Rokycany

Hrob Adalbert B???

Autor: Milan Hegner, 16.04.2016
Umístění: Rokycany, Plzeňská, u kruhového objezdu (spojení ulic Plzeňská a Jiráskova) starý zrušený hřbitov, dnes park, zeď kostela
Nápis:
Adalbert B???????
pens: Capit: Lieut: der k: k: Ar
tillerie gebo: den 9. Februar 1769
hat von 1788. bis 1815 gedient
XIV. Feldzüge mit gemacht war
mit der silb: nachher mit der gold:
Medaille belohnt und dem Ar
meekreuz geziert.
Starb den 10. September 1840.
Poznámka:

překlad:
Adalbert B......
kapitán-poručík c. a k. dělostřelectva v.v.
narozen 9. února 1769
Sloužil od 1788 do 1816
Za účast ve XIV. polním tažení byl
dekorován stříbrnou a později zlatou medailí
a Armádním křížem.
Zemřel dne 10. prosince 1840.


Souřadnice: N49°44'32.65'' E13°35'23.14''
Pomník přidal: Milan Lašťovka

Pomník Demarkační čáry

Autor: Ing. Petr Holý, archiv
Umístění: Rokycany, Pražská, u silnice
Nápis:
(na pomníku)
7.5.1945
DEMARKAČNÍ ČÁRA
ДЕМАРКАЦИОННАЯ ЛИНИЯ

DEMARKAČNÍ ČÁRA
THE LINE OF DEMARCATION

(texty na tabuli)
V TĚCHTO MÍSTECH DOŠLO POPRVÉ NA ÚZEMÍ ČESKOSLOVENSKÉ REPUBLIKY K SETKÁNÍ ARMÁD PROTIFAŠISTICKÉ KOALICE - ARMÁDY AMERICKÉ, KTERÁ OSVOBODILA ROKYCANY V PONDĚLÍ 7. KVĚTNA A RUDÉ ARMÁDY, KTERÁ VSTOUPILA DO BORKU VE STŘEDU 9. KVĚTNA 1945. NA VĚČNOU PAMÁTKU NAŠICH OSVOBODITELŮ S PODĚKOVÁNÍM ZA VŠECHNY OBĚTI.
HERE THE FIRST MEETING ON THE TERRITORY OF THE CZECHOSLOVAK REPUBLIC TOOK PLACE BETWEEN THE ARMIES OF THE ANTIFACIST COALITION – THE US ARMY, WHICH LIBERATED ROKYCANY ON MONDAY 7. MAY AND THE RED ARMY, WHICH ENTERED BOREK ON WEDNESDAY 9. MAY 1945. IN ETERNAL MEMORY OF OUR LIBERATORS AND IN GRATITUDE FOR ALL THEIR SACRIFICES.
В ЭТИХ МЕСТАХ ВПЕРВЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ ЧЕХОСЛОВАЦКОЙ РЕСПУБЛИКИ ВСТРЕТИЛИСЬ АРМИИ АНТИФАШИСТСКОЙ КОАЛИЦИИ - АМЕРИКАНСКАЯ АРМИЯ, ОСВОБОДИВШАЯ ГОРОД РОКИЦАНЫ В ПОНЕДЕЛЬНИК, 7 МАЯ И КРАСНАЯ АРМИЯ, ВСТУПИВШАЯ В СЕЛО БОРЕК В СРЕДУ, 9 МАЯ 1945 ГОДА. НА ВЕЧНУЮ ПАМЯТЬ НАШИХ ОСВОБОДИТЕЛЕЙ С БЛАГОДАРНОСТЮ ЗА ВСЕ ЖЕРТВЫ.
Poznámka:

Začátkem května 1945, na závěr bojů 2. světové války, se setkali vojáci hlavních spojeneckých jednotek protihitlerovské koalice, Rudé armády SSSR a armády Spojených států amerických na stanovené linii dotyku – demarkační linii. Tato linie měla probíhat po původních hranicích předválečného Československa tak, jak stanovila Jaltská konference, které předsedali F. D. Roosevelt, J. V. Stalin a W. Churchill. Na základě posledního vývoje válečných operací na západě Čech došlo (po dohodě mezi A. I. Antonovem a D. D. Eisenhowerem) k posunu čáry dotyku na linii Karlovy Vary – Plzeň – České Budějovice. Do Plzně dorazily jednotky 3. armády USA generála Pattona dne 6. května 1945. Do Rokycan podle pamětníků přijeli vojáci 9. pluku 2. pěší divize generála Robertsona dne 7. května ráno. O tři dny později se zde setkali s jednotkami Rudé armády – 6. gardové tankové armády, 5. gardového tankového sboru. Ve městě Rokycany probíhala demarkační linie na jeho východním okraji, kde byl v roce 1999 odhalen pomník, který připomíná tuto historickou událost. Linie, která měla mít čistě vojenský účel, se změnila v politické rozhraní, které bylo počátkem významných změn v poválečném Československu. Sovětský svaz chtěl linií minimalizovat přítomnost americké armády na území Čech. Podíl americké armády na osvobození Čech byl po válce oficiální propagandou v lepších případech zamlčován, v těch hoších dezinterpretován či úplně vyloučen. Z obecného povědomí však nezmizel nikdy.
(zdroj http://www.sumava.cz/objekt_az/6262-pamatnik-demarkacni-cary-rokycany/ )


Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE3211-42878
Souřadnice: N49°44'37.79'' E13°36'43.32''
Pomník přidal: Ing. Petr Holý
Doplnění informací: Marek Lanzendorf
Příprava dat: Ing. František Jedlička

Pomník Obětem 2. světové války

Autor: Marek Lanzendorf, 17.12.2019
Umístění: Rokycany, Skautská 1117, Skautský tábor
Poznámka:

Hanuš Popper, narozen 1.3.1927, národnost židovská, zemřel 25.4.1942, Varšava ghetto.
(zdroj: CEVH MO ČR)


Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE3211-21922
Souřadnice: N49°44'47.83'' E13°36'3.53'' - přibližná pozice dle adresy
Pomník přidal: Marek Lanzendorf

Pamětní deska Václav Stehlík

Autor: Marek Lanzendorf, 26.09.2019
Umístění: Rokycany, Stehlíkova 319
Nápis:
ZDE ŽIL VÁCLAV STEHLÍK, ŽELEZNIČÁŘ.
VE DRUHÉ SVĚTOVÉ VÁLCE POSKYTL ÚKRYT
ČESKÝM PARAŠUTISTŮM Z ANGLIE. ZA TO
BYL SE SVOJÍ PĚTIČLENNOU RODINOU
28.5.1942 GESTAPEM POPRAVEN.


odkaz na Jména z pomníků:
František Stehlík
František Mareška
Poznámka:

Václav Stehlík, narozen 14.10.1879, popraven 28.5.1942 Plzeň-Lobzy, ukrýval a pomáhal kontaktovat parašutisty Gabčíka a Kubiše.
Růžena Stehlíková, narozena 19.4.1889, popravena 28.5.1942 Plzeň-Lobzy.
Josefína Marešková (rozená Stehlíková), narozena 10.2.1914, popravena společně s celou rodinou a manželem Františkem Mareškou (narozen 2.12.1911) 28.5.1942 Plzeň-Lobzy.
Václav Stehlík, narozen 29.10.1915, popraven 28.5.1942 Plzeň-Lobzy.
František Stehlík, narozen 11.11.1925, popraven 28.5.1942 Plzeň-Lobzy.
(zdroj: CEVH MO ČR)


Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE3211-21911
Souřadnice: N49°43'57.29'' E13°36'0.22'' - přibližná pozice dle adresy
Pomník přidal: Marek Lanzendorf

Pamětní deska Bohuslav Horák

Autor: Marek Lanzendorf, 17.12.2019
Umístění: Rokycany, Svazu bojovníků za svobodu 112, gymnázium a střední odborná škola, vstupní hala
Nápis:
Čestné památce
Ph. Dr.
Bohuslava Horáka
v Praze 1877
profesora 1903-1925, ředitele 1925-1938
který zahynul 10.2.1942 v Osvětimi
za svobodu národa

Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE3211-21912
Souřadnice: N49°44'25.22'' E13°35'44.02'' - přibližná pozice dle adresy
Pomník přidal: Marek Lanzendorf

Pamětní deska - výročí uzavření vysokých škol nacisty

Autor: Marek Lanzendorf, 17.12.2019
Umístění: Rokycany, Svazu bojovníků za svobodu 112, gymnázium a střední odborná škola, vstupní hala
Nápis:
V upomínku na 70. výročí
uzavření českých vysokých škol
nacisty 17. listopadu 1939
a následnou persekuci studentů
a absolventů našeho gymnásia.

Město Rokycany a ČSBS Rokycany
17. listopadu 2009

Souřadnice: N49°44'25.22'' E13°35'44.02'' - přibližná pozice dle adresy
Pomník přidal: Marek Lanzendorf

Pomník Pavel Semjonovič Rybalko

Autor: Ing. Radek Říha, 04.06.2006
Umístění: Rokycany, Šťáhlavská, areál vojenského muzea na demarkační linii
Nápis:
PAVEL SEMJONOVIČ
RYBALKO

MARŠÁL TANKOVÝCH VOJSK
Poznámka:

Busta byla původně umístěna v Děčíně v areálu Závodu P. S. Rybalka. Po roce 1989 byla busta cílem činnosti vandalů. Následně byla městem odstraněna a umístěna do depozitáře. Časem město Děčín bustu nechalo opravit a nabídlo ji k odprodeji. Mezi zájemci o koupi bylo i Vojenské muzeum na demarkační linii v Rokycanech. Představitelé města Děčína při posuzování kupce vzali v úvahu úroveň expozic a sbírek muzea a bustu věnovali muzeu bezúplatně.
Dne 4.6. 2006 bylo za účasti 1. náměstka velvyslance a kulturního atašé Ruské federace, vojenských přidělenců Ruské federace a Slovenska, pracovníků vojenské kanceláře velvyslanectví USA v ČR, čelních představitelů města Děčína, čelních představitelů města Rokycany v čele s Ing. Balounem, čelních představitelů ČSOL a ČSBS, posádkové hudby Tábor, zástupců 1. tankové roty aktivních záloh „Československých legií“ včetně praporečníka, členů Klubu voj. muzea Rokycany, MCC Plzeň a KVH Příbram provedeno slavnostní odhalení pomníku maršála Rybalka. Slavnostní odhalení organizovala Nadace pozemního vojska AČR.


Souřadnice: N49°43'37.78'' E13°35'11.19''
Pomník přidal: Ing.Radek Říha

Pomník vítězství nad nacismem

Autor: Milan Lastovka, 15.08.2020
Umístění: Rokycany, Šťáhlavská, Vojenské muzeum na demarkační linii v Rokycanech
Nápis:
SYMBOL VÍTĚZSTVÍ NAD NACISMEM, KTERÝ BYL
PŮVODNĚ UMÍSTĚN NA NÁMĚSTÍ V ROKYCANECH
THE SYMBOL OF VICTORY OVER THE NAZISM WHICH WAS ORIGINALLY
LOCATED ON THE SQUARE IN ROKYCANY.
DAS SYMBOL DES SIEGES ÜBER DEM NAZISMUS, DAS URSPRUNGLICH IN DEM PLATZ DER STADT ROKYCANY PLATZIERTWURDE.
СИМВОЛ ПОБЕДЫ НАЦИЗМА, КОТОРЫЙ БЫЛ ПЕРВОНАЧАЛЬНО
ПОМЕЩЕН НА ПЛОЩАДИ В Г. РОКИЦАНЫ
Poznámka:

- pomník stál původně na Masarykově náměstí
- poprvé svržen v roce 1968 po 21.8., apk opraven a vrácen zpět
- podruhé odstraněn v roce 1990 a následně přemístěn do muzea
- soše se v Rokycanech říká familiérně Divíšek, proto že se divil, jak se v Rokycanech ocitl, když je Rudá armáda vlastně neosvobodila
- před výrobou sochy se ve školách sbíraly barevné kovy, děti tak údajně přispěly k realizaci této sochy, stejně jako ti, kteří se podíleli ve veřejné sbírce
- socha, po jejím odstranění, "hrála" v hollywoodském filmu Hellboy, kde stála ve skladu, jako zapomenutý majetek bývalé SSSR, kde se ocitl i jeden z hrdinů příběhu
(zdroj: https://rokycansky.denik.cz/zpravy_region/socha-rudoarmejce-padla-po-revoluci-podruhe-20141124.html?fbclid=IwAR3Hwo4m8pDH45apeSEYxgtm-ujrjP0Cjo6DjW6yqUbdS0rEX5G24qGjPNA )


Souřadnice: N49°43'36.83'' E13°35'14.35'' (poloha pomníku)
Pomník přidal: Milan Lastovka

Pamětní deska František Řehoř

Autor: Miroslav Kaufner, 21.10.2008
Umístění: Rokycany, Třebízského 224, na budově MŠ
Nápis:
VEDOUCÍ 1. MÍSTNÍ ODBOJNÉ
SKUPINY
FRANTIŠEK ŘEHOŘ,
ŘEDITEL ODB. ŠKOLY PRO
ŽEN. POVOLÁNÍ
PODLEHL ZÁKEŘNÉ NEMOCI
PO 5 1/4 ROČ. ŽALÁŘOVÁNÍ
V NĚMECKÝCH KÁZNICÍCH.

LIDE ČESKÝ, NEZAPOMÍNEJ BOJOVNÍKŮ
ZA SVOBODU VLASTI.

*18.IX.1899 MLAKA
23.11.1940 ZATČEN
+7.VI.1945 PLZEŇ
Poznámka:

Pamětní deska je umístěna na budově mateřské školy v parku - budova bývalé odborné školy pro ženská povolání, kde František Řehoř působil jako ředitel. Pamětní deska byla odhalena 9. 6. 1946 zásluhou Svazu osvobozených politických vězňů v Rokycanech. Jejím autorem je akademický sochař Václav Koukolíček.
(zdroj: CIRONIS, Petros. Na demarkační čáře: setkání spojeneckých vojsk v květnu 1945 na Rokycansku. Praha: Futura, 2005. ISBN 80-86844-07-2, http://rokypedie.rokycanstipatrioti.cz )


Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE-3211-21915
Souřadnice: N49°44'40.82'' E13°35'37.92''
Pomník přidal: Miroslav Kaufner
Doplnění informací: Marek Lanzendorf

Kenotaf rodina Klinger

Autor: Milan Hegner, 20.08.2016
Umístění: Rokycany, Voldušská 192, židovský hřbitov
Nápis:
OBĚTI NACISTICKÉ PERSEKUCE 1939-1945
RUDOLF KLINGER NAR. 1892 S CHOTÍ EMOU
ROZ. HOCHNEROVOU A 12.LET. SYNEM KURTEM
KAREL KLINGER NAR. 1896
VALERIE KLINGEROVÁ NAR. 1901
OTA KLINGER NAR. 1903 S CHOTÍ ELIŠKOU
ROZ. KELLNEROVOU A 5.LET.DCEROU ANIČKOU
TÁŤÁNÁ KLINGEROVÁ NAR. 1920, SNOUBENKA
MUDR. OSKARA KLINGERA

Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE3211-26643
Souřadnice: N49°45'6.62'' E13°36'15.93'' (střed hřbitova)
Pomník přidal: Milan Lašťovka