á | a | b | c | č | d | ď | e | f | g | h | ch | i | j | k | l | ľ | ł | m | n | o | p | r | ř | s | š | t | ť | u | ú | v | w | z | ž (vše)

Antonín Skočdopole

* 17.10.1902 (Římov)
† 21.04.1942 (KT Mauthausen)

byl členem výkonného výboru komunistické strany a členem obecního zastupitelstva v Tuchlovicích. Dále byl předsedou závodní odborové organizace na dole "Schoeller", také předsedou ochotnického spolku, režisérem a ochotnickým divadelním hercem, předsedou rodičovského sdružení. Pracoval jako horník na dole " Schoeller".

Byl členem ilegální organizace komunistů - podílel se na kolportaci letáků a dalších tiskovin. Podílel se na udržování spojení mezi krajem a ilegální komunistickou skupinou v Tuchlovicích a Srbech. V červnu 1941 byl zatčen gestapem. Byl podroben brutálním výslechům v AD-Kladno. Dle přeživších svědků jej vyslýchali gestapáci Felkl a Schele. Následně byl převezen do Malé pevnosti v Terezíně. V listopadu 1941 byl transportován do Koncentračního tábora Mauthausen, kde dne 21.4.1942 umírá.

Zdroje (mimo informací z desek):
publikace 700 let obce Tuchlovice (Václav Chochola, 1983)
internetová databáze - Čeští vězni v KT Mauthausen 1938-1945
publikace: Šla s ním až k šibenici - svědectví pana Jindřicha Škrdlanta (Jiří Červenka, 2006)

VPM:
pamětní deska - Tuchlovice, okres Kladno
pomník - Tuchlovice, okres Kladno
pomník - Vinařice, okres Kladno
pomník - Tuchlovice, okres Kladno


Vaše komentáře, připomínky, návrhy či doplnění zasílejte prosím na monument@vets.cz.