Brno

Pomník T. G. Masaryk

Autor: Jiří Padevět, 24.03.2022
Umístění: Brno, Komenského náměstí, před budovou Lékařské fakulty MU 220/2 v parčíku
Nápis:
T. G. MASARYK
7.3.1850 - 14.9.1937

Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Souřadnice: N49°11'47.98'' E16°36'11.7''
Pomník přidal: Jiří Padevět

Pamětní deska Obětem 2. světové války

Autor: CEVH MO ČR, 01.03.2012
Umístění: Brno, Komenského náměstí 220/2, interiér lékařské fakulty Masarykovy univerzity
Nápis:
V DOBĚ PRO NÁROD NEJTĚŽŠÍ
ZA OKUPACE OD ROKU 1939 DO ROKU 1945
POLOŽILI SVŮJ ŽIVOT V BOJI ZA SVOBODU
NA OLTÁŘ VLASTI TITO PROFESOŘI,
DOCENTI, ASISTENTI, ZAMĚSTNANCI
A STUDENTI LÉKAŘSKÉ FAKULTY
MASARYKOVY UNIVERSITY V BRNĚ.
PROF. MUDr. J. FLORIAN
PROF. MUDr. K. HORA
PROF. MUDr. J. JEBAVÝ
PROF. MUDr. MIR. KŘIVÝ
PROF. MUDr. J. VIGNATI
DOC. MUDr. G. GELLNER
DOC. MUDr. V. SKALÁK
DOC. MUDr. J. TOMČÍK
ASISTENT MUDr. MIR. SVOZIL
ASISTENT MUDr. FELIX SCHWARTZ
ASISTENT MUDr. V. ŠILHAN
ZŘÍZENEC RUDOLF POSPÍŠIL
BÝVALÍ POSLUCHAČI:
DR. IN. MEM. SVAT. ČECH
DR. IN. MEM. DOBROSLAV FR. KUBÍČEK
DR. IN. MEM. RUPERT KRUPICA
DR. IN. MEM. HELMUT PASKUZS
DR. IN. MEM. MIR. PETŘEK
DR. IN. MEM. JIŘÍ POSPÍŠIL
DR. IN. MEM. JOSEF PROCHÁZKA
DR. IN. MEM. JAROSLAV SVOBODA
DR. IN. MEM. ZDENĚK SVOBODA
DR. IN. MEM. ARNOŠT ŠPIDLA
DR. IN. MEM. LADISLAV VAŠEK
DR. IN. MEM. KURT WOLF
DAVID SCHAP
FELIX SCHAP
KAREL SCHAP
I TI POSLUCHAČI, JICHŽ JMÉNA
SE NEPODAŘILO ZJISTITI.

Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE-6203-37450
Pomník přidal: Ing. František Jedlička

Pamětní deska vznik Československa

Autor: Jiří Padevět, 24.03.2022
Umístění: Brno, Komenského náměstí 534/8, na nároží s Husovou ulicí
Nápis:
1918 - 2018
Z BALKONU BESEDNÍHO DOMU
BYLA DNE 29. ŘÍJNA 1918
OZNÁMENA ZPRÁVA
O VZNIKU ČESKOSLOVENSKA

VĚNUJÍ SOKOLOVÉ

Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Souřadnice: N49°11'46.51'' E16°36'14''
Pomník přidal: Jiří Padevět

Pamětní deska T. G. Masaryk

Autor: Jiří Padevět, 24.03.2022
Umístění: Brno, Komenského náměstí 609/6
Nápis:
V LETECH 1865 - 1869
V TÉTO BUDOVĚ STUDOVAL
TOMÁŠ GARRIGUE MASARYK

Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Souřadnice: N49°11'48.57'' E16°36'14.74''
Pomník přidal: Jiří Padevět

Pamětní deska Jaroslav Konečný

Autor: Lenka Šimčíková, 26.04.2013
Umístění: Brno, Konečného 3, Brno - Židenice
Nápis:
JAROSLAV KONEČNÝ
1892 - 1942
POŠTOVNÍ ZAMĚSTNANEC
UMUČEN V OSVĚTIMI
PRO ÚČAST V ODBOJI PROTI FAŠISMU
ČEST JEHO PAMÁTCE!

SVAZ
PROTIFAŠISTICKÝCH
BOJOVNÍKŮ

Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE-6203-32768
Pomník přidal: Lenka Šimčíková

Kameny zmizelých – Richard Körner

Autor: Vladimír Šustáček, 13.10.2021
Umístění: Brno, Körnerova 458/9, Brno-Zábrdovice, v dlažbě chodníku před domem
Nápis:
ZDE ŽIL
RICHARD KÖRNER
NAR. 30. 5. 1893
ZATČEN 10. 6. 1940
POPRAVEN 9. 2. 1943
V OSVĚTIMI
Poznámka:

Tento kámen zmizelého byl objednán Sokolem Brno, na místě byl odhalen 28.5.2017. Na památku Richarda Körnera byla ulice, v níž bydlel, v září 1946 přejmenována na Körnerovu.
(více informací: Internetová encyklopedie dějin Brna – https://encyklopedie.brna.cz/home-mmb/?acc=profil_objektu&load=1715)


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Souřadnice: N49°11'54.25'' E16°37'7.45''
Pomník přidal: Vladimír Šustáček

Hrob Otmar Chlup

Autor: Dave Jörgen Sörensen, 04.10.2018
Umístění: Brno, Kostelní zmola, hřbitov Brno - Královo Pole, skup. 3c, hrob č. 58
Nápis:
Zde odpočívá poručík pěchoty Otmar Chlup.
17.9.1910 Brno - 22.9.1938 Hnanice
Poznámka:

dne 22. 9. 1938 přepadli ordneři celnici v Hnanicích. Obranu zajišťovali pouze příslušníci finanční stráže a SOS. Na pomoc jim přišlo družstvo vojáků 24. pěšího pluku pod velením Otmara Chlupa. Při protiútoku, jehož cílem bylo vytlačit ordnery za hranice, byl Chlup smrtelně zraněn střelou do hlavy. Pohřeb v rodném Brně se stal mohutnou manifestací na obranu republiky ve dnech těsně před mnichovskou konferencí.
(zdroj: https://encyklopedie.brna.cz/ )


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Souřadnice: N49°14'7.24'' E16°35'44.21''
Pomník přidal: Milan Lašťovka

Kenotaf Jaromír Borecký

Autor: Ivo Šťastný, 22.09.2005
Umístění: Brno, Kostelní zmola, Brno - Královo Pole, hřbitov
Nápis:
ŠTÁBNÍ KAPITÁN
JAROMÍR BORECKÝ
*21.5.1913 +14.6.1940
VYZNAMENANÝ ČS.
VÁLEČNÝM KŘÍŽEM 1939
PADL V BOJI U OBCE
COURPALAY VE FRANCII
Poznámka:

Borecký Jaromír (Jaroslav), poručík, osobní číslo Z; J-1431, příslušník 1. čs. divize ve Velké Británii, Pěší pluk 2, velitelská rota, nar. 21.5.1913, Jindřichův Hradec. Odveden 16.12.1939, Agde, Francie, poručík pěchoty z pov. čs. Padl 15.6.1940, Francie, Rozoy-en-Brie. Odeslán s motočetou k dispozici 239. divize, po válce potvrzeno, že padl u Rozoy-en-Brie, tam pohřben, 19.3.1941 exhumován a pohřben v Courpelay, řada č. 6. (zdroj databáze VÚA Praha)


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Ivo Šťastný
Doplnění informací: Ing. František Jedlička

Pomník Obětem 2. světové války

Autor: Ivo Šťastný, 21.09.2005
Umístění: Brno, Kotlářská 2, Brno - Veveří
Nápis:
ZA VÁLEČNÉ BOUŘE
V LETECH TISÍC DEVĚT
SET TŘICET DEVĚT AŽ TISÍC
DEVĚT SET ČTYŘICET PĚT BYLI
NELIDSKOU ZVŮLÍ NEPŘÁTEL NÁRODU
VYRVÁNI, SVOBODY A ŽIVOTA ZBAVENI
PROFESOŘI A DOCENTI PŘÍRODOVĚDĚCKÉ
FAKULTY MASARYKOVY UNIVERSITY

BOHUSLAV HRUDIČKA METEOROGULUS
FRANTIŠEK KOLÁČEK GEOGRAPHUS
VLADIMÍR KRIST BOTANICUS
BEDŘICH POSPÍŠIL MATHEMATICUS
VOJTĚCH ROSICKÝ MINERALOGUS
FRANTIŠEK ŘÍKOVSKÝ GEOGRAPHUS
JOSEF SAHÁNEK PHYSICUS
ANTONÍN ŠIMEK CHEMICUS

SKVĚLOSTÍ SVÉHO ŽIVOTA A SVOU
SMRTÍ ZŮSTAVILI UNIVERSITĚ ČEST
A BUDOUCÍM PŘÍKLAD. BUDIŽ JIM
VDĚČNÁ A TRVALÁ PAMĚŤ.

HOSTILI FURORE INTER ANNOS
MCMXXXIX – MCMXLV SAEVIENTE PER
NEFARIAM OPPRESSORUM VIM LIBERTATE
VITAQUE SPOLIATI ATQUE FACULTATI
RERUM NATURALIUM UNIVERSITATIS
MASARYKIANAE EREPTI SUNT
PROFESSORES ET VIRI DOCTI VENIA.
Poznámka:

Seznam obětí dle portálu CEVH MO ČR:
Bohuslav Hrudička, *19.11.1904, Třešť, +13.4.1942, Mauthausen
František Koláček, *9.12.1881, Brno, +7.5.1942, Mauthausen
Vladimír Krist, *8.2.1905, Zubří, +27.3.1942, Mauthausen
Bedřich Pospíšil, *25.9.1912, Bučovice, +27.10.1944, Brno
Vojtěch Rosický, *30.10.1880, Praha, +9.2.1942, Mauthausen
František Říkovský, *26.12.1901, Přerov, +15.10.1942, Mauthausen
Josef Sahánek, *18.2.1896, Praha, +23.3.1942, Mauthausen
Antonín Šimek, *26.3.1887, Nové Hrady, +7.5.1942, Mauthausen


Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE-6203-37737
Souřadnice: N49°12'19.15'' E16°35'50.11''
Pomník přidal: Ivo Šťastný
Doplnění informací: Ing. František Jedlička

Pamětní deska Vladimír Krist

Autor: Prof. Ing. Bohuslav Veverka, DrSc., 15.07.2011
Umístění: Brno, Kotlářská 2, Přírodovědecká fakulta Masarykovy university, budova Geografického ústavu
Nápis:
ZDE PŮSOBIL V LETECH 1931-1940
DOCENT BOTANIKY IN MEMORIAM
RNDr. VLADIMÍR KRIST
UMUČEN V MAUTHAUSENU
V ROCE 1942

Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Souřadnice: N49°12'17.7'' E16°35'49.9''
Pomník přidal: Prof. Ing. Bohuslav Veverka, DrSc.