Bratislava

Hrob Teodor Schwarz

Autor: Ladislav Barabás, 26.05.2021
Umístění: Bratislava, Šulekova, cintorín pri Kozej bráne, sektor 15, hrob č. 43
Nápis:
PROF. MUDr. TEODOR
SCHWARZ
1892 - 1980
Poznámka:

Teodor Schwarz (28.8.1892 Pukanec – 14.2.1980 Bratislava) lekár, vysokoškolský učiteľ. V rokoch 1920-21 vojenský lekár. Účastník SNP, pred ústupom povstalcov z Turca preniesol vzácne rádium do Banskej Bystrice.
(zdroj: Slovenský biografický slovník V. Martin 1992)


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Ladislav Barabás

Hrob Miloš Gašparovič

Autor: Ladislav Barabás, 26.05.2021
Umístění: Bratislava, Šulekova, cintorín pri Kozej bráne, sektor 7, hrob č. 150
Nápis:
MILOŠ
GAŠPAROVIČ
*14.IV.1921 +28.VI.1948
Poznámka:

Miloš Gašparovič bol aktívny účastník Slovenského národného povstania, ktorý zomrel mladý na následky zranenia v povstaleckých bojoch.
(zdroj: Obuchová V., Holčík Š.: Cintorín pri Kozej bráne. Bratislava 2006)


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Ladislav Barabás

Hrob Ján Rapoš

Autor: Ladislav Barabás, 07.06.2021
Umístění: Bratislava, Šulekova, cintorín pri Kozej bráne, sektor 1, hrob č. 66
Nápis:
MUDr. JÁN RAPOŠ
1900 – 1947
Poznámka:

Ján Rapoš (17.6.1900 Kovačica, Juhoslávia -26.7.1947 Bratislava) krajanský pracovník, lekár. V období fašizmu vedúci činiteľ slovenského podzemného hnutia v Banáte, napriek policajnému dozoru a väzneniu organizoval vo svojom byte schôdzky antifašistov a spolupracoval s partizánmi. Po návšteve Slovenska v roku 1944 oficiálne vstúpil do styku s partizánskym hnutím J. B. Tita v mene Slovákov v Banáte. Až do oslobodenia Juhoslávie príslušník juhoslovanskej armády.
(zdroj: Slovenský biografický slovník V. Martin 1992)


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Ladislav Barabás

Hrob Lajos Szeberényi

Autor: Ladislav Barabás, 26.05.2021
Umístění: Bratislava, Šulekova, cintorín pri Kozej bráne, sektor 5
Nápis:
ITT PIHEN
A KI
EGYHÁZÁNAK
ÖVENEIK
A MAGYAR HAZANAK
TÖBBET ÉLT
MINT MAGÁNAK
SZEBERÉNYI LAJOS
1820 – 1875
Poznámka:

Lajos Szeberényi (pôv. Seberini) (15.8.1820 Maglód, Maďarsko – 4.6.1875 Bratislava) básnik, publicista, učiteľ. Účastník revolúcie 1848-1849. Po porážke revolúcie pôsobil pod krycím menom, v roku 1851 bol odhalený a internovaný v Oradei a Békešskej Čabe, po 6 mesiacoch omilostený.
(zdroj: Slovenský biografický slovník V. Martin 1992)


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Ladislav Barabás

Hrob Karol Ambróz

Autor: Ladislav Barabás, 26.05.2021
Umístění: Bratislava, Šulekova, cintorín pri Kozej bráne, sektor 12, hrob č. 68
Nápis:
TU ODPOČÍVA
Ing. KAROL AMBRÓZ
MINISTERSKÝ RADCA
1877 -1944
Poznámka:

Karol Ambróz (6.1.1877 Sučany – 1.11.1944 Bratislava) strojný inžinier, odborný publicista. V prvej svetovej vojne bojoval na talianskom fronte.
(zdroj: Obuchová V., Holčík Š.: Cintorín pri Kozej bráne. Bratislava)


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Ladislav Barabás

Hrob Ján Imro

Autor: Ladislav Barabás, 01.07.2021
Umístění: Bratislava, Šulekova, cintorín pri Kozej bráne, sektor 11, hrob č. 48
Nápis:
GENERÁL V. V.
JÁN IMRO
1897 – 1990
Poznámka:

Ján Imro ( 24.3.1897 Kovačica, Srbsko – 17.1.1990 Brezno) generál. V polovici júla 1915 sa prezentoval v 7. honvédskom pluku vo Vršaci a na jeseň absolvoval Školu pre dôstojníkov pechoty v zálohe. V marci 1916 odišiel na ruský front, v septembri 1916 bol odvelený na rumunský front, kde utrpel zranenie v boji. V júni 1917 odišiel na taliansky front ako veliteľ čaty. V auguste 1917 prebehol do talianskeho zajatia, v novembri 1917 sa prihlásil do čsl. légie v Taliansku, v máji 1918 ho zaradili do 7. roty 33. streleckého pluku. Po návrate z Talianska sa zúčastňoval bojov o Slovensko. Po vzniku Slovenského štátu bol major Imro 15.3.1939 pridelený do VII. zboru v Banskej Bystrici. Pred začiatkom ťaženia slovenskej armády proti Poľsku sa stal veliteľom 2. divízie v Poprade. Koncom októbra 1939 začal v Banskej Bystrici organizovať Vojenskú akadémiu, ktorá sa v septembri 1940 premiestnila do Bratislavy. Ilegálni odbojoví pracovníci počítali s jeho zapojením do protifašistického odboja. V lete 1944 bol prevelený do Talianska, kde prevzal velenie nad slovenskou 2. technickou divíziou. V polovici augusta 1944 už bol v Anglicku, kde požiadal gen. Viesta, aby ho zobral na Slovensko. Ten to odmietol. 15. augusta 1944 bol prijatý do čsl. zahraničnej armády. Po príchode do vlasti sa hlásil u gen. L. Svobodu. 22. mája 1945 ho ustanovili za veliteľa 2. divízie v Banskej Bysrici. 1. júna 1945 bol povýšený na brigádneho generála, v apríli 1947 na divízneho generála. Na základe udania ho v apríli 1949 zbavili vojenskej služby. Na základe vykonštruovaného disciplinárneho uznesenia bol potrestaný odňatím vojenskej hodnosti. V roku 1965 ho rehabilitovali a vrátili mu odňatú vojenskú hodnosť. Po prepustení z armády vykonával len podradné práce. Zomrel prakticky zabudnutý vo vysokom veku v Brezne.
(zdroj: http://www.vhu.sk/divizny-general-jan-imro/ )


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Ladislav Barabás

Hrob Ivan Daxner

Autor: Ladislav Barabás, 07.06.2021
Umístění: Bratislava, Šulekova, cintorín pri Kozej bráne, sektor 2, hrob č. 48
Nápis:
IVAN DAXNER
1890 - 1939

ČO LÁSKA SPOJÍ, SMRŤ NEROZDVOJÍ
Poznámka:

príslušník československých légií v Rusku


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Ladislav Barabás

Hrob Leopold Marschall

Autor: Ladislav Barabás, 01.07.2021
Umístění: Bratislava, Šulekova, cintorín pri Kozej bráne, sektor 1
Nápis:
LEOPOLD
GRAF
MARSCHALL
K. K. Lieutnant im 13. Dragoner Regmt
Prinz Eugen von Savoyen
geb. 4. März 1865.
gest. 1. Jänner 1888.

Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Ladislav Barabás

Hrob Peter Knauer

Autor: Ladislav Barabás, 28.07.2021
Umístění: Bratislava, Šulekova, cintorím pri Kozej bráne, sektor 14, hrob č. 27
Nápis:
Tu odpočíva
PETER KNAUER
Zomrel tragicky,
následkom nacistického
týrania v roku 1942

Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Ladislav Barabás

Hrob Róbert Rapoš

Autor: Ladislav Barabás, 26.05.2021
Umístění: Bratislava, Šulekova, cintorín pri Kozej bráne, sektor 7, hrob č. 233
Nápis:
Róbert Rapoš
*19.VIII.1901 +29.VII.1963
Poznámka:

Róbert Rapoš sa zapojil do prípravy Slovenského národného povstania, pracoval v službách revolučného Národného výboru v Ľubietovej. Po roku 1945 pracoval v Slovenskej národnej rade.
(zdroj: Obuchová V., Holčík Š.: Cintorín pri Kozej bráne. Bratislava 2006)


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Ladislav Barabás