Brno

Pamětní deska Arnošt Steiner

Autor: prof. Ing. Bohuslav Veverka, DrSc., 03.03.2011
Umístění: Brno, Kladivova 548/5, Brno, Černá Pole
Nápis:
V TOMTO DOMĚ ŽIL
PLUKOVNÍK
ARNOŠT STEINER
12.1.1915-9.10.1982
VÝZNAMNÝ VELITEL
ĆESKOSLOVENSKÉ ARMÁDY
V DOBĚ II. SVĚTOVÉ VÁLKY

Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Souřadnice: N49°12'15.65'' E16°37'10.88''
Pomník přidal: prof. Ing. Bohuslav Veverka, DrSc.

Pomník Obětem 1. a 2. světové války

Autor: Petr Válek, 05.08.2006
Umístění: Brno, Klimešova, Brno - Ořešín, u zastávky autobusu
Nápis:
LIDÉ BDĚTE!

VÁM BUDIŽ ZEMĚ LEHKÁ,
NEB JSTE MŘELI PRO NI...

OBĚTI LET
1914 – 1918
NĚMEC FRANT., ŠTĚPÁNEK ANT., VLČEK JOSEF, VLČEK JAN, VESELÝ VÁCLAV, VACEK JOSEF

1938 – 1945
VACEK FRANT., KLIMEŠ VÁCLAV

Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE-6203-33132
Souřadnice: N49°16'35.53'' E16°36'24.97''
Pomník přidal: Petr Válek

Pomník Josef Macourek

Autor: Josef Šlesinger, 22.09.2013
Umístění: Brno, Kníničská
Nápis:
V těchto místech byl dne 22. září 1918
zavražděn vojenskými zběhy strážmistr
četnictva Josef Macourek ze Žabovřesk
Poznámka:

Další informace na:
http://www.cetnickastanice.estranky.cz/clanky/kriz-strzm.-josefa-macourka.html


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Josef Šlesinger

Pamětní deska Obětem 2. světové války

Autor: CEVH MO ČR, 01.03.2012
Umístění: Brno, Komenského náměstí 220/2, interiér lékařské fakulty Masarykovy univerzity
Nápis:
V DOBĚ PRO NÁROD NEJTĚŽŠÍ
ZA OKUPACE OD ROKU 1939 DO ROKU 1945
POLOŽILI SVŮJ ŽIVOT V BOJI ZA SVOBODU
NA OLTÁŘ VLASTI TITO PROFESOŘI,
DOCENTI, ASISTENTI, ZAMĚSTNANCI
A STUDENTI LÉKAŘSKÉ FAKULTY
MASARYKOVY UNIVERSITY V BRNĚ.
PROF. MUDr. J. FLORIAN
PROF. MUDr. K. HORA
PROF. MUDr. J. JEBAVÝ
PROF. MUDr. MIR. KŘIVÝ
PROF. MUDr. J. VIGNATI
DOC. MUDr. G. GELLNER
DOC. MUDr. V. SKALÁK
DOC. MUDr. J. TOMČÍK
ASISTENT MUDr. MIR. SVOZIL
ASISTENT MUDr. FELIX SCHWARTZ
ASISTENT MUDr. V. ŠILHAN
ZŘÍZENEC RUDOLF POSPÍŠIL
BÝVALÍ POSLUCHAČI:
DR. IN. MEM. SVAT. ČECH
DR. IN. MEM. DOBROSLAV FR. KUBÍČEK
DR. IN. MEM. RUPERT KRUPICA
DR. IN. MEM. HELMUT PASKUZS
DR. IN. MEM. MIR. PETŘEK
DR. IN. MEM. JIŘÍ POSPÍŠIL
DR. IN. MEM. JOSEF PROCHÁZKA
DR. IN. MEM. JAROSLAV SVOBODA
DR. IN. MEM. ZDENĚK SVOBODA
DR. IN. MEM. ARNOŠT ŠPIDLA
DR. IN. MEM. LADISLAV VAŠEK
DR. IN. MEM. KURT WOLF
DAVID SCHAP
FELIX SCHAP
KAREL SCHAP
I TI POSLUCHAČI, JICHŽ JMÉNA
SE NEPODAŘILO ZJISTITI.

Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE-6203-37450
Pomník přidal: Ing. František Jedlička

Pamětní deska Jaroslav Konečný

Autor: Lenka Šimčíková, 26.04.2013
Umístění: Brno, Konečného 3, Brno - Židenice
Nápis:
JAROSLAV KONEČNÝ
1892 - 1942
POŠTOVNÍ ZAMĚSTNANEC
UMUČEN V OSVĚTIMI
PRO ÚČAST V ODBOJI PROTI FAŠISMU
ČEST JEHO PAMÁTCE!

SVAZ
PROTIFAŠISTICKÝCH
BOJOVNÍKŮ

Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE-6203-32768
Pomník přidal: Lenka Šimčíková

Hrob Otmar Chlup

Autor: Dave Jörgen Sörensen, 04.10.2018
Umístění: Brno, Kostelní zmola, hřbitov Brno - Královo Pole, skup. 3c, hrob č. 58
Nápis:
Zde odpočívá poručík pěchoty Otmar Chlup.
17.9.1910 Brno - 22.9.1938 Hnanice
Poznámka:

dne 22. 9. 1938 přepadli ordneři celnici v Hnanicích. Obranu zajišťovali pouze příslušníci finanční stráže a SOS. Na pomoc jim přišlo družstvo vojáků 24. pěšího pluku pod velením Otmara Chlupa. Při protiútoku, jehož cílem bylo vytlačit ordnery za hranice, byl Chlup smrtelně zraněn střelou do hlavy. Pohřeb v rodném Brně se stal mohutnou manifestací na obranu republiky ve dnech těsně před mnichovskou konferencí.
(zdroj: https://encyklopedie.brna.cz/ )


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Souřadnice: N49°14'7.24'' E16°35'44.21''
Pomník přidal: Milan Lašťovka

Kenotaf Jaromír Borecký

Autor: Ivo Šťastný, 22.09.2005
Umístění: Brno, Kostelní zmola, Brno - Královo Pole, hřbitov
Nápis:
ŠTÁBNÍ KAPITÁN
JAROMÍR BORECKÝ
*21.5.1913 +14.6.1940
VYZNAMENANÝ ČS.
VÁLEČNÝM KŘÍŽEM 1939
PADL V BOJI U OBCE
COURPALAY VE FRANCII
Poznámka:

Borecký Jaromír (Jaroslav), poručík, osobní číslo Z; J-1431, příslušník 1. čs. divize ve Velké Británii, Pěší pluk 2, velitelská rota, nar. 21.5.1913, Jindřichův Hradec. Odveden 16.12.1939, Agde, Francie, poručík pěchoty z pov. čs. Padl 15.6.1940, Francie, Rozoy-en-Brie. Odeslán s motočetou k dispozici 239. divize, po válce potvrzeno, že padl u Rozoy-en-Brie, tam pohřben, 19.3.1941 exhumován a pohřben v Courpelay, řada č. 6. (zdroj databáze VÚA Praha)


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Ivo Šťastný
Doplnění informací: Ing. František Jedlička

Pomník Obětem 2. světové války

Autor: Ivo Šťastný, 21.09.2005
Umístění: Brno, Kotlářská 2, Brno - Veveří
Nápis:
ZA VÁLEČNÉ BOUŘE
V LETECH TISÍC DEVĚT
SET TŘICET DEVĚT AŽ TISÍC
DEVĚT SET ČTYŘICET PĚT BYLI
NELIDSKOU ZVŮLÍ NEPŘÁTEL NÁRODU
VYRVÁNI, SVOBODY A ŽIVOTA ZBAVENI
PROFESOŘI A DOCENTI PŘÍRODOVĚDĚCKÉ
FAKULTY MASARYKOVY UNIVERSITY

BOHUSLAV HRUDIČKA METEOROGULUS
FRANTIŠEK KOLÁČEK GEOGRAPHUS
VLADIMÍR KRIST BOTANICUS
BEDŘICH POSPÍŠIL MATHEMATICUS
VOJTĚCH ROSICKÝ MINERALOGUS
FRANTIŠEK ŘÍKOVSKÝ GEOGRAPHUS
JOSEF SAHÁNEK PHYSICUS
ANTONÍN ŠIMEK CHEMICUS

SKVĚLOSTÍ SVÉHO ŽIVOTA A SVOU
SMRTÍ ZŮSTAVILI UNIVERSITĚ ČEST
A BUDOUCÍM PŘÍKLAD. BUDIŽ JIM
VDĚČNÁ A TRVALÁ PAMĚŤ.

HOSTILI FURORE INTER ANNOS
MCMXXXIX – MCMXLV SAEVIENTE PER
NEFARIAM OPPRESSORUM VIM LIBERTATE
VITAQUE SPOLIATI ATQUE FACULTATI
RERUM NATURALIUM UNIVERSITATIS
MASARYKIANAE EREPTI SUNT
PROFESSORES ET VIRI DOCTI VENIA.
Poznámka:

Seznam obětí dle portálu CEVH MO ČR:
Bohuslav Hrudička, *19.11.1904, Třešť, +13.4.1942, Mauthausen
František Koláček, *9.12.1881, Brno, +7.5.1942, Mauthausen
Vladimír Krist, *8.2.1905, Zubří, +27.3.1942, Mauthausen
Bedřich Pospíšil, *25.9.1912, Bučovice, +27.10.1944, Brno
Vojtěch Rosický, *30.10.1880, Praha, +9.2.1942, Mauthausen
František Říkovský, *26.12.1901, Přerov, +15.10.1942, Mauthausen
Josef Sahánek, *18.2.1896, Praha, +23.3.1942, Mauthausen
Antonín Šimek, *26.3.1887, Nové Hrady, +7.5.1942, Mauthausen


Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE-6203-37737
Souřadnice: N49°12'19.15'' E16°35'50.11''
Pomník přidal: Ivo Šťastný
Doplnění informací: Ing. František Jedlička

Pamětní deska Vladimír Krist

Autor: Prof. Ing. Bohuslav Veverka, DrSc., 15.07.2011
Umístění: Brno, Kotlářská 2, Přírodovědecká fakulta Masarykovy university, budova Geografického ústavu
Nápis:
ZDE PŮSOBIL V LETECH 1931-1940
DOCENT BOTANIKY IN MEMORIAM
RNDr. VLADIMÍR KRIST
UMUČEN V MAUTHAUSENU
V ROCE 1942

Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Souřadnice: N49°12'17.7'' E16°35'49.9''
Pomník přidal: Prof. Ing. Bohuslav Veverka, DrSc.

Pamětní deska Obětem 2. světové války

Autor: Ivo Šťastný, 21.09.2005
Umístění: Brno, Kotlářská 9, Brno - Veveří
Nápis:
HRDINNÝM OBĚTEM BOJE ZA OBNOVU NAŠÍ SAMOSTATNOSTI
Z ŘAD PROFESORŮ A ABSOLVENTŮ TOHOTO ÚSTAVU
V OSUDNÝCH LETECH 1938 - 1945

A NA TY JE NÁM VZPOMÍNATI,
NA TY KDOŽ PADLI, BYCHOM ZASE
ŽÍT MOHLI MY, NA MILOST VZATÍ,
A KOTVIT VE SVOBODNÉM ČASE.

ZDENĚK SPILKA

K PADESÁTÉMU VÝROČÍ TRVÁNÍ STÁTNÍ OBCHODNÍ AKADEMIE V BRNĚ
VĚNUJE SPOLEK ABSOLVENTŮ.

Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE-6203-37746
Souřadnice: N49°12'19.91'' E16°35'47.76''
Pomník přidal: Ivo Šťastný