Tuchlovice

Lípa republiky

Autor: David Kosina, 26.10.2019
Umístění: Tuchlovice, travnatý okraj cyklostezky za hřbitovem
Nápis:
1918
2018 100

28.10.2018 zde vysadili
Němečkovi a HaVaJaTo strom
u příležitosti
výročí založení republiky
strom jménem
REPUBLIKA

Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: David Kosina

Hrob Ivan Pavlovič Bolotov

Autor: Marek Lanzendorf, 15.09.2015
Umístění: Tuchlovice, Hřbitovní, hřbitov
Nápis:
IVAN PAVLOVIČ BOLOTOV
SERŽANT RUDÉ ARMÁDY
1926 - 1945

Z VDĚČNOSTI RUDÉ ARMÁDĚ
OBČANSTVO TUCHLOVIC
Poznámka:

Seržant Ivan Pavlovič Bolotov byl příslušníkem více jak stočlenné posádky rudoarmějců, která pobývala v Tuchlovicích od května 1945. V červenci 1945 tragicky zahynul. Pohřben na místním hřbitově. V říjnu 1945 mu KSČ odhalila nad hrobem pomník (zdroj: 700 let obce Tuchlovice).


Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE-2109-03368
Pomník přidal: Milan Lašťovka
Doplnění informací: David Kosina

Hrob František Hlaváček

Autor: Marek Lanzendorf, 15.09.2015
Umístění: Tuchlovice, Hřbitovní, hřbitov
Nápis:
FRANTIŠEK HLAVÁČEK
Major ČSA

Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Milan Lašťovka

Hrob Ludvík Darovec

Autor: David Kosina, 23.12.2016
Umístění: Tuchlovice, Hřbitovní, hřbitov, levá zadní část hřbitova - v místě pro urnové hroby
Nápis:
LUDVÍK DAROVEC
*23.11.1926 +25.5.2016
Poznámka:

pan Ludvík Darovec:
*23.11.1926 na Slovensku, +25.5.2016
Byl vyučeným krejčím. Od útlého mládí těžce pracoval u sedláka. Po sporech s mistrem a konfliktu se sousedem, který byl okresním velitelem Hlinkovy gardy, odešel pan L. Darovec k partyzánům. Přidal se ke skupině Za svobodu Slovanů. Jako partyzán působil v okolí Zvolena. Účastnil se ústupu do hor a zimního přechodu přes Nízké Tatry. Po skončení 2. světové války sloužil krátce v řadách Československé lidové armády v hodnosti praporčíka.
Dlouho (cca 61 let) žil na Stochově. Byl také dlouholetým členem Československé obce legionářské i Českého svazu bojovníků za svobodu.
(zdroj: http://kladensky.denik.cz/zpravy_region/zemrel-ludvik-darovec-za-svobodu-bojoval-v-radach-partyzanu-20160603.html )


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Souřadnice: N50°8'13.45'' E13°59'50.4'' (střed hřbitova)
Pomník přidal: David Kosina

Pomník Obětem 1. a 2. světové války

Autor: David Kosina, 09.05.2015
Umístění: Tuchlovice, Karlovarská, v parku vpravo u hlavní silnice Kamenné Žehrovice-Nové Strašecí, naproti hotelu Tuchlovice
Nápis:
1914 TĚM 1918
KTEŘÍ ŽIVOTY SVÉ I ŠTĚSTÍ SVÝCH RODIN
ZA SVOBODU VLASTI OBĚTOVALI

ŘEZÁČ ANTONÍN LEGIONÁŘ, FROLÍK FRANT. LEGIONÁŘ, VOBOŘIL VÁCLAV LEGIONÁŘ

BOZDĚCH LAD., ČÍŽEK JOSEF, FREIBERGER A., FRAIBIŠ VÁCLAV, JERMAN FRANT., KORBEL BOHUMIL, LANDA FRANT., NOVÁK FRANT., NEDVĚD JOSEF, PTÁČEK ANT., PROŠEK KAREL, SRB JAROSLAV, ŠTÁFEK VÁCLAV, ŠPÁŇA PETR
ČÍŽEK VÁCLAV, DRVOTA PETR, FENCL JULIUS, HAMOUZ KAREL, KORBEL FRANT., LUKÁŠ ANTONÍN, MÜLLER ANT., NÁPRSTEK ANT., PŘÍHODA FRANT., PROCHÁZKA HAV., ROST VÁCLAV, SVOBODA ANT., ŠEBEK JAN, TRNKA KAREL, VOLF FRANT.
ČERNÝ ADAM, FROLÍK JOSEF, FOUSEK ANTONÍN, HŘÍBAL BENEDIKT, KOPIČKA FRANT., LANDA FRANTI., MRKVIČKA RUD., NOVÁK VÁCLAV, PTÁČEK JOSEF, POSPÍŠIL RUD., RICHTR JOSEF, ŠTÁFEK VÁCL., ŠTÁFEK JAN, TON ANTONÍN, ZNAMENÁČEK K.


VRAH UMLČET CHTĚL VAŠE SLOVA
A NAVŽDY UDUPAT DÍLO HOŘKÝCH LET.

F. DRVOTA
*4.12.1897 +19.4.1942 45 R.
J. CHOCHOLA
*23.4.1901 +26.4.1942 41 R.
A. HANZLÍK
*29.5.1894 +19.4.1942 42 R.
F. KŘÍŽEK
*21.12.1901 +1.10.1941 40 R.
A. KUČERA
*23.1.1903 +13.4.1942 39 R.
J. LANDA
*31.12.1904 +28.5.1942 38 R.
J. NOVÁK
*3.8.1891 +15.3.1942 51 R.
J. MACHÁČEK
*9.2.1895 +16.6.1942 47 R.
A. MARŠÍK
*10.1.1910 +18.3.1942 32 R.

VŠAK PLAMEN LÁSKY ROZHOŘEL SE ZNOVA
A SRDCE LIDU NELZE UMLČET.

A. SKOČDOPOLE
.*17.10.1902 +21.4.1942 40 R.
V. SLAVÍK
*27.9.1906 +7.2.1942 36 R.
A. ŠPÁŇA
*4.12.1892 +11.4.1942 50 R.
B. MANDELÍK
*25.11.1898 +10.4.1945 47 R.
H. MANDELÍKOVÁ
*12.12.1912 +10.4.1945 33 R.
M. MANDELÍKOVÁ
*17.9.1936 +10.4.1945 9 R.
MILAN MANDELÍK
*26.9.1937 +10.4.1945 8 R.
B. LANDA
*19.7.1892 +25.3.1940 48 R.

POD DOHLEDEM GESTAPA
Poznámka:

Pomník byl slavnostně odhalen dne 18. května 1924, autorem je akademický sochař Emanuel Kodet z Prahy. Náklady na pomník v době jeho vzniku činily 20.000 Kč (zdroj: Tuchlovická kronika).
Pomník byl od svého odhalení celkem 3x upravován. Při první úpravě v roce 1957 byly na památník nově přidány 2 desky obětí II. světové války. Další úprava proběhla v letech 1983-84. Poslední pak v roce 2010, kdy byly mimo jiné opraveny a opět zkompletovány desky se jmény obětí II. světové války.
(zdroj: Procházkou Tuchlovicemi, 1985 - V. Chochola)

V roce 2010 provedena oprava ve výši 31 116 Kč a přidána další deska.


Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE-2109-03362, CZE-2109-27750
Pomník přidal: Michal Lukášek
Doplnění informací: Ing. František Jedlička, David Kosina

Pomník Obětem 2. světové války

Autor: Michal Lukášek, 20.02.2007
Umístění: Tuchlovice, Karlovarská, vlevo v zatáčce u hlavní silnice Kamenné Žehrovice-Nové Strašecí
Nápis:
LANDA BOHUMIL 19.7.1892 - 25.3.1940
KŘÍŽEK FRANTIŠEK 21.12.1901 - 1.10.1941
HANZLÍK ANTONÍN 29.5.1894 - 19.4.1942
DRVOTA FRANTIŠEK 4.12.1897 - 24.3.1942
SKOČDOPOLE ANTONÍN 17.10.1902 - 21.4.1942
SLAVÍK VÁCLAV 27.9.1906 - 7.2.1942
MRKVIČKA RUDOLF 16.5.1892 - 3.6.1918

MACHÁČEK JAN 9.2.1895 - 16.6.1942
NOVÁK JOSEF 10.1.1891 - 15.3.1942
ŠPÁŇA ANTONÍN 4.7.1890 - 11.4.1942
LANDA JAN 31.12.1904 - 26.5.1942
KUČERA ANTONÍN 23.1.1903 - 13.6.1942
CHOCHOLA JOSEF 23.10.1901 - 26.4.1942
MARŠÍK ALOIS 22.7.1908 - 18.3.1942

Na věčnou paměť Vám soudruzi,
kterým toto místo bylo
druhým domovem.
Padli jste za svobodu vlasti,
zdoláni nepřítelem krutým.
Nezapomenem.
Komunistická strana

St. K. Neuman:
Mrtvi k nám mluví. Padli bojovníci.
Předvoj revoluce. Nejlepší z nás.
"Vy vemte kormidlo! Nám srazili ruce.
Nehleďte zpátky! Není čas!
Bouře je bouře! Nás vítr svál.
Napněte plachty! Na místo všichni!
Loď pluje dál!"

Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE-2109-03385
Pomník přidal: Michal Lukášek

Pomník Obětem holokaustu

Autor: David Kosina, 27.10.2019
Umístění: Tuchlovice, Karlovarská 408, pozemek domu s pečovatelskou službou
Nápis:
Tento dům postavil, žil zde se svou rodinou a pracoval
MUDr. Bedřich Mandelík, první stálý lékař v obci
Tuchlovice a vedoucí lékař nemocnice v ghettu Terezín.

Na památku obyvatel Tuchlovic, kteří byli pro svůj židovský
původ zavražděni v nacistických
koncentračních a vyhlazovacích táborech.

MUDr. Bedřich Mandelík 25.11.1898 - 6.10.1944 Osvětim-Březinka
Hana Mandelíková 12.12.1912 - 5.10.1944 Osvětim-Březinka
Miluška Mandelíková 17.9.1936 - 5.10.1944 Osvětim-Březinka
Milan Mandelík 26.9.1937 - 5.10.1944 Osvětim-Březinka
Jindřich Scheider 22.11.1869 - 15.10.1942 Treblinka
Hermína Scheiderová 6.5.1883 - 15.10.1942 Treblinka
Ludmila Scheiderová 4.9.1910 - 12.6.1942 Trawniki
Magdalena Scheiderová 12.2.1909 - 12.6.1942 Trawniki

Nezapomeneme Obec Tuchlovice
5.10.2019

Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: David Kosina

Pamětní deska Obětem 2. světové války

Autor: Marek Lanzendorf, 01.12.2015
Umístění: Tuchlovice, Karlovarská 34, budova samoobsluhy COOP
Nápis:
ČLENOVÉ DOHLĺŽECĺHO VÝBORU
PRODEJNY "VČELA" TUCHLOVICE
UMUČENI V KONCENTRAČNĺCH TÁBORECH
ZA 2 SVĔTOVÉ VÁLKY
HANZLÍK ANTONÍN
CHOCHOLA JOSEF
SKOČDOPOLE ANTONÍN
SLAVÍK VÁCLAV

Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE-2109-41986
Souřadnice: N50°8'17.19'' E13°59'21.25''
Pomník přidal: Milan Lašťovka

Pomník dragounům

Autor: David Kosina, 07.01.2017
Umístění: Tuchlovice, Ke Stráži, okraj náměstí v obci u čp. 612, naproti obchodům cukrárna Panenka a řeznictví U Valentů
Nápis:
1812
Poznámka:

Na kameni je na jedné straně vyrytý kříž a dnes již nečitelný letopočet 1812, z druhé strany je vyobrazen meč. V Kronice obce Tuchlovice psané od konce 20. let 20. století je zapsáno, v ohlédnutí za dávnou historií obce, že původně se na území Tuchlovic nacházely dva takové kameny. Druhý stál za hradební zdí školní v severovýchodní části dnešního parku. Pozdější prameny uvádějí již pouze tento jediný kámen.
V tuchlovické kronice je uvedeno, že na místě, kde kámen stojí, propadli se údajně do bažin vojáci i s koňmi. Jako zdroj této informace kronika uvádí ústní vyprávění pamětníků a později starých občanů obce tradované a předávané z generace na generaci. Faktem je, že ještě krátce po 2 světové válce kronika obce zmiňuje, v místě obecního sadu, zbytky tzv. "baženiště".
Pozdější publikace čerpající z tuchlovické kroniky rozšiřují, že se jednalo o dragouny, kteří se zde měli utopit i se svými koňmi. Dle nejnovějšího zpracování se událost stala při napoleonských taženích, kdy armády francouzské i císařské procházely Tuchlovicemi. V bažinách se měli utopit napolenští dragouni i s koňmi.
Podle jiných teorií a zdrojů se mohlo jednat také o náboženský symbol, kameny ohraničující smečenské panství nebo varování před nebezpečím bažin.
(zdroje: Kronika obce Tuchlovice, 700 let obce Tuchlovice - V. Chochola, 1983, Tuchlovice a Srby v čase, K. Kalvoda, Mgr. H. Sokolová, 2016)


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: David Kosina

Pomník František Křížek - místo je zrušené

Autor: David Kosina, 10.05.2015
Umístění: Tuchlovice, Na Stráži, křižovatka ulic Na Stráži a Na Hradčanech, parčík s místním názvem „U Vobořilových“
Nápis:
Redaktoru Rudého práva s. Františku Křížkovi -
narozen 20.12.1901, umučen 1.10.1941 -
MV KSČ
Poznámka:

Pomník odhalen 21.12.1981 o první zimní den u příležitosti 80. výročí narození Fr. Křížka. Slavnostního odkrytí pam. desky se zúčastnilo cca 100 lidí, obřad byl zakončen internacionálou. Při jejím odhalování byla přítomna manželka Antonie Křížková i dcera Věra Nováková.
(zdroj: Tuchlovické noviny, publikace Procházkou Tuchlovicemi – V. Chochola)

Podle pamětnice, paní Marie Pospíšilové z Tuchlovic, byla pamětní deska odstraněna pravděpodobně v porevolučním hektickém období roku 1989.
Na fotografiích je současná podoba místa umístění pamětní desky Františka Křížka.


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: David Kosina