Lučenec

Pamätná tabuľa Janko Kráľ

Autor: Ladislav Barabás, 24.04.2011
Umístění: Lučenec, Janka Kráľa 1, budova na ulici J. Kráľa 1
Nápis:
V TEJTO BUDOVE
PÔSOBIL V ROKU 1850
REVOLUČNÝ BÁSNIK
JANKO KRÁĽ
1822 - 1876

PRI 120. VÝROČÍ ÚMRTIA
BÁSNIKA VENOVAL
MO MATICE SLOVENSKEJ
V LUČENCI
Poznámka:

Janko Kráľ (24.4.1822 Liptovský Mikuláš - 23.5.1876 Zlaté Moravce) často označovaný ako básnik-burlivák, bol slovenský národný buditeľ, predstaviteľ romantizmu a jeden z najvýznamnejších a najradikálnejších básnikov štúrovskej generácie. V roku 1848 po prvých impulzoch revolúcie burcoval poddaný ľud do povstania proti feudálom. Ľudové povstanie, ktoré vyvolal bolo potlačené v marci 1848, po jeho chytení a mučení ho spolu s J. Rotaridesom odviedli do väzenia v Šahách, neskôr až do januára 1849 v Pešti, kde ho odsúdili na smrť. Údajne na zásah bána J. Jelačiča ho po 10 mesiacoch väzenia prepustili na slobodu. V marci 1849 bol v Liptovskom Mikuláši, kde velil dobrovoľníkom a národnej garde. V septembri 1849 sa znovu zúčastnil revolučných bojov v Krupine ako kapitán slovenských dobrovoľníkov. Po skončení revolúcie pôsobil v štátnej službe na rôznych miestach, naposledy v Zlatých Moravciach, kde i zomrel v chudobe.
(zdroj: Wikipédia)


Souřadnice: N48°26'7.8'' E19°35'30.08'' - přibližná pozice dle adresy
Pomník přidal: Ladislav Barabás

Pamätná tabuľa Zoltán Brüll

Autor: PhDr. Jozef Jambrich, PhD., 21.05.2021
Umístění: Lučenec, námestie Kubínyiho 364/10, spodná tabuľa na stene medzi predajňou COOL a Deaf Kebab
Nápis:
V TOMTO DOME BÝVAL
DR. ZOLTÁN BRÜLL
HRDINA SNP
Poznámka:

Tabuľa je umiestnená na rodnom dome Zoltána Brülla. Bola odhalená v auguste 1966 pri príležitosti 22. výročia SNP.
(zdroj: Kristina Becaniová: Národnohistorické pamiatky v Lučenci)

Židovský lekár Zoltán Brüll bol príslušníkom partizánskeho oddielu „Vysoké Tatry“. Padol v boji dňa 14. januára 1945 v Kôprovej doline v bunkri pod Grúnikom.
(zdroj: https://sk.wikipedia.org/wiki/Zoltán_Brüll )


Souřadnice: N48°19'41.16'' E19°40'9.08'' - přibližná pozice dle adresy
Pomník přidal: PhDr. Jozef Jambrich, PhD.

Pamätná tabuľa Andrej Plávka

Autor: Ladislav Barabás, 24.04.2011
Umístění: Lučenec, Novohradská 2, základná umelecká škola (bývalá YMCA)
Nápis:
V tejto budove žil a pôsobil
v r. 1930-31 ako sekretár
združ. YMCA a zapisovateľ
MO MS spisovateľ, nár. umelec
ANDREJ PLÁVKA
5.X.2000
Poznámka:

Andrej Plávka (18.11.1907 Liptovská Sielnica – 11.7.1982 Bratislava) spisovateľ, národný umelec. V rokoch 1930-39 pracovník mládežníckej organizácie YMCA (Lučenec, Kroměříž, Hradec Králové, Bratislava). Počas SNP vedúci sociálnej komisie RNV v Banskej Bystrici. Po vzniku vojnovej Slovenskej republiky sa zapojil do ilegálnej protifašistickej činnosti, v jeho byte sa schádzali pokrokové osobnosti, zúčastnil sa príprav SNP. Po jeho vypuknutí s A. Matuškom spoluautor ohlasu k slovenskému národu, ktorý vysielal Slobodný slovenský vysielač. Ako predseda sociálnej sekcie RNV organizoval ubytovanie a stravovanie utečencov. Po ústupe SNP žil so zranením v horách, neskôr v rodisku a pred príchodom frontu v B. Bystrici. V roku 1946 vyznamenaný Radom SNP I. stupňa.
(zdroj: Slovenský biografický slovník IV. Martin 1990)


Souřadnice: N48°26'59.28'' E19°31'34.82'' - přibližná pozice dle adresy
Pomník přidal: Ladislav Barabás

Pomník M. R. Štefánik

Autor: Ladislav Barabás, 24.04.2011
Umístění: Lučenec, Štvrť M. R. Štefánika, parčík vľavo od domu kultúry
Nápis:
MILAN
RASTISLAV
ŠTEFÁNIK
1880 - 1919

sign. MELICHERČÍK 95
Poznámka:

Autorom je sochár Andrej Melicherčík


Souřadnice: N48°19'45.5'' E19°39'50.2''
Pomník přidal: Ladislav Barabás

Pamätná tabuľa pripojenia Lučenca a Novohradu k ČSR v roku 1918

Autor: PhDr. Jozef Jambrich, PhD., 30.05.2021
Umístění: Lučenec, T. G. Masaryka, medzi cestou a bočným krídlom budovy Mestského úradu Lučenec, Novohradská 316/1
Nápis:
V TEJTO BUDOVE SA UTVORILA A ZASEDALA ROKU 1918
HORNONOVOHRADSKÁ SLOVENSKÁ NÁRODNÁ RADA ZA PREDSEDNÍCTVA
DR. ĽUDOVÍTA BAZOVSKÉHO, KTORÁ NA ĽUDOVOM SHROMAŽDENÍ CELÉHO
SLOVENSKÉHO NOVOHRADU DŇA 28. NOVEMBRA 1918 S ODUŠEVNENÍM
PRIJALA MARTINSKÚ DEKLARÁCIU ZO DŇA 30. OKTÓBRA 1918
A VEREJNE VYPOVEDALA ODTRHNUTIE SA OD UHORSKA A PRIPOJENIE
SA LUČENCA A NOVOHRADU K ČESKOSLOVENSKEJ REPUBLIKE.

TÚTO PAMÄTNÚ TABUĽU UMIESTNIL V DESIATE VÝROČIE SLOBODY SLOVÁKOV
ODBOR MATICE SLOVENSKEJ V LUČENCI NA VEČITÚ PAMIATKU
A K POVZBUDENIU V SLOVENSKOM NÁRODNOM CÍTENÍ ĎALŠÍCH GENERÁCIÍ.

OBNOVENÁ S PÔVODNÝM TEXTOM PRI PÄŤDESIATOM VÝROČÍ VZNIKU
NAŠEJ REPUBLIKY.

PAMÄTNÁ TABUĽA BOLA PÔVODNE ODHALENÁ NA BUDOVE
VŠEOBECNEJ BANKY, KTORÁ STÁLA V TOMTO PRIESTORE

Souřadnice: N48°19'45.48'' E19°39'58.64'' - přibližná pozice dle adresy
Pomník přidal: PhDr. Jozef Jambrich, PhD.

Pomník padlým príslušníkom bezpečnostných zborov

Autor: PhDr. Jozef Jambrich, PhD., 12.06.2021
Umístění: Lučenec, Tuhárske námestie, pred budovou Okresného riaditeľstva Policajného zboru v Lučenci 2688/12A, vľavo od vchodu
Nápis:
(stredná tabuľa)
PAMÄTNÍK
príslušníkom bezpečnostných
zborov, ktorí zahynuli pri plnení
služobných povinností
na území Slovenska od roku 1918

" Česť ich pamiatke "

strážm. Antonín Vlček †1918
strážm. Josef Neplech †1918
strážm. František Beneš †1918
strážm. Edmund Ječný †1918
strážm. Jozef Božák †1918
strážm. Alois Kudráč †1918
strážm. Jiří Fichtl †1918
des. Ludvík Smolík †1919
náhr. čet. Matej Balaštík †1919
vrch. strážm. Josef Petr †1919
čet. na skúšku Jakub Forhaus †1919
strážm. František Kabáta †1920
vrch. strážm. František Vlkovský †1921
Viktor Sedlár †1922
strážm. Štefan Kováč †1922
strážm. František Frolík †1922
strážm. Jan Fabera †1923
čet. na skúšku Jozef Kunovský †1923
strážm. František Kratochvíl †1927
strážm. František Alschinger †1927
strážm. Otakar Blažka †1928
pplk. František Ditrich †1931
vrch. strážm. Rudolf Lukášek †1933
strážm. František Kováč †1933
strážm. Andrej Dlagola †1938
strážm. Rudolf Mlčák †1939
strážm. Július Stribernský †1944
strážm. Vendelín Markus †1944
strážm. Lukáč Krško †1944
strážm. Jozef Holeček †1944
vrch. strážm. Ján Bolfa †1944
vrch. strážm. Pavol Baďura †1944
por. Karel Holas †1944
prap. Miloslav Douša †1944
strážm. Miloslav Sýkora †1944
vrch. strážm. Ondrej Moriš †1944
vrch. strážm. Ján Vrablica †1944

(pravá tabuľa)
vrch. strážm. Jozef Kováč †1944
strážm. Dezider Pilát †1944
strážm. Michal Kuric †1944
vrch. strážm. Karol Kremnický †1944
vrch. strážm. Štefan Barjak †1944
vrch. strážm. Michal Petráš †1944
vrch. strážm. Michal Bidelnica †1944
vrch. strážm. Ján Bajus †1944
prap. Štefan Dvorský †1944
mjr. Štefan Kuna †1944
vrch. strážm. Peter Hlačina †1944
vrch. stráž. Július Kráľ †1944
vrch. strážm. Ján Michalek †1944
strážm. Bartolomej Olah †1944
por. Rudolf Begán †1944
por. Martin Jurčo †1944
por. Matej Macko †1944
por. Ondrej Maradík †1944
vrch. strážm. Dezider Strassburger †1944
vrch. strážm. Pavel Vantruba †1944
por. Karol Rehák †1944
vrch. strážm. Juraj Líška †1944
vládny radca Dr. Ladislav Števonka †1944
vrch. strážm. Štefan Kamenár †1944
vrch. strážm. Ján Gašpar †1944
strážm. Štefan Fiala †1944
por. Viktor Vašina †1944
kpt. Štefan Fiala †1944
strážm. Eduard Schwartz †1944
akt. riaditel Ján Liba Plichta †1944
hl. akt. tajom. Alexander Pollák †1944
práp. Bedřich Svoboda †1944
strážm. Telesfor Zemko †1944
strážm. Štefan Zábojník †1944
vrch. strážm. Rudolf Markovič †1944
strážm. Juraj Staňák †1945
kpt. Štefan Moravka †1945
strážm. Július Kalát †1945
kpt. Ondrej Novák †1945
vrch. strážm. František Hazucha †1945
strážm. Vincent Češko †1945
strážm. Jozef Vavra †1945
policajný čakatel Ján Slezák †1945
vrch. strážm. Karol Suchovský †1945
práp. Ján Baláž †1945
práp. Imrich Špecík †1945
strážm. Eliáš Vajči †1945
štáb. strážm. Jozef Hajzok †1945
strážm. Dominik Ondrejkovič †1945
policajný čakatel Josef Holub †1945
strážm. Jozef Nemeš †1945
čatár záv. Štefan Pirťan †1945
policajný strážnik Ján Focko †1945
strážm. Jozef Ondriáš †1945
vrchný strážm. Jozef Dobiš †1945

(tabuľa vpredu)
Položili to najcennejšie čo mali,
svoje životy,
aby sme my mohli bezpečne žiť!

Klub policajnej histórie
Lučenec
2019
Poznámka:

V súčasnosti sú na tabuliach len mená padlých do roka 1945. Tabule s ďalšími menami by mali byť nainštalované do konca roka 2021.
Pamätník bol odhalený 28. augusta 2019.
(zdroj: https://www.tasr.sk/tasr-clanok/TASR:20190828TBB00309 )


Souřadnice: N48°19'18.41'' E19°40'15.67'' - přibližná pozice dle adresy
Pomník přidal: PhDr. Jozef Jambrich, PhD.

Pomník Obetiam holokaustu

Autor: PhDr. Jozef Jambrich, PhD., 30.05.2021
Umístění: Lučenec, Vajanského 868/69, nový židovský cintorín vedľa areálu ZŠ Vajanského, na konci zelenej aleje vľavo vedľa domu smútku
Nápis:
1939 ─
─ 1945

NA PAMIATKU NAŠICH MUČEDNIKOV

MÁRTIRJAINK EMLÉKÉRE
Poznámka:

Autorom pomníka je Ing. arch. Oszkar Winkler


Souřadnice: N48°19'20.14'' E19°40'9.08'' - přibližná pozice dle adresy
Pomník přidal: PhDr. Jozef Jambrich, PhD.

Pamätná tabuľa Sándor Petőfi

Autor: Ladislav Barabás, 24.04.2011
Umístění: Lučenec, Vajanského 5, dom na Vajanského 5
Nápis:
V TOMTO DOME ŽIL
SÁNDOR PETŐFI
V ROKU 1945
FEBR. 1975.
Poznámka:

Sándor Petőfi, pôv. Alexander Petrovič (1.1.1823 Malý Kereš - 31.7.1849 Segesvár) maďarský básnik slovenského pôvodu, jedna z najvýraznejších postáv revolúcie v roku 1848. Na jeseň 1848 bol v armáde ako vojnový korešpondent. Keď do priebehu revolúcie zasiahlo Rusko prihlásil sa do oddielov maďarskej armády generála Bema. Posledný raz ho videli pri Segesvári 31. júla 1849. O konci jeho života kolujú dve verzie: 1. padol v boji pri Segesvári, 2. ako vojnový zajatec bol odvlečený do Ruska a ešte istý čas žil na Sibíri.
(zdroj: Wikipédia)


Souřadnice: N48°19'20.14'' E19°40'9.08'' - přibližná pozice dle adresy
Pomník přidal: Ladislav Barabás

Hrob Zoltán Brüll

Autor: PhDr. Jozef Jambrich, PhD., 30.05.2021
Umístění: Lučenec, Vajanského 868/69, nový židovský cintorín vedľa areálu ZŠ Vajanského, v cintoríne za domom smútku, v pravej časti od chodníka prvý hrob zľava v druhom rade
Nápis:
Dr. BRÜLL ZOLTÁN
1905 ─ 1945
Poznámka:

Židovský lekár Zoltán Brüll bol príslušníkom partizánskeho oddielu „Vysoké Tatry“. Padol v boji dňa 14. januára 1945 v Kôprovej doline v bunkri pod Grúnikom.
(zdroj: https://sk.wikipedia.org/wiki/Zoltán_Brüll )


Souřadnice: N48°19'20.14'' E19°40'9.08'' - přibližná pozice dle adresy
Pomník přidal: PhDr. Jozef Jambrich, PhD.

Pamätná tabuľa Obetiam 2. svetovej vojny

Autor: PhDr. Jozef Jambrich, PhD., 13.10.2019
Umístění: Lučenec, Železničná 52/167, budova železničnej stanice, na stene budovy na 1. nástupišti, medzi vchodom do malej čakárne pre cestujúcich a prístupom na 1. nástupište z ulice
Nápis:
ZOMRELI STE, ABY SME MY ŽILI
1939 - 1945

FURMAN PAVEL 11.2.1923 - 22.1.1945
HORNAN PAVOL 17.4.1919 - 21.3.1945
ŠULEK EMIL 13.12.1921 - 28.10.1944

Souřadnice: N48°26'14.32'' E19°35'17.77'' - přibližná pozice dle adresy
Pomník přidal: PhDr. Jozef Jambrich, PhD.