Bratislava

Hrob Peter Knauer

Autor: Ladislav Barabás, 28.07.2021
Umístění: Bratislava, Šulekova, cintorím pri Kozej bráne, sektor 14, hrob č. 27
Nápis:
Tu odpočíva
PETER KNAUER
Zomrel tragicky,
následkom nacistického
týrania v roku 1942

Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Ladislav Barabás

Hrob Róbert Rapoš

Autor: Ladislav Barabás, 26.05.2021
Umístění: Bratislava, Šulekova, cintorín pri Kozej bráne, sektor 7, hrob č. 233
Nápis:
Róbert Rapoš
*19.VIII.1901 +29.VII.1963
Poznámka:

Róbert Rapoš sa zapojil do prípravy Slovenského národného povstania, pracoval v službách revolučného Národného výboru v Ľubietovej. Po roku 1945 pracoval v Slovenskej národnej rade.
(zdroj: Obuchová V., Holčík Š.: Cintorín pri Kozej bráne. Bratislava 2006)


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Ladislav Barabás

Hrob Albert Michaelis

Autor: Ladislav Barabás, 28.07.2021
Umístění: Bratislava, Šulekova, cintorín pri Kozej bráne, sektor 6, hrob č. 41
Nápis:
Albert Michaelis
k. k. General-Stabsarzt
1826 – 1886

Was die Liebe vereint,
Kann der Tod nicht trennen.

Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Ladislav Barabás

Hrobka Ján Jesenák

Autor: Ladislav Barabás, 25.05.2010
Umístění: Bratislava, Šulekova, cintorín pri Kozej bráne
Nápis:
BÁRÓ JESZENÁK JÁNOS
SZÜL: POZSONYBAN 1800 JAN. 22ÉN
Szerette hazáját: szivvel, szóval, tettel,
Védte szabadságát: hiven, becsülettel,
Áldozott, szenvedett, jutalmát nem kérte,
S nem küzdhetve többé-vérpadon halt érte…
Pesten 1849 Oct. 10Én
HAMVAIT CSAKIS DEC: 2ÁN 1867 HOZATHATA ÁT
EMLÉKÉT ÖRÖKITENDŐ GYÁSZOLÓ ÖZVEGYE GR. FORGÁCH ALOJZIA
Poznámka:

Ján Jesenák (maď: Jeszenák János) (22.1.1800 Bratislava – 10.10.1849 Pešť) uhorský barón a politik. V rokoch 1840, 1844 a 1849 pôsobil ako opozičný poslanec, v roku 1849 ako hlavný nitriansky župan. Zúčastnil sa bojov počas protihabsburskej revolúcie (1848-49), zajala ho ruská armáda a odovzdala Rakušanom. Vojenský súd ho odsúdil na smrť zastrelením. Popravený bol v Pešti 10. októbra 1849. V maďarskej literatúre je uvádzaný ako národný mučeník.
(zdroj: https://sk.wikipedia.org/wiki/J%C3%A1n_Jesen%C3%A1k )


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Ladislav Barabás

Kenotaf Ivan Stodola

Autor: Ladislav Barabás, 24.08.2009
Umístění: Bratislava, Šulekova, cintorín pri Kozej bráne, sektor 7, hrob č. 230
Nápis:
Doc. dr. IVAN
STODOLA
národný umelec
1888 - 1977
Poznámka:

Dr. Ivan Stodola bol počas I. svetovej vojny vojenským lekárom na ruskom fronte. Komunistický režim ho v päťdesiatych rokoch nespravodlivo odsúdil a väznil. V tomto hrobe bol pochovaný do roku 1989, kedy boli jeho ostatky prevezené na Národný cintorín do Martina.


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Ladislav Barabás

Pamätná tabuľa Jozef Gregor Tajovský

Autor: Ladislav Barabás, 08.04.2010
Umístění: Bratislava, Tajovského 8, na dome na Tajovského 8
Nápis:
V TOMTO DOME
ŽIL, PRACOVAL A ZOMREL
JOZEF GREGOR TAJOVSKÝ
1874 – 1940
VÝZNAMNÝ SLOVENSKÝ
PROZAIK A DRAMATIK
Poznámka:

Gregor Jozef, nar. 18.10.1874, Tajov okr. Zvolen, bydliště Turčianský Svätý Martin. V RU armádě sloužil u 16. honvédského pluku jako desátník. Zajat 29.12.1915, Halič. Do čs legií v Rusku zařazen 10.6.1917 jako kapitán k 1. střeleckému pluku. Dne 12.8.1919 odjel do vlasti se zvláštním posláním spolu s pplk. Medkem.
(zdroj http://www.vuapraha.cz/soldier/4071845 )
podrobnosti viz dále http://cs.wikipedia.org/wiki/Jozef_Gregor-Tajovsk%C3%BD


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Ladislav Barabás
Doplnění informací: Ing. František Jedlička

Hrob János Kecskés

Autor: Ladislav Barabás, 07.02.2014
Umístění: Bratislava, Tichá, vo svahu lesíka, oproti domu č. 42
Nápis:
KECSKÉS JÁNOS
HONVÉD
Poznámka:

Hrob patrí obeti 2. svetovej vojny.


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Souřadnice: N48°09'07.4'' E17°04'57.6''
Pomník přidal: Ladislav Barabás

Pomník Fraňo Kráľ

Autor: Ladislav Barabás, 20.08.2010
Umístění: Bratislava, Tilgnerova, parčík
Nápis:
Fraňo Kráľ

NÁRODNÝ UMELEC
1903 - 1955
Poznámka:

Fraňo Kráľ (9.3.1903 Barton, Ohio, USA – 3.1.1955 Bratislava) spisovateľ, verejný činiteľ, národný umelec. Na vojenčine v rokoch 1925-27 prepukla u neho tuberkulóza, ktorá ho poznačila na celý život. V januári 1939 ho ľudácky režim penzionoval, v jeho dome sa schádzalo ilegálne ústredné vedenie KSS, v roku 1942 sa u neho utvoril Ústredný národnorevolučný výbor (M. Hrušovský, M. Polák, P. Stahl). Počas vojny písal do ilegálnych časopisov V boj! a Hlas ľudu. Vyznamenaný Radom SNP I. triedy.
(zdroj: Slovenský biografický slovník III. Martin 1989)
Autormi pomníka sú: akad. sochár Juraj Hovorka a arch. Štefan Ďurkovič.


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Ladislav Barabás

Pamětní deska Viola Valachová

Autor: Bc. Samuel "koba" Jablonka, 01.10.2006
Umístění: Bratislava, Tobrucká 2
Nápis:
1928 - 1944
V TOMTO DOME BÝVALA
VIOLA VALACHOVÁ
ODVÁŽNA MLADÁ PARTIZÁNKA, KTORÁ
POČAS SLOVENSKÉHO NÁRODNÉHO
POVSTANIA HRDINSKY POLOŽILA ŽIVOT
V BOJI PROTI NEMECKÝM FAŠISTOM
V TURČIANSKOM ĎURE 21.9.1944

Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Bc. Samuel "koba" Jablonka

Kamene zmiznutých Jakub a Jozefa Oesterreicher

Autor: Ladislav Barabás, 07.09.2015
Umístění: Bratislava, Tolstého 9, pred vchodom do domu na Tolstého 9
Nápis:
TU ŽIL
JAKUB
OESTERREICHER
NAR. 1891
DEPORTOVANÝ 1944
DO OSVIEČIMU
ZAVRAŽDENÝ

TU ŽILA
JOZEFA
OESTERREICHEROVÁ
ROD. WASSERFOGL
NAR. 1896
DEPORTOVANÁ 1944
DO OSVIEČIMU
ZAVRAŽDENÁ

Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Toto místo je počítáno jako 2 VPM
Souřadnice: N48°8'58.4'' E17°6'18.3''
Pomník přidal: Ladislav Barabás