Brno

Kameny zmizelých – rodina Wernerova

Autor: Vladimír Šustáček, 31.10.2021
Umístění: Brno, Joštova 598/3, k.ú. Brno-město, v dlažbě chodníku před vchodem do domu
Nápis:
ZDE ŽIL
MUDr. ALBERT WERNER
NAR. 17. 2. 1897
DEPORTOVÁN 4. 4. 1942
ZAVRAŽDĚN 1945
V DACHAU

ZDE ŽILA
EMMY WERNEROVÁ
NAR. 3. 1. 1904
ROZ. BRICK
DEPORTOVÁNA 4. 4. 1942
DO TEREZÍNA
PŘEŽILA
ZEMŘELA V LONDÝNĚ
1972

ZDE ŽILA
HEDA WERNEROVÁ
NAR. 19. 1. 1928
DEPORTOVÁNA 4. 4. 1942
DO TEREZÍNA
PŘEŽILA
ZEMŘELA V LONDÝNĚ
2018
Poznámka:

Tyto Kameny zmizelých na památku obětí holocaustu byly odhaleny 23.9.2018. Manželé Albert a Emmy Werner byli deportováni společně se svou dcerou Hedou Werner. Albert Werner byl zubním lékařem.
(více informací: Internetová encyklopedie dějin Brna – https://encyklopedie.brna.cz/home-mmb/?acc=profil_objektu&load=1781)


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Toto místo je počítáno jako 3 VPM
Pomník přidal: Vladimír Šustáček

Pamětní deska Josef Kalecký

Autor: Vladimír Šustáček, 02.09.2021
Umístění: Brno, Kaleckého čp. 1599, k.ú. Židenice, roh ulic Kaleckého a Rokycanovy, vpravo od vchodu
Nápis:
MUDr. JOSEF KALECKÝ
1898 – 1942
LÉKAŘ – LIDUMIL
UMUČEN V OSVĚTIMI
PRO ÚČAST V BOJI PROTI FAŠISMU

ČEST JEHO PAMÁTCE!

ÚMČ
BRNO – ŽIDENICE
2014
Poznámka:

MUDr. Josef Kalecký byl praktickým lékařem, za okupace pomáhal pronásledovaným vystavováním falešných lékařských zpráv.
Pamětní deska z roku 2014 je náhradou původní bronzové desky, která byla po válce instalovaná Svazem protifašistických bojovníků a před rokem 2014 byla odcizena. Ulice v Brně-Židenicích je po Josefu Kaleckém pojmenovaná od 25.9.1946.
(více informací: Internetová encyklopedie dějin Brna –
https://encyklopedie.brna.cz/home-mmb/?acc=profil_objektu&load=1627)


Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE6203-54217
Souřadnice: N49°11'54.92'' E16°38'30.89''
Pomník přidal: Vladimír Šustáček

Hrob František Trenck

Autor: Jitka Lenková, 13.09.2010
Umístění: Brno, Kapucínské náměstí 5, Brno, klášter kapucínů, krypta v suterénu, 1. místnost uprostřed
Nápis:
PER PROCELLAS AD FORTUM

(latinský nápis nezřetelný)
Poznámka:

PER PROCELLAS AD FORTUM - překlad: Bouřemi k přístavu
(rodové heslo rodu Trencků)

Nápis 2:
latinský, nezřetelný, dostupný jen v překladu:

FRANTIŠEK, SVOBODNÝ PÁN VON TRENCK, C. K. PLUKOVNÍK A VELITEL PANDURŮ, NARODIL SE V REGIO V KALÁBRII 1. LEDNA 1711, ZEMŘEL V BRNĚ 4. ŘÍJNA 1849. SVÉMU PŘEDKOVI VĚNOVÁNO PRASYNOVCEM A POSLEDNÍM POTOMKEM V RAKOUSKU HEINRICHEM VON TRENCK, C. K. MAJOREM 1872.

Baron Trenck (1711-1849) byl mimořádnou a zároveň rozporuplnou osobností. Nejvíce proslul jako velitel svého vlastního sboru tzv. pandurů o síle až 5000 mužů. Sestavil jej z všemožných vyvrhelů společnosti, vrahů, lupičů a dalších asociálů, kterým vládnul tvrdou rukou a sám za nimi v ničem nezaostával. Panduři pod Trenckovým osobním velením budili v nepříteli děs a hrůzu a vybojovali řadu vítězství, především ve službách císařovny Marie Terezie. Sám Trenck proslul svojí výjimečnou odvahou stejně jako brutalitou a výbušností a neschopností respektovat autority, což mu vyneslo celkem dva, následně zmírněné, tresty smrti. Baron také miloval ženskou společnost, platil za znalce anglické literatury, hovořil sedmi jazyky a hrál na housle. Konec života strávil v brněnském vězení na Špilberku, kam byl odsouzen na doživotí a kde také zemřel, údajně na vodnatelnost. Podle svého přání byl pohřben v kryptě kapucínského kláštera, který obdaroval nemalou částkou. Jeho tělo zde spočívá v prosklené rakvi, jejíž víko s výše uvedenými nápisy a rodovým znakem bylo umístěno na stěně krypty. Po baronově smrti se o něm rozšířila řada legend, především o tom, jak se štěstím, až zázračným, dokázal vyváznout ze smrtelných nebezpečí.
V kryptě platí zákaz fotografování, proto bylo možné vyfotografovat jen vstup do krypty z dvora kláštera.


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Jitka Lenková

Pomník Obětem 2. světové války

Autor: Vladimír Šustáček, 01.09.2021
Umístění: Brno, Karáskovo náměstí, k.ú. Židenice, východní část parku (blízko Mošnovy ulice)
Nápis:
NA PAMĚŤ VŠECH
KTEŘÍ POLOŽILI SVÉ ŽIVOTY
V BOJI PROTI FAŠISMU
Poznámka:

V pravé horní části bronzového reliéfu na druhém bloku je ještě nenápadný nápis: vyryté čárky („kalendář“) a neúplná věta: „... í se konec mého utrpení“. Bronzový prvek byl i na čtvrtém bloku, ale byl odcizen.
(zdroj: Internetová encyklopedie dějin Brna – https://encyklopedie.brna.cz/home-mmb/?acc=profil_objektu&load=243)


Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE6203-54307
Souřadnice: N49°11'51.18'' E16°38'25.07''
Pomník přidal: Vladimír Šustáček

Pamětní deska Josef Kalecký

Autor: Vladimír Šustáček, 25.08.2021
Umístění: Brno, Karáskovo náměstí 2574/7, k.ú. Židenice, napravo od vchodu do domu
Nápis:
VZÁCNÉMU LIDUMILU–LÉKAŘI
MUDR. JOS. KALECKÉMU
UMUČENÉMU OKUPANTY
V OSVĚTIMI DNE 3. 12. 1942
ZA OBĚTAVÉ SLUŽBY
ČESKÉMU LIDU.
VDĚČNÍ OBČANÉ.
Poznámka:

MUDr. Josef Kalecký byl praktickým lékařem, za okupace pomáhal pronásledovaným vystavováním falešných lékařských zpráv. Pamětní deska na domě, kde bydlel a provozoval lékařskou praxi, byla odhalena 2.11.1947.
(více informací: Internetová encyklopedie dějin Brna – https://encyklopedie.brna.cz/home-mmb/?acc=profil_objektu&load=27)


Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE6203-54304
Souřadnice: N49°11'49.5'' E16°38'23''
Pomník přidal: Vladimír Šustáček

Pamětní deska Josef Kudela

Autor: Vladimír Šustáček, 12.09.2021
Umístění: Brno, Klácelova 145/10, k.ú. Stránice, průčelí domu
Nápis:
PH Dr. JOSEF KUDELA
PEDAGOG A SPISOVATEL
ÚČASTNÍK I. A II. ČESKO-
SLOVENSKÉHO ODBOJE
ZEMŘEL ZA SVOBODU
*1866 +1942 V OSVĚTIMI
Poznámka:

PhDr. Josef Kudela byl učitelem na gymnáziu v Legionářské ulici v Brně, od roku 1937 ředitelem této školy. Byl aktivní také v Sokole a dalších organizacích.
V odboji byl zapojen v Obraně národa. Byl zatčen 30.9.1941, vězněn v Brně a poté odvezen do Osvětimi, kde 23.3.1942 zahynul.
Pamětní deska na jeho rodném domě byla odhalena v roce1960.
https://encyklopedie.brna.cz/home-mmb/?acc=profil_objektu&load=106)


Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE6203-32767
Souřadnice: N49°11'59.9'' E16°34'52.3''
Pomník přidal: Vladimír Šustáček

Kameny zmizelých – Josef Kudela

Autor: Vladimír Šustáček, 20.10.2021
Umístění: Brno, Klácelova 145/10, k.ú. Stránice, v chodníku vlevo od vstupní branky
Nápis:
ZDE ŽIL
PhDr. JOSEF KUDELA
NAR. 27. 5. 1886
ZATČEN 30. 9. 1941
DEPORTOVÁN
5. 3. 1942
DO OSVĚTIMI
ZAVRAŽDĚN 23. 3. 1942
V OSVĚTIMI
Poznámka:

Tento Kámen zmizelého byl před rodným domem Josefa Kudely odhalen 27.6.2016.
(více informací: Internetová encyklopedie dějin Brna –
https://encyklopedie.brna.cz/home-mmb/?acc=profil_objektu&load=1675)


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Souřadnice: N49°11'59.78'' E16°34'52.75''
Pomník přidal: Vladimír Šustáček

Pamětní deska Arnošt Steiner

Autor: prof. Ing. Bohuslav Veverka, DrSc., 03.03.2011
Umístění: Brno, Kladivova 548/5, Brno, Černá Pole
Nápis:
V TOMTO DOMĚ ŽIL
PLUKOVNÍK
ARNOŠT STEINER
12.1.1915-9.10.1982
VÝZNAMNÝ VELITEL
ĆESKOSLOVENSKÉ ARMÁDY
V DOBĚ II. SVĚTOVÉ VÁLKY

Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Souřadnice: N49°12'15.65'' E16°37'10.88''
Pomník přidal: prof. Ing. Bohuslav Veverka, DrSc.

Pomník Obětem 1. a 2. světové války

Autor: Petr Válek, 05.08.2006
Umístění: Brno, Klimešova, Brno - Ořešín, u zastávky autobusu
Nápis:
LIDÉ BDĚTE!

VÁM BUDIŽ ZEMĚ LEHKÁ,
NEB JSTE MŘELI PRO NI...

OBĚTI LET
1914 – 1918
NĚMEC FRANT., ŠTĚPÁNEK ANT., VLČEK JOSEF, VLČEK JAN, VESELÝ VÁCLAV, VACEK JOSEF

1938 – 1945
VACEK FRANT., KLIMEŠ VÁCLAV

Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE-6203-33132
Souřadnice: N49°16'35.53'' E16°36'24.97''
Pomník přidal: Petr Válek

Pamětní deska ruským legionářům - místo je zrušené

Autor: CEVH, archiv
Umístění: Brno, Klobásova 54/2, k.ú. Starý Lískovec, na průčelí domu
Nápis:
ZA SVOBODU, NÁROD A VLAST
SIBIŘSKÝM HRDINŮM
ANT. ŠOUSTALU,
31.7.1919
KARLU ČERMÁKU.
21.9.1919.

VĚNOVALA
OBČ. ZÁLOŽNA V BRNĚ-LÍSKOVCI
K SVÉMU 10TILETÉMU TRVÁNÍ.

1925     1935
Poznámka:

Antonín Vladimír Šoustal dosáhl hodnosti četaře, jeho posledním působištěm byl 3. střelecký pluk čs. legií v Rusku. Zemřel v československé nemocnici v Irkutsku na úplavici.
Karel Čermák dosáhl hodnosti svobodníka (podle CEVH četaře) v 1. střeleckém pluku. Zemřel v čs. nemocnici v Irkutsku na otravu krve.
Bronzová pamětní deska s reliéfem tří legionářů (italského, ruského a francouzského) byla na dům umístěna v roce 1935. Přilehlá kolmá ulice byla na počest Karla Čermáka pojmenovaná jako Čermákova (od 21.2.1930).
(zdroj: Internetová encyklopedie dějin Brna – https://encyklopedie.brna.cz/home-mmb/?acc=profil_objektu&load=506)

V roce 2018 nebo 2019 byl domek č. 54/2 odstraněn. Pamětní deska byla sejmuta a uložena v depozitu, původně do konce listopadu 2020. Protože se zdržela výstavba nového objektu na místě zbourané nemovitosti, byla lhůta pro uložení několikrát prodloužena. Stavba byla zahájena teprve začátkem roku 2022.
(zdroj: Magistrát města Brna, Odbor kultury)


Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE6203-33151
Souřadnice: N49°9'51.95'' E16°33'53.5''
Pomník přidal: Vladimír Šustáček