á | a | b | c | č | d | ď | e | f | g | h | ch | i | j | k | l | ľ | ł | m | n | o | p | r | ř | s | š | t | ť | u | ú | v | w | z | ž (vše)

mjr. Štefan Kuna

* 29.7.1908 (Bošáca)
† 1.11.1944 (Pohronský Bukovec)

Príslušník čsl. četníctva, po roku 1939 hl. dôstojnícky zástupca žandárstva na rozličných miestach Slovenstva, 1944 v Martine, kde dodával partizánom informácie o činnosti fašistov. Počas SNP styčný dôstojník Veliteľstva čsl. četníctva na Slovensku v Turčianskych Tepliciach s HŠPO a veliteľstvom 1. čsl. armády na Slovensku, člen delegácie, ktorá na pozvanie ukrajinského štábu partizánskeho hnutia odletela 4.9.1944 z Troch Dubov do Kyjeva, po návrate bojoval v priestore Vrútky-Martin-Banská Bystrica. Po prechode SNP do hôr zajatý a popravený. R. 1945 in memoriam vyznamenaný Radom SNP I. tr., Čs. vojnovým krížom 1939 a povýšený na mjr. ZNB.

Zdroje (mimo informací z desek):
Slovenský biografický slovník III. Martin 1989

VPM:
hrob - Bystrička, stát Slovenská republika
památník - Bystrička, stát Slovenská republika
pomník - Bošáca, stát Slovenská republika
pomník - Lučenec, stát Slovenská republika


Vaše komentáře, připomínky, návrhy či doplnění zasílejte prosím na monument@vets.cz.