Bratislava

Hrob Vladimír Mináč

 • + o skupině VPM (SK, Bratislava, hřbitov Slávičie údolí)
  • Bratislava, ulice Staré Grunty, souřadnice středu 48°9'21.23"N 17°4'5.07"E .... hřbitov je s rozlohou 18,5 ha největším hřbitovem v Bratislavě. Byl založen v roce 1912 a původně byl určený pro chudé. Na hřbitově sa dodnes aktívně pochovává. Leží tu mnoho známých osobností, např. Alexandr Dubček
  • Zobrazit všechna VPM ve skupině
Autor: Ladislav Barabás, 23.09.2009
Umístění: Bratislava, Staré Grunty, cintorín v Slávičom údolí, sektor: park, hrob č.91
Nápis:
VLADIMÍR MINÁČ
1922 - 1996
Poznámka:

Vladimír Mináč (10.8.1922 Klenovec - 25.10.1996 Bratislava) slovenský prozaik, esejista, filmový scenárista, publicista, kultúrny a politický činiteľ. Aktívne sa zúčastnil Slovenského národného povstania, koncom r. 1944 bol zatknutý a odvlečený do koncentračného tábora Mauthausen, neskôr Dachau. Po vojne bol redaktorom armádneho časopisu Bojovník (neskôr premenovaný na Obranu ľudu).
(zdroj: Wikipédia)


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Ladislav Barabás

Hrob Andrej Benka-Rybár

 • + o skupině VPM (SK, Bratislava, hřbitov Slávičie údolí)
  • Bratislava, ulice Staré Grunty, souřadnice středu 48°9'21.23"N 17°4'5.07"E .... hřbitov je s rozlohou 18,5 ha největším hřbitovem v Bratislavě. Byl založen v roce 1912 a původně byl určený pro chudé. Na hřbitově sa dodnes aktívně pochovává. Leží tu mnoho známých osobností, např. Alexandr Dubček
  • Zobrazit všechna VPM ve skupině
Autor: Ladislav Barabás, 05.10.2017
Umístění: Bratislava, Staré Grunty, cintorín v Slávičom údolí, sektor XXXII hrob č. 36
Nápis:
GENERÁL
PLK. ING. ANDREJ BENKA-RYBÁR 1914 -2002
Poznámka:

Andrej Benka-Rybár (15.10.1914 Bardejov - 25.2.2002 Bratislava) štábny kapitán, veliteľ 23. pešieho práporu, "Dunaj" III. taktickej skupiny 1. čs. armády na Slovensku. Prezenčnú voj. službu začal vykonávať ako voj. ašp. 1.10.1935. Po vzniku SR bol prijatý so slov. armády. Po vstupe SR do vojny proti ZSSR odišiel do poľa ako veliteľ 4. roty p. pl. 1. Z vých frontu sa vrátil v auguste 1941. Druhýkrát odišiel do poľa v marci 1942, teraz k ZD na Ukrajine. V posádke Trnava sa zapojil do ilegálneho protifašistického odboja a podieľal sa na organizovaní prechodu do SNP. V 1. čs. armáde na Slovensku 9.9.-10.10.1944 pôsobil vo funkcii vel. 23. p. pr. "Dunaj". Zúčastnil sa bojov na Pohroní, začiatkom novembra padol do nem. zajatia. Oslobodený bol 8.5.1945. Po návrate do vlasti bol prijatý do čs. armády. V rokoch 1952-58 vyučoval na VA. Hodnosť plk. získal v r. 1954. Pri príležitosti 50. výročia SNP ho prezident SR dňa 25.8.1994 vymenoval do hodnosti genmjr. v. v. Vyznamenania: Za hrdinstvo II. st., Rad SNP II. tr., Čs. voj kríž 1939, sov. Za pobedu nad Germanijej, Čs. medaila Za chrabrosť pred nepriateľom, Čs. voj. medaila Za zásluhy I. st., Rad SNP I. tr.
Zdroj: http:/www.vhu.sk/data/files/58.pdf


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Ladislav Barabás

Hrob Jozef Marko

 • + o skupině VPM (SK, Bratislava, hřbitov Slávičie údolí)
  • Bratislava, ulice Staré Grunty, souřadnice středu 48°9'21.23"N 17°4'5.07"E .... hřbitov je s rozlohou 18,5 ha největším hřbitovem v Bratislavě. Byl založen v roce 1912 a původně byl určený pro chudé. Na hřbitově sa dodnes aktívně pochovává. Leží tu mnoho známých osobností, např. Alexandr Dubček
  • Zobrazit všechna VPM ve skupině
Autor: Ladislav Barabás, 19.10.2017
Umístění: Bratislava, Staré Grunty, cintorín v Slávičom údolí, sektor XXXII A, hrob č. 188
Nápis:
GEN. JOZEF MARKO
1904 - 1981
Poznámka:

Jozef Marko (8.6.1904 Zeleneč - 22.5.1981 Bratislava) plukovník spojovacieho vojska, veliteľ spojovacieho vojska 1. čs. armády na Slovensku. V r. 1924-26 absolvoval VA v Hraniciach, na jeseň 1936 nastúpil ako pedagóg v tejto VA. Po vzniku SR sa stal dočasne veliteľom spojovacieho vojska. Výrazne sa zaslúžil o budovanie kontaktov medzi SNR a predstaviteľmi armády. Zabezpečoval kontakty medzi SNR, partizánmi i Londýnom. Po vypuknutí SNP sa stal veliteľom spoj. vojska 1. čs. armády. Po ústupe do hôr sa najprv zdržiaval v Nízkych Tatrách, až do prechodu frontu sa skrýval vo svojom rodisku v Zelenči. V rokoch 1945-48 pôsobil ako vel. spojovacieho vojska na MNO v Prahe. Dňa 19.2.1947 bol menovaný na brig. generála. Po nástupe komunistov k moci v r. 1949-50 bol z politických dôvodov zatknutý a väznený. 25.3.1959 bol v procese s tzv. Karvašovou skupinou neoprávnene odsúdený na 14 rokov väzenia za velezradu. Prepustený bol v r. 1963 vďaka prezidentskej amnestii. Úplne rehabilitovaný bol až po smrti v r. 1991, kedy mu bola priznaná hodnosť genmjr. in memoriam. Vyznamenania: Čs. medaila Za zásluhy I. st., Rad SNP I. tr., Čs. medaila Za chrabrosť pred nepriateľom, Čs. voj. kríž 1939, franc. Chevalier de la Légion d´Honneur.
Zdroj: http:/www.vhu.sk/data/files/58.pdf


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Souřadnice: N48°9'19'' E17°4'8.8''
Pomník přidal: Ladislav Barabás

Hrob Jozef Dobrovodský

 • + o skupině VPM (SK, Bratislava, hřbitov Slávičie údolí)
  • Bratislava, ulice Staré Grunty, souřadnice středu 48°9'21.23"N 17°4'5.07"E .... hřbitov je s rozlohou 18,5 ha největším hřbitovem v Bratislavě. Byl založen v roce 1912 a původně byl určený pro chudé. Na hřbitově sa dodnes aktívně pochovává. Leží tu mnoho známých osobností, např. Alexandr Dubček
  • Zobrazit všechna VPM ve skupině
Autor: Ladislav Barabás, 19.10.2017
Umístění: Bratislava, Staré Grunty, cintorín v Slávičom údolí sektor XLI, hrob č. 228
Nápis:
PLK. JOZEF DOBROVODSKÝ
*22.2.1909 †5.8.1986
Poznámka:

Jozef Dobrovodský (22.2.1909 Dolný Kubín - 5.8.1986 Bratislava) major delostrelectva, veliteľ del. V. a I. taktickej skupiny 1. čs. armády na Slovensku. Na VA v Hraniciach na Morave študoval v r. 1928-30, potom pracoval v rôznych funkciách v armáde. Dňa 14.3.1939 bol prijatý do slov. armády a zúčastnil sa bojov proti Maďarsku na vých Slovensku. Už v r. 1939 sa zapojil do ilegálnej voj. organizácie "Victoire". Bojov proti ZSSR sa zúčastnil 28.6.-20.8.1941 a 8.2.-13.5.1942. Po návrate domov sa zapojil do protifašistických akcií a prípravy povstania. Po vypuknutí SNP viedol obranné boje na hornom Považí, neskôr v okolí B. Bystrice. Po ústupe do hôr bojoval ako partizán, bol zajatý, podarilo sa mu újsť a od 1.2.1945 žil na Orave. Vojenský súd ho medzitým odsúdil na trest smrti. Do čs. armády bol prijatý 10.4.1945 a zúčastnil sa oslobodzovania ČSR. Po vojne pôsobil v rôznych voj. funkciách. V hodnosti plk. bol voj. a let. attaché v Bukurešti. Následne sa stal obeťou perzekúcie a v novembri 1950 bol odsúdený pre voj. zradu a špionáž na 18 rokov väzenia. Prepustený bol v r. 1955, o dva roky neskôr bol rehabilitovaný. Dňa 2.12.1991 ho prezident ČSFR menoval do hodnosti genmjr. in memoriam. Vyznamenania: Pam. medaila Za obranu Slovenska, Eiseneskreuz II. Kl., Za hrdinstvo III. st., Pam. odznak I. st., Vojnový kríž IV. tr., Čs. voj. kríž 1939, Rad SNP I. tr., Čs. voj. medaila Za chrabrosť pred nepriateľom, Čs. voj. medaila Za zásluhy II. st., Za pobedu nad Germanijej, Croix de Guerre, Ordinul Coroana Romaniei cu spade in gradul de Commandor, Croix de Guerre avec palme, Ordinul Steaue Romaniei II. gr., Rad červenej hviezdy


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Souřadnice: N48°9'17.7'' E17°4'15.1''
Pomník přidal: Ladislav Barabás

Hrob Viola Valachová

Autor: Ladislav Barabás, 06.11.2017
Umístění: Bratislava, Staré Grunty, cintorín v Slávičom údolí, sektor X, hrob č. 59
Nápis:
VIOLKA
VALACHOVÁ
1928 - 1944
Poznámka:

Viola Valachová bývala v Bratislave na Tobruckej ulici. V septembri 1944 sa spolu s ďalšími partizánmi pohybovala v Turci. Dňa 21.9.1944 spozorovali na ceste dve nemecké autá z údernej skupiny SS Schill, určenej na potlačenie SNP. Viola hodila na auto granát a zabila troch nemeckých dôstojníkov. Krátko po čine ju zavraždili nemeckí vojaci.


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Souřadnice: N48°9'22.8'' E17°3'59.7''
Pomník přidal: Ladislav Barabás

Hrob Štefan Bertók

Autor: Ladislav Barabás, 06.11.2017
Umístění: Bratislava, Staré Grunty, cintorín v Slávičom údolí, sektor XXIII, hrob č. 445
Nápis:
ŠTEFAN
BERTÓK
*1945 †1966
Poznámka:

fotografia vojaka v uniforme


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Souřadnice: N48°9'19.7'' E17°4'5.1''
Pomník přidal: Ladislav Barabás

Hrob Martin Turzák

 • + o skupině VPM (SK, Bratislava, hřbitov Slávičie údolí)
  • Bratislava, ulice Staré Grunty, souřadnice středu 48°9'21.23"N 17°4'5.07"E .... hřbitov je s rozlohou 18,5 ha největším hřbitovem v Bratislavě. Byl založen v roce 1912 a původně byl určený pro chudé. Na hřbitově sa dodnes aktívně pochovává. Leží tu mnoho známých osobností, např. Alexandr Dubček
  • Zobrazit všechna VPM ve skupině
Autor: Ladislav Barabás, 06.11.2017
Umístění: Bratislava, Staré Grunty, cintorín v Slávičom údolí, sektor VIII, hrob č. 71
Nápis:
MARTIN TURZÁK
Poznámka:

Martin Turzák (21.2.1903 Dobšiná - 1961 Bratislava) podplukovník zememeračstva, veliteľ Vojenského zemepisného ústavu. Na voj. službu nastúpil 4.10.1924 k let. pl.3, začal však študovať na VA v Hraniciach na Morave. V rokoch 1931-32 absolvoval topografický kurz VZU v Prahe. Počas mobilizácie v roku 1938 bol zaradený do topografického odd. Ako odborník bol zaradený do čs.-maď. delimitačnej komisie pri vymedzovaní územia, ktoré malo byť odstúpené Maďarsku po Viedenskej arbitráži. Po vzniku SR pracoval ako voj. kartograf. Po vypuknutí SNP bol zaradený k velit. 1. čs. armády na Slovensku a zásoboval povstalecké jednotky mapami. Po potlačení povstania sa ukrýval v okolí Harmanca. Dňa 16.4.1945 bol prijatý do čs. armády, v r. 1946 bol povýšený na plk. Do zálohy bol prepustený v r. 1950. Vyznamenanie: Voj. víť. kríž IV. tr.
Zdroj: http:/www.vhu.sk/data/files/58.pdf


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Souřadnice: N48°9'25.3'' E17°4'1.1''
Pomník přidal: Ladislav Barabás

Hrob Viktor Candrák

 • + o skupině VPM (SK, Bratislava, hřbitov Slávičie údolí)
  • Bratislava, ulice Staré Grunty, souřadnice středu 48°9'21.23"N 17°4'5.07"E .... hřbitov je s rozlohou 18,5 ha největším hřbitovem v Bratislavě. Byl založen v roce 1912 a původně byl určený pro chudé. Na hřbitově sa dodnes aktívně pochovává. Leží tu mnoho známých osobností, např. Alexandr Dubček
  • Zobrazit všechna VPM ve skupině
Autor: Ladislav Barabás, 06.11.2017
Umístění: Bratislava, Staré Grunty, cintorín v Slávičom údolí, sektor VIII/A, hrob č. 78
Nápis:
PPLK.
VIKTOR CANDRÁK
1921 - 2005

Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Souřadnice: N48°9'25.2'' E17°4'1.9''
Pomník přidal: Ladislav Barabás

Hrob František Mihalík

Autor: Ladislav Barabás, 10.11.2017
Umístění: Bratislava, Staré Grunty, cintorín v Slávičom údolí, sektor 32/C, hrob č. 95
Nápis:
MJR. LETEC
FRANTIŠEK MIHALÍK
1935 - 1977
TRAGICKY ZAHYNUL

SPOMÍNAME
Poznámka:

Mjr. František Mihalík zahynul dňa 20.10.1977 pri havárii vrtuľníka Mi-8, ktorý prevážal manželku prezidenta ČSSR G. Husáka Vieru Husákovú z Bardejova do Bratislavy. F. Mihalík bol pôvodne príslušníkom armády.


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Souřadnice: N48°9'22.4'' E17°4'8.5''
Pomník přidal: Ladislav Barabás

Hrob Antonín Blažek

Autor: Ladislav Barabás, 10.11.2017
Umístění: Bratislava, Staré Grunty, cintorín v Slávičom údolí, sektor IX, hrob č. 254
Nápis:
Blažek Antonín
rotmistr hudby p. pl. 39 "Výzvědný"
*31.V.1885 †1.II.1926
Co nebylo Ti dopřáno na zemi, to
na nebi nechť Ti dopřeje Bůh.

Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Souřadnice: N48°9'25.4'' E17°3'59.8''
Pomník přidal: Ladislav Barabás