Rokycany

Pamětní deska Jaroslav Hašek

Autor: Marek Lanzendorf, 17.12.2019
Umístění: Rokycany, Masarykovo náměstí 2, budova restaurace
Nápis:
V tomto domě, hotelu
Český dvůr
strávil na svých toulkách ve druhé polovině
května 1912 jednu noc
český spisovatel světového jména
Jaroslav Hašek

Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Marek Lanzendorf

Pamětní deska Zdeněk Čáp

Autor: Marek Lanzendorf, 17.12.2019
Umístění: Rokycany, Masarykovo náměstí 82, fasáda domu
Nápis:
V tomto domě ordinoval a žil
Mudr. Zdeněk Čáp
1904-1984
vynikající praktický lékař
a účastník antinacistického odboje
Poznámka:

Zdeněk Čáp se narodil 30.8.1904 v Rokycanech. V létě 1923 maturoval na rokycanském gymnáziu a následně pokračoval ve studiích na lékařské fakultě v Praze, kde 6.12.1929 promoval. MUDr. Čáp byl také smluvním lékařem Československých drah, takže měl dobré kontakty s železničáři a s nimi se po 15.3.1939 zapojil do odboje. Nejprve působil jako spojka pražské a rokycanské odbojové skupiny, u některých rychlíků vyzvedával tiskoviny, letáky a směrnice, které pak předával Františku Řehořovi v Rokycanech a Karlu Vokáčovi ve Strašicích. Poskytl také lékařskou pomoc parašutistům, kteří podle instrukcí z Londýna vyhledali úkryt u pana Václava Stehlíka, železničáře v Rokycanech. Ošetření parašutisty Ludvíka Cupala, který se zranil 29.4.1942 při seskoku u Padrťských rybníků, se stalo osudným celé rodině pana Stehlíka, jejíž všichni členové byli 28.5.1942 na střelnici v Plzni-Lobzích popraveni a stali se prvními obětmi Heydrichiády. Rychlost, s jakou bylo provedeno jejich odsouzení, zřejmě zabránila jejich vyšetřování a zachránila tak život dalším, mezi nimi i Z. Čápovi. MUDr. Čáp také podporoval rodiny perzekuovaných a několika osobám umožnil vyhnout se pracovnímu nasazení v říši vystavením lékařského osvědčení o pracovní nezpůsobilosti. Po zrušení soukromých lékařských praxí byl závodním lékařem v ŽBC v Hrádku u Rokycan. Zemřel 7.3.1984.
(zdroj: http://rokypedie.rokycanstipatrioti.cz )
Pamětní deska byla odhalena v pátek 3. května 2019.


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Marek Lanzendorf

Pamětní deska Josef Strankmüller

Autor: Marek Lanzendorf, 17.12.2019
Umístění: Rokycany, Míru 18, fasáda domu
Nápis:
V TOMTO DOMĚ
SE DNE 26.7.1912 NARODIL A ŽIL
NADPORUČÍK ČSA
JOSEF STRANKMÜLLER,
KTERÝ
JAKO ZAHRANIČNÍ VOJÁK
12. SRPNA 1942 TRAGICKY ZAHYNUL
BĚHEM VÝCVIKU U JEZERA MORAR
VE VELKÉ BRITÁNII.

ČEST JEHO PAMÁTCE.
Poznámka:

Pamětní deska byla odhalena v roce 2010.


Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE3211-33374
Pomník přidal: Marek Lanzendorf

Pomník Obětem 1. světové války

Autor: Miroslav Kaufner, 29.10.2008
Umístění: Rokycany, náměstí 5. května, před vlakovým nádražím
Nápis:
ROKYCANY
SVÝM
HRDINŮM

1914
BABÁNEK J., BRADA E., BREJCHA A., BROTÁNEK K., ČÁP J.,ČERNÝ J., FLORIÁN V., HOŘÍNEK O., JÍLEK K., KLEPSA J., KOŠÁTKO J., KOZLÍK V., KRAUS O., LEHNER V., MACH J., MARTINOVIC J., MOROCZ B., PARVONIČ V., PROCHÁZKA F., RÝDL V., SKOLKA J., ŠAŠEK J., ŠERACKY J., ŠNOBL O., VANÍK J., VOHLMUT J.

1915
BEZSTAROSTI V., BOUŠE F., BRUDNA S., BYSTŘICKÝ V., ČERNÝ V., FIALA J., HAUL B., HOLMAN V., JÄGER V., JELÍNEK A., KOUTSKÝ A., KVÍDERA F., NOVÁK K., PÁNÍK J., PAVODA A., CEPLECHA F., ČERNÝ V., HÁJEK F., HOUŠKA E., KOSNAR J., KRAFT J., NOVÝ J., OUHRABKA F., RENDLA R., ŘEHOŘOVSKÝ V., ŠIMÁNĚ V., TOMAN V., VACHRLOHN R., VANÍK J., VLACH J., WEISZ J., ŽOUR V.

1916
BAŠTA J., CAFOUREK L., ČECHURA F., ČERNÝ V., ČUBA A., FIALA O., HORA F., KABELKA F., KALIVODA F., KOSTKUBA B., LIŠKA F., MIKOLÁŠEK J., MÜLLER V., RINGEL G., SOMOLÍK F., ŠTERNER J., ŠTRANKMÜLLER R., VIRT F., VOSTRÝ B.

1917
EISMAN F., CHRŽ F., KÝČEK J., KOHOUT F., KOSNAR G., KOSNAR R., KRAFT J., LOUDA V., MATĚJKA J. ,MUDRA J., OLEKSOV D., PONCAR V., PAVODA J., RUBÁŠ V., STEJSKAL R., SVĚTLÍK F., SRB K., ŠNÁBL Z., ŠTAJF J., THIELE O., TYTL O., UHL K., VANÍK F., VAVROUŠEK J., VLASÁK V.

1918
BRUDNA F., BŘEZINA J., DOBRKOVSKÝ K., HEGNER V., KELLER F., KRŇOUL J., KORDÍK J., PĚNKAVA V., RUBÁŠ J., Dr. SALZMAN O., STUCHLÍK A., ZÁLOM F., ZÍTEK F., ING. VOTRUBEC B.

1919
BEŠŤÁK V., KRAJDL J., PÁZLAR J., BÖHM A., BŘEHOVSKÝ H., CIHLAŘ F., GOTTLIEB O., HOUŠKA V., CHALOUPKA V., CHARVÁT K., JELÍNEK J., KAFKA J., LAUB J., ŠVARC J., TOMEK F., VACHERLOHN F., VALENTA J., VAVŘÍK J., VELÍNSKÝ J., ŽÁK V., ŽELEZNÝ A., ČERVENKA V., MOUR V.


ZBOROV 2/7. 1917.
PRSŤ - SKROPENÁ KRVÍ BOJOVNÍKŮ
ZA SVOBODU.
7/8. 1927.

Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE-3211-06002
Souřadnice: N49°44'27.40'' E13°35'30.49''
Pomník přidal: Miroslav Kaufner

Pomník Obětem 2. světové války

Autor: Miroslav Kaufner, 27.08.2009
Umístění: Rokycany, náměstí 5. května, před vlakovým nádražím
Nápis:
OBĚTEM FAŠISMU
OKRES ROKYCANSKÝ
1939 - 1945

MĚSTO ROKYCANY
OBĚTEM NACISTICKÉ OKUPACE
1939 - 1945

ANDĚL JOSEF
BENDA KLEMENT
BRILL EMANUEL
CELUNDA VILÉM
ČERNÁ MARIE
ČERNOVSKÝ FRANTIŠEK
ČERNÝ FRANTIŠEK
ČERNÝ JOSEF
ČERVENÝ KAREL
ČIHÁK JOSEF
DOBROMYSL EDUARD
DRAČKOVÁ ALŽBĚTA
DRCHAL VÁCLAV
EBEN MOŘIC
EPSTEINOVÁ MARTA
FANTL ARNOŠT
FANTL JIŘÍ
FANTOVÁ ELSA
FANTOVÁ LYDIE
FISCHEROVÁ KLÁRA
FRIEDMAN FRANTIŠEK
FRIEDMANOVÁ ZDENKA
GÄRTNER ARNOŠT
GÄRTNER JOSEF
GÄRTNEROVÁ HELA
GOTTLIEB EMANUEL
GOTTLIEB VÁCLAV
GOTTLIEBOVÁ ELSA - 1888
GOTTLIEBOVÁ ELSA - 1924
GOTTLIEBOVÁ MARIE
GUTH FRANTIŠEK
GUTH JOSEF
GUTHOVÁ BERTA
HAVEL FRANTIŠEK
HORÁK BOHUSLAV PhDr.
JÍLEK ANTONÍN
KALAŠ OLDŘICH
KANIA FRANTIŠEK
KAŠÁK FRANTIŠEK
KAŠÁK JINDŘICH
KATZ RUDOLF JUDr.
KATZ VILÉM
KATZOVÁ GABRIELA
KLAPPHOLZ ALEXANDR
KLAPPHOLZ PAVEL
KLAPPHOLZOVÁ ANNA
KLAUBR JOSEF JUDr.
KLAUBEROVÁ FELICIE
KLAUBEROVÁ JULIE
KOHN LUDVÍK
KOHNOVÁ ANNA
KOHNEROVÁ FRANTIŠKA
KOSNAR VÁCLAV
KOTYZA FRANTIŠEK
KOZLER ALOIS
KREIDL RUDOLF
KRYČ JOSEF
KŘÍŽ EMILIAN
KUSÝ BOHUMÍR
KUSÝ FRANTIŠEK
KUSÁ ALBÍNA
KVÍDERA FRANTIŠEK
KYNCL MIROSLAV
LEDEREROVÁ RŮŽENA
LEVITUS EMANUEL
LÖBLOVÁ JULIE
LÖWY ARNOŠT
LÖWY JULIUS
LÖWY LEO
LÖWY VILÉM Dr.
LÖWYOVÁ ANNA
MANDELÍČEK KAREL
MAREŠKA FRANTIŠEK
MAREŠKOVÁ JOSEFÍNA
MARKUP KAREL
MIKOLÁŠEK ALOIS
MRÁZ MILOŠ
NEJDL ALOIS
NOVÝ VÁCLAV - 1904
NOVÝ VÁCLAV - 1890
ÖSTEREICHER BOHUMIL
ÖSTEREICHER JOSEF
ÖSTEREICHEROVÁ MARIE
ÖSTEREICHEROVÁ RŮŽENA
PALACKÝ JOSEF
PÁNÍK JAROSLAV
PÁNÍK VÁCLAV
PELIKÁN MIRKO JUC.
PIVEC EMANUEL
POLESIE ARNOŠT MUDr.
POLESIOVÁ ANEŽKA
POLESIOVÁ FRANTIŠKA
POLESIOVÁ HANA
POUR GUSTAV
POŽARKA KAREL
PROKEŠ RUDOLF
PŘIBIL FRANTIŠEK
RACESBERGER FRANTIŠEK
REICH MAX
REICH WALTER
REICHOVÁ MARIANA
REICHOVÁ ŽOFIE
ROUBÍČEK JAN JUDr.
ŘEHOŘ FRANTIŠEK
SLABÝ JOSEF
SOUKUP ANTONÍN
STADLER JOSEF
STADLER JULIUS
STADLER LUDVÍK
STADLER PAVEL JUDr.
STADLEROVÁ BOH. JUDr.
STADLEROVÁ FLORA
STADLEROVÁ VALERIE
STEHLÍK FRANTIŠEK
STEHLÍK VÁCLAV - 1879
STEHLÍK VÁCLAV - 1915
STEHLÍKOVÁ RŮŽENA
STEINER ALFRED
STEINEROVÁ OTILIE
STRASS VILÉM JUDr.
STRASSOVÁ ANNA
STRASSOVÁ FLORA
STRASSOVÁ ZUZANA
STRANSKMÜLLER JOSEF
ŠMOLÍK MATĚJ
ŠNÁBL RUDOLF
ŠULCOVÁ MIROSLAVA
TAUSIGOVÁ RŮŽENA
TOBRMAN STANISLAV
TOMÁŠEK JOSEF
TOMEK BOHUSLAV
TYML JAN
TYTL JAROSLAV
VAJNER FRANTIŠEK
VOLF JAROSLAV
WEINBERGER PAVEL
WEINBERGEROVÁ MARKÉTA
WINTER LADISLAV
Poznámka:

Na horní části památníku byla trnová koruna, nápis: „Obětem fašismu okres Rokycany 1939 – 1945“. Památník byl odhalen 25. září 1955 v „Týdnu mezinárodního boje proti fašismu“ na paměť 142 popravených a umučených hrdinů rokycanského okresu. Památník navrhl a zhotovil akademický sochař Václav Koukolíček z Rokycan. Dne 7.5.2000 byl odhalen rekonstruovaný pomník se jmény 142 obětí nacistické okupace města Rokycan. Projekt zpracoval ing. architekt Vladimír Štrunc.
(zdroj: CIRONIS, Petros. Na demarkační čáře: setkání spojeneckých vojsk v květnu 1945 na Rokycansku. Praha: Futura, 2005. ISBN 80-86844-07-2)


Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE-3211-06001
Souřadnice: N49°44'28.19'' E13°35'33.1''
Pomník přidal: Miroslav Kaufner
Doplnění informací: Marek Lanzendorf

Kenotaf Bohumil Stašek

Autor: Milan Hegner, 08.02.2016
Umístění: Rokycany, Park U Plzeňské brány, starý zrušený hřbitov, dnes park
Nápis:
BOHUMIL
(STAŠEK)
*4/10 1886 + 10/5 1917,
v ruském zajetí v TAŠKENTĚ
Budiž mu cizí země lehkou!

Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE-3211-33216
Souřadnice: N49°44'32.58'' E13°35'20.15''
Pomník přidal: Milan Lašťovka

Hrob Adalbert B???

Autor: Milan Hegner, 16.04.2016
Umístění: Rokycany, Plzeňská, u kruhového objezdu (spojení ulic Plzeňská a Jiráskova) starý zrušený hřbitov, dnes park, zeď kostela
Nápis:
Adalbert B???????
pens: Capit: Lieut: der k: k: Ar
tillerie gebo: den 9. Februar 1769
hat von 1788. bis 1815 gedient
XIV. Feldzüge mit gemacht war
mit der silb: nachher mit der gold:
Medaille belohnt und dem Ar
meekreuz geziert.
Starb den 10. September 1840.
Poznámka:

překlad:
Adalbert B......
kapitán-poručík c. a k. dělostřelectva v.v.
narozen 9. února 1769
Sloužil od 1788 do 1816
Za účast ve XIV. polním tažení byl
dekorován stříbrnou a později zlatou medailí
a Armádním křížem.
Zemřel dne 10. prosince 1840.


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Souřadnice: N49°44'32.65'' E13°35'23.14''
Pomník přidal: Milan Lašťovka

Pomník Demarkační čáry

Autor: Ing. Petr Holý, archiv
Umístění: Rokycany, Pražská, u silnice
Nápis:
(na pomníku)
7.5.1945
DEMARKAČNÍ ČÁRA
ДЕМАРКАЦИОННАЯ ЛИНИЯ

DEMARKAČNÍ ČÁRA
THE LINE OF DEMARCATION

(texty na tabuli)
V TĚCHTO MÍSTECH DOŠLO POPRVÉ NA ÚZEMÍ ČESKOSLOVENSKÉ REPUBLIKY K SETKÁNÍ ARMÁD PROTIFAŠISTICKÉ KOALICE - ARMÁDY AMERICKÉ, KTERÁ OSVOBODILA ROKYCANY V PONDĚLÍ 7. KVĚTNA A RUDÉ ARMÁDY, KTERÁ VSTOUPILA DO BORKU VE STŘEDU 9. KVĚTNA 1945. NA VĚČNOU PAMÁTKU NAŠICH OSVOBODITELŮ S PODĚKOVÁNÍM ZA VŠECHNY OBĚTI.
HERE THE FIRST MEETING ON THE TERRITORY OF THE CZECHOSLOVAK REPUBLIC TOOK PLACE BETWEEN THE ARMIES OF THE ANTIFACIST COALITION – THE US ARMY, WHICH LIBERATED ROKYCANY ON MONDAY 7. MAY AND THE RED ARMY, WHICH ENTERED BOREK ON WEDNESDAY 9. MAY 1945. IN ETERNAL MEMORY OF OUR LIBERATORS AND IN GRATITUDE FOR ALL THEIR SACRIFICES.
В ЭТИХ МЕСТАХ ВПЕРВЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ ЧЕХОСЛОВАЦКОЙ РЕСПУБЛИКИ ВСТРЕТИЛИСЬ АРМИИ АНТИФАШИСТСКОЙ КОАЛИЦИИ - АМЕРИКАНСКАЯ АРМИЯ, ОСВОБОДИВШАЯ ГОРОД РОКИЦАНЫ В ПОНЕДЕЛЬНИК, 7 МАЯ И КРАСНАЯ АРМИЯ, ВСТУПИВШАЯ В СЕЛО БОРЕК В СРЕДУ, 9 МАЯ 1945 ГОДА. НА ВЕЧНУЮ ПАМЯТЬ НАШИХ ОСВОБОДИТЕЛЕЙ С БЛАГОДАРНОСТЮ ЗА ВСЕ ЖЕРТВЫ.
Poznámka:

Začátkem května 1945, na závěr bojů 2. světové války, se setkali vojáci hlavních spojeneckých jednotek protihitlerovské koalice, Rudé armády SSSR a armády Spojených států amerických na stanovené linii dotyku – demarkační linii. Tato linie měla probíhat po původních hranicích předválečného Československa tak, jak stanovila Jaltská konference, které předsedali F. D. Roosevelt, J. V. Stalin a W. Churchill. Na základě posledního vývoje válečných operací na západě Čech došlo (po dohodě mezi A. I. Antonovem a D. D. Eisenhowerem) k posunu čáry dotyku na linii Karlovy Vary – Plzeň – České Budějovice. Do Plzně dorazily jednotky 3. armády USA generála Pattona dne 6. května 1945. Do Rokycan podle pamětníků přijeli vojáci 9. pluku 2. pěší divize generála Robertsona dne 7. května ráno. O tři dny později se zde setkali s jednotkami Rudé armády – 6. gardové tankové armády, 5. gardového tankového sboru. Ve městě Rokycany probíhala demarkační linie na jeho východním okraji, kde byl v roce 1999 odhalen pomník, který připomíná tuto historickou událost. Linie, která měla mít čistě vojenský účel, se změnila v politické rozhraní, které bylo počátkem významných změn v poválečném Československu. Sovětský svaz chtěl linií minimalizovat přítomnost americké armády na území Čech. Podíl americké armády na osvobození Čech byl po válce oficiální propagandou v lepších případech zamlčován, v těch hoších dezinterpretován či úplně vyloučen. Z obecného povědomí však nezmizel nikdy.
(zdroj http://www.sumava.cz/objekt_az/6262-pamatnik-demarkacni-cary-rokycany/ )


Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE3211-42878
Souřadnice: N49°44'37.79'' E13°36'43.32''
Pomník přidal: Ing. Petr Holý
Doplnění informací: Marek Lanzendorf
Příprava dat: Ing. František Jedlička

Pomník Obětem 2. světové války

Autor: Marek Lanzendorf, 17.12.2019
Umístění: Rokycany, Skautská 1117, Skautský tábor
Poznámka:

Hanuš Popper, narozen 1.3.1927, národnost židovská, zemřel 25.4.1942, Varšava ghetto.
(zdroj: CEVH MO ČR)


Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE3211-21922
Pomník přidal: Marek Lanzendorf

Pamětní deska Václav Stehlík

Autor: Marek Lanzendorf, 26.09.2019
Umístění: Rokycany, Stehlíkova 319
Nápis:
ZDE ŽIL VÁCLAV STEHLÍK, ŽELEZNIČÁŘ.
VE DRUHÉ SVĚTOVÉ VÁLCE POSKYTL ÚKRYT
ČESKÝM PARAŠUTISTŮM Z ANGLIE. ZA TO
BYL SE SVOJÍ PĚTIČLENNOU RODINOU
28.5.1942 GESTAPEM POPRAVEN.


odkaz na Jména z pomníků:
František Stehlík
František Mareška
Poznámka:

Václav Stehlík, narozen 14.10.1879, popraven 28.5.1942 Plzeň-Lobzy, ukrýval a pomáhal kontaktovat parašutisty Gabčíka a Kubiše.
Růžena Stehlíková, narozena 19.4.1889, popravena 28.5.1942 Plzeň-Lobzy.
Josefína Marešková (rozená Stehlíková), narozena 10.2.1914, popravena společně s celou rodinou a manželem Františkem Mareškou (narozen 2.12.1911) 28.5.1942 Plzeň-Lobzy.
Václav Stehlík, narozen 29.10.1915, popraven 28.5.1942 Plzeň-Lobzy.
František Stehlík, narozen 11.11.1925, popraven 28.5.1942 Plzeň-Lobzy.
(zdroj: CEVH MO ČR)


Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE3211-21911
Pomník přidal: Marek Lanzendorf