Praha 3

Kameny zmizelých - Evženie Bondy - Grimová a Anna Heitlerová

Autor: Josef Kareš, 14.10.2011
Umístění: Praha 3, Kouřimská 2185/09
Nápis:
ZDE BYDLELA
EVŽENIE
BONDY - GRIMMOVÁ
NAR. 1876
DEPORTOVÁNA 1942
DO TEREZÍNA
ZAVRAŽDĚNA 1942
V SOBIBORU

ZDE BYDLELA
ANNA HEITLEROVÁ
NAR. 1876
DEPORTOVÁNA 1942
DO TEREZÍNA
ZAVRAŽDĚNA 1942
V TREBLINCE

Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Josef Kareš
Příprava dat: Jiří Porteš

Kameny zmizelých - Milena Jesenská

Autor: Vladimír Štrupl, 19.08.2018
Umístění: Praha 3, Kouřimská 6/2326, napravo od vchodu, v chodníku
Nápis:
ZDE ŽILA
MILENA JESENSKÁ
NAR. 1896
ZATČENA 1939
ZAVRAŽDĚNA 17.5.1944
V RAVENSBRÜCKU

Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Diana a Vladimír Štruplovi

Pamětní deska Toyen a Jindřich Heisler

Autor: Jiří Padevět, 18.01.2022
Umístění: Praha 3, Krásova 1834/2
Nápis:
na tomto místě
v létech 1940 - 1945
žila
tvořila
a milovala
toyen
marie čermínová
zde také
ukrývala
mladého židovského básníka
jindřicha
heislera
Poznámka:

Jindřich Heisler odmítl nastoupit do transportu do Ghetta Terezín a až do konce nacistické okupace žil v ilegalitě.
(zdroj: https://cs.wikipedia.org/wiki/Jind%C5%99ich_Heisler )


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Souřadnice: N50°4'55.42'' E14°26'52.46''
Pomník přidal: Jiří Padevět

Kameny zmizelých - Gisela Mosauerová, Adele, Gustav, Inge a Hansi Fischlovi

Autor: Vladimír Štrupl, 19.08.2018
Umístění: Praha 3, Krásova 33/447, napravo od vchodu do obchodu Seifertova 53/447, v chodníku
Nápis:
ZDE ŽILA
GISELA MOSAUEROVÁ
NAR. 1876
DEPORTOVÁNA
1942 DO TEREZÍNA
1942 DO TREBLINKY
ZAVRAŽDĚNA

ZDE ŽILA
ADELE FISCHLOVÁ
NAR. 1899
DEPORTOVÁNA
1942 DO TEREZÍNA
1942 DO RIGY
ZAVRAŽDĚNA

ZDE ŽIL
GUSTAV FISCHL
NAR. 1892
DEPORTOVÁN
1942 DO TEREZÍNA
1942 DO RIGY
ZAVRAŽDĚN

ZDE ŽILA
INGE FISCHLOVÁ
NAR. 1929
DEPORTOVÁN
1942 DO TEREZÍNA
1942 DO RIGY
ZAVRAŽDĚN

ZDE ŽILA
HANSI FISCHLOVÁ
NAR. 1932
DEPORTOVÁNA
1942 DO TEREZÍNA
1942 DO RIGY
ZAVRAŽDĚNA

Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Toto místo je počítáno jako 5 VPM
Pomník přidal: Diana a Vladimír Štruplovi

Pamětní deska Jiří Schams

Autor: Martin Brynych, 21.09.2021
Umístění: Praha 3, Kubelíkova 1598/10
Nápis:
štábní praporčík in memoriam
JIŘÍ SCHAMS
narozen 22.9.1972 Praha
zraněn 17.3.2008 Gerešk (Afghánistán)
úmrtí 7.1.2015 Praha

starší instruktor
Útvaru speciálních operací (SOG)
přísl. Vojenské policie a
Armády České republiky

Nikdy nezapomeneme!

Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Martin Brynych

Pomník Obětem 2. světové války

Autor: František Nový, 01.04.2019
Umístění: Praha 3, Kunešova, Žižkov, park
Nápis:
NA PAMÁTKU
NEVINNÝM OBĚTEM NĚMECKÝCH ZVĚRSTEV
KREJCÁREK - KVĚTEN 1945

VÁCLAV PTÁK - 7 LET
HANA SVOBODOVÁ - 14 LET
LÁĎA LUNDÁK - 20 LET
JOSEF PAVLOVIČ - 46 LET
KAREL ŠIROKÝ - 47 LET
JOSEF SKOŘEPA - 60 LET
JOSEF PILÍK - 65 LET

VŠEM BEZEJMENNÝM PADLÝM
A UMUČENÝM HRDINŮM
SVAZ BOJOVNÍKŮ ZA SVOBODU ŽIŽKOV
MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3
Poznámka:

v místě původního parčíku je novostavba, pomník je nyní čelem k číslu 4


Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE0003-39451
Pomník přidal: Josef Kareš
Doplnění informací: František Nový
Příprava dat: Jiří Porteš

Kameny zmizelých - rodina Löblova a Vilemína Spitzová

Autor: Jiří Padevět, 27.06.2022
Umístění: Praha 3, Laubova 1659/2, v chodníku vpravo od vchodu
Nápis:
ZDE ŽILA
VILEMÍNA SPITZOVÁ
ROZ. SOYKOVÁ
NAR. 1874
DEPORTOVÁNA 1941
DO LODŽE
ZAVRAŽDĚNA

ZDE ŽILA
ALICE LÖBLOVÁ
ROZ. SPITZOVÁ
NAR. 1894
DEPORTOVÁNA 1941
DO LODŽE
ZAVRAŽDĚNA

ZDE ŽIL
HUGO LÖBL
NAR. 1875
DEPORTOVÁN 1941
DO LODŽE
ZAVRAŽDĚN 19.2.1942
Poznámka:

Vilemína Spitzová, její dcera Alice Löblová a manžel Alice Hugo Löbl byli deportováni do Ghetta v Lodži 21.10.1941 transportem B.
(zdroj: https://www.holocaust.cz/databaze-obeti/obet/142729-vilemina-spitzova/ , https://www.holocaust.cz/databaze-obeti/obet/142498-alice-l-blova/ , https://www.holocaust.cz/databaze-obeti/obet/142497-hugo-l-bl/ )


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Toto místo je počítáno jako 3 VPM
Souřadnice: N50°4'43.31'' E14°27'1.72''
Pomník přidal: Jiří Padevět

Kameny zmizelých - rodina Čadova a Josef Šperl

Autor: David Kosina, 23.10.2017
Umístění: Praha 3, Libická 1918/6, chodník napravo od vchodu do domu
Nápis:
ZDE ŽILA
JOSEFA ČADOVÁ
NAR. 1897
DEPORTOVÁNA 1941
DO RAVENSBRÜCKU
PŘEŽILA

ZDE ŽIL
JOSEF ČADA
NAR. 1896
DEPORTOVÁN 1941
DO MAUTHAUSENU
ZAVRAŽDĚN 1942

ZDE ŽIL
JOSEF ŠPERL
NAR. 1890
ZATČEN 1941
ZAVRAŽDĚN 1942
V MAUTHAUSENU
Poznámka:

Kameny položeny dne 18. července 2013.


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Toto místo je počítáno jako 3 VPM
Pomník přidal: David Kosina

Pamětní deska Oběti 2. světové války

Autor: Josef Kareš, 23.05.2011
Umístění: Praha 3, Loudova 2/2433, Žižkov
Nápis:
ZDE PADL 5.5.1945
NEZNÁMÝ HRDINA
ČEST JEHO PAMÁTCE!

Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE-0003-20863
Pomník přidal: Josef Kareš
Příprava dat: Jiří Porteš

Pamětní deska Obětem 2. světové války

Autor: Josef Kareš, 23.05.2011
Umístění: Praha 3, Lucemburská 1302/35
Nápis:
1939 - 1945
ZA SVOBODU VLASTI
POLOŽILI SVÉ ŽIVOTY TITO
ČLENOVÉ LEGIONÁŘSKÉHO
STAV. A BYT. DRUŽSTVA
"BRATRSTVO"

JAN HRDINA, VÁCLAV CHARVÁT, JOSEF CHURAVÝ, FRANTIŠEK JANOUŠEK, MUDR. JAN KESSLER, FRANTIŠEK KŘIVÁNEK, FRANTIŠEK NOVÁČEK, JOSEF PEKÁREK, JOSEF RŮŽIČKA, ARTUR SCHWARZ, GUSTAV SVOBODA, JAROSLAV SYRŮČEK, JAROSLAV ŠEJD, RUDOLF VOTAVA

ČEST JEJICH PAMÁTCE
Poznámka:

Jan Kessler, generál zdravotní služby, popraven, armáda československá
(Zdroj: CEVH MO ČR )


Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE0006-21510
Pomník přidal: Josef Kareš
Doplnění informací: Marek Lanzendorf
Příprava dat: Jiří Porteš