Bratislava

Hrob Jozef Ružiak

 • + o skupině VPM (SK, Bratislava, hřbitov Slávičie údolí)
  • Bratislava, ulice Staré Grunty, souřadnice středu 48°9'21.23"N 17°4'5.07"E .... hřbitov je s rozlohou 18,5 ha největším hřbitovem v Bratislavě. Byl založen v roce 1912 a původně byl určený pro chudé. Na hřbitově sa dodnes aktívně pochovává. Leží tu mnoho známých osobností, např. Alexandr Dubček
  • Zobrazit všechna VPM ve skupině
Autor: Ladislav Barabás, 24.11.2020
Umístění: Bratislava, Staré Grunty, cintorín v Slávičom údolí, sektor I, hrob č.353
Nápis:
JOZEF RUŽIAK
1911 - 1961
Poznámka:

Jozef Ružiak (pôv. Rosenberger) (28.5.1911 Ľubietová – 19.5.1961 Bratislava) rozhlasový a televízny pracovník. Do protifašistického odboja sa zapojil v ilegálnej sociálno-demokratickej skupine na Horehroní, neskôr spolupracoval s ilegálnou KSS v Poprade, od septembra 1944 pracoval na Povereníctve školstva v Banskej Bystrici. Po ústupe SNP do hôr príslušník 1. čsl. partizánskej brigády J. V. Stalina.
(zdroj: Slovenský biografický slovník V. Martin 1922)


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Ladislav Barabás

Hrob Jozef Pospíšil

 • + o skupině VPM (SK, Bratislava, hřbitov Slávičie údolí)
  • Bratislava, ulice Staré Grunty, souřadnice středu 48°9'21.23"N 17°4'5.07"E .... hřbitov je s rozlohou 18,5 ha největším hřbitovem v Bratislavě. Byl založen v roce 1912 a původně byl určený pro chudé. Na hřbitově sa dodnes aktívně pochovává. Leží tu mnoho známých osobností, např. Alexandr Dubček
  • Zobrazit všechna VPM ve skupině
Autor: Ladislav Barabás, 04.12.2015
Umístění: Bratislava, Staré Grunty, cintorín v Slávičom údolí, sektor 15, hrob č.29
Nápis:
RODINA
POSPÍŠILOVA

JOZEF
27.IV.1897 – 15.VII.1976
ZASLÚŽILÝ UMELEC
AKAD. SOCHÁR
Poznámka:

Jozef Pospíšil (27.4.1897 Siladice – 15.7.1976 Bratislava) sochár a reštauráror. V rokoch 1914-1919 bojoval na frontoch 1. svetovej vojny (zajatý v Rusku).
(zdroj: Biografický slovník Slovenska IV. Marin 1990)


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Ladislav Barabás

Hrob Ctibor Štítnický a Jarmila Štítnická

Autor: Ladislav Barabás, 23.09.2009
Umístění: Bratislava, Staré Grunty, cintorín v Slávičom údolí, park, hrob č. 110
Nápis:
OSTAŇ TU EŠTE CHVÍĽKU…

CTIBOR ŠTÍTNICKÝ
6.9.1922 – 12.6.2002

JARMILA
ŠTÍTNICKÁ
25.12.1924 – 7.4.1980
Poznámka:

Ctibor Štítnický, pôv. Tibor Dörner (6.9.1922 Štítnik – 12.6.2002 Bratislava) básnik a prekladteľ. V roku 1944 sa zúčastnil partizánskeho odboja v Gemeri ako člen partizánskej skupiny Slávia, neskôr pôsobil ako hlásateľ a redaktor Slobodného slovenského vysielača v Banskej Bystrici, v roku 1945 pôsobil vo frontovom vysielači Červenej armády v Košiciach.
Jarmila Štítnická (25.12.1924 Rimavská Seč – 7.4.1980 Bratislava) spisovateľka, redaktorka a publicistka. Aktívne sa zapojila do Slovenského národného povstania.
(zdroj: Wikipédia)


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Ladislav Barabás

Hrob Andrej Alakša

Autor: Ladislav Barabás, 03.06.2021
Umístění: Bratislava, Staré Grunty, cintorín v Slávičom údolí, sektor 1, hrob č. 155
Nápis:
Rodina
ALAKŠOVÁ

Andrej 1912 -1979
Poznámka:

Andrej Alakša (17.9.191 Krupina – 17.10.1979 Bratislava) účastník protifašistického odboja, učiteľ. Po vypuknutí SNP npor. 1. čsl. armády na Slovensku v Brezne, ako veliteľ pešej roty 2. taktickej skupiny zúčastnil sa na bojoch proti fašistom v priestore Poprad, Telgárt, Kráľova Lehota a Čertovica, po prechode SNP do hôr pokračoval v aktívnom odpore, po oslobodení Popradu ako veliteľ 3. pešej roty 1. poľného práporu 1. čsl. brigády zúčastnil sa oslobodzovacích bojov o Vrútky, Strečno, Žilinu, Javorinu a na Morave. Jeho jednotka ako prvá z 1. čsl. arm. zboru prekročila slovensko-moravské hranice. Vyznamenaný Čsl. vojnovým krížom 1939, Radom SNP I. triedy a čsl., sov. a maď. vojenskými medailami.
(zdroj: Slovenský biografický slovník I. Martin 1986)


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Ladislav Barabás

Hrob Ernest Fabian

 • + o skupině VPM (SK, Bratislava, hřbitov Slávičie údolí)
  • Bratislava, ulice Staré Grunty, souřadnice středu 48°9'21.23"N 17°4'5.07"E .... hřbitov je s rozlohou 18,5 ha největším hřbitovem v Bratislavě. Byl založen v roce 1912 a původně byl určený pro chudé. Na hřbitově sa dodnes aktívně pochovává. Leží tu mnoho známých osobností, např. Alexandr Dubček
  • Zobrazit všechna VPM ve skupině
Autor: Ladislav Barabás, 03.06.2021
Umístění: Bratislava, Staré Grunty, cintorín v Slávičom údolí, sektor 1, hrob č. 456
Nápis:
ERNEST
FABIAN
1907 - 1967
Poznámka:

Ernest Fabian (pôv. Rosenthal) (22.7.1907 Celdömölk, Maďarsko -21.11.1967 Bratislava) vysokoškolský učiteľ. V roku 1937 bol dobrovoľník v Španielsku, príslušník 3. práporu 13. medzinárodnej brigády. Po porážke Španielskej republiky od februára 1939 vo Francúzsku. Za komunistickú propagandu v internačnom tábore odsúdený na 18 mesiacov väzenia. Po kapituláci Francúzska ušiel z väzenia a koncom júla 1940 ilegálne prešiel na Slovensko, kde sa zapojil do ilegálneho protifašistického hnutia. V apríli 1942 zatknutý UŠB, odsúdený na 11 rokov väzenia, väznený v Bratislave, Nitre a Leopoldove, od februára 1945 v konc. tábore Mauthausen. Vyznamenaný Radom SNP II. a I. triedy.
(zdroj: Slovenský biografický slovník II. Martin 1987)


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Ladislav Barabás

Hrob Ján Balaďa

 • + o skupině VPM (SK, Bratislava, hřbitov Slávičie údolí)
  • Bratislava, ulice Staré Grunty, souřadnice středu 48°9'21.23"N 17°4'5.07"E .... hřbitov je s rozlohou 18,5 ha největším hřbitovem v Bratislavě. Byl založen v roce 1912 a původně byl určený pro chudé. Na hřbitově sa dodnes aktívně pochovává. Leží tu mnoho známých osobností, např. Alexandr Dubček
  • Zobrazit všechna VPM ve skupině
Autor: Ladislav Barabás, 10.06.2021
Umístění: Bratislava, Staré Grunty, cintorín v Slávičom údolí, sektor 7, hrob č. 410
Nápis:
RODINA
BALAĎOVA

Odpočívajte v pokoji
Poznámka:

Ján Balaďa (11.4.1902 Malacky - 1.9.1977 Bratislava) účastník protifašistického odboja, rozhlasový pracovník. Počas 2. svetovej vojny pracoval v Slobodnom slovenskom vysielači v Banskej Bystrici. Po ústupe povstalcov do hôr vydával vydával so skupinou partizánsky časopis Mor ho! Velil 5. oddielu partizánskej brigády mjr. Morozova. Vyznamenaný Radom SNP I. triedy a medailou Za chrabrosť.
(zdroj: Slovenský biografický slovník I. Martin 1986)


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Ladislav Barabás

Hrob Štefan Bella

 • + o skupině VPM (SK, Bratislava, hřbitov Slávičie údolí)
  • Bratislava, ulice Staré Grunty, souřadnice středu 48°9'21.23"N 17°4'5.07"E .... hřbitov je s rozlohou 18,5 ha největším hřbitovem v Bratislavě. Byl založen v roce 1912 a původně byl určený pro chudé. Na hřbitově sa dodnes aktívně pochovává. Leží tu mnoho známých osobností, např. Alexandr Dubček
  • Zobrazit všechna VPM ve skupině
Autor: Ladislav Barabás, 10.06.2021
Umístění: Bratislava, Staré Grunty, cintorín v Slávičom údolí, sektor 8, hrob č. 3
Nápis:
AKADEMIK
PROF. ING. ŠTEFAN BELLA
*2.V.1880 +28.12.1952
Poznámka:

Štefan Bella (2.5.1880 Liptovský Peter – 28.12.1952 Bratislava) vodohospodár, akademik ČSAV. V rokoch 1914-1916 príslušník rakúsko-uhorskej armády.
(zdroj: Slovenský buografický slovník I. Martin 1986)


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Ladislav Barabás

Hrob Ľudo Ondrejov

 • + o skupině VPM (SK, Bratislava, hřbitov Slávičie údolí)
  • Bratislava, ulice Staré Grunty, souřadnice středu 48°9'21.23"N 17°4'5.07"E .... hřbitov je s rozlohou 18,5 ha největším hřbitovem v Bratislavě. Byl založen v roce 1912 a původně byl určený pro chudé. Na hřbitově sa dodnes aktívně pochovává. Leží tu mnoho známých osobností, např. Alexandr Dubček
  • Zobrazit všechna VPM ve skupině
Autor: Ladislav Barabás, 03.06.2021
Umístění: Bratislava, Staré Grunty, cintorín v Slávičom údolí, park, hrob č. 15
Nápis:
Ľudo Mistrík Ondrejov

1901 - 1962
Poznámka:

Ľudo Ondrejov (pôv. Mistrík) (19.10.1901 Slanje, Chorvátsko – 18.3.1962 Bratislava) spisovateľ, úradník. V rokoch 1944-45 aktívny účastník Slovenského národného povstania (člen partizánskej skupiny Smrť fašizmu).
(zdroj: https://www.osobnosti.sk/osobnost/ludo-ondrejov-1205)
Súčasťou náhrobníka bola pôvodne aj bronzová plaketa s portrétom spisovateľa, ktorá v súčasnosti chýba.


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Ladislav Barabás

Hrob František Knezl

 • + o skupině VPM (SK, Bratislava, hřbitov Slávičie údolí)
  • Bratislava, ulice Staré Grunty, souřadnice středu 48°9'21.23"N 17°4'5.07"E .... hřbitov je s rozlohou 18,5 ha největším hřbitovem v Bratislavě. Byl založen v roce 1912 a původně byl určený pro chudé. Na hřbitově sa dodnes aktívně pochovává. Leží tu mnoho známých osobností, např. Alexandr Dubček
  • Zobrazit všechna VPM ve skupině
Autor: Ladislav Barabás, 03.06.2021
Umístění: Bratislava, Staré Grunty, cintorín v Slávičom údolí, sektor 13, hrob č.122
Nápis:
FRANTIŠEK KNEZL
7.9.1908 – 12.10.1960
Poznámka:

František Knezl (7.9.1908 Nitra – 12.10.1960 Bratislava) verejný činiteľ. V rokoch 1936-39 príslušník ženijných jednotiek medzinárodných brigád v Španielsku, 1939-41 internovaný v zajateckom tábore vo Vernete (Francúzsko), 1941-43 v Dželfe (Alžírsko), 1943-45 príslušník 1. tankovej brigády čsl. vojska vo Veľkej Británii. Vyznamenaný Radom SNP II. triedy, čsl. veliteľským radom Ján Žižka a čsl., sov., angl. a poľ. vojenskými vyznamenaniami.
(zdroj: Slovenský biografický slovník III. Martin 1989)


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Ladislav Barabás

Hrob Ľudovít Vaníček

 • + o skupině VPM (SK, Bratislava, hřbitov Slávičie údolí)
  • Bratislava, ulice Staré Grunty, souřadnice středu 48°9'21.23"N 17°4'5.07"E .... hřbitov je s rozlohou 18,5 ha největším hřbitovem v Bratislavě. Byl založen v roce 1912 a původně byl určený pro chudé. Na hřbitově sa dodnes aktívně pochovává. Leží tu mnoho známých osobností, např. Alexandr Dubček
  • Zobrazit všechna VPM ve skupině
Autor: Ladislav Barabás, 04.12.2015
Umístění: Bratislava, Staré Grunty, cintorín v Slávičom údolí, sektor 21, hrob č. 96
Nápis:
AKAD. MALIAR ĽUDOVÍT VANÍČEK
5.VII.1894 – 21.II.1960
Poznámka:

Ľudovít Vaníček (5.7.1894 Senica – 21.II.1960 Bratislava) maliar, pedagóg. Účastník bojov prvej svetovej vojny, v rokoch 1917-18 navštevoval Vysokú školu výtvarných umení v Budapešti.
(zdroj: http://www.ezahorie.sk/index.php?option=com_content&view=article&id=4163%3Avaniek-udovit&catid=82%3Aosobnosti&lang=de )


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Ladislav Barabás