á | a | b | c | č | d | ď | e | f | g | h | ch | i | j | k | l | ľ | ł | m | n | o | p | r | ř | s | š | t | ť | u | ú | v | w | z | ž (vše)

Bohuslav Žingor

* 26.5.1910 (Bystrička)
† 3.11.1944 (Pohronský Bukovec)

Od roku 1939 účastník protifašistického hnutia, spolupracovník brata Viliama. Počas vojenskej služby v martinských kasárňach získaval zbrane, ktoré s bratom ukrývali v horách, od roku 1943 organizátor partizánskeho hnutia v Turci, budoval lesné skrýše a sklady, organizátor zásobovania partizánov a kontaktov s part. skupinami v iných krajoch, po odchode brata Viliama do hôr jeho spojka, neskôr príslušník jeho part. jednotky, v júni-júli 1944 počas bratovej choroby jej veliteľ, spravodajca 2. čsl. part. brigády gen. M. R. Štefánika, po 16.9.1944 veliteľ spisovne Hl. štábu part. oddielov na Slovensku v Banskej Bystrici, padol v boji proti nemeckým okupantom. Vyznamenaný Radom SNP I. tr. in memoriam.

Zdroje (mimo informací z desek):
Slovenský biografický slovník. Martin 1994

VPM:
hrob - Bystrička, stát Slovenská republika
památník - Bystrička, stát Slovenská republika


Vaše komentáře, připomínky, návrhy či doplnění zasílejte prosím na monument@vets.cz.