Brno

Pamětní deska Arnošt Steiner

Autor: prof. Ing. Bohuslav Veverka, DrSc., 03.03.2011
Umístění: Brno, Kladivova 548/5, Brno, Černá Pole
Nápis:
V TOMTO DOMĚ ŽIL
PLUKOVNÍK
ARNOŠT STEINER
12.1.1915-9.10.1982
VÝZNAMNÝ VELITEL
ĆESKOSLOVENSKÉ ARMÁDY
V DOBĚ II. SVĚTOVÉ VÁLKY

Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Souřadnice: N49°12'15.65'' E16°37'10.88''
Pomník přidal: prof. Ing. Bohuslav Veverka, DrSc.

Pomník Obětem 1. a 2. světové války

Autor: Petr Válek, 05.08.2006
Umístění: Brno, Klimešova, Brno - Ořešín, u zastávky autobusu
Nápis:
LIDÉ BDĚTE!

VÁM BUDIŽ ZEMĚ LEHKÁ,
NEB JSTE MŘELI PRO NI...

OBĚTI LET
1914 – 1918
NĚMEC FRANT., ŠTĚPÁNEK ANT., VLČEK JOSEF, VLČEK JAN, VESELÝ VÁCLAV, VACEK JOSEF

1938 – 1945
VACEK FRANT., KLIMEŠ VÁCLAV

Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE-6203-33132
Souřadnice: N49°16'35.53'' E16°36'24.97''
Pomník přidal: Petr Válek

Pamětní deska ruským legionářům - místo je zrušené

Autor: CEVH, archiv
Umístění: Brno, Klobásova 54/2, k.ú. Starý Lískovec, na průčelí domu
Nápis:
ZA SVOBODU, NÁROD A VLAST
SIBIŘSKÝM HRDINŮM
ANT. ŠOUSTALU,
31.7.1919
KARLU ČERMÁKU.
21.9.1919.

VĚNOVALA
OBČ. ZÁLOŽNA V BRNĚ-LÍSKOVCI
K SVÉMU 10TILETÉMU TRVÁNÍ.

1925     1935
Poznámka:

Antonín Vladimír Šoustal dosáhl hodnosti četaře, jeho posledním působištěm byl 3. střelecký pluk čs. legií v Rusku. Zemřel v československé nemocnici v Irkutsku na úplavici.
Karel Čermák dosáhl hodnosti svobodníka (podle CEVH četaře) v 1. střeleckém pluku. Zemřel v čs. nemocnici v Irkutsku na otravu krve.
Bronzová pamětní deska s reliéfem tří legionářů (italského, ruského a francouzského) byla na dům umístěna v roce 1935. Přilehlá kolmá ulice byla na počest Karla Čermáka pojmenovaná jako Čermákova (od 21.2.1930).
(zdroj: Internetová encyklopedie dějin Brna – https://encyklopedie.brna.cz/home-mmb/?acc=profil_objektu&load=506)

V roce 2018 nebo 2019 byl domek č. 54/2 odstraněn. Pamětní deska byla sejmuta a uložena v depozitu, původně do konce listopadu 2020. Protože se zdržela výstavba nového objektu na místě zbourané nemovitosti, byla lhůta pro uložení několikrát prodloužena. Stavba byla zahájena teprve začátkem roku 2022.
(zdroj: Magistrát města Brna, Odbor kultury)


Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE6203-33151
Souřadnice: N49°9'51.95'' E16°33'53.5''
Pomník přidal: Vladimír Šustáček

Pamětní deska legionářům

Autor: Vladimír Šustáček, 13.03.2022
Umístění: Brno, Klobásova 37/34, k.ú. Starý Lískovec, na průčelí domu mezi okny
Nápis:
ZDE JEST ULOŽENA NA VĚČNOU PAMĚŤ
PRSŤ Z LEGIONÁŘSKÝCH
1917.     BOJIŠŤ     1937.
ZBOROVA, TERRONU
DOSS – ALTA.
NA NICH SYNOVÉ NAŠEHO NÁRODA
UMÍRALI ZA SVOBODU VLASTI, NEBOŤ JIM
BYLA MILEJŠÍ SMRT NEŽ ŽIVOT OTROKŮ.

PRSŤ Z BOJIŠTĚ
FRANCOUZSKÉ LEGIE
U TERRONU

PRSŤ Z BOJIŠTĚ
RUSKÉ LEGIE
U ZBOROVA

PRSŤ Z BOJIŠTĚ
ITALSKÉ LEGIE
U DOSS ALTA
Poznámka:

Pamětní deska byla na dům umístěna v roce 1937. V té době byl dům údajně sídlem legionářů. Pod pamětní deskou je zasklená schránka obsahující prsť ze tří legionářských bojišť.
(více informací: Internetová encyklopedie dějin Brna – https://encyklopedie.brna.cz/home-mmb/?acc=profil_objektu&load=507)


Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE6203-33161
Souřadnice: N49°9'53.52'' E16°33'40.61''
Pomník přidal: Vladimír Šustáček

Kameny zmizelých – Jana a Anastázie Danielovy

Autor: Vladimír Šustáček, 13.12.2022
Umístění: Brno, Klobouček 296/2, Brno-Žebětín, v dlažbě chodníku před domem
Nápis:
ZDE ŽILA
JANA (JOHANA)
DANIELOVÁ
NAR. 1887
ODVLEČENA 7. 3. 1943
DEPORTOVÁNA
DO OSVĚTIMI
ZAVRAŽDĚNA 28. 7. 1943

ZDE ŽILA
ANASTÁZIE
DANIELOVÁ
NAR. 1924
ODVLEČENA 7. 3. 1943
DEPORTOVÁNA
DO OSVĚTIMI
ZAVRAŽDĚNA 2. 9. 1943
Poznámka:

Z Kolonky, osady žebětínské romské komunity (rodin Danielů a Ištvánů), bylo začátkem března 1943 odvezeno všech patnáct obyvatel na sběrné místo v brněnské Masné ulici. Po několika dnech byli 7.3.1943 ženy, muži i děti naloženi na vlečce Městských jatek do nákladních vagonů a transportováni do osvětimského vyhlazovacího koncentračního tábora. Nelidské podmínky nepřežilo třináct z nich. Je to nejpočetnější skupina žebětínských občanů, která zahynula za 2. světové války.
Tyto kameny zmizelých byly odhaleny 7.3.2020 k 77. výročí transportu Romů z Brna do Osvětimi. Jedná se o druhé místo v Brně (a pravděpodobně i v celé střední a východní Evropě), kde kameny zmizelých připomínají oběti romského holocaustu. Kameny byly umístěny v ústí uličky, kudy Romové denně chodili do svých domovů.
Na dvou odhalených kamenech jsou jména Jany Danielové a její dcery Anastázie. Syn Jany Danielové Antonín (*1920) koncentrační tábor přežil.
(více informací:
Internetová encyklopedie dějin Brna – https://encyklopedie.brna.cz/home-mmb/?acc=profil_objektu&load=2061
Žebětín žije, žebětínský občasník, 9/2019 – https://www.zebetin.cz / Občasník / Archivy občasníku)


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Toto místo je počítáno jako 2 VPM
Souřadnice: N49°12'31.76'' E16°29'5.78''
Pomník přidal: Vladimír Šustáček

Pomník Josef Macourek

Autor: Josef Šlesinger, 22.09.2013
Umístění: Brno, Kníničská
Nápis:
V těchto místech byl dne 22. září 1918
zavražděn vojenskými zběhy strážmistr
četnictva Josef Macourek ze Žabovřesk
Poznámka:

Další informace na:
http://www.cetnickastanice.estranky.cz/clanky/kriz-strzm.-josefa-macourka.html


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Josef Šlesinger

Kameny zmizelých – Leo Pick

Autor: Vladimír Šustáček, 31.10.2021
Umístění: Brno, Kobližná 28/7, k.ú. Brno-město, v dlažbě chodníku před vchodem do lékárny
Nápis:
ZDE ŽIL
JUDr. LEO PICK
NAR. 30. 5. 1896
DEPORTOVÁN 2. 12. 1941
DO TEREZÍNA
ZAVRAŽDĚN 1944
V OSVĚTIMI
Poznámka:

JUDr. Leo Pick byl advokátem v Brně. Kámen zmizelého mu byl odhalen v roce 2019.
(více informací: Internetová encyklopedie dějin Brna – https://encyklopedie.brna.cz/home-mmb/?acc=profil_objektu&load=1861)


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Vladimír Šustáček

Kameny zmizelých – rodina Rimpelova

Autor: Vladimír Šustáček, 29.10.2021
Umístění: Brno, Koliště 644/25, k.ú. Zábrdovice, v chodníku vlevo od vchodu/vjezdu do domu
Nápis:
ZDE ŽILA
ELSA RIMPELOVÁ
ROZ. LAUBOVÁ
NAR. 11. 4. 1912
DEPORTOVÁNA 8. 4. 1942
DO TEREZÍNA
ZAVRAŽDĚNA 1944
V OSVĚTIMI

ZDE ŽILA
DINA RIMPELOVÁ
NAR. 21. 11. 1941
DEPORTOVÁNA 8. 4. 1942
DO TEREZÍNA
ZAVRAŽDĚNA 1944
V OSVĚTIMI

ZDE ŽIL
DAVID RIMPEL
NAR. 17. 1. 1912
DEPORTOVÁN 8. 4. 1942
DO TEREZÍNA
ZAVRAŽDĚN 9. 12. 1944
V SCHWARZHEIDE
Poznámka:

Rodina Rimpelových žijící na této adrese zahrnovala manžele Davida a Elsu a jejich malou dcerku Dinu. Kameny zmizelých na památku obětí holocaustu jim byly odhaleny 28.5.2017.
(více informací: Internetová encyklopedie dějin Brna – https://encyklopedie.brna.cz/home-mmb/?acc=profil_objektu&load=1717)


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Toto místo je počítáno jako 3 VPM
Souřadnice: N49°11'56.2'' E16°36'45.2''
Pomník přidal: Vladimír Šustáček

Pomník T. G. Masaryk

Autor: Jiří Padevět, 24.03.2022
Umístění: Brno, Komenského náměstí, před budovou Lékařské fakulty MU 220/2 v parčíku
Nápis:
T. G. MASARYK
7.3.1850 - 14.9.1937

Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Souřadnice: N49°11'47.98'' E16°36'11.7''
Pomník přidal: Jiří Padevět

Pamětní deska Obětem 2. světové války

Autor: CEVH MO ČR, 01.03.2012
Umístění: Brno, Komenského náměstí 220/2, interiér lékařské fakulty Masarykovy univerzity
Nápis:
V DOBĚ PRO NÁROD NEJTĚŽŠÍ
ZA OKUPACE OD ROKU 1939 DO ROKU 1945
POLOŽILI SVŮJ ŽIVOT V BOJI ZA SVOBODU
NA OLTÁŘ VLASTI TITO PROFESOŘI,
DOCENTI, ASISTENTI, ZAMĚSTNANCI
A STUDENTI LÉKAŘSKÉ FAKULTY
MASARYKOVY UNIVERSITY V BRNĚ.
PROF. MUDr. J. FLORIAN
PROF. MUDr. K. HORA
PROF. MUDr. J. JEBAVÝ
PROF. MUDr. MIR. KŘIVÝ
PROF. MUDr. J. VIGNATI
DOC. MUDr. G. GELLNER
DOC. MUDr. V. SKALÁK
DOC. MUDr. J. TOMČÍK
ASISTENT MUDr. MIR. SVOZIL
ASISTENT MUDr. FELIX SCHWARTZ
ASISTENT MUDr. V. ŠILHAN
ZŘÍZENEC RUDOLF POSPÍŠIL
BÝVALÍ POSLUCHAČI:
DR. IN. MEM. SVAT. ČECH
DR. IN. MEM. DOBROSLAV FR. KUBÍČEK
DR. IN. MEM. RUPERT KRUPICA
DR. IN. MEM. HELMUT PASKUZS
DR. IN. MEM. MIR. PETŘEK
DR. IN. MEM. JIŘÍ POSPÍŠIL
DR. IN. MEM. JOSEF PROCHÁZKA
DR. IN. MEM. JAROSLAV SVOBODA
DR. IN. MEM. ZDENĚK SVOBODA
DR. IN. MEM. ARNOŠT ŠPIDLA
DR. IN. MEM. LADISLAV VAŠEK
DR. IN. MEM. KURT WOLF
DAVID SCHAP
FELIX SCHAP
KAREL SCHAP
I TI POSLUCHAČI, JICHŽ JMÉNA
SE NEPODAŘILO ZJISTITI.

Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE-6203-37450
Pomník přidal: Ing. František Jedlička