Praha 3

Kameny zmizelých - Irma Finková

Autor: Jiří Padevět, 18.01.2022
Umístění: Praha 3, Seifertova 1042/14, v chodníku vpravo od vchodu u zdi domu
Nápis:
ZDE ŽILA
IRMA FINKOVÁ
NAR. 1883
DEPORTOVÁNA
1942 DO TEREZÍNA
1942 DO MALÉHO TROSTINCE
ZAVRAŽDĚNA
Poznámka:

Irma Finková byla do Ghetta Terezín deportována 23.7.1942 transportem AAt. Do Malého Trostince byla deportována 25.8.1942 transportem Bc a nejspíše zavražděna bezprostředně po příjezdu. Z tohoto transportu se z 1000 deportovaných konce okupace dožil jediný člověk.
(zdroj: https://www.holocaust.cz/databaze-obeti/obet/83889-irma-finkova/ )


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Souřadnice: N50°5'4.92'' E14°26'48.91''
Pomník přidal: Jiří Padevět

Pomník Ryszard Siwiec

Autor: Vladimír Štrupl, 24.06.2017
Umístění: Praha 3, Siwiecova 2428/2, před budovou Ústavu pro studium totalitních režimů
Nápis:
(nápis na čele pomníku)
RYSZARD SIWIEC
1909-1968

VOJÁK AK - POLSKÉ
ZEMSKÉ ARMÁDY

UPÁLIL SE NA PROTEST
PROTI VSTUPU VOJSK
VARŠAVSKÉ SMLOUVY
NA ÚZEMÍ
ČESKOSLOVENSKA

VE JMÉNU PRAVDY
PŘINESL NEJVYŠŠÍ OBĚŤ

(nápis na levém boku)
RYSZARD SIWIEC
1909-1968

BYŁY ŻOŁNIERZ
ARMII KRAJOWEJ

W AKCIE SPRZECIWU
WOBEC WKROCZENIA WOJSK
UKŁADU WARSZAWSKIEGO
NA TERYTORYUM
CZECHOSŁOWACJI
DOKONAŁ SAMOSPALENIA.

W IMIĘ PRAWDY
ZŁOŻYŁ NAJWYŻSZĄ OFIARĘ

(nápis na pravém boku)
RYSZARD SIWIEC
1909-1968

POLISH HOME ARMY
SERVICEMAN

COMMITED A SUICIDE
BE THE ACT OF SELF-IMMOLATION
TO PROTEST AGAINST
THE WARSAW PACT
TROOPS INVASION
OF CZECHOSLOWAKIA.

SACRIFICIED HIS LIFE
IN THE NAME OF THE TRUTH
Poznámka:

V roce 2001 prezident ČR Václav Havel posmrtně vyznamenal R. Siwiece Řádem Tomáše Garrigua Masaryka I. stupně. Jeho rodina odmítla 4. září 2003 přijmout vyznamenání od polského prezidenta Aleksandra Kwaśniewského z postkomunistické strany Svaz demokratické levice. V roce 2006 byl R. Siwiec vyznamenán také slovenským prezidentem Ivanem Gašparovičem, a to Řádem bílého dvojkříže třetí třídy. V prosinci 2008 byla po Siwiecovi pojmenována ulice na pražském Žižkově, v níž má své sídlo Ústav pro studium totalitních režimů. V této ulici byl 20. srpna 2010 hrdinovi odhalen pomník, jehož autorem je polský umělec Marek Moderau.
Více informací zde: https://cs.wikipedia.org/wiki/Ryszard_Siwiec


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Diana a Vladimír Štruplovi

Pamětní deska Anna Jirásková

Autor: Josef Kareš, 01.05.2011
Umístění: Praha 3, Slezská 1900/93, Vinohrady
Nápis:
ANIČKA JIRÁSKOVÁ
*24. SRPNA 1901
+23. ČERVNA 1942
POPRAVENA NACISTY
Poznámka:

Zde žila snacha spisovatele Aloise Jiráska, která byla popravena za spolupráci s Juliem Fučíkem a se členy Národně revolučního výboru inteligence.
Její byt se stal střediskem ilegálních schůzek a útočištěm pronásledovaných, J. Fučík se o ní zmiňuje ve své Reportáži psané na oprátce.


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Josef Kareš
Doplnění informací: Vladimír Štrupl
Příprava dat: Jiří Porteš

Pamětní deska Josef Růžička a František Gajdicza

Autor: Josef Kareš, 25.05.2011
Umístění: Praha 3, Slezská 482/125, Vinohrady
Nápis:
ZDE PADLI V REVOLUČNÍM BOJI O PRAHU
DNE 5. KVĚTNA 1945
BOJUJÍCE BOK PO BOKU
ČECH JOSEF RŮŽIČKA
A
SLOVÁK FRANTIŠEK GAJDICZA
ČEST JEJICH PAMÁTCE.

Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE-0003-20875
Pomník přidal: Josef Kareš
Příprava dat: Jiří Porteš

Kameny zmizelých - Arpad a Wilma Hirschbergerovi

Autor: Josef Kareš, 09.10.2011
Umístění: Praha 3, Slezská 2210/128, Vinohrady, v chodníku před domem
Nápis:
ZDE ŽIL
DR. ARPAD
HIRSCHBERGER
NAR. 1885
DEPORTOVÁN 1942
DO TEREZÍNA
ZAVRAŽDĚN 23.1.1943
V OSVĚTIMI

ZDE ŽILA
WILMA
HIRSCHBERGEROVÁ
ROZ. RINDOVÁ
NAR. 1893
DEPORTOVÁN 1942
DO TEREZÍNA
ZAVRAŽDĚN 23.7.1943
V OSVĚTIMI
Poznámka:

Kameny byly zřejmě později vyměněny za jiné, obdélníkového tvaru (foto 6. února 2019).


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Toto místo je počítáno jako 2 VPM
Pomník přidal: Josef Kareš
Doplnění informací: Marek Lanzendorf
Příprava dat: Jiří Porteš

Kameny zmizelých - Emilie Reichová

Autor: Jiří Padevět, 19.03.2022
Umístění: Praha 3, Sudoměřská 1894/23, v chodníku vlevo od vchodu
Nápis:
ZDE ŽILA
EMILIE REICHOVÁ
NAR. 1884
DEPORTOVÁNA 1941
DO TEREZÍNA
ZAVRAŽDĚNA 1942
V RIZE
Poznámka:

Emilie Reichová byla do Ghetta Terezín deportována 10.12.1941 transportem L, do ghetta v Rize potom 15.1.1942 transportem P.
(zdroj: https://www.holocaust.cz/databaze-obeti/obet/116878-emilie-reichova/ )


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Souřadnice: N50°4'48.19'' E14°27'30.66''
Pomník přidal: Jiří Padevět

Pamětní deska Jaroslav Jarka

Autor: Josef Kareš, 11.05.2011
Umístění: Praha 3, Šrobárova 2183/5, Vinohrady
Nápis:
ZDE PADL 5.5.1945
HRDINNOU SMRTÍ
V BOJI PROTI NEPŘÍTELI
JAROSLAV
JARKA
VE VĚKU 42 LET
ČEST JEHO PAMÁTCE!

Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE-0003-20879
Pomník přidal: Josef Kareš
Příprava dat: Jiří Porteš

Pamětní deska Vavro Šrobár

Autor: David Kosina, 07.10.2016
Umístění: Praha 3, Šrobárova 2100/49, oplocená vila čp. 2100
Nápis:
V TOMTO DOME ŽIL
VÝZNAMNÝ SLOVENSKÝ POLITIK
A ČESKO-SLOVENSKÝ ŠTÁTNIK,
MINISTER S PLNOU MOCOU PRE SPRÁVU SLOVENSKA
A MINISTER ČESKO-SLOVENSKÝCH VLÁD
DR. VAVRO ŠROBÁR
*9.8.1867 LISKOVÁ - +6.12.1950 OLOMOUC
ČESKO-SLOVENSKÁ SPOLOČNOSŤ,
SLOVENSKO-ČESKÁ SPOLEČNOST

TÁTO PAMÄTNÁ TABUĽA BOLA FINANCOVANÁ
Z ROZPOČTOVEJ REZERVY PŘEDSEDU VLÁDY SLOVENSKEJ REPUBLIKY,
MINISTERSTVOM KULTÚRY SLOVENSKEJ REPUBLIKY
A ODHALENÁ PRI PRÍLEŽITOSTI 95. VÝROČIA VZNIKU ČESKOSLOVENSKA.

ŠROBÁROVA VILA, PRAHA, OKTÓBER 2013
Poznámka:

MUDr. Vavro Šrobár:
- narozen 9.8.1867
- studoval na Lékařské fakultě Univerzity Karlovy v Praze
- byl skalním stoupencem T.G.Masaryka
- patřil mezi panslavisty
- v roce 1906 kandidoval do uherského sněmu
- působil jako lékař v Ružomberku, při tom byl stále politicky aktivní, v roce 1918 byl také za své politické aktivity krátce internován
- později se stal prvním ministrem pro správu Slovenska - měl za úkol politicky, administrativně i právně zařadit Slovensko do nově vzniklé Československé republiky
- byl také ministrem zdravotnictví a školství
- v době slovenského klerofašistického státu stál v čele skupiny protifašistického odboje orientovaného na československou exilovou vládu v Londýně
- v této době byl jedním ze dvou předsedů povstalecké Slovenské národní rady
- po 2. světové válce založil Stranu svobody a byl jejím prvním předsedou
- v roce 1950 umírá v Olomouci, je pohřben v Bratislavě
(zdroje: https://cs.wikipedia.org/wiki/Vavro_%C5%A0rob%C3%A1r , http://www.osobnosti.sk/osobnost/vavro-srobar-391 )


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: David Kosina

Pamětní deska Obětem 2. světové války

Autor: Josef Kareš, 19.05.2011
Umístění: Praha 3, Štítného 520/5, Žižkov, v budově ZUŠ
Nápis:
NA VĚČNOU PAMĚŤ HRDINŮ
ABSOLVENTŮ ŽIŽKOVSKÉ VEŘ. OBCHODNÍ
ŠKOLY, KTEŘÍ OBĚTOVALI ŽIVOTY ZA
VLAST V KVĚTNOVÉ REVOLUCI R. 1945:

BUBNÍK VLASTIMIL * 6. VII. 27
GÜTLING JOSEF * 22. X. 14
TICHÝ STANISLAV * 1. V. 27

Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE0003-39448
Pomník přidal: Josef Kareš
Příprava dat: Aleš Zahradníček

Reliéf Bitva na Vítkově

Autor: Marek Skýpala, 16.03.2021
Umístění: Praha 3, U Božích bojovníků 606, na průčelí a boční zdi domu
Nápis:
(bez nápisu)
Poznámka:

reliéfy s husitskou tématikou


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Souřadnice: N50°5'14.07'' E14°26'58.1''
Pomník přidal: Marek Skýpala