Brno

Hrob František Bohoněk

 • + o skupině VPM (BM, Brno, Ústřední hřbitov)
  • Ústřední hřbitov města Brna, Vídeňská 96
   49°10'14.110"N 16°35'49.164"E (obřadní síň)
   více o hřbitovu:
   https://encyklopedie.brna.cz/home-mmb/?acc=profil_domu&load=318
  • Zobrazit všechna VPM ve skupině
Autor: Brigita Petrášová, 24.09.2021
Umístění: Brno, Vídeňská 96, Ústřední hřbitov, sk. 11, hrob č. 161
Nápis:
FRANTIŠEK
BOHONĚK
pplk. intend. v.v.
1879-1940
Poznámka:

"Válečné děje se skládají z množství složek, z nichž každý svým výsledkem ústí v konečném celkovém výsledku - ve vítězství nebo v porážce.
Jednou takovou a velmi důležitou složkou válečných dějů je chod proviantní služby u operujících armád, který operace může podporovati nebo brzditi.
Proviantní služba v rakousko-uherské armádě byla vykonávána orgány řídícími - intendancemi - a orgány výkonnými - zásobnictvem a důstojníky proviantními.
Za světové války jsem získal dost zkušeností jako přednosta divisní pekárny 8, pak jako přednosta odběrny (Fassungsstelle) v Sternu v Tyrolsku a jako přednosta armádního shromaždiště dobytka 208 a současně jako armádní inspektor jatek 10. armády a etapních jatek v Tyrolsku."
(Zdroj: Mjr. intend. Fr. Bohoněk, Několik poznatků z činnosti divisní pekárny 8 za světové války, Vojenské intendanční rozhledy č. 6, 1930)
V Digitální studovně Ministerstva obrany ČR lze dohledat několik jeho velmi zajímavých článků o zásobovacích procesech rakousko-uherské armády v 1. světové válce:
https://www.digitalniknihovna.cz/dsmo/periodical/uuid:cec8bae0-1c27-11e2-829e-000d606f5dc6?fulltext=fr.%20bohon%C4%9Bk
https://www.digitalniknihovna.cz/dsmo/view/uuid:bd742670-1db8-11e2-923d-000d606f5dc6?page=uuid:032b1700-2516-11e2-91bc-000d606f5dc6&fulltext=franti%C5%A1ek%20bohon%C4%9Bk


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Brigita Petrášová

Hrob Josef Kubák

 • + o skupině VPM (BM, Brno, Ústřední hřbitov)
  • Ústřední hřbitov města Brna, Vídeňská 96
   49°10'14.110"N 16°35'49.164"E (obřadní síň)
   více o hřbitovu:
   https://encyklopedie.brna.cz/home-mmb/?acc=profil_domu&load=318
  • Zobrazit všechna VPM ve skupině
Autor: Petr Kudláček, 18.07.2021
Umístění: Brno, Vídeňská 96, Ústřední hřbitov, skupina 5, řada 2, hrob č. 132-133
Nápis:
JOSEF KUBÁK
PPLK. V.V.
ÚČASTNÍK II. ODBOJE
30.8.1910 – 23.8.1975
Poznámka:

Pilot Josef Kubák absolvoval pilotní školu v roce 1931, za války létal u RAF, po válce se vrátil domů, a po „vítězném únoru“ 1948 ho komunistický totalitní režim propustil z armády. Dle stránek totalita.cz ho i věznili.
Více o něm v letecké kartě příslušníka RAF (na stránkách VÚA), a v Internetové encyklopedii dějin Brna.


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Souřadnice: N49°10'11.19'' E16°35'48.99''
Pomník přidal: Petr Kudláček

Hrob Jaroslav Řehoř

 • + o skupině VPM (BM, Brno, Ústřední hřbitov - jednotlivé hroby)
  • - 49°10'14.110"N 16°35'49.164"E (obřadní síň)
   - Ústřední hřbitov města Brna, Vídeňská 96
   - tato skupina obsahuje jednotlivé hroby napříč všemi hrobovými poli
  • Zobrazit všechna VPM ve skupině
Autor: Petr Kudláček, 03.10.2021
Umístění: Brno, Vídeňská 96, Ústřední hřbitov, urnové hroby 5, hrob č. 165
Nápis:
JAROSLAV ŘEHOŘ
MJR. LET. STÍHACÍ PERUTĚ RAF
*3.4.1915 +9.9.1987
Poznámka:

Pilot Jaroslav Řehoř absolvoval pilotní výcvik až za války u RAF, a létal u 313. čs. perutě RAF.
Více o něm v letecké kartě příslušníka RAF (na stránkách VÚA).


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Souřadnice: N49°10'8.3'' E16°35'36.69'' (střed hřbitova)
Pomník přidal: Petr Kudláček

Hrob Jan Uhmann

 • + o skupině VPM (BM, Brno, Ústřední hřbitov - jednotlivé hroby)
  • - 49°10'14.110"N 16°35'49.164"E (obřadní síň)
   - Ústřední hřbitov města Brna, Vídeňská 96
   - tato skupina obsahuje jednotlivé hroby napříč všemi hrobovými poli
  • Zobrazit všechna VPM ve skupině
Autor: Petr Kudláček, 03.10.2021
Umístění: Brno, Vídeňská 96, Ústřední hřbitov, urnové hroby 5, hrob č. 3
Nápis:
ING. JAN UHMANN
NOSITEL VÁLEČNÉHO KŘÍŽE 1939
21.12.1921 – 26.9.2002
Poznámka:

Jan Uhmann byl účastníkem domácího protifašistického odboje. Více o něm v Internetové encyklopedii dějin Brna.


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Souřadnice: N49°10'8.3'' E16°35'39.69'' (střed hřbitova)
Pomník přidal: Petr Kudláček

Hrob František Melichar

 • + o skupině VPM (BM, Brno, Ústřední hřbitov - jednotlivé hroby)
  • - 49°10'14.110"N 16°35'49.164"E (obřadní síň)
   - Ústřední hřbitov města Brna, Vídeňská 96
   - tato skupina obsahuje jednotlivé hroby napříč všemi hrobovými poli
  • Zobrazit všechna VPM ve skupině
Autor: Petr Kudláček, 25.04.2021
Umístění: Brno, Vídeňská 96, Ústřední hřbitov, skupina 72, řada 1, hrob č. 101
Nápis:
FRANTIŠEK MELICHAR
POLIC. STRÁŽMISTR
*17.5.1898 +27.10.1938
Poznámka:

Bývalý legionář, policejní strážmistr František Melichar zemřel na následky střelného poranění, ke kterému došlo nešťastnou náhodou. Více o něm: https://encyklopedie.brna.cz/


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Souřadnice: N49°10'8.3'' E16°35'39.69'' (střed hřbitova)
Pomník přidal: Petr Kudláček

Hrob Karel Červený

 • + o skupině VPM (BM, Brno, Ústřední hřbitov - jednotlivé hroby)
  • - 49°10'14.110"N 16°35'49.164"E (obřadní síň)
   - Ústřední hřbitov města Brna, Vídeňská 96
   - tato skupina obsahuje jednotlivé hroby napříč všemi hrobovými poli
  • Zobrazit všechna VPM ve skupině
Autor: Petr Kudláček, 10.10.2021
Umístění: Brno, Vídeňská 96, Ústřední hřbitov, urnový háj 6, hrob č. 173
Nápis:
KAREL ČERVENÝ
19.8.1895 – 27.7.1957
vrch. insp. II. tř. fin. stráže
Legionář v Rusku

Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Souřadnice: N49°10'8.3'' E16°35'39.69'' (střed hřbitova)
Pomník přidal: Petr Kudláček

Hrob Alois Čermák

 • + o skupině VPM (BM, Brno, Ústřední hřbitov - jednotlivé hroby)
  • - 49°10'14.110"N 16°35'49.164"E (obřadní síň)
   - Ústřední hřbitov města Brna, Vídeňská 96
   - tato skupina obsahuje jednotlivé hroby napříč všemi hrobovými poli
  • Zobrazit všechna VPM ve skupině
Autor: Petr Kudláček, 08.10.2021
Umístění: Brno, Vídeňská 96, Ústřední hřbitov, skupina 14, hrob č. 155-156
Nápis:
RODINA ČERMÁKOVA
ALOIS
*24.12.1898 +15.1.1935
Poznámka:

Fotografie v uniformě Italských legií.


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Souřadnice: N49°10'8.3'' E16°35'39.69'' (střed hřbitova)
Pomník přidal: Petr Kudláček

Hrob František Bařina

 • + o skupině VPM (BM, Brno, Ústřední hřbitov - jednotlivé hroby)
  • - 49°10'14.110"N 16°35'49.164"E (obřadní síň)
   - Ústřední hřbitov města Brna, Vídeňská 96
   - tato skupina obsahuje jednotlivé hroby napříč všemi hrobovými poli
  • Zobrazit všechna VPM ve skupině
Autor: Petr Kudláček, 14.11.2021
Umístění: Brno, Vídeňská 96, Ústřední hřbitov, skupina 37, hrob č. 17
Nápis:
FRANTIŠEK BAŘINA
ITALSKÝ LEGIONÁŘ
*25.6.1897 +26.11.1971

Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Souřadnice: N49°10'8.3'' E16°35'39.69'' (střed hřbitova)
Pomník přidal: Petr Kudláček

Hrob Jaroslav Pešán

 • + o skupině VPM (BM, Brno, Ústřední hřbitov - jednotlivé hroby)
  • - 49°10'14.110"N 16°35'49.164"E (obřadní síň)
   - Ústřední hřbitov města Brna, Vídeňská 96
   - tato skupina obsahuje jednotlivé hroby napříč všemi hrobovými poli
  • Zobrazit všechna VPM ve skupině
Autor: Petr Kudláček, 21.11.2021
Umístění: Brno, Vídeňská 96, Ústřední hřbitov, skupina 33, urnový hrob č. 257
Nápis:
JAROSLAV PEŠÁN
28.1.1912 – 11.8.1972
Poznámka:

Jaroslav Pešán odešel po okupaci v roce 1939 do zahraničí, bojoval proti Německu ve Francii a po její porážce pak ve Velké Británii (žádná jiná země tehdy proti Německu nebojovala). V letech 1942 až 1944 prošel výcvikem pro sabotážní akce na nepřátelském území, a dne 17. února 1945 byl vysazen v rámci operace Platinum – Pewter do protektorátu, kde spolupracoval s Radou tří. Válku přežil, v poválečné Československé armádě sloužil např. jako velitel padákové školy, a dosáhl hodnosti štábního kapitána. Po „vítězném únoru 1948“ byl komunisty perzekuován, a v roce 1951 vyhozen z armády, z domova, zbaven hodnosti atd. Více o něm na Wikipedii v článcích „Jaroslav Pešán“ Jaroslav Pešán – Wikipedie (wikipedia.org) a „Operace Platinum-Pewter“ (odkaz v předchozím článku).


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Souřadnice: N49°10'8.3'' E16°35'39.69'' (střed hřbitova)
Pomník přidal: Petr Kudláček

Hrob Josef Kosek

 • + o skupině VPM (BM, Brno, Ústřední hřbitov - jednotlivé hroby)
  • - 49°10'14.110"N 16°35'49.164"E (obřadní síň)
   - Ústřední hřbitov města Brna, Vídeňská 96
   - tato skupina obsahuje jednotlivé hroby napříč všemi hrobovými poli
  • Zobrazit všechna VPM ve skupině
Autor: Petr Kudláček, 21.11.2021
Umístění: Brno, Vídeňská 96, Ústřední hřbitov, skupina 33, urnový hrob č. 361
Nápis:
JOSEF
PŘÍSLUŠNÍK 311. PERUTĚ, kpt. v.v.
*5.1.1909 +26.3.1972
RODINA KOSKOVA
Poznámka:

Palubní střelec Josef Kosek létal za války u 311. československé bombardovací perutě RAF. Proslavil se jako člen posádky, která 27.12.1943 potopila německou loď Alsterufer. S bombardérem Liberator proletěli hustou obranou palbou, a loď zasáhli pěti raketami a dvěma pumami. Boční střelec Josef Kosek po útoku pořídil fotografie hořící lodi. Tyto fotografie se potom dostaly i do novin, a dnes jsou k vidění na internetu, např. https://zpravy.aktualne.cz/galerie-a-videa/obrazem-presna-akce-cs-letcu-raf-pri-potopeni-lodi-alsterufe/r~76c3131601fb11e9a09cac1f6b220ee8/ (https://www.aktualne.cz/)
Fotografii Josefa Koska poskytl ze své sbírky PhDr. Jiří Rajlich, Ph.D.


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Souřadnice: N49°10'8.3'' E16°35'39.69'' (střed hřbitova)
Pomník přidal: Petr Kudláček