á | a | b | c | č | d | ď | e | f | g | h | ch | i | j | k | l | ľ | ł | m | n | o | p | r | ř | s | š | t | ť | u | ú | v | w | z | ž (vše)

prof. PhDr. František Koláček

* 9.12.1881 (Brno)
† 7.5.1942 (Mauthausen)

Prof. PhDr. František Koláček byl od roku 1923 profesorem geografie na Přírodovědecké fakultě Masarykovy univerzity v Brně, v letech 1931-32 byl děkanem fakulty. Byl aktivní v řadě odborných a zájmových organizací.
Za okupace se zapojil do odbojového hnutí brněnských vysokoškolských pedagogů. Byl zatčen čtyři dny před šedesátými narozeninami. Při zatýkání nalezlo gestapo i vojenskou mapu území Moravy a Slezska, na které byly vyznačeny plochy vhodné z geografického a klimatologického hlediska pro případné vzdušné výsadky, profesor Koláček byl označen jako autor těchto analýz. Stanným soudem v Brně byl 13.1.1942 odsouzen k trestu smrti, popraven byl společně s dalšími 72 odbojáři v koncentračním táboře Mauthausen.

Řády a vyznamenání:
– Řád sv. Sávy III. třídy (1931, za kulturní práci pro Jugoslávii)
– Československý válečný kříž 1939 in memoriam
Jiné pocty:
– Čestný člen Muzejního spolku in memoriam
– Čestný člen České geografické společnosti in memoriam (1946)

Zdroje (mimo informací z desek):
https://encyklopedie.brna.cz/home-mmb/?acc=profil_osobnosti&load=187
https://cs.wikipedia.org/wiki/Franti%C5%A1ek_Kol%C3%A1%C4%8Dek_(kartograf%29

VPM:
kameny zmizelých - Brno, okres Brno - město
kenotaf - Brno, okres Brno - město
pamětní deska - Brno, okres Brno - město
pamětní deska - Mauthausen, stát Rakousko
pamětní deska - Brno, okres Brno - město
pomník - Brno, okres Brno - město


Vaše komentáře, připomínky, návrhy či doplnění zasílejte prosím na monument@vets.cz.