Praha 5

Pomník vojákům Rudé armády

Autor: Jiří Porteš, 08.05.2009
Umístění: Praha 5, Lipová alej, Nový Slivenec
Nápis:
NA PAMĚŤ
RUDĚ ARMÁDĚ
OSVOBODITELCE
9.5.1945

Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Souřadnice: N50°01'38.2'' E14°22'21.1''
Pomník přidal: Jiří Porteš

Pamětní deska Ferdinanad Peroutka

Autor: Vladimír Štrupl, 23.02.2006
Umístění: Praha 5, Matoušova 1286/5, Smíchov
Nápis:
FERDINAND PEROUTKA
ČESKÝ NOVINÁŘ A SPISOVATEL
V TOMTO DOMĚ ŽIL A ODSUD MUSEL ODEJÍT
1939 - KONCENTR. TÁBOR BUCHENWALD
1948 - EXIL
SNCFP 2005

Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Vladimír Štrupl

Pamětní deska kpt.Augustin Hladil - Kamil Sojka

Autor: Vladimír Štrupl, 23.02.2006
Umístění: Praha 5, Matoušova 1355/14
Nápis:
V TOMTO DOMĚ ŽIL V LETECH 1948-1960
KPT. AUGUSTIN HLADIL – KAMIL SOJKA
* 1912 + 1980
ÚČASTNÍK PROTIFAŠISTICKÉHO ODBOJE V LETECH 1939-45. ZPRAVODAJSKÝ DŮSTOJNÍK, ČLEN ŠTÁBU A VELITEL 1. PRAPORU ODBOJOVÉ ORGANIZACE ZPRAVODAJSKÁ BRIGÁDA
ČEST JEHO PAMÁTCE!

Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Vladimír Štrupl

Pamětní deska František Hrubeš

Autor: Vladimír Štrupl, 23.02.2006
Umístění: Praha 5, Mělnická 580/9, Malá Strana
Nápis:
ZDE PADL V PRAŽSKÉM POVSTÁNÍ
FRANTIŠEK HRUBEŠ
ČEST JEHO PAMÁTCE

Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE-0005-20157
Pomník přidal: Vladimír Štrupl

Pamětní deska Josef Bláha

Autor: Vladimír Štrupl, 23.02.2006
Umístění: Praha 5, Mělnická 581/11, Malá Strana
Nápis:
JOSEF BLÁHA
NAROZEN 16.5.1911
PADL V PRAŽSKÉM POVSTÁNÍ
DNE 8.5.1945

Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE-0005-20158
Pomník přidal: Vladimír Štrupl

Pamětní deska Milada Horáková

Autor: Vladimír Štrupl, 02.04.2011
Umístění: Praha 5, Mošnova 376/2
Nápis:
ZDE ŽILA
JUDr. MILADA HORÁKOVÁ
*25.12.1901 +27.6.1950
POSLANKYNĚ NÁRODNÍHO SHROMÁŽDĚNÍ
KTERÁ ZA SVOBODU A DEMOKRACII
POLOŽILA ŽIVOT.
VĚRNI ZŮSTANEME
ČS. STRANA SOCIALISTICKÁ
BŘEZEN 1992
Poznámka:

Více zde: https://cs.wikipedia.org/wiki/Milada_Hor%C3%A1kov%C3%A1


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Diana a Vladimír Štruplovi
Příprava dat: Vladimír Štrupl

Pamětní deska Obětem 2. světové války

Autor: Vladimír Štrupl, 11.06.2006
Umístění: Praha 5, Musílkova 208/5
Nápis:
LIDÉ BDĚTE!
5.5.1945
PADLI – ABYCHOM MY ŽILI!
J. BABÁK, F. DVOŘÁK, F. KOTRČ, E. KUNA, A. KOPECKÝ, V. PROCHÁZKA, J. PAVLÍČEK, S. SOBOLÁK, K. STUDENÝ

Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE0005-21770
Pomník přidal: Vladimír Štrupl

Kameny zmizelých - Josef a Petr Winternitzovi

Autor: Marek Lanzendorf, 17.06.2020
Umístění: Praha 5, Na Cihlářce 2092/10, chodník
Nápis:
ZDE ŽIL
JUDR. JOSEF
WINTERNITZ
NAR. 1896
DEPORTOVÁN 1943
DO TEREZÍNA
ZAVRAŽDĚN 1944
V OSVĚTIMI

ZDE ŽIL
PETR WINTERNITZ
NAR. 1928
DEPORTOVÁN 1943
DO TEREZÍNA
ZAVRAŽDĚN 1944
V OSVĚTIMI
Poznámka:

DR. Josef Winternitz, narozen 21. 3. 1896. Poslední bydliště před deportací Praha I. Adresa/místo registrace v Protektorátu Praha XII, Mánesova 72. Transport Di, č. 112 (13. 7. 1943, Praha-Terezín). Transport Em, č. 930 (1. 10. 1944, Terezín-Osvětim). Zahynul.
Petr Winternitz, narozen 29. 6. 1928. Poslední bydliště před deportací Praha I. Adresa/místo registrace v Protektorátu Praha XII, Mánesova 72. Transport Di, č. 113 (13. 7. 1943, Praha-Terezín). Transport Et, č. 1164 (23. 10. 1944, Terezín-Osvětim). Zahynul.
(zdroj: https://www.holocaust.cz/ )


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Toto místo je počítáno jako 2 VPM
Pomník přidal: Marek Lanzendorf

Pamětní deska Obětem 2. světové války

Autor: Josef Kareš, 14.09.2011
Umístění: Praha 5, Na Doubkové 2040/8
Nápis:
V TÉTO BUDOVĚ
SE V LETECH
1942 – 1944
SCHÁZELI MLADÍ LIDÉ,
KTEŘÍ NA PODZIM
1943
VYTVOŘILI ZÁKLAD
ILEGÁLNÍ KOMUNISTICKÉ
ORGANIZACE
PŘEDVOJ
PRO VĚTŠINU
Z VEDOUCÍCH
PŘEDVOJE
SKONČIL ŽIVOT
V KVĚTNU
1945
V MĚSÍCI, KTERÝ MILIONUM
PŘINESL SVOBODU
DRUHÉHO KVĚTNA
V TEREZÍNSKÉ
MALÉ PEVNOSTI
MEZI SEDUMDESÁTI
OSTATNÍMI BYLI POPRAVENI
I ORGANIZÁTOŘI
PŘEDVOJE

Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE-0005-20083
Pomník přidal: Jiří Porteš
Příprava dat: Aleš Zahradníček

Pomník Obětem 2. světové války

Autor: Jan Kincl, 21.10.2020
Umístění: Praha 5, Na Farkáně III, v parku
Nápis:
NA VĚČNOU PAMĚT HRDINŮM
KTEŘÍ POLOŽILI ŽIVOTY ZA SVOBODU
V REVOLUCI, V DOBĚ OKUPACE A
OBĚTEM NÁLETU 14. II. 1945
NA FARKÁNĚ

ČERNICKÁ MARIE, 78 R
ČERNICKÁ BOŽENA, 77 R
ČERNICKÁ MILADA, 27 R
ČERNICKÁ HELENA, 3 R
ING. ČERNICKÝ LADISLAV, 33 R
ČERNICKÝ MILAN, 2 R
HAMERLÍKOVÁ MARIE, 65 R
CHAMRA KAREL, 30 R
JANOSKOVÁ DANIELA, 6 TÝDNŮ
JELÍNEK ALOIS, 33 R
KNOTEK ANTONÍN, 52 R
POLÁČEK ANTONÍN, 42 R
SEDLÁK FRANTIŠEK, 56 R
SEDLÁČEK ZBYNĚK, 2 R
STEFANEC JANKO, 4 R
TOMÁŠKOVÁ FRANTIŠKA, 23 R
VÁHAL JOSEF, 35 R
VALTEROVÁ MARIE, 24 R
Poznámka:

hrob rodiny Černických - https://www.vets.cz/vpm/44302-hrob-obeti-2-svetove-valky/#44302-hrob-obeti-2-svetove-valky


Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE-0005-20168
Pomník přidal: Jiří Porteš
Příprava dat: Aleš Zahradníček