Bratislava

Hrob Ľudo Ondrejov

 • + o skupině VPM (SK, Bratislava, hřbitov Slávičie údolí)
  • Bratislava, ulice Staré Grunty, souřadnice středu 48°9'21.23"N 17°4'5.07"E .... hřbitov je s rozlohou 18,5 ha největším hřbitovem v Bratislavě. Byl založen v roce 1912 a původně byl určený pro chudé. Na hřbitově sa dodnes aktívně pochovává. Leží tu mnoho známých osobností, např. Alexandr Dubček
  • Zobrazit všechna VPM ve skupině
Autor: Ladislav Barabás, 03.06.2021
Umístění: Bratislava, Staré Grunty, cintorín v Slávičom údolí, park, hrob č. 15
Nápis:
Ľudo Mistrík Ondrejov

1901 - 1962
Poznámka:

Ľudo Ondrejov (pôv. Mistrík) (19.10.1901 Slanje, Chorvátsko – 18.3.1962 Bratislava) spisovateľ, úradník. V rokoch 1944-45 aktívny účastník Slovenského národného povstania (člen partizánskej skupiny Smrť fašizmu).
(zdroj: https://www.osobnosti.sk/osobnost/ludo-ondrejov-1205)
Súčasťou náhrobníka bola pôvodne aj bronzová plaketa s portrétom spisovateľa, ktorá v súčasnosti chýba.


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Ladislav Barabás

Hrob František Knezl

 • + o skupině VPM (SK, Bratislava, hřbitov Slávičie údolí)
  • Bratislava, ulice Staré Grunty, souřadnice středu 48°9'21.23"N 17°4'5.07"E .... hřbitov je s rozlohou 18,5 ha největším hřbitovem v Bratislavě. Byl založen v roce 1912 a původně byl určený pro chudé. Na hřbitově sa dodnes aktívně pochovává. Leží tu mnoho známých osobností, např. Alexandr Dubček
  • Zobrazit všechna VPM ve skupině
Autor: Ladislav Barabás, 03.06.2021
Umístění: Bratislava, Staré Grunty, cintorín v Slávičom údolí, sektor 13, hrob č.122
Nápis:
FRANTIŠEK KNEZL
7.9.1908 – 12.10.1960
Poznámka:

František Knezl (7.9.1908 Nitra – 12.10.1960 Bratislava) verejný činiteľ. V rokoch 1936-39 príslušník ženijných jednotiek medzinárodných brigád v Španielsku, 1939-41 internovaný v zajateckom tábore vo Vernete (Francúzsko), 1941-43 v Dželfe (Alžírsko), 1943-45 príslušník 1. tankovej brigády čsl. vojska vo Veľkej Británii. Vyznamenaný Radom SNP II. triedy, čsl. veliteľským radom Ján Žižka a čsl., sov., angl. a poľ. vojenskými vyznamenaniami.
(zdroj: Slovenský biografický slovník III. Martin 1989)


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Ladislav Barabás

Hrob Ľudovít Vaníček

 • + o skupině VPM (SK, Bratislava, hřbitov Slávičie údolí)
  • Bratislava, ulice Staré Grunty, souřadnice středu 48°9'21.23"N 17°4'5.07"E .... hřbitov je s rozlohou 18,5 ha největším hřbitovem v Bratislavě. Byl založen v roce 1912 a původně byl určený pro chudé. Na hřbitově sa dodnes aktívně pochovává. Leží tu mnoho známých osobností, např. Alexandr Dubček
  • Zobrazit všechna VPM ve skupině
Autor: Ladislav Barabás, 04.12.2015
Umístění: Bratislava, Staré Grunty, cintorín v Slávičom údolí, sektor 21, hrob č. 96
Nápis:
AKAD. MALIAR ĽUDOVÍT VANÍČEK
5.VII.1894 – 21.II.1960
Poznámka:

Ľudovít Vaníček (5.7.1894 Senica – 21.II.1960 Bratislava) maliar, pedagóg. Účastník bojov prvej svetovej vojny, v rokoch 1917-18 navštevoval Vysokú školu výtvarných umení v Budapešti.
(zdroj: http://www.ezahorie.sk/index.php?option=com_content&view=article&id=4163%3Avaniek-udovit&catid=82%3Aosobnosti&lang=de )


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Ladislav Barabás

Hrob František Rabay

 • + o skupině VPM (SK, Bratislava, hřbitov Slávičie údolí)
  • Bratislava, ulice Staré Grunty, souřadnice středu 48°9'21.23"N 17°4'5.07"E .... hřbitov je s rozlohou 18,5 ha největším hřbitovem v Bratislavě. Byl založen v roce 1912 a původně byl určený pro chudé. Na hřbitově sa dodnes aktívně pochovává. Leží tu mnoho známých osobností, např. Alexandr Dubček
  • Zobrazit všechna VPM ve skupině
Autor: Ladislav Barabás, 03.06.2021
Umístění: Bratislava, Staré Grunty, cintorín v Slávičom údolí, sektor 1, hrob č. 306
Nápis:
RODINA
RABAYOVA
FRANTIŠEK
10.11.1896 – 29.4.1966
Poznámka:

František Rabay (10.11.1896 Štvrtok na Ostrove – 29.4.1966 Bratislava) politický pracovník, redaktor. Účastník bojov v období Maďarskej republiky rád. V rokoch 1939-40 člen ilegálneho vedenia bratislavskej KSS, prenasledovaný a väznený v Bratislave a v Ilave.
(zdroj: Slovenský biografický slovník V. Martin 1992)


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Ladislav Barabás

Hrob Vladimír Meličko

 • + o skupině VPM (SK, Bratislava, hřbitov Slávičie údolí)
  • Bratislava, ulice Staré Grunty, souřadnice středu 48°9'21.23"N 17°4'5.07"E .... hřbitov je s rozlohou 18,5 ha největším hřbitovem v Bratislavě. Byl založen v roce 1912 a původně byl určený pro chudé. Na hřbitově sa dodnes aktívně pochovává. Leží tu mnoho známých osobností, např. Alexandr Dubček
  • Zobrazit všechna VPM ve skupině
Autor: Ladislav Barabás, 03.06.2021
Umístění: Bratislava, Staré Grunty, cintorín v Slávičom údolí, sektor 13, hrob č. 364
Nápis:
VLADIMÍR MELIČKO
*18.I.1893 +18.XI.1946

Odpočívajte v pokoji!
Poznámka:

Vladimír Meličko (18.1.1893 Martin – 11.11.1946 Bratislava) hudobný skladateľ, klavirista a zbormajster. Od roku 1914 vojak v 1. svetovej vojne.
(zdroj: Slovenský biografický slovník IV. Marrtin 1990)
Na náhrobníku je dátum úmrtia 18.11.1946, ostatné pramene uvádzajú dátum 11.11.1946.


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Ladislav Barabás

Hrob Alojz Struhár

 • + o skupině VPM (SK, Bratislava, hřbitov Slávičie údolí)
  • Bratislava, ulice Staré Grunty, souřadnice středu 48°9'21.23"N 17°4'5.07"E .... hřbitov je s rozlohou 18,5 ha největším hřbitovem v Bratislavě. Byl založen v roce 1912 a původně byl určený pro chudé. Na hřbitově sa dodnes aktívně pochovává. Leží tu mnoho známých osobností, např. Alexandr Dubček
  • Zobrazit všechna VPM ve skupině
Autor: Ladislav Barabás, 29.09.2009
Umístění: Bratislava, Staré Grunty, cintorín v Slávičom údolí, sektor 23, hrob č.104
Nápis:
DOC. ALOJZ STRUHÁR
AKAD. MALIAR
1892 – 1968

sign. ŠICHMAN
Poznámka:

Alojz Struhár (29.4.1892 Zohor – 4.5.1968 Šaľa, poch. v Bratislave) maliar, grafik a pedagóg. V 1. svetovej vojne narukoval na východný front, kde na začiatku vojny padol do zajatia, pracoval v Krasnojarsku, v roku 1921 vyslobodený a výmenou zajatcov sa dostal na Slovensko.
(zdroj: Slovenský biografický slovník V. Martin 1992)


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Ladislav Barabás

Hrob Štefan Zongor

 • + o skupině VPM (SK, Bratislava, hřbitov Slávičie údolí)
  • Bratislava, ulice Staré Grunty, souřadnice středu 48°9'21.23"N 17°4'5.07"E .... hřbitov je s rozlohou 18,5 ha největším hřbitovem v Bratislavě. Byl založen v roce 1912 a původně byl určený pro chudé. Na hřbitově sa dodnes aktívně pochovává. Leží tu mnoho známých osobností, např. Alexandr Dubček
  • Zobrazit všechna VPM ve skupině
Autor: Ladislav Barabás, 10.06.2021
Umístění: Bratislava, Staré Grunty, cintorín v Slávičom údolí, sektor 23, hrob č. 410
Nápis:
Ing. ŠTEFAN ZONGOR 1899 – 1966
architekt
Poznámka:

Štefan Zongor (4.4.1899 Trenčín – 24.9.1966 Bratislava) architekt. V rokoch 1916 – 1917 bojoval na fronte v Dalmácii.
(zdroj: Slovenský biografický slovník VI. Martin 1994)


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Ladislav Barabás

Hrob Michal Berko

 • + o skupině VPM (SK, Bratislava, hřbitov Slávičie údolí)
  • Bratislava, ulice Staré Grunty, souřadnice středu 48°9'21.23"N 17°4'5.07"E .... hřbitov je s rozlohou 18,5 ha největším hřbitovem v Bratislavě. Byl založen v roce 1912 a původně byl určený pro chudé. Na hřbitově sa dodnes aktívně pochovává. Leží tu mnoho známých osobností, např. Alexandr Dubček
  • Zobrazit všechna VPM ve skupině
Autor: Ladislav Barabás, 20.07.2021
Umístění: Bratislava, Staré Grunty, cintorín v Slávičom údolí, sektor 28, hrob č. 34
Nápis:
RODINA BERKO
MICHAL 1914 -1967 LETEC SL. ARMÁDY
Poznámka:

Michal Berko pochádzal z Klčova na Spiši a počas 2. svetovej vojny pôsobil ako pilot 2. kuriérnej letky Slovenskej armády.
(zdroj: http://www.findglocal.com/SK/Spisska-Nova-Ves/286696450216/Aeroklub-Spi%C5%A1sk%C3%A1-Nov%C3%A1-Ves )


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Ladislav Barabás

Hrob Fraňo Kráľ

 • + o skupině VPM (SK, Bratislava, hřbitov Slávičie údolí)
  • Bratislava, ulice Staré Grunty, souřadnice středu 48°9'21.23"N 17°4'5.07"E .... hřbitov je s rozlohou 18,5 ha největším hřbitovem v Bratislavě. Byl založen v roce 1912 a původně byl určený pro chudé. Na hřbitově sa dodnes aktívně pochovává. Leží tu mnoho známých osobností, např. Alexandr Dubček
  • Zobrazit všechna VPM ve skupině
Autor: Ladislav Barabás, 23.09.2009
Umístění: Bratislava, Staré Grunty, cintorín v Slávičom údolí, sektor park, hrob č. 30
Nápis:
FRAŇO KRÁĽ
1903 – 1955
Poznámka:

Fraňo Kráľ (9.3.1903 Barton, Ohio, USA – 3.1.1955 Bratislava) spisovateľ, verejný činiteľ, národný umelec. Na vojenčine v rokoch 1925-27 prepukla u neho tuberkulóza, ktorá ho poznačila na celý život. V januári 1939 ho ľudácky režim penzionoval, v jeho dome sa schádzalo ilegálne ústredné vedenie KSS, v roku 1942 sa u neho utvoril Ústredný národnorevolučný výbor (M. Hrušovský, M. Polák, P. Stahl). Počas vojny písal do ilegálnych časopisov V boj! a Hlas ľudu. Vyznamenaný Radom SNP I. triedy.
(zdroj: Slovenský biografický slovník III. Martin 1989)


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Ladislav Barabás

Hrob Emil Vidra

 • + o skupině VPM (SK, Bratislava, hřbitov Slávičie údolí)
  • Bratislava, ulice Staré Grunty, souřadnice středu 48°9'21.23"N 17°4'5.07"E .... hřbitov je s rozlohou 18,5 ha největším hřbitovem v Bratislavě. Byl založen v roce 1912 a původně byl určený pro chudé. Na hřbitově sa dodnes aktívně pochovává. Leží tu mnoho známých osobností, např. Alexandr Dubček
  • Zobrazit všechna VPM ve skupině
Autor: Ladislav Barabás, 20.07.2021
Umístění: Bratislava, Staré Grunty, cintorín v Slávičom údolí, sektor 43, hrob č. 256
Nápis:
JUDr. PhDr.
EMIL VIDRA
1916 – 2002

BUĎ VÔĽA TVOJA
Poznámka:

Emil Vidra (23.3.1916 Šurany – 20.1.2002 Bratislava) právnik. V auguste 1958 bol uväznený a na základe vykonštruovaného procesu odsúdený za rozvracanie republiky na sedem rokov. V roku 1960 bol na základe amnestie prepustený. V roku 1968 bývalí politickí väzni založili v Prahe Klub 231. Slovenskí zástupcovia si aj pričinením Dr. Vidru založili v Bratislave Slovenskú organizáciu na ochranu ľudských práv (SONOĽP). Po vstupe okupačných vojsk v roku 1968 pre obavu o svoju bezpečnosť emigroval do Viedne. Po novembri 1989 sa vrátil do vlasti, predstavitelia VPN ho na novembrové tribúny nevpustili.
(zdroj: https://watson.sk/index.php?option=com_content&view=article&id=1219:pred-20-rokmi-zomrel-uriansky-rodak-dr-emil-vidra&catid=43:default&Itemid=64 https://historyweb.dennikn.sk/clanky/detail/politicki-vazni-sa-postavili-na-celo-zapasu-o-dodrziavanie-ludskych-prav )


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Ladislav Barabás