mnoho známých osobností, např. Alexandr Dubček
  • Zobrazit všechna VPM ve skupině
Autor: Ladislav Barabás, 12.04.2022
Umístění: Bratislava, Staré Grunty, cintorín v Slávičom údolí, sektor 22, hrob č.131
Nápis:
TU SPOČÍVA V KRISTU PÁNU
Dr. JÁN CHABADA
GENERÁLNY BISKUP SLOVENSKEJ
EVANJELICKEJ CIRKVI A. V.
*1915 +1970
BUĎ VÔĽA TVOJA … MATÚŠ 6, 10
Poznámka:

Ján Chabada (10.2.1915 Vígľaš – 18.4.1970 Bratislava) cirkevný hodnostár. Odporca klérofašistického režimu, účastník ilegálneho protifašistického odboja, počas Slovenského národného povstania podpredseda Okresného revolučného národného výboru v Banskej Bzstrici.
(zdroj: Slovenský biografický slovník II. Martin 1987)


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Ladislav Barabás

Urna Stanislav Majernik

 • + o skupině VPM (SK, Bratislava, hřbitov Slávičie údolí)
  • Bratislava, ulice Staré Grunty, souřadnice středu 48°9'21.23"N 17°4'5.07"E .... hřbitov je s rozlohou 18,5 ha největším hřbitovem v Bratislavě. Byl založen v roce 1912 a původně byl určený pro chudé. Na hřbitově sa dodnes aktívně pochovává. Leží tu mnoho známých osobností, např. Alexandr Dubček
  • Zobrazit všechna VPM ve skupině
Autor: Ladislav Barabás, 30.04.2018
Umístění: Bratislava, Staré Grunty, cintorín v Slávičom údolí, kolumbárium UK/3 č.7
Nápis:
Plk. STANISLAV MAJERNÍK
6.6.1939 - 25.3.2012

Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Ladislav Barabás

Urna Ladislav Moťovský

 • + o skupině VPM (SK, Bratislava, hřbitov Slávičie údolí)
  • Bratislava, ulice Staré Grunty, souřadnice středu 48°9'21.23"N 17°4'5.07"E .... hřbitov je s rozlohou 18,5 ha největším hřbitovem v Bratislavě. Byl založen v roce 1912 a původně byl určený pro chudé. Na hřbitově sa dodnes aktívně pochovává. Leží tu mnoho známých osobností, např. Alexandr Dubček
  • Zobrazit všechna VPM ve skupině
Autor: Ladislav Barabás, 06.11.2017
Umístění: Bratislava, Staré Grunty, cintorín v Slávičom údolí, sektor I, hrob č. 206
Nápis:
LADISLAV
MOŤOVSKÝ
1907 - 1971
Poznámka:

Ladislav Moťovský (17.8.1907 Drienčany - 1971 Bratislava) stotník pechoty, dôstojník Zaisťovacej divízie. 1.10.1927 nastúpil na voj. prezenčnú službu v Trenčíne. V rámci septembrovej mobilizácie bol 24.9.1938 povolaný do armády. Od 16.3. - 19.6.1939 bol vel. hor. roty na hraniciach v úseku Štítnik - Jelšava - Rožňava. 22.3.1940 bol ustanovený za spravodajského dôstojníka pri p. pl. 3ZD. SNP sa nezúčastnil a slúžil v Domobrane. Prijímacia komisia MNO ho v marci 1945 neprijala do čs. armády. Vyznamenania: Pam. medaila Za obranu Slovenska so štítkom Javorina (1939)
(zdroj: http:/www.vhu.sk/data/files/58.pdf )


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Souřadnice: N48°9'28.1'' E17°4'1.7''
Pomník přidal: Ladislav Barabás

Kenotaf Ján Škápik a Martin Jurza

 • + o skupině VPM (SK, Bratislava, hřbitov Slávičie údolí)
  • Bratislava, ulice Staré Grunty, souřadnice středu 48°9'21.23"N 17°4'5.07"E .... hřbitov je s rozlohou 18,5 ha největším hřbitovem v Bratislavě. Byl založen v roce 1912 a původně byl určený pro chudé. Na hřbitově sa dodnes aktívně pochovává. Leží tu mnoho známých osobností, např. Alexandr Dubček
  • Zobrazit všechna VPM ve skupině
Autor: Bc. Samuel "koba" Jablonka, 01.10.2006
Umístění: Bratislava, Staré Grunty, Karlova Ves, hřbitov Slávičie údolí, Sektor III
Nápis:
JÁN ŠKÁPIK 1896 1918
MARTIN JURZA 1896 1918
Poznámka:

Ide o padlých vojakov v prvej svetovej vojne.


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Bc. Samuel "koba" Jablonka