Brno

Pamětní deska Josef Kudela

Autor: Vladimír Šustáček, 12.09.2021
Umístění: Brno, Klácelova 145/10, k.ú. Stránice, průčelí domu
Nápis:
PH Dr. JOSEF KUDELA
PEDAGOG A SPISOVATEL
ÚČASTNÍK I. A II. ČESKO-
SLOVENSKÉHO ODBOJE
ZEMŘEL ZA SVOBODU
*1866 +1942 V OSVĚTIMI
Poznámka:

PhDr. Josef Kudela byl učitelem na gymnáziu v Legionářské ulici v Brně, od roku 1937 ředitelem této školy. Byl aktivní také v Sokole a dalších organizacích.
V odboji byl zapojen v Obraně národa. Byl zatčen 30.9.1941, vězněn v Brně a poté odvezen do Osvětimi, kde 23.3.1942 zahynul.
Pamětní deska na jeho rodném domě byla odhalena v roce1960.
https://encyklopedie.brna.cz/home-mmb/?acc=profil_objektu&load=106)


Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE6203-32767
Souřadnice: N49°11'59.9'' E16°34'52.3''
Pomník přidal: Vladimír Šustáček

Kameny zmizelých – Josef Kudela

Autor: Vladimír Šustáček, 20.10.2021
Umístění: Brno, Klácelova 145/10, k.ú. Stránice, v chodníku vlevo od vstupní branky
Nápis:
ZDE ŽIL
PhDr. JOSEF KUDELA
NAR. 27. 5. 1886
ZATČEN 30. 9. 1941
DEPORTOVÁN
5. 3. 1942
DO OSVĚTIMI
ZAVRAŽDĚN 23. 3. 1942
V OSVĚTIMI
Poznámka:

Tento Kámen zmizelého byl před rodným domem Josefa Kudely odhalen 27.6.2016.
(více informací: Internetová encyklopedie dějin Brna –
https://encyklopedie.brna.cz/home-mmb/?acc=profil_objektu&load=1675)


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Souřadnice: N49°11'59.78'' E16°34'52.75''
Pomník přidal: Vladimír Šustáček

Pamětní deska Arnošt Steiner

Autor: prof. Ing. Bohuslav Veverka, DrSc., 03.03.2011
Umístění: Brno, Kladivova 548/5, Brno, Černá Pole
Nápis:
V TOMTO DOMĚ ŽIL
PLUKOVNÍK
ARNOŠT STEINER
12.1.1915-9.10.1982
VÝZNAMNÝ VELITEL
ĆESKOSLOVENSKÉ ARMÁDY
V DOBĚ II. SVĚTOVÉ VÁLKY

Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Souřadnice: N49°12'15.65'' E16°37'10.88''
Pomník přidal: prof. Ing. Bohuslav Veverka, DrSc.

Pomník Obětem 1. a 2. světové války

Autor: Petr Válek, 05.08.2006
Umístění: Brno, Klimešova, Brno - Ořešín, u zastávky autobusu
Nápis:
LIDÉ BDĚTE!

VÁM BUDIŽ ZEMĚ LEHKÁ,
NEB JSTE MŘELI PRO NI...

OBĚTI LET
1914 – 1918
NĚMEC FRANT., ŠTĚPÁNEK ANT., VLČEK JOSEF, VLČEK JAN, VESELÝ VÁCLAV, VACEK JOSEF

1938 – 1945
VACEK FRANT., KLIMEŠ VÁCLAV

Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE-6203-33132
Souřadnice: N49°16'35.53'' E16°36'24.97''
Pomník přidal: Petr Válek

Pamětní deska ruským legionářům - místo je zrušené

Autor: CEVH, archiv
Umístění: Brno, Klobásova 54/2, k.ú. Starý Lískovec, na průčelí domu
Nápis:
ZA SVOBODU, NÁROD A VLAST
SIBIŘSKÝM HRDINŮM
ANT. ŠOUSTALU,
31.7.1919
KARLU ČERMÁKU.
21.9.1919.

VĚNOVALA
OBČ. ZÁLOŽNA V BRNĚ-LÍSKOVCI
K SVÉMU 10TILETÉMU TRVÁNÍ.

1925     1935
Poznámka:

Antonín Vladimír Šoustal dosáhl hodnosti četaře, jeho posledním působištěm byl 3. střelecký pluk čs. legií v Rusku. Zemřel v československé nemocnici v Irkutsku na úplavici.
Karel Čermák dosáhl hodnosti svobodníka (podle CEVH četaře) v 1. střeleckém pluku. Zemřel v čs. nemocnici v Irkutsku na otravu krve.
Bronzová pamětní deska s reliéfem tří legionářů (italského, ruského a francouzského) byla na dům umístěna v roce 1935. Přilehlá kolmá ulice byla na počest Karla Čermáka pojmenovaná jako Čermákova (od 21.2.1930).
(zdroj: Internetová encyklopedie dějin Brna – https://encyklopedie.brna.cz/home-mmb/?acc=profil_objektu&load=506)

V roce 2018 nebo 2019 byl domek č. 54/2 odstraněn. Pamětní deska byla sejmuta a uložena v depozitu, původně do konce listopadu 2020. Protože se zdržela výstavba nového objektu na místě zbourané nemovitosti, byla lhůta pro uložení několikrát prodloužena. Stavba byla zahájena teprve začátkem roku 2022.
(zdroj: Magistrát města Brna, Odbor kultury)


Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE6203-33151
Souřadnice: N49°9'51.95'' E16°33'53.5''
Pomník přidal: Vladimír Šustáček

Pamětní deska legionářům

Autor: Vladimír Šustáček, 13.03.2022
Umístění: Brno, Klobásova 37/34, k.ú. Starý Lískovec, na průčelí domu mezi okny
Nápis:
ZDE JEST ULOŽENA NA VĚČNOU PAMĚŤ
PRSŤ Z LEGIONÁŘSKÝCH
1917.     BOJIŠŤ     1937.
ZBOROVA, TERRONU
DOSS – ALTA.
NA NICH SYNOVÉ NAŠEHO NÁRODA
UMÍRALI ZA SVOBODU VLASTI, NEBOŤ JIM
BYLA MILEJŠÍ SMRT NEŽ ŽIVOT OTROKŮ.

PRSŤ Z BOJIŠTĚ
FRANCOUZSKÉ LEGIE
U TERRONU

PRSŤ Z BOJIŠTĚ
RUSKÉ LEGIE
U ZBOROVA

PRSŤ Z BOJIŠTĚ
ITALSKÉ LEGIE
U DOSS ALTA
Poznámka:

Pamětní deska byla na dům umístěna v roce 1937. V té době byl dům údajně sídlem legionářů. Pod pamětní deskou je zasklená schránka obsahující prsť ze tří legionářských bojišť.
(více informací: Internetová encyklopedie dějin Brna – https://encyklopedie.brna.cz/home-mmb/?acc=profil_objektu&load=507)


Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE6203-33161
Souřadnice: N49°9'53.52'' E16°33'40.61''
Pomník přidal: Vladimír Šustáček

Pomník Josef Macourek

Autor: Josef Šlesinger, 22.09.2013
Umístění: Brno, Kníničská
Nápis:
V těchto místech byl dne 22. září 1918
zavražděn vojenskými zběhy strážmistr
četnictva Josef Macourek ze Žabovřesk
Poznámka:

Další informace na:
http://www.cetnickastanice.estranky.cz/clanky/kriz-strzm.-josefa-macourka.html


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Josef Šlesinger

Kameny zmizelých – Leo Pick

Autor: Vladimír Šustáček, 31.10.2021
Umístění: Brno, Kobližná 28/7, k.ú. Brno-město, v dlažbě chodníku před vchodem do lékárny
Nápis:
ZDE ŽIL
JUDr. LEO PICK
NAR. 30. 5. 1896
DEPORTOVÁN 2. 12. 1941
DO TEREZÍNA
ZAVRAŽDĚN 1944
V OSVĚTIMI
Poznámka:

JUDr. Leo Pick byl advokátem v Brně. Kámen zmizelého mu byl odhalen v roce 2019.
(více informací: Internetová encyklopedie dějin Brna – https://encyklopedie.brna.cz/home-mmb/?acc=profil_objektu&load=1861)


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Vladimír Šustáček

Kameny zmizelých – rodina Rimpelova

Autor: Vladimír Šustáček, 29.10.2021
Umístění: Brno, Koliště 644/25, k.ú. Zábrdovice, v chodníku vlevo od vchodu/vjezdu do domu
Nápis:
ZDE ŽILA
ELSA RIMPELOVÁ
ROZ. LAUBOVÁ
NAR. 11. 4. 1912
DEPORTOVÁNA 8. 4. 1942
DO TEREZÍNA
ZAVRAŽDĚNA 1944
V OSVĚTIMI

ZDE ŽILA
DINA RIMPELOVÁ
NAR. 21. 11. 1941
DEPORTOVÁNA 8. 4. 1942
DO TEREZÍNA
ZAVRAŽDĚNA 1944
V OSVĚTIMI

ZDE ŽIL
DAVID RIMPEL
NAR. 17. 1. 1912
DEPORTOVÁN 8. 4. 1942
DO TEREZÍNA
ZAVRAŽDĚN 9. 12. 1944
V SCHWARZHEIDE
Poznámka:

Rodina Rimpelových žijící na této adrese zahrnovala manžele Davida a Elsu a jejich malou dcerku Dinu. Kameny zmizelých na památku obětí holocaustu jim byly odhaleny 28.5.2017.
(více informací: Internetová encyklopedie dějin Brna – https://encyklopedie.brna.cz/home-mmb/?acc=profil_objektu&load=1717)


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Toto místo je počítáno jako 3 VPM
Souřadnice: N49°11'56.2'' E16°36'45.2''
Pomník přidal: Vladimír Šustáček

Pomník T. G. Masaryk

Autor: Jiří Padevět, 24.03.2022
Umístění: Brno, Komenského náměstí, před budovou Lékařské fakulty MU 220/2 v parčíku
Nápis:
T. G. MASARYK
7.3.1850 - 14.9.1937

Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Souřadnice: N49°11'47.98'' E16°36'11.7''
Pomník přidal: Jiří Padevět