České Budějovice

Hrob Josef Šíma - místo je zrušené

 • + o skupině VPM (ČB, České Budějovice, bývalá vojenská část městského hřbitova)
  • České Budějovice, Pražská třída
   souřadnice středu: N48°59'55.87'' E14°29'09.45''
   Vojenský hřbitov.
   1. září 1914 přijel do Budějovic první železniční transport se 122 raněnými vojáky, kteří byli následně ošetřováni ve vojenské nemocnici na Lineckém předměstí. Následovaly ale další transporty a nemocnice brzy přestala stačit. V budově starých zeměbraneckých kasáren nedaleko nádraží v dnešní Žižkově třídě byl rychle zřízen záložní lazaret a pro stejný účel byla adaptována i část nových zeměbraneckých kasáren v současné ulici Boženy Němcové. Raněných a nemocných vojáků ale přibývalo takovým tempem, že se jejich počet ve městě vyšplhal na několik tisíc a v jednu chvíli tu bylo i kolem 10 000 raněných a nemocných vojáků. Jako lazarety tak byly upravovány další objekty – v budově kněžského semináře vznikl lazaret Červeného kříže, jako lazaret byla upravena budova ústavu pro hluchoněmé a třeba i škola ve Štítného ulici a české gymnázium. Koncem roku 1914 začal být na louce za vojenskou nemocnicí stavěn barákový tábor – tzv. Rekonvaleszentenheim – určený pro pobyt vyléčených vojáků před cestou k jejich kmenovým jednotkám do dalších bojů. Ne všechny vojáky se podařilo zachránit. Mrtví byli pohřbíváni na nově zřízeném vojenském oddělení městského hřbitova u sv. Otýlie. Ocitli se zde vojáci všech národností monarchie od nejrůznějších jednotek a také váleční zajatci – Rusové, Srbové a Italové. Do konce roku 1918 zde bylo pohřbeno 1127 vojenských osob. Vojáci v místních lazaretech ale umírali i po válce. Z front se vojáci vraceli nemocní a stejně tak tomu bylo u legionářů. Tak byli vojáci na městském hřbitově pohřbíváni až do roku 1922, kdy se jejich celkový počet vyšplhal na 1349. Z tohoto počtu bylo 1113 vojáků pochováno přímo na novém vojenském oddělení. Někteří byli pohřbíváni také v oddělení XIV, v této části hřbitova pohřbívala ještě německá branná moc v letech 1944-1945. Náhrobky a kříže vojenského oddělení byly necitlivě odstraněny v 70. letech a plocha byla upravena na rozptylovou loučku. Vojenský hřbitov tak již připomíná jen pomník padlých od Jaroslava Bendy z roku 1938. Na ploše oddělení XIV dnes najdeme betonová kolumbária.
   (zdroj: http://severniceskobudejovicko.cz/ )
  • Zobrazit všechna VPM ve skupině
Autor: František Mrvka, 13.02.2020
Umístění: České Budějovice, Pražská třída, hřbitov sv. Otýlie, bývalá vojenská část
Nápis:
bez nápisu
Poznámka:

Josef Schima, 11. pěší pluk, pohřben 22.4.1917 do hrobu č. 419.
(zdroj: http://severniceskobudejovicko.cz/ )
Josef Šíma, nar. 1868 Albrechtice u Sušice, Sušice, Čechy, vojín 11. pěšího pluku, zemřel 20.4.1917, pohřben 22.4.1917 na obecném hřbitově v Českých Budějovicích.
(zdroj: http://www.vuapraha.cz/node/69 )


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: František Mrvka

Kenotaf Matěj Hrubý

 • + o skupině VPM (ČB, České Budějovice, hřbitov Pražská)
Autor: severní ČB, 01.09.2010
Umístění: České Budějovice, Pražská třída, ústřední hřbitov
Nápis:
MATĚJ HRUBÝ
UČITEL
*3.I.1889 PADL 22.11.1914
U VALJEVA
Poznámka:

(zdroj: http://www.severniceskobudejovicko.estranky.cz/fotoalbum/pametni-krize/#photo_56 )


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: severní ČB
Příprava dat: Ing. František Jedlička

Kenotaf Karel Traxler

 • + o skupině VPM (ČB, České Budějovice, hřbitov Pražská)
Autor: severní ČB, 01.09.2010
Umístění: České Budějovice, Pražská třída, ústřední hřbitov
Nápis:
*29.12.1888 KAREL TRAXLER +22.10.1914 i.m.
Poznámka:

(zdroj: http://www.severniceskobudejovicko.estranky.cz/fotoalbum/pametni-krize/#photo_56 )


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: severní ČB
Příprava dat: Ing. František Jedlička

Kenotaf Ludvík Veselka

 • + o skupině VPM (ČB, České Budějovice, hřbitov Pražská)
Autor: severní ČB, 01.09.2010
Umístění: České Budějovice, Pražská třída, ústřední hřbitov
Nápis:
UPOMÍNKA NA
LUDVÍKA VESELKU P. PLUK 91
1915
Poznámka:

(zdroj: http://www.severniceskobudejovicko.estranky.cz/fotoalbum/pametni-krize/#photo_56 )


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: severní ČB
Příprava dat: Ing. František Jedlička

Kenotaf Miroslav Chlajn

 • + o skupině VPM (ČB, České Budějovice, hřbitov Pražská)
Autor: Mgr. Petr Kozel, 25.02.2010
Umístění: České Budějovice, Pražská třída, ústřední hřbitov
Nápis:
PRSŤ Z OSVĚČIMI.
MIROSLAV CHLAJN
1904 - 1943
Poznámka:

Miroslav Chlajn (1904 – 1943). Důstojník čs. armády, ve třicátých letech působil v Č. Budějovicích v hodnosti štábního kapitána. V srpnu 1939 se stal tiskovým referentem zpravodajské sítě, která dodávala informace protektorátní vládě. V září 1939 byl zatčen Gestapem, ale ještě předtím stačil zničit tajné dokumenty 5. divize. Při výslechu nic neprozradil o tajné činnosti sítě. Byl v roce 1943 deportován v Osvětimi, kde zahynul. Zdejší hrob je pouze symbolický. (Srv. Kovář, Hřbitovy, s. 54).
(zdroj http://www.pkmodely.estranky.cz/clanky/pomniky-a-zapomniky---databaze-a-clanky/ )


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Souřadnice: N48°59'56.98'' E14°29'06.30'' (střed hřbitova)
Pomník přidal: Mgr. Petr Kozel
Příprava dat: Ing. František Jedlička

Kenotaf Břetislav Bárta

 • + o skupině VPM (ČB, České Budějovice, hřbitov Pražská)
Autor: František Mrvka, 07.06.2018
Umístění: České Budějovice, Pražská třída, hřbitov sv. Otýlie
Nápis:
BŘETISLAV BÁRTA
*11.2.1898
ZAHYNUL TRAGICKY
16.1.1945 V MAGDEBURKU
BUDIŽ TI CIZÍ ZEMĚ LEHKÁ.
Poznámka:

zahynul při spojeneckém bombardování Magdeburgu.


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: František Mrvka

Kenotaf Tomáš Vacek

 • + o skupině VPM (ČB, České Budějovice, hřbitov Pražská)
Autor: František Mrvka, 07.06.2018
Umístění: České Budějovice, Pražská třída, hřbitov sv. Otýlie
Nápis:
MVDr. TOMÁŠ VACEK
profesor Vys. šk. veterinární
Dr. techn. věd h.c.
*15.11.1899 +14.4.1942
umučen v Mathausenu

Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: František Mrvka

Kenotaf Jan Sonnberger

 • + o skupině VPM (ČB, České Budějovice, hřbitov Pražská)
Autor: František Mrvka, 07.06.2018
Umístění: České Budějovice, Pražská třída, hřbitov sv. Otýlie
Nápis:
Drahé památce
nezapomenutelného syna a bratra
JANA SONNBERGERA,
praporč. zeměbr. pl. č. 29 v Č. Budějovicích,
zemřelého ve svět. válce 1915 v Husztu, stár 22 r.
Spi sladce v dáli!

Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: František Mrvka

Kenotaf Ludvík Engel a hrob Ludvík Engel

 • + o skupině VPM (ČB, České Budějovice, hřbitov Pražská)
Autor: František Mrvka, 07.06.2018
Umístění: České Budějovice, Pražská třída, hřbitov sv. Otýlie
Nápis:
LUDVÍK ENGEL
praporčík v.v.
*23.6.1869 +13.9.1936

IN MEMORIAM
LUDVÍK ENGEL
pplk. čsl. zahr. armády
Padl za vlast.
Poznámka:

Podrobnosti na https://www.vets.cz/vpm/ludvik-albert-engel-2449.
(zdroj: http://mic.hranet.cz/cs/historie-a-pamatky/vyznamne-osobnosti/engel-ludvik-albert.html )


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: František Mrvka

Kenotaf Karel Řezníček

 • + o skupině VPM (ČB, České Budějovice, hřbitov Pražská)
Autor: František Mrvka, 07.06.2018
Umístění: České Budějovice, Pražská třída, hřbitov sv. Otýlie
Nápis:
KAREL ŘEZNÍČEK
*1.9.1906 +7.3.1945
V RINGU U FLOSSENBURGU.
Poznámka:

Karel Řezníček je uveden i na pamětní desce u vchodu do podniku Koh-i-noor.


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: František Mrvka