Bratislava

Hrob Frico Kafenda

 • + o skupině VPM (SK, Bratislava, hřbitov Slávičie údolí)
  • Bratislava, ulice Staré Grunty, souřadnice středu 48°9'21.23"N 17°4'5.07"E .... hřbitov je s rozlohou 18,5 ha největším hřbitovem v Bratislavě. Byl založen v roce 1912 a původně byl určený pro chudé. Na hřbitově sa dodnes aktívně pochovává. Leží tu mnoho známých osobností, např. Alexandr Dubček
  • Zobrazit všechna VPM ve skupině
Autor: Ladislav Barabás, 29.09.2009
Umístění: Bratislava, Staré Grunty, cintorín v Slávičom údolí, sektor 11, hrob č. 375
Nápis:
FRICO KAFENDA
Poznámka:

Fridrich (Frico) Kafenda (2.11.1883 Mošovce – 3.9.1963 Bratislava) hudobný skladateľ, klavírny virtuóz, dirigent, pedagóg, nositeľ Radu práce. Po vypuknutí prvej svetovej vojny padol v roku 1915 do ruského zajatia (Krasnojarsk, Irkutsk). V Rusku vstúpil do čsl. légií, po skončení vojny sa vrátil na Slovensko.
(zdroj: Slovenský biografický slovník III. Martin 1989)
Autorom náhrobníka je Ing. arch. Dušan Kuzma.


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Ladislav Barabás

Hrob Ľudo Zelienka

 • + o skupině VPM (SK, Bratislava, hřbitov Slávičie údolí)
  • Bratislava, ulice Staré Grunty, souřadnice středu 48°9'21.23"N 17°4'5.07"E .... hřbitov je s rozlohou 18,5 ha největším hřbitovem v Bratislavě. Byl založen v roce 1912 a původně byl určený pro chudé. Na hřbitově sa dodnes aktívně pochovává. Leží tu mnoho známých osobností, např. Alexandr Dubček
  • Zobrazit všechna VPM ve skupině
Autor: Ladislav Barabás, 24.11.2020
Umístění: Bratislava, Staré Grunty, cintorín v Slávičom údolí, sektor I, hrob č.27
Nápis:
Ľudo Zelienka
1917 - 1977
Poznámka:

Ľudo Zelienka (5.12.1917 Zvolen – 8.8.1977 Bratislava) spisovateľ, pedagóg, ľudový rozprávač. Po Vypuknutí SNP zorganizoval 18-člennú skupinu vysokoškolákov, s ktorými sa dobrovoľne prihlásil do služieb Veliteľstva 1. čsl armády na Slovensku v Banskej Bystrici. Zadelený k vysokoškolskému strážnemu oddielu, po ústupe SNP do hôr v sprievode gen. R. Viesta a J. Goliana, zajatý pri Pohronskom Bukovci, z nemeckého transportu sa mu podarilo ujsť, skrýval sa v blízkosti Veľkého Lomu až do príchodu rumunskej armády, pôsobil v nej ako tlmočník 5. divízie do oslobodenia Zvolena 14.3.1945.
Vyznamenania: 1946 Rad SNP II. tr., 1947 čsl. voj. medaila Za zásluhy I. stupňa, 1964 pam. medaila k 20, výročiu SNP
(zdroj: Slovenský biografický slovník VI. Martin 1994)


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Ladislav Barabás

Hrob Tomáš Svoboda

 • + o skupině VPM (SK, Bratislava, hřbitov Slávičie údolí)
  • Bratislava, ulice Staré Grunty, souřadnice středu 48°9'21.23"N 17°4'5.07"E .... hřbitov je s rozlohou 18,5 ha největším hřbitovem v Bratislavě. Byl založen v roce 1912 a původně byl určený pro chudé. Na hřbitově sa dodnes aktívně pochovává. Leží tu mnoho známých osobností, např. Alexandr Dubček
  • Zobrazit všechna VPM ve skupině
Autor: Ladislav Barabás, 24.11.2020
Umístění: Bratislava, Staré Grunty, cintorín v Slávičom údolí, sektor I, hrob č. 158
Nápis:
Láska nikdy neprestane

Tomáš
SVOBODA
1882 – 1953
Poznámka:

Tomáš Svoboda (14.12.1882 Častolovice, Česko – 21.6.1953 Bratislava) violončelista, hudobný pedagóg. Violončelo študoval počas vojenskej služby v Mozarteu v Salzburgu (1903-06). V rokoch 1914-18 vojak na talianskom fronte.
(zdroj: Slovenský biografický slovník V. Martin 1992)


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Ladislav Barabás

Hrob Janko Alexy

 • + o skupině VPM (SK, Bratislava, hřbitov Slávičie údolí)
  • Bratislava, ulice Staré Grunty, souřadnice středu 48°9'21.23"N 17°4'5.07"E .... hřbitov je s rozlohou 18,5 ha největším hřbitovem v Bratislavě. Byl založen v roce 1912 a původně byl určený pro chudé. Na hřbitově sa dodnes aktívně pochovává. Leží tu mnoho známých osobností, např. Alexandr Dubček
  • Zobrazit všechna VPM ve skupině
Autor: Ladislav Barabás, 29.09.2009
Umístění: Bratislava, Staré Grunty, cintorín v Slávičom údolí, park, hrob č. 54
Nápis:
AKADEMICKÝ MALIAR
NÁRODNÝ UMELEC
JANKO ALEXY
1894 – 1970
Poznámka:

Janko Alexy (25.1.1894 Liptovský Mikuláš – 22.8.1970 Bratislava) maliar, prozaik, publicista, národný umelec. V rokoch 1917-1918 vojak rakúsko-uhororskej armády na ruskom a talianskom fronte.
(zdroj: Slovenský biografický slovník I. Martin 1986


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Ladislav Barabás

Hrob Emil Boleslav Lukáč

Autor: Ladislav Barabás, 23.09.2009
Umístění: Bratislava, Staré Grunty, cintorín v Slávičom údolí, park hrob č.17
Nápis:
PhDr. EMIL BOLESLAV LUKÁČ
BÁSNIK
1.XI.1900 – 14.IX.1979
Poznámka:

Emil Boleslav Lukáč (1.11.1900 Hodruša-Hámre – 14.9.1979 Bratislava) v roku 1918 narukoval ako vojak 14. honvédskeho pluku v Nitre.
(zdroj: Slovenský biografický slovník III. Martin 1989)


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Ladislav Barabás

Hrob Alexander Hirner

 • + o skupině VPM (SK, Bratislava, hřbitov Slávičie údolí)
  • Bratislava, ulice Staré Grunty, souřadnice středu 48°9'21.23"N 17°4'5.07"E .... hřbitov je s rozlohou 18,5 ha největším hřbitovem v Bratislavě. Byl založen v roce 1912 a původně byl určený pro chudé. Na hřbitově sa dodnes aktívně pochovává. Leží tu mnoho známých osobností, např. Alexandr Dubček
  • Zobrazit všechna VPM ve skupině
Autor: Ladislav Barabás, 24.11.2020
Umístění: Bratislava, Staré Grunty, cintorín v Slávičom údolí, sektor I, hrob č. 440
Nápis:
PhDr. ALEXANDER HIRNER
*1911 +1987
Poznámka:

Alexander Hirner (13.12.1911 Smolenice – 17.11.1987 Bratislava) slovenský sociológ. V rokoch 1937-39 absolvoval vojenskú prezenčnú službu, 1940-41 šéf úradu Hlavného veliteľstva Hlinkovej gardy v Bratislave. V roku 1958 nespravodlivo obvinený z buržoázneho nacionalizmu a odsúdený (väznený v rokoch 1958-66 – Jáchymov, Příbram, Valdice).
https://www.litcentrum.sk/autor/alexander-hirner/zivotopis-autora
Aktívny účastník SNP, osvetový dôstojník povstaleckej armády a veliteľ v začiatočných bojoch. Vyznamenaný Čsl. voj. Krížom 1939, Čsl. medailou Za zásluhy I. Stupňa, Čsl medailou Za chrabrosť a Radom SNP II. Triedy. V roku 1991 vyznamenaný Radom T. G. Masaryka IV. triedy
https://beliana.sav.sk/heslo/hirner-alexander


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Ladislav Barabás

Hrob Viktor Ružička

 • + o skupině VPM (SK, Bratislava, hřbitov Slávičie údolí)
  • Bratislava, ulice Staré Grunty, souřadnice středu 48°9'21.23"N 17°4'5.07"E .... hřbitov je s rozlohou 18,5 ha největším hřbitovem v Bratislavě. Byl založen v roce 1912 a původně byl určený pro chudé. Na hřbitově sa dodnes aktívně pochovává. Leží tu mnoho známých osobností, např. Alexandr Dubček
  • Zobrazit všechna VPM ve skupině
Autor: Ladislav Barabás, 27.05.2010
Umístění: Bratislava, Staré Grunty, cintorín v Slávičom údolí, sektor I, hrob č. 58
Nápis:
Tu odpočíva náš drahý
tragicky zahynulý majster športu
VIKTOR RUŽIČKA
*3.6.1939 +15.7.1959

Vikinko – na Teba nedá sa zabudnúť!
Poznámka:

Viktor Ružička je na obrázku v uniforme poddôstojníka čsl. armády


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Ladislav Barabás

Hrob Jozef Labuda

 • + o skupině VPM (SK, Bratislava, hřbitov Slávičie údolí)
  • Bratislava, ulice Staré Grunty, souřadnice středu 48°9'21.23"N 17°4'5.07"E .... hřbitov je s rozlohou 18,5 ha největším hřbitovem v Bratislavě. Byl založen v roce 1912 a původně byl určený pro chudé. Na hřbitově sa dodnes aktívně pochovává. Leží tu mnoho známých osobností, např. Alexandr Dubček
  • Zobrazit všechna VPM ve skupině
Autor: Ladislav Barabás, 24.11.2020
Umístění: Bratislava, Staré Grunty, cintorín v Slávičom údolí, sektor I, hrob č. 449
Nápis:
JOZEF
LABUDA
*1896 +1961
Poznámka:

Jozef Labuda (27.6.1896 Hontianske Nemce – 3.6.1961 Bratislava) funkcionár KSČ, robotník. V roku 1915 padol ako vojak rakúsko-uhorskej armády do ruského zajatia. Od roku 1916 príslušník čsl. légií. Pod vplyvom revolučných udalostí a Jaroslava Haška prešiel na stranu revolúcie a vstúpil do boľševickej strany, od roku 1918 do Červenej gardy.
(zdroj: Slovenský biografický slovník III. Martin 1989)


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Ladislav Barabás

Hrob František Klein

 • + o skupině VPM (SK, Bratislava, hřbitov Slávičie údolí)
  • Bratislava, ulice Staré Grunty, souřadnice středu 48°9'21.23"N 17°4'5.07"E .... hřbitov je s rozlohou 18,5 ha největším hřbitovem v Bratislavě. Byl založen v roce 1912 a původně byl určený pro chudé. Na hřbitově sa dodnes aktívně pochovává. Leží tu mnoho známých osobností, např. Alexandr Dubček
  • Zobrazit všechna VPM ve skupině
Autor: Ladislav Barabás, 24.11.2020
Umístění: Bratislava, Staré Grunty, cintorín v Slávičom údolí, sektor I, hrob č. 211
Nápis:
UNIVERZITNÝ PROFESOR
MUDR. FRANTIŠEK KLEIN
*24.XI.1898 +3.IV.1960
PREDNOSTA ÚSTAVU PATOLOGICKEJ ANATÓMIE
Poznámka:

František Klein (24.11.1898 Bratislava – 3.4.1960 Bratislava) lekár, vysokoškolský učiteľ. Počas Slovenského národného povstania pracovník bakteriologickej stanice v Banskej Bystrici a v Podbrezovej, po ústupe SNP do hôr partizánsky lekár.
(zdroj: Slovenský biografický slovník III. Martin 1989)


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Ladislav Barabás

Hrob Andrej Szőnyi

 • + o skupině VPM (SK, Bratislava, hřbitov Slávičie údolí)
  • Bratislava, ulice Staré Grunty, souřadnice středu 48°9'21.23"N 17°4'5.07"E .... hřbitov je s rozlohou 18,5 ha největším hřbitovem v Bratislavě. Byl založen v roce 1912 a původně byl určený pro chudé. Na hřbitově sa dodnes aktívně pochovává. Leží tu mnoho známých osobností, např. Alexandr Dubček
  • Zobrazit všechna VPM ve skupině
Autor: Ladislav Barabás, 27.05.2010
Umístění: Bratislava, Staré Grunty, cintorín v Slávičom údolí, sektor 32/B, hrob č.637
Nápis:
SZŐNYI ENDRE
ÉPITÉSZ. ÉRDEMES MŰVÉSZ
1885 – 1968
Poznámka:

Andrej Szőnyi (13.10.1885 Jászberény, Maďarsko – 23.8.1968 Bratislava) architekt, publicista. Autor rozsiahleho architektonického diela, okolo 130 realizovaných projektov, z ktorých viaceré sa stali významným prínosom našej architektúry. V rokoch 1911-14 pracoval v Paríži, odkiaľ musel po vypuknutí vojny utiecť. Ako príslušník rakúsko-uhorskej armády bojoval a bol ťažko ranený v Taliansku.
(zdroj: Slovenský biografický slovník V. Martin 1992)


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Ladislav Barabás