Tuchlovice

Pomník Obětem holokaustu

Autor: David Kosina, 27.10.2019
Umístění: Tuchlovice, Karlovarská 408, pozemek domu s pečovatelskou službou
Nápis:
Tento dům postavil, žil zde se svou rodinou a pracoval
MUDr. Bedřich Mandelík, první stálý lékař v obci
Tuchlovice a vedoucí lékař nemocnice v ghettu Terezín.

Na památku obyvatel Tuchlovic, kteří byli pro svůj židovský
původ zavražděni v nacistických
koncentračních a vyhlazovacích táborech.

MUDr. Bedřich Mandelík 25.11.1898 - 6.10.1944 Osvětim-Březinka
Hana Mandelíková 12.12.1912 - 5.10.1944 Osvětim-Březinka
Miluška Mandelíková 17.9.1936 - 5.10.1944 Osvětim-Březinka
Milan Mandelík 26.9.1937 - 5.10.1944 Osvětim-Březinka
Jindřich Scheider 22.11.1869 - 15.10.1942 Treblinka
Hermína Scheiderová 6.5.1883 - 15.10.1942 Treblinka
Ludmila Scheiderová 4.9.1910 - 12.6.1942 Trawniki
Magdalena Scheiderová 12.2.1909 - 12.6.1942 Trawniki

Nezapomeneme Obec Tuchlovice
5.10.2019

Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: David Kosina

Pamětní deska Obětem 2. světové války

Autor: Marek Lanzendorf, 01.12.2015
Umístění: Tuchlovice, Karlovarská 34, budova samoobsluhy COOP
Nápis:
ČLENOVÉ DOHLĺŽECĺHO VÝBORU
PRODEJNY "VČELA" TUCHLOVICE
UMUČENI V KONCENTRAČNĺCH TÁBORECH
ZA 2 SVĔTOVÉ VÁLKY
HANZLÍK ANTONÍN
CHOCHOLA JOSEF
SKOČDOPOLE ANTONÍN
SLAVÍK VÁCLAV
Poznámka:

Jednání o vzniku této pamětní desky proběhlo pravděpodobně v roce 1985 u příležitosti 75. vyročí založení prvního spotřebního družstva v obci Tuchlovice (zároveň se jednalo o období připomínání vyročí 40 let osvobození naší vlasti od fašismu). V obci bylo v letech 1981-83 postaveno nové nákupní středisko "Kahan" na místě dříve shořelého hostince U Pokorných. 30.4.1983 bylo středisko otevřeno. A právě na venkovní zeď této budovy (čp. 34) byla v listopadu 1986 připevněna pamětní deska 4 obětem fašismu - členům dohlížecího výboru prodejny Včela. Pamětní desku nechaly vyrobit na zakázku pracovnice MNV a členka výboru SD Jednota, paní Marie Pospíšilová a tehdejší předsedkyně dohlížecího výboru SD Jednota, paní Anna Česká. Dle vzpomínek paní Pospíšilové zadaly zakázku ve sklenářství na Kladně- Sítné. Na přípravách okolo odhalení pamětní desky se rovněž podílel tehdejší předseda MNV Tuchlovice, pan Jaroslav Velek a další občané obce.
(zdroj: PK obce Tuchlovice, 700 let obce Tuchlovice - V. Chochola, Tuchlovické noviny, osobní vyprávění paní M. Pospíšilové ze dne 6.11.2015)


Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE-2109-41986
Souřadnice: N50°8'17.19'' E13°59'21.25''
Pomník přidal: Milan Lašťovka
Doplnění informací: David Kosina

Pamětní deska Antonín Nedvěd - místo je zrušené

Autor: vets, archiv
Umístění: Tuchlovice, Karlovarská 34
Nápis:
Svému rodáku, komunistovi
soudruhu Ant. Nedvědovi
3.1.1899 27.8.1954
MV KSČ MNV MV NF
Poznámka:

Pamětní deska původně odhalena na kamenném kvádru před místem bývalého statku (budova čp 34) rodiny Nedvědových.

Antonín Nedvěd:
*3.1.1899 Tuchlovice, +27.8.1954 Bratislava
- učitel, později profesor na VŠ, novinář
- od roku 1934 člen komunistické strany
- účastnil se ilegální činnosti proti nacistickým okupantům v Praze
- pronásledovám gestapem, dlouho se skrýval
- později byl zatčen a vězněn na Kladně, v Pečkárně a na Pankráci
- po válce působil v několika funkcích, např. jako šéfredaktor Zemědělských novin, nebo slovenského časopisu Pravda
- byl předsedou Svazu československých novinářů a také náměstkem ministra zemědělství.
(zdroj: Kronika obce Tuchlovice z let 1950-1990, Václav Chochola)


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: David Kosina

Pomník dragounům

Autor: David Kosina, 07.01.2017
Umístění: Tuchlovice, Ke Stráži, okraj náměstí v obci u čp. 612, naproti obchodům cukrárna Panenka a řeznictví U Valentů
Nápis:
1812
Poznámka:

Na kameni je na jedné straně vyrytý kříž a dnes již nečitelný letopočet 1812, z druhé strany je vyobrazen meč. V Kronice obce Tuchlovice psané od konce 20. let 20. století je zapsáno, v ohlédnutí za dávnou historií obce, že původně se na území Tuchlovic nacházely dva takové kameny. Druhý stál za hradební zdí školní v severovýchodní části dnešního parku. Pozdější prameny uvádějí již pouze tento jediný kámen.
V tuchlovické kronice je uvedeno, že na místě, kde kámen stojí, propadli se údajně do bažin vojáci i s koňmi. Jako zdroj této informace kronika uvádí ústní vyprávění pamětníků a později starých občanů obce tradované a předávané z generace na generaci. Faktem je, že ještě krátce po 2 světové válce kronika obce zmiňuje, v místě obecního sadu, zbytky tzv. "baženiště".
Pozdější publikace čerpající z tuchlovické kroniky rozšiřují, že se jednalo o dragouny, kteří se zde měli utopit i se svými koňmi. Dle nejnovějšího zpracování se událost stala při napoleonských taženích, kdy armády francouzské i císařské procházely Tuchlovicemi. V bažinách se měli utopit napolenští dragouni i s koňmi.
Podle jiných teorií a zdrojů se mohlo jednat také o náboženský symbol, kameny ohraničující smečenské panství nebo varování před nebezpečím bažin.
(zdroje: Kronika obce Tuchlovice, 700 let obce Tuchlovice - V. Chochola, 1983, Tuchlovice a Srby v čase, K. Kalvoda, Mgr. H. Sokolová, 2016)


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: David Kosina

Pomník František Křížek - místo je zrušené

Autor: David Kosina, 10.05.2015
Umístění: Tuchlovice, Na Stráži, křižovatka ulic Na Stráži a Na Hradčanech, parčík s místním názvem „U Vobořilových“
Nápis:
Redaktoru Rudého práva s. Františku Křížkovi -
narozen 20.12.1901, umučen 1.10.1941 -
MV KSČ
Poznámka:

Pomník odhalen 21.12.1981 o první zimní den u příležitosti 80. výročí narození Fr. Křížka. Slavnostního odkrytí pam. desky se zúčastnilo cca 100 lidí, obřad byl zakončen internacionálou. Při jejím odhalování byla přítomna manželka Antonie Křížková i dcera Věra Nováková.
(zdroj: Tuchlovické noviny, publikace Procházkou Tuchlovicemi – V. Chochola)

Podle pamětnice, paní Marie Pospíšilové z Tuchlovic, byla pamětní deska odstraněna pravděpodobně v porevolučním hektickém období roku 1989.
Na fotografiích je současná podoba místa umístění pamětní desky Františka Křížka.


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: David Kosina

Pomník Rudé armádě - místo je zrušené

Autor: David Kosina, 16.08.2015
Umístění: Tuchlovice, Zemědělců, křižovatka ulic Zemědělců a Karlovarská, okraj parku
Nápis:
Slavné Rudé armádě
osvoboditelce,
vděční občané
1945 MV KSČ, MNV, MV NF
Poznámka:

Slavnostně odhalen v pondělí 7. května 1979 představiteli obce za účasti pionýrů, členů místního výboru KSČ, zástupců složek Národní fronty a občanů. Celkem šlo asi o 100 účastníků slavnosti. Během ceremoniálu bylo předneseno několik projevů, básní a byla zahrána internacionála i československá a sovětská státní hymna.
Podle slov pamětnice, paní Marie Pospíšilové z Tuchlovic, byla pamětní deska zřejmě sundána v porevolučním hektickém období roku 1989 a snad přenesena do budovy Kovopodniku Tuchlovice.
(zdroje: Kronika obce Tuchlovice, ústní sdělení M. Pospíšilové)

Na fotografiích je současná podoba místa.


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: David Kosina