á | a | b | c | č | d | ď | e | f | g | h | ch | i | j | k | l | ľ | ł | m | n | o | p | r | ř | s | š | t | ť | u | ú | v | w | z | ž (vše)

František Křížek

* 20.12.1901 (Ervěnice u Mostu)
† 1.10.1941 (Praha - Pankrác)

Byl jedním ze skupiny Julia Fučíka a Jana Krejčího. Byl šéfredaktorem kladenské „Svobody,“ v redakčním kruhu „Tvorby“ a posléze redaktorem „Rudého práva“. Pocházel z obce Ervěnice (německy Seestadtl), dnes již zaniklé obce v okrese Most v Ústeckém kraji.
František Křížek vychodil s dobrým prospěchem obecnou školu v Kamenných Žehrovicích. Ve 14 letech začínal jako mlynářský učedník v Mutějovicích. V učení pokračoval v Sakách u Pcher, kde se vyučil. Chvíli pracoval v kladenských pekárnách. Stal se aktivním cvičencem DTJ. V letech 1919-1926 pracoval na šachtách na Rakovnicku, Slánsku a Kladensku (např.: důl "Vaněk"). Hned v roce 1921 vstoupil do KSČ, absolvoval ústřední školu KSČ a posléze nastoupil do kladenské Svobody, kde se postupně vypracoval na šéfredaktora těchto novin. Později přešel do Rudého práva, kde psal hlavně články s tématikou sociální a hospodářské politiky. Stal se nakonec zástupcem šéfredaktora Rudého práva. Když musela KSČ přejít do ilegality, pracoval Fr. Křížek jako vedoucí ilegálního zpravodajství strany, dále byl sekretářem krajského ilegálního vedení v Praze a organizátorem podzemního hnutí strany. V ilegalitě dále vydával Rudé právo, rozšiřoval letáky a organizoval sabotážní činnost. 24. února 1941 byl zatčen, v září téhož roku odsouzen k trestu smrti a 1.10.1941 popraven zastřelením. (Datum popravy Františka Křížka ověřeno ze seznamu osob zabitých za I. stanného práva v Praze na Pankráci - forum.valka.cz). Stal se obětí střílení českých vlastenců po příchodu R. Heydricha do Prahy. Jeho zastřelení bylo v protektorátním tisku uvedeno: „To jsou zrádci národa.“
Až po nějaké době přišla manželce popraveného Františka Křížka zásilka, která obsahovala dva dopisy psané tužkou - manželce a dcerám Mirušce a Věrušce. Dále byl přiložen úmrtní list s neobvyklým označením příčiny smrti: "zastřelen".

Pan Fr. Křížek měl příbuzné na Kladensku a Rakovnicku. Otec Karel pocházel z Rynholce, padl v 1. světové válce na srbském bojišti. Matka pocházela z Kamenných Žehrovic. Po smrti manžela se přestěhovala s dětmi do Srb. Fr. Křížek tak byl dlouholetým srbeckým občanem. Jeho manželkou byla Antonie Náprstková z č.p. Tuchlovice, Na Stráži 141 (dříve JZD sklady). V Tuchlovicích byl před svým zatčením naposledy přítomen na posvícení na podzim roku 1940.
V Tuchlovicích měl i pamětní desku, která byla umístěna nedaleko domu "u Náprstků". Odhalování pamětní desky v prosinci 1981 byla přítomna manželka Antonie Křížková i dcera Věra Nováková (František Křížek měl dvě dcery). Po sametové revoluci byla však tato pamětní deska odstraněna.

Dále je jméno Františka Křížka uvedeno na pomníku obětí II. světové války v Jirkově.
Data týkající se narození a popravy pana Křížka, která byla uvedená na zrušené tuchlovické pamětní desce, se rozcházejí s údaji na památníku v Jirkově. V Jirkově uvedeno datum narození 20.12.1901 a datum popravy dne 29.9.1941.

Zdroje (mimo informací z desek):
700 let obce Tuchlovice – V. Chochola, 1983
Kronika obce Tuchlovice
Rudé Právo ze dne 19.12.1981, článek s titulkem Člen Švermovy redakce, strana 2 (viz příloha)
SOA Litoměřice, katolická farní matrika Ervěnice, post/nr.-156/124
Wikipedie - obec Ervěnice

VPM:
pomník - Tuchlovice, okres Kladno
pomník - Tuchlovice, okres Kladno
pomník - Tuchlovice, okres Kladno
pomník - Jirkov, okres Chomutov
pomník - Místo, okres Chomutov


Vaše komentáře, připomínky, návrhy či doplnění zasílejte prosím na monument@vets.cz.