á | a | b | c | č | d | ď | e | f | g | h | ch | i | j | k | l | ľ | ł | m | n | o | p | r | ř | s | š | t | ť | u | ú | v | w | z | ž (vše)

Václav Slavík

* 27.9.1906 (Tuchlovice)
† 7.2.1942 (KT Mauthausen)

Pracoval jako horník na dole "Anna". Byl členem závodní rady a dozorčího výboru družstva VČELA. Dále byl členem výkonného výboru strany a členem obecního zastupitelstva v Tuchlovicích. Ve volnu se zabýval cvičením a režíroval ochotnický spolek.

Byl členem ilegální organizace komunistů - podílel se na kolportaci letáků a dalších tiskovin. S kolegou A. Skočdopolem a dalšími lidmi se podílel na udržování spojení mezi krajem a ilegální komunistickou skupinou v Tuchlovicích a Srbech. V červnu 1941 byl zatčen gestapem. Byl podroben brutálním výslechům na kladenském gestapu. Na jeho výsleších se podílel i nechvalně známý gestapák O. Felkl. Dle jednoho z přeživších svědků byl V. Slavík po výsleších tak ztýrán, že nemohl sám chodit a museli ho při chůzi podpírat Posléze byl převezen do Malé pevnosti v Terezíně. V říjnu 1941 byl dále transportován do Koncentračního tábora Mauthausen, kde dne 7.2.1942 umírá.

Zdroje (mimo informací z desek):
publikace 700 let obce Tuchlovice (Václav Chochola, 1983)
internetová databáze - Čeští vězni v KT Mauthausen 1938-1945
publikace: Šla s ním až k šibenici - svědectví pana Jindřicha Škrdlanta (Jiří Červenka, 2006)

VPM:
pamětní deska - Tuchlovice, okres Kladno
pomník - Tuchlovice, okres Kladno
pomník - Tuchlovice, okres Kladno
pomník - Rynholec, okres Rakovník


Vaše komentáře, připomínky, návrhy či doplnění zasílejte prosím na monument@vets.cz.