Lučenec

Hrob János Debrődi

Autor: Kamil Pánik, 22.03.2007
Umístění: Lučenec, Cintorínska, cintorín
Nápis:
Itt nyugszik
DEBRŐDI JÁNOS
SZÜL. 1819Ik ÉVBEN.
BORSOD MEGYE
Emöd községében.

MINT
Honvédhuszár-
ŐRMESTER
Múltki hős halállal
Azellen golyója által
1849 Márczius 24én
Losoncz város belterén.

Áldás lebegjen hantjai felett.
Poznámka:

Rotmajster János Debrődi bol husár honvédov a padol v revolúcii 1848-49.


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Ladislav Barabás

Pamätná tabuľa M.R. Štefánik

Autor: Ladislav Barabás, 24.04.2011
Umístění: Lučenec, Haličská cesta 1191/8, vedľa vchodu do budovy Základnej školy M.R. Štefánika na rohu ulíc Haličská a J. Szabóa
Nápis:
GENERÁL
MILAN RASTISLAV
ŠTEFÁNIK
1880 - 1919

Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Souřadnice: N48°19'46.7'' E19°39'21.2''
Pomník přidal: Ladislav Barabás

Pomník vojakom Červenej armády

Autor: Ladislav Barabás, 24.04.2011
Umístění: Lučenec, J. Kármána 25/5, v parku pred budovou základnej školy s materskou školou s vyučovacím jazykom maďarským
Nápis:
VEČNÁ SLÁVA
HRDINOM PADLÝM
V BOJI ZA SLOBODU
A NEZÁVISLOSŤ
ČESKOSLOVENSKA

ЗДЕСЬ ПОХОРОНЕНЫ
ПАВШИЕ СМЕРТЬЮ
ХРАВРЫХ В БОЯХ
ЗА СВОБОДУ И
НЕЗАВИСИМОСТЬ
ЧЕХОСЛОВАКИИ

ГЕРОЙ СОВЕТСКОГО СОЮЗА
ГВ. КАПИТАН КОННОВ В. Д.

ГВ. КАПИТАН ВИНОГРАДОВ И. И.
ГВ. КАПИТАН ГАСАНОВ Г. М.
ГВ. КАПИТАН ЗУБОВ С. А.
ГВ. КАПИТАН ПЫЩНЕНКО М. А.
ГВ. КАПИТАН ПЕТРУШИН А. И.
ГВ. КАПИТАН ЯХИН К. Н.
ГВ. КАПИТАН МИТРОФАНОВ А. А.
ГВ. СТ. ЛЕЙТЕНАНТ БЕСКОРОВАЙНЫЙ
ГВ. СТ. ЛЕЙТЕНАНТ ПАВЛОВ И. П.
ГВ. СТ. ЛЕЙТЕНАНТ ХЕЙФЕЦ Я. В.
СТ. ЛЕЙТЕНАНТ КОНОХОВ И. А.
СТ. ЛЕЙТЕНАНТ ЛЕСОВОЙ А. А.
СТ. ЛЕЙТЕНАНТ СКОК С. П.
СТ. ЛЕЙТЕНАНТ ФОМИН В. С.
СТ. ЛЕЙТЕНАНТ ГАВРИКОВ Я. В.
ГВ. ЛЕЙТЕНАНТ ГРИДАСОВ Г. Д.
ГВ. ЛЕЙТЕНАНТ ЕРИФАНЦЕВ А. Г.
ГВ. ЛЕЙТЕНАНТ ЕРЛЫКОВ Н. В.
ГВ. ЛЕЙТЕНАНТ ЖДАНОВ П. П.
ГВ. ЛЕЙТЕНАНТ ЖУНУСОВ Х. Х.
ГВ. ЛЕЙТЕНАНТ КАРЖУБАЕВ Д.
ГВ. ЛЕЙТЕНАНТ ПЕТРОВ В. П.
ГВ. ЛЕЙТЕНАНТ РОКАЧЕВ М. П.
ГВ. ЛЕЙТЕНАНТ БАЛУХО Н. О.
ГВ. ЛЕЙТЕНАНТ БРАИЛКО П. А.
ЛЕЙТЕНАНТ БЕЛОУСОВ В. И.
ЛЕЙТЕНАНТ БУБНОВ И. К.
ЛЕЙТЕНАНТ ДРУЖИНИН А. А.
ЛЕЙТЕНАНТ КАРЕЛЬСКИЙ М. В.
ЛЕЙТЕНАНТ МАТРЫНОВ П. А.
ЛЕЙТЕНАНТ НЕЧКИН Н. В.
ЛЕЙТЕНАНТ ОРЛОВ П. Г.
ЛЕЙТЕНАНТ ПИКАРЕВ С. В.
ЛЕЙТЕНАНТ СУСЛИН М. А.
ЛЕЙТЕНАНТ ШМАКОВ Н. И.
ГВ. МЛ. ЛЕЙТЕНАНТ АЛЕШЕНКО Я. К.
ГВ. МЛ. ЛЕЙТЕНАНТ БОТВИНОВ Н. Н.
ГВ. МЛ. ЛЕЙТЕНАНТ ДРОНОВИЧ В. Г.
ГВ. МЛ. ЛЕЙТЕНАНТ КОСТОМОРОВ А. В.
ГВ. МЛ. ЛЕЙТЕНАНТ ЛЯШЕНКО И. М.
ГВ. МЛ. ЛЕЙТЕНАНТ МУХТАРОВ И. Ю.
ГВ. МЛ. ЛЕЙТЕНАНТ СИРОТА Н. М.
ГВ. МЛ. ЛЕЙТЕНАНТ САЯПИН П. Р.
ГВ. МЛ. ЛЕЙТЕНАНТ ТОПОРОВСКИЙ В. И.
МЛ. ЛЕЙТЕНАНТ КОНОВАЛОВ Я. Г.
МЛ. ЛЕЙТЕНАНТ МУРАШКИН И. И.
МЛ. ЛЕЙТЕНАНТ СОКОЛОВ А. П.
МЛ. ЛЕЙТЕНАНТ ТРУФАНОВ М. А.
МЛ. ЛЕЙТЕНАНТ УВАРОВ Н. А.
МЛ. ЛЕЙТЕНАНТ ФИЛАТОВ В. Л.
МЛ. ЛЕЙТЕНАНТ ШУТОВ В. В.
Poznámka:

Lučenec bol oslobodený 14. januára 1945 jednotkami 27. armády generálplukovníka S. G. Trofimenka a 1. rumunskej armády generála Vasile Atanasia. Počas oslobodzovacích bojov padlo 146 sovietskych a 196 rumunských vojakov. Pochovaní sú na Ústrednom vojenskom cintoríne vo Zvolene.
(zdroj: https://www.teraz.sk › regiony › lucenec-spomienka-fasizmus › 83697-clanok )


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Ladislav Barabás
Doplnění informací: PhDr. Jozef Jambrich, PhD.

Pamätná tabuľa Janko Kráľ

Autor: Ladislav Barabás, 24.04.2011
Umístění: Lučenec, Janka Kráľa 1, budova na ulici J. Kráľa 1
Nápis:
V TEJTO BUDOVE
PÔSOBIL V ROKU 1850
REVOLUČNÝ BÁSNIK
JANKO KRÁĽ
1822 - 1876

PRI 120. VÝROČÍ ÚMRTIA
BÁSNIKA VENOVAL
MO MATICE SLOVENSKEJ
V LUČENCI
Poznámka:

Janko Kráľ (24.4.1822 Liptovský Mikuláš - 23.5.1876 Zlaté Moravce) často označovaný ako básnik-burlivák, bol slovenský národný buditeľ, predstaviteľ romantizmu a jeden z najvýznamnejších a najradikálnejších básnikov štúrovskej generácie. V roku 1848 po prvých impulzoch revolúcie burcoval poddaný ľud do povstania proti feudálom. Ľudové povstanie, ktoré vyvolal bolo potlačené v marci 1848, po jeho chytení a mučení ho spolu s J. Rotaridesom odviedli do väzenia v Šahách, neskôr až do januára 1849 v Pešti, kde ho odsúdili na smrť. Údajne na zásah bána J. Jelačiča ho po 10 mesiacoch väzenia prepustili na slobodu. V marci 1849 bol v Liptovskom Mikuláši, kde velil dobrovoľníkom a národnej garde. V septembri 1849 sa znovu zúčastnil revolučných bojov v Krupine ako kapitán slovenských dobrovoľníkov. Po skončení revolúcie pôsobil v štátnej službe na rôznych miestach, naposledy v Zlatých Moravciach, kde i zomrel v chudobe.
(zdroj: Wikipédia)


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Ladislav Barabás

Pomník M. R. Štefánik

Autor: Ladislav Barabás, 24.04.2011
Umístění: Lučenec, Štvrť M. R. Štefánika, parčík vľavo od domu kultúry
Nápis:
MILAN
RASTISLAV
ŠTEFÁNIK
1880 - 1919

sign. MELICHERČÍK 95
Poznámka:

Autorom je sochár Andrej Melicherčík


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Souřadnice: N48°19'45.5'' E19°39'50.2''
Pomník přidal: Ladislav Barabás

Pamätná tabuľa Sándor Petőfi

Autor: Ladislav Barabás, 24.04.2011
Umístění: Lučenec, Vajanského 5, dom na Vajanského 5
Nápis:
V TOMTO DOME ŽIL
SÁNDOR PETŐFI
V ROKU 1945
FEBR. 1975.
Poznámka:

Sándor Petőfi, pôv. Alexander Petrovič (1.1.1823 Malý Kereš - 31.7.1849 Segesvár) maďarský básnik slovenského pôvodu, jedna z najvýraznejších postáv revolúcie v roku 1848. Na jeseň 1848 bol v armáde ako vojnový korešpondent. Keď do priebehu revolúcie zasiahlo Rusko prihlásil sa do oddielov maďarskej armády generála Bema. Posledný raz ho videli pri Segesvári 31. júla 1849. O konci jeho života kolujú dve verzie: 1. padol v boji pri Segesvári, 2. ako vojnový zajatec bol odvlečený do Ruska a ešte istý čas žil na Sibíri.
(zdroj: Wikipédia)


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Ladislav Barabás

Pamätná tabuľa Obetiam 2. svetovej vojny

Autor: PhDr. Jozef Jambrich, PhD., 13.10.2019
Umístění: Lučenec, Železničná 52/167, budova železničnej stanice, na stene budovy na 1. nástupišti, medzi vchodom do malej čakárne pre cestujúcich a prístupom na 1. nástupište z ulice
Nápis:
ZOMRELI STE, ABY SME MY ŽILI
1939 - 1945

FURMAN PAVEL 11.2.1923 - 22.1.1945
HORNAN PAVOL 17.4.1919 - 21.3.1945
ŠULEK EMIL 13.12.1921 - 28.10.1944

Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: PhDr. Jozef Jambrich, PhD.