á | a | b | c | č | d | ď | e | f | g | h | ch | i | j | k | l | ľ | ł | m | n | o | p | r | ř | s | š | t | ť | u | ú | v | w | z | ž (vše)

PhDr. Bohuslav Horák

* 14.10.1877 (Praha)
† 10.2.1942 (Osvětim, Polsko)

Studoval na gymnáziu v Žitné ulici v Praze a na Filozofické fakultě UK v Praze. V roce 1901 získal vysvědčení učitelské způsobilosti pro přírodopis, matematiku a fysiku, o rok později doktorát filozofie. V letech 1902–1903 působil jako suplent na reálkách v Pardubicích a v Praze-Karlíně, v letech 1903–1925 byl profesorem na gymnáziu v Rokycanech.
S manželkou Annou roz. Křečkovou měli dceru. V letech 1925–1938 zastával funkci ředitele gymnázia v Rokycanech, i nadále vyučoval přírodopis, matematiku, fyziku a propedeutiku.
Byl zakládajícím členem Městského muzea v Rokycanech spolu s Josefem Hodkem a Juliánem Svobodou, od roku 1937 nese muzeum jeho jméno. V letech 1909–1914 vykonával funkci redaktora časopisu Brdský kraj. V tomto časopisu publikoval řadu statí, některé pod pseudonymem Theodor Montanus. V roce 1914 jmenován dopisujícím členem c. k. ústřední komise pro péči o památky ve Vídni, od roku 1920 byl konzervátorem ministerstva školství a národní osvěty. V roce 1936 založil Muzejní společnost v Rokycanech a stal se jejím prvním předsedou. Mimo to byl také aktivním komunálním politikem, členem městského a okresního zastupitelstva. Byl členem místní školní rady, zakladatelem Okresní péče o mládež, předsedou Spolku na podporu nemajetných studujících v Rokycanech, předsedou Spolku státních a veřejných zaměstnanců, předsedou Osvětového sdružení v Rokycanech.
Aktivní byl rovněž v Sokole, kde zastával funkci starosty župy Rokycanovy. Během druhé světové války se zapojil do sokolského odboje. Člen odbojové skupiny „Jindra“ - Sokolská odboj. skupina od r. 1939 - vedoucí R. Žák. Následně byl zatčen 8.10.1941 a byl internován v nacistických vězeních. Zemřel 10. února 1942 v Osvětimi.
Ulice od Pražské ulice k železničnímu viaduktu vystřídala několik názvů. Na počest Bohuslava Horáka, který v této ulici žil v domě čp. 546/II byla ulice na základě usnesení plenárního zasedání MNV ze dne 25.7.1946 přejmenována z Čejkovy na Horákovu. V roce 1965 jmenován čestným občanem Rokycan.

Zdroje (mimo informací z desek):
www.wikipedia.cz , http://rokypedie.rokycanstipatrioti.cz
CIRONIS, Petros. Na demarkační čáře: setkání spojeneckých vojsk v květnu 1945 na Rokycansku. Praha: Futura, 2005. ISBN 80-86844-07-2.

VPM:
pamětní deska - Rokycany, okres Rokycany
pamětní deska - Rokycany, okres Rokycany
pamětní deska - Praha 1, okres Praha 1
pomník - Rokycany, okres Rokycany


Vaše komentáře, připomínky, návrhy či doplnění zasílejte prosím na monument@vets.cz.