Bystrička

Pamätník padlým v SNP

Autor: Ľubomír Streicher, 08.10.2021
Umístění: Bystrička, oproti Pamätnej vily T. G. Masaryka
Nápis:
VEČNÁ SLÁVA HRDINOM KTORÍ PADLI
V BOJI ZA SLOBODU NAŠEJ VLASTI.
BYSTRIČKA 24. 8. 1944 - 10. 4. 1945
PADLÍ HRDINOVIA
MIKĽA JOZEF 1923 - 1944
SÝKORA JAROSLAV 1925 - 1944
ŠEVRLA JOZEF 1921 - 1944
VTÁČIK ŠTEFAN 1919 - 1944
ŽINGOR BOHUŠ 1910 - 1944
KOCHAN JOZEF 1922 - 1944
KUNA ŠTEFAN 1908 - 1944
VORBA OLDRICH 1920 - 1944
SIREK JOZEF 1913 - 1944
ERTEĽ ONDREJ 1919 - 1944
ZAHYNULA POČAS S.N.P.
OSADSKÁ ANNA

Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Souřadnice: N49°2'57.3'' E18°52'49.3''
Pomník přidal: Ľubomír Streicher

Pomník Obetiam SNP

Autor: Ladislav Barabás, 21.08.2018
Umístění: Bystrička, cintorín, predná časť
Nápis:
SNP
1944

PADLI -
ABY SME
MY ŽILI

Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Souřadnice: N49°2'58.1'' E18°52'28.4''
Pomník přidal: Ladislav Barabás

Hrob Vladimír Jonovič Jeršov

Autor: Ladislav Barabás, 21.08.2018
Umístění: Bystrička, cintorín, predná časť
Nápis:
VLADIMÍR
J. JERŠOV
nar. 31.I.1894
zom. 5.9.1968
Poznámka:

Vladimír Jonovič Jeršov (31.1.1894 Moskva – 9.5.1968 Martin) účastník protifašistického odboja, učiteľ. Od roku 1916 legačný radca v Teheráne, 1917-21 bielogvardejský dôstojník, 1921 emigrant v Turecku, na ostrove Athos, v Paríži, od 1923 v Prahe, od 1927 v Martine, učiteľ hudby a jazykov. Ruské vlastenectvo a slovanské cítenie ho priviedli do ilegálneho protifašistického hnutia, aktívny najmä od roku 1943. Ukrýval sovietskych utečencov z nacistických táborov, pomáhal zakladať RNV, partizánske tábory. Odboj využíval aj jeho jazykové znalosti (okrem ruštiny, češtiny a slovenčiny ovládal aj nemecký, francúzsky a anglický jazyk). Člen štábu 1. čsl. partizánskej brigády M.R. Štefánika, tlmočník a zástupca veliteľa oddielu francúzskych parizánov, zástupca náčelníka štábu mínerského oddielu. Účastník bojov pri Strečne, obrane Turca, v priestore Handlová-Kremnica, v oblasti Krupiny. Po ústupe do hôr v Liptove zajatý a väznený v koncentračnom tábore v Nemecku. Po oslobodení tábora žil krátko v Paríži, neskôr v Martine. V roku 1948 a 1949-53 nespravodlivo väznený, 1951 odsúdený na 6 rokov väzenia, 1969 rehabilitovaný. Vyznamenania: Rad SNP I. tr., Čsl. vojnový kríž 1939, Za chrabrosť pred nepriateľom, Za zásluhy I. st., franc. Vojnový kríž s palmami
(zdroj: Slovenský biografický slovník II. Martin 1987)


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Ladislav Barabás

Hrob Bohuslav Žingor

Autor: Ladislav Barabás, 21.08.2018
Umístění: Bystrička, cintorín, predná časť
Nápis:
BOHUŠ
ŽINGOR
nar. 26.V.1910
zom. 3.XI.1944
Poznámka:

Bohuslav Žingor (26.5.1910 Bystrička – 3.11.1944 Pohronský Bukovec, 1945 exhumovaný a pochovaný v Bystričke). Od roku 1939 účastník protifašistického hnutia, spolupracovník brata Viliama. Počas vojenskej služby v martinských kasárňach získaval zbrane, ktoré s bratom ukrývali v horách, od roku 1943 organizátor partizánskeho hnutia v Turci, budoval lesné skrýše a sklady, organizátor zásobovania partizánov a kontaktov s part. skupinami v iných krajoch, po odchode brata Viliama do hôr jeho spojka, neskôr príslušník jeho part. jednotky, v júni-júli 1944 počas bratovej choroby jej veliteľ, spravodajca 2. čsl. part. brigády gen. M. R. Štefánika, po 16.9.1944 veliteľ spisovne Hl. štábu part. oddielov na Slovensku v Banskej Bystrici, padol v boji proti nemeckým okupantom. Vyznamenaný Radom SNP I. tr. in memoriam.
(zdroj: Slovenský biografický slovník. Martin 1994)


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Souřadnice: N49°2'58.1'' E18°52'28.4''
Pomník přidal: Ladislav Barabás

Hrob Štefan Kuna

Autor: Ladislav Barabás, 21.08.2018
Umístění: Bystrička, cintorín, predná časť
Nápis:
ŠTEFAN
KUNA
nar. 29.VII.1908
zom. 3.XI.1944
Poznámka:

Štefan Kuna (29.7.1908 Bošáca – 3.11.1944 Pohronský Bukovec) účastník protifašistického odboja, dôstojník žandárstva. Príslušník čsl. četníctva, po roku 1939 hl. dôstojnícky zástupca žandárstva na rozličných miestach Slovenstva, 1944 v Martine, kde dodával partizánom informácie o činnosti fašistov. Počas SNP styčný dôstojník Veliteľstva čsl. četníctva na Slovensku v Turčianskych Tepliciach s HŠPO a veliteľstvom 1. čsl. armády na Slovensku, člen delegácie, ktorá na pozvanie ukrajinského štábu partizánskeho hnutia odletela 4.9.1944 z Troch Dubov do Kyjeva, po návrate bojoval v priestore Vrútky-Martin-Banská Bystrica. Po prechode SNP do hôr zajatý a popravený. R. 1945 in memoriam vyznamenaný Radom SNP I. tr., Čs. vojnovým krížom 1939 a povýšený na mjr. ZNB.
( zdroj: Slovenský biografický slovník III. Martin 1989 )


Centrální evidence válečných hrobů: je evidován
Souřadnice: N49°2'58.1'' E18°52'28.3''
Pomník přidal: Ladislav Barabás

Hrob Mária Jeršová-Opočenská

Autor: Ladislav Barabás, 21.08.2018
Umístění: Bystrička, cintorín, predná časť
Nápis:
Dr. MÁRIA
JERŠOVÁ
rod. OPOČENSKÁ

*11.VII.1899 †14.II.1978
Poznámka:

Mária Jeršová-Opočenská (11.7.1899 Praha – 14.2.1978 Praha, poch v Bystričke) – historička, archivárka. Pred okupáciou Martina nemeckými vojskami v SNP previezla najvzácnejšie fondy archívu Slovenského národného múzea do Banskej Bystrice, aby ich zachránila pred zničením. V roku 1943 sa s manželom zapojila do protifašistického hnutia, účastníčka SNP, po jeho ústupe do hôr žila v ilegalite. Vyznamenania: Rad SNP II. tr., Za chrabrosť pred nepriateľom
(zdroj: Slovenský biografický slovník II. Martin 1987)


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Ladislav Barabás

Hrob Oldřich Vorba

Autor: Ladislav Barabás, 21.08.2018
Umístění: Bystrička, cintorín, predná časť
Nápis:
OLDŘICH
VORBA
nar. 10.IX.1920
zom. 3.XI.1944
Poznámka:

Oldřich Vorba bol príslušníkom partizánskej brigády M. R. Štefánika a spolu s B. Žingorom a L. Kunom padol v boji proti fašistom v oblasti Pohronského Bukovca.
(zdroj: https://archive.is/ACE0 )


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Ladislav Barabás

Hrob Ján Alexander Sitár

Autor: Ladislav Barabás, 21.08.2018
Umístění: Bystrička, cintorín, predná časť
Nápis:
JÁN ALEXANDER
SITAR
*9.4.1924
+27.5.2006
Poznámka:

Ján Alexander Sitár (9.4.1924 – 27.5.2006) bol jedným z aktérov ozbrojeného povstania v Turci a členom partizánskej brigády M. R. Štefánika pod vedením Viliama Žingora. V novembri 1949 bol obvinený z velezrady a vyzvedačstva a odsúdený na 16 rokov väzenia (odsedel si 10 rokov). Vyznamenanie: Čsl. vojnový kríž
(zdroj: http://ckvmartin.sk/wp-content/uploads/2014/12/EGMT-J%C3%A1n-Alexander-Sit%C3%A1r.pdf )


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Ladislav Barabás

Hrob Emil Vorba

Autor: Ladislav Barabás, 21.08.2018
Umístění: Bystrička, cintorín, predná časť
Nápis:
Bratr – Partizán
EMIL VORBA
*17.III.1912
+22.V.1982

Na zhledanou

Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Ladislav Barabás

Hrob Viliam Žingor

Autor: Ladislav Barabás, 21.08.2018
Umístění: Bystrička, cintorín, predná časť
Nápis:
VILIAM
ŽINGOR
nar. 30.VII.1912
zom. 18.12.1950
Poznámka:

Viliam Žingor (30.7.1912 Bystrička – 18.12.1950 Bratislava) partizánsky veliteľ. Od roku 1939 účastník protifašistického odboja, zhromažďoval a v horách ukrýval zbrane a muníciu, 1941 por. slov. armády na vých. fronte, sabotoval bojové akcie , podnecoval odpor podriadených proti vojne. V júli 1943 nesplnil povolávací rozkaz do slovenskej armády, odišiel do hôr, organizátor a veliteľ partizánskej jednotky. V júli 1944 rokoval s predstaviteľmi ilegálneho hnutia v armáde o vyzbrojení partizánov. Začiatkom augusta 1944 nadviazal spojenie so skupinou P. A. Veličku na Prašivej. Veliteľ slov oddielu 1. čs. part. brigády gen. M. R. Štefánika, neskôr veliteľ 2. čs. part. brigády gen. M. R. Štefánika utvorenej v Sklabini, ktorá operovala najnä v Malej Fatre a v Rajeckej doline. Zúčastnil sa oslobodzovania Martina a Vrútok. Po oslobodení organizátor hnutia protifašistických bojovníkov a partizánov na Slovensku, od roku 1945 člen KSS, v roku 1947 pre nesúhlas s jej politikou zo strany vystúpil. Po februári 1948 prenasledovaný komunistickým režimom, v novembri 1949 bol zatknutý, v roku 1950 po politicky motivovanom súdnom procese odsúdený na trest smrti a popravený. V roku 1968 bol právne a občiansky rehabilitovaný.
Vyznamenania: Čs. voj. kríž 1939, juhosl. Orden bratstva a jedinstva, Rad SNP I. tr., čs a sov. vojenské vyznamenania. V roku 1990 genmjr. in memoriam
(zdroj: Slovenský biografický slovník VI. Martin 1994)


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Ladislav Barabás