Bratislava

Hrob Karol Ambróz

Autor: Ladislav Barabás, 26.05.2021
Umístění: Bratislava, Šulekova, cintorín pri Kozej bráne, sektor 12, hrob č. 68
Nápis:
TU ODPOČÍVA
Ing. KAROL AMBRÓZ
MINISTERSKÝ RADCA
1877 -1944
Poznámka:

Karol Ambróz (6.1.1877 Sučany – 1.11.1944 Bratislava) strojný inžinier, odborný publicista. V prvej svetovej vojne bojoval na talianskom fronte.
(zdroj: Obuchová V., Holčík Š.: Cintorín pri Kozej bráne. Bratislava)


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Ladislav Barabás

Hrob Ján Imro

Autor: Ladislav Barabás, 01.07.2021
Umístění: Bratislava, Šulekova, cintorín pri Kozej bráne, sektor 11, hrob č. 48
Nápis:
GENERÁL V. V.
JÁN IMRO
1897 – 1990
Poznámka:

Ján Imro ( 24.3.1897 Kovačica, Srbsko – 17.1.1990 Brezno) generál. V polovici júla 1915 sa prezentoval v 7. honvédskom pluku vo Vršaci a na jeseň absolvoval Školu pre dôstojníkov pechoty v zálohe. V marci 1916 odišiel na ruský front, v septembri 1916 bol odvelený na rumunský front, kde utrpel zranenie v boji. V júni 1917 odišiel na taliansky front ako veliteľ čaty. V auguste 1917 prebehol do talianskeho zajatia, v novembri 1917 sa prihlásil do čsl. légie v Taliansku, v máji 1918 ho zaradili do 7. roty 33. streleckého pluku. Po návrate z Talianska sa zúčastňoval bojov o Slovensko. Po vzniku Slovenského štátu bol major Imro 15.3.1939 pridelený do VII. zboru v Banskej Bystrici. Pred začiatkom ťaženia slovenskej armády proti Poľsku sa stal veliteľom 2. divízie v Poprade. Koncom októbra 1939 začal v Banskej Bystrici organizovať Vojenskú akadémiu, ktorá sa v septembri 1940 premiestnila do Bratislavy. Ilegálni odbojoví pracovníci počítali s jeho zapojením do protifašistického odboja. V lete 1944 bol prevelený do Talianska, kde prevzal velenie nad slovenskou 2. technickou divíziou. V polovici augusta 1944 už bol v Anglicku, kde požiadal gen. Viesta, aby ho zobral na Slovensko. Ten to odmietol. 15. augusta 1944 bol prijatý do čsl. zahraničnej armády. Po príchode do vlasti sa hlásil u gen. L. Svobodu. 22. mája 1945 ho ustanovili za veliteľa 2. divízie v Banskej Bysrici. 1. júna 1945 bol povýšený na brigádneho generála, v apríli 1947 na divízneho generála. Na základe udania ho v apríli 1949 zbavili vojenskej služby. Na základe vykonštruovaného disciplinárneho uznesenia bol potrestaný odňatím vojenskej hodnosti. V roku 1965 ho rehabilitovali a vrátili mu odňatú vojenskú hodnosť. Po prepustení z armády vykonával len podradné práce. Zomrel prakticky zabudnutý vo vysokom veku v Brezne.
(zdroj: http://www.vhu.sk/divizny-general-jan-imro/ )


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Ladislav Barabás

Hrob Ivan Daxner

Autor: Ladislav Barabás, 07.06.2021
Umístění: Bratislava, Šulekova, cintorín pri Kozej bráne, sektor 2, hrob č. 48
Nápis:
IVAN DAXNER
1890 - 1939

ČO LÁSKA SPOJÍ, SMRŤ NEROZDVOJÍ
Poznámka:

príslušník československých légií v Rusku


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Ladislav Barabás

Hrob Leopold Marschall

Autor: Ladislav Barabás, 01.07.2021
Umístění: Bratislava, Šulekova, cintorín pri Kozej bráne, sektor 1
Nápis:
LEOPOLD
GRAF
MARSCHALL
K. K. Lieutnant im 13. Dragoner Regmt
Prinz Eugen von Savoyen
geb. 4. März 1865.
gest. 1. Jänner 1888.

Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Ladislav Barabás

Hrob Peter Knauer

Autor: Ladislav Barabás, 28.07.2021
Umístění: Bratislava, Šulekova, cintorím pri Kozej bráne, sektor 14, hrob č. 27
Nápis:
Tu odpočíva
PETER KNAUER
Zomrel tragicky,
následkom nacistického
týrania v roku 1942

Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Ladislav Barabás

Hrob Róbert Rapoš

Autor: Ladislav Barabás, 26.05.2021
Umístění: Bratislava, Šulekova, cintorín pri Kozej bráne, sektor 7, hrob č. 233
Nápis:
Róbert Rapoš
*19.VIII.1901 +29.VII.1963
Poznámka:

Róbert Rapoš sa zapojil do prípravy Slovenského národného povstania, pracoval v službách revolučného Národného výboru v Ľubietovej. Po roku 1945 pracoval v Slovenskej národnej rade.
(zdroj: Obuchová V., Holčík Š.: Cintorín pri Kozej bráne. Bratislava 2006)


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Ladislav Barabás

Hrobka Ján Jesenák

Autor: Ladislav Barabás, 25.05.2010
Umístění: Bratislava, Šulekova, cintorín pri Kozej bráne
Nápis:
BÁRÓ JESZENÁK JÁNOS
SZÜL: POZSONYBAN 1800 JAN. 22ÉN
Szerette hazáját: szivvel, szóval, tettel,
Védte szabadságát: hiven, becsülettel,
Áldozott, szenvedett, jutalmát nem kérte,
S nem küzdhetve többé-vérpadon halt érte…
Pesten 1849 Oct. 10Én
HAMVAIT CSAKIS DEC: 2ÁN 1867 HOZATHATA ÁT
EMLÉKÉT ÖRÖKITENDŐ GYÁSZOLÓ ÖZVEGYE GR. FORGÁCH ALOJZIA
Poznámka:

Ján Jesenák (maď: Jeszenák János) (22.1.1800 Bratislava – 10.10.1849 Pešť) uhorský barón a politik. V rokoch 1840, 1844 a 1849 pôsobil ako opozičný poslanec, v roku 1849 ako hlavný nitriansky župan. Zúčastnil sa bojov počas protihabsburskej revolúcie (1848-49), zajala ho ruská armáda a odovzdala Rakušanom. Vojenský súd ho odsúdil na smrť zastrelením. Popravený bol v Pešti 10. októbra 1849. V maďarskej literatúre je uvádzaný ako národný mučeník.
(zdroj: https://sk.wikipedia.org/wiki/J%C3%A1n_Jesen%C3%A1k )


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Ladislav Barabás

Kenotaf Ivan Stodola

Autor: Ladislav Barabás, 24.08.2009
Umístění: Bratislava, Šulekova, cintorín pri Kozej bráne, sektor 7, hrob č. 230
Nápis:
Doc. dr. IVAN
STODOLA
národný umelec
1888 - 1977
Poznámka:

Dr. Ivan Stodola bol počas I. svetovej vojny vojenským lekárom na ruskom fronte. Komunistický režim ho v päťdesiatych rokoch nespravodlivo odsúdil a väznil. V tomto hrobe bol pochovaný do roku 1989, kedy boli jeho ostatky prevezené na Národný cintorín do Martina.


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Ladislav Barabás

Pamätná tabuľa Jozef Gregor Tajovský

Autor: Ladislav Barabás, 08.04.2010
Umístění: Bratislava, Tajovského 8, na dome na Tajovského 8
Nápis:
V TOMTO DOME
ŽIL, PRACOVAL A ZOMREL
JOZEF GREGOR TAJOVSKÝ
1874 – 1940
VÝZNAMNÝ SLOVENSKÝ
PROZAIK A DRAMATIK
Poznámka:

Gregor Jozef, nar. 18.10.1874, Tajov okr. Zvolen, bydliště Turčianský Svätý Martin. V RU armádě sloužil u 16. honvédského pluku jako desátník. Zajat 29.12.1915, Halič. Do čs legií v Rusku zařazen 10.6.1917 jako kapitán k 1. střeleckému pluku. Dne 12.8.1919 odjel do vlasti se zvláštním posláním spolu s pplk. Medkem.
(zdroj http://www.vuapraha.cz/soldier/4071845 )
podrobnosti viz dále http://cs.wikipedia.org/wiki/Jozef_Gregor-Tajovsk%C3%BD


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Ladislav Barabás
Doplnění informací: Ing. František Jedlička

Hrob János Kecskés

Autor: Ladislav Barabás, 07.02.2014
Umístění: Bratislava, Tichá, vo svahu lesíka, oproti domu č. 42
Nápis:
KECSKÉS JÁNOS
HONVÉD
Poznámka:

Hrob patrí obeti 2. svetovej vojny.


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Souřadnice: N48°09'07.4'' E17°04'57.6''
Pomník přidal: Ladislav Barabás