Bratislava

Hrob Ján Čajak

Autor: Ladislav Barabás, 23.09.2009
Umístění: Bratislava, Staré Grunty, cintorín v Slávičom údolí, sektor I, hrob č. 75
Nápis:
prof. JÁN ČAJAK ml.
spisovateľ
*18.VII.1897 +3.VII.1982
Poznámka:

Ján Čajak (18.7.1897 Selenča, SFRJ – 3.7.1982 Bratislava) spisovateľ, publicista, prekladateľ. Bol riadnym profesorom na gymnáziu v Báčskom Petrovci (Juhoslávia). S príchodom maďarských okupačných úradov bol za svoje proslovenské názory r. 1941 pozbavený profesúry a deportovaný do koncentračného tábora v Novom Sade. Bol internovaný aj vo väzení v Budapešti a Kistarcsi. V roku 1944 odišiel ilegálne na Slovensko, kde sa v Banskej Bystrici pripojil k SNP. Tu sa stretol s členmi anglo-americkej misie a spolu s nimi sa zúčastnil prechodu cez Prašivú. Svoje zážitky opísal v knihách Po stopách gen. R. Viesta a Osud anglosaskej misie.
Vyznamenania: Rad SNP 2. tr., Rad Juhosl. zástavy so zlatou hviezdou
(zdroj: https://www.majgemer.sk/jan-cajak-ml-spisovatel-zasluzily-umelec-o-snp-a-anglo-americkej-misii )


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Ladislav Barabás

Hrob Barnabáš Šimoni

Autor: Ladislav Barabás, 10.11.2017
Umístění: Bratislava, Staré Grunty, cintorín v Slávičom údolí, sektor XX, hrob č. 18
Nápis:
PLK. JUDR.
BARNABÁŠ ŠIMONI
HUDOBNÝ VEDEC
1910 - 1965

Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Ladislav Barabás

Hrob Gerhard Lipovský

Autor: Ladislav Barabás, 14.08.2014
Umístění: Bratislava, Staré Grunty, cintorín v Slávičom údolí, sektor XXIII, hrob č. 584
Nápis:
MJR. GERHARD LIPOVSKÝ
*24.9.1896 +6.9.1977

Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Ladislav Barabás

Hrob Rudolf Martanovič

Autor: Ladislav Barabás, 23.09.2009
Umístění: Bratislava, Staré grunty, cintorín v Slávičom údolí, park, hrob č. 5
Nápis:
RUDOLF MARTANOVIČ
PREDSEDA KNV.
*28.III.1898 +28.IV.1955
Poznámka:

Rudolf Martanovič (28.3.1898 Devínska Nová Ves – 28.4.1955 Bratislava) bol slovenský a československý politik KSS a pofebruárový poslanec NZ ČSR. Počas I. sv. vojny bojoval v Albánsku, Taliansku a Francúzsku. Po vojne emigroval do USA, kde v roku 1925 vstúpil do Komunistickej strany USA. Bol aktívny v krajanských spolkoch, počas II. sv, vojny organizoval zbierky na pomoc 1. čsl. arm. zboru v ZSSR. V júli 1947 sa vrátil do vlasti, kde zastával rôzne, prevažne stranícke funkcie.
(zdroj: Wikipedie)


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Ladislav Barabás

Hrob Gejza Medrický

 • + o skupině VPM (SK, Bratislava, hřbitov Slávičie údolí)
  • Bratislava, ulice Staré Grunty, souřadnice středu 48°9'21.23"N 17°4'5.07"E .... hřbitov je s rozlohou 18,5 ha největším hřbitovem v Bratislavě. Byl založen v roce 1912 a původně byl určený pro chudé. Na hřbitově sa dodnes aktívně pochovává. Leží tu mnoho známých osobností, např. Alexandr Dubček
  • Zobrazit všechna VPM ve skupině
Autor: Ladislav Barabás, 14.08.2014
Umístění: Bratislava, Staré Grunty, cintorín v Slávičom údolí, sektor 32/A, hrob č. 5
Nápis:
JUDr. GEJZA MEDRICKÝ
*12.11.1901 +2.3.1989
Poznámka:

Gejza Medrický (12.11.1901 Banská Bystrica – Radvaň – 2.3.1989 Bratislava) bol politik, štátnik a publicista. Počas Slovenského štátu (1939-45) bol funkcionár HSĽS, poslanec slovenského snemu, minister hospodárstva a predseda Komitétu hospodárskych ministrov Slovenského štátu. Hlavný organizátor hospodárskeho života. Po oslobodení bol perzekvovaný a väznený.
(zdroj: Wikipédia)


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Ladislav Barabás

Hrob Ján Borodáč

 • + o skupině VPM (SK, Bratislava, hřbitov Slávičie údolí)
  • Bratislava, ulice Staré Grunty, souřadnice středu 48°9'21.23"N 17°4'5.07"E .... hřbitov je s rozlohou 18,5 ha největším hřbitovem v Bratislavě. Byl založen v roce 1912 a původně byl určený pro chudé. Na hřbitově sa dodnes aktívně pochovává. Leží tu mnoho známých osobností, např. Alexandr Dubček
  • Zobrazit všechna VPM ve skupině
Autor: Ladislav Barabás, 19.03.2020
Umístění: Bratislava, Staré Grunty, cintorín v Slávičom údolí, sektor I, hrob č. 245
Nápis:
Národný umelec
JANKO BORODÁČ
režisér činohry
Slovenského národného divadla
18.VI.1892 - 18.II.1964

Venovalo
Slovenské národné divadlo
Poznámka:

Ján Borodáč bol dôstojník rakúsko-uhorskej armády, v roku 1915 padol do ruského zajatia.
(zdroj: Slovenský biografický slovník I. Martin 1986)


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Souřadnice: N48°9'25.9'' E17°4'3.6''
Pomník přidal: Ladislav Barabás

Hrob Július Chovan

 • + o skupině VPM (SK, Bratislava, hřbitov Slávičie údolí)
  • Bratislava, ulice Staré Grunty, souřadnice středu 48°9'21.23"N 17°4'5.07"E .... hřbitov je s rozlohou 18,5 ha největším hřbitovem v Bratislavě. Byl založen v roce 1912 a původně byl určený pro chudé. Na hřbitově sa dodnes aktívně pochovává. Leží tu mnoho známých osobností, např. Alexandr Dubček
  • Zobrazit všechna VPM ve skupině
Autor: Ladislav Barabás, 19.03.2020
Umístění: Bratislava, Staré Grunty, cintorín v Slávičom údolí, sektor XII, hrob č. 236
Nápis:
JÚLIUS CHOVAN
PROFESOR
*17.VIII.1914 +17.IX.1998
Poznámka:

Július Chovan (17.8.1914 Ružomberok - 17.9.1998 Bratislava) v rokoch 1938-45 pôsobil v protifašistickom odboji, účastník SNP. Pracoval v ilegálnom vojenskom velení spolu s M. Polákom a J. Golianom. Spolupracoval aj pri rozhlasovom vysielaní Slobodného slovenského vysielača. Člen vysokoškolského strážneho oddielu, ktorý sa stal v priebehu SNP štábnou rotou veliteľstva I. čsl. armády. Vyznamenania: Rad SNP I. tr., Čsl. válečný kríž 1945, Za zásluhy 1945, Za chrabrosť 1945
(zdroj: http://www.sportency.sk/encyclopedy/?q=content/chovan-j%C3%BAlius )


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Ladislav Barabás

Hrob Imrich Jenča

 • + o skupině VPM (SK, Bratislava, hřbitov Slávičie údolí)
  • Bratislava, ulice Staré Grunty, souřadnice středu 48°9'21.23"N 17°4'5.07"E .... hřbitov je s rozlohou 18,5 ha největším hřbitovem v Bratislavě. Byl založen v roce 1912 a původně byl určený pro chudé. Na hřbitově sa dodnes aktívně pochovává. Leží tu mnoho známých osobností, např. Alexandr Dubček
  • Zobrazit všechna VPM ve skupině
Autor: Ladislav Barabás, 19.03.2020
Umístění: Bratislava, Staré Grunty, cintorín v Slávičom, údolí sektor I, hrob č. 148
Nápis:
IMRO JENČA
1918 - 1980
Poznámka:

Imrich Jenča (6.2.1918 Spišské Vlachy - 3.8.1980 Bratislava) bol slovenský rozhlasový publicista a režisér. Počas Slovenského národného povstania bol hlásateľom Slobodného slovenského vysielača v Banskej Bystrici. V dňoch 25.-28.1.1945 bol zajatý a väznený Gestapom.
(zdroj: Wikipédia)


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Ladislav Barabás

Hrob Magda Husáková-Lokvencová

 • + o skupině VPM (SK, Bratislava, hřbitov Slávičie údolí)
  • Bratislava, ulice Staré Grunty, souřadnice středu 48°9'21.23"N 17°4'5.07"E .... hřbitov je s rozlohou 18,5 ha největším hřbitovem v Bratislavě. Byl založen v roce 1912 a původně byl určený pro chudé. Na hřbitově sa dodnes aktívně pochovává. Leží tu mnoho známých osobností, např. Alexandr Dubček
  • Zobrazit všechna VPM ve skupině
Autor: Ladislav Barabás, 19.03.2020
Umístění: Bratislava, Staré Grunty, cintorín v Slávičom údolí, sektor 12, hrob č. 202
Nápis:
REŽISÉRKA

DR. MAGDA HUSÁKOVÁ
LOKVENCOVÁ
13.9.1916 – 17.1.1966
Poznámka:

JUDr. Magda Husáková-Lokvencová (13.9.1916 Pacov – 17.1.1966 Bratislava) bola divadelná herečka, režisérka a prvá manželka Dr. Gustáva Husáka. Jej otec bol dôstojník čsl. armády, ktorý sa presťahoval na Slovensko. V roku 1938 sa vydala za mladého komunistu G. Husáka. Tesne pred potlačením SNP odišla už ako tehotná na letisko Tri Duby a odtiaľ do Moskvy. Po zatknutí manžela v roku 1951 ju predvolali na ÚV KSS a nútili ju aby verejne odsúdila politickú činnosť svojho manžela, čo odmietla. Vo februári 1952 ju vyhodili z divadla, po niekoľkých rokoch sa tam vrátila a bola úspešnou režisérkou. Po návrate manžela z väzenia sa s ním rozviedla.
(zdroj: Wikipédia)


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Ladislav Barabás

Hrob Karol Goláň

Autor: Ladislav Barabás, 04.09.2015
Umístění: Bratislava, Staré Grunty, cintorín v Slávičom údolí, sektor 9, hrob č. 69
Nápis:
UNIV. PROFESOR
DR. KAROL GOLÁŇ
1895 – 1961
Poznámka:

Karol Goláň (13.7.1895 Vsetín-Rokytnica – 31.7.1961 Bratislava) historik. V prvej svetovej vojne padol do zajatia na talianskom fronte. Príslušník čsl. légií.
(zdroj: Slovenský biografický slovník II. Martin 1987)


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Ladislav Barabás