Plzeň - město

Pamětní deska Obětem 2. světové války

Autor: Marek Lanzendorf, 12.04.2017
Umístění: Plzeň - město, náměstí Republiky 1, budova magistrátu
Nápis:
PAMÁTCE ZAMĚSTNANCŮ MĚSTA PLZNĚ
KTEŘÍ OBĚTOVALI SVÉ ŽIVOTY
ZA OKUPACE 1939 - 1945

JUC TREYBAL KAREL 3.3.1943 DRÁŽĎANY
JUDR BURGET JOSEF 13.4.1945 LIPSKO
ING DROZDA JOSEF 9.5.1945 TEREZÍN
MUDR BUREŠ JAN 13.4.1945 LIPSKO
TYLŠ JOSEF 10.12.1943 BRANDENBURG
ROJÍK VOJTĚCH 25.6.1943 BERLÍN
RÖSCH VLADIMÍR 27.9.1944 MÍROV
LEPÍK OTAKAR 4.9.1944 DRÁŽĎANY
ŠLOUF FRANTIŠEK 15.3.1943 OSVĚČÍM
PŘIBYL ADOLF 21.2.1945 PLZEŇ
KLAUBER EMIL
KRAFTA RUDOLF 12.5.1945 LIPSKO
RENDL EMIL 3.2.1945 KAISHEIM
HARAZÍM JAR. 24.8.1944 BUCHENWALD
MAREŠKA JAN 18.3.1944 BUCHENWALD
FAIC FRANTIŠEK 23.3.1943 BERLÍN
SMOLEK JAR. 4.2.1945 SACHSENHAUSEN

Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE3209-5161
Pomník přidal: Marek Lanzendorf

Pomník národního osvobození a T. G. Masaryk

Autor: Marek Lanzendorf, 07.07.2017
Umístění: Plzeň - město, náměstí T.G. Masaryka
Nápis:
T. G. MASARYK
ZASLOUŽIL SE O STÁT
1850 - 1937

ZVÍTĚZILI TI, KTEŘÍ HÁJILI IDEÁLY SPRAVEDLNOSTI.

7.III.1850
7.III.1990

PAMÁTNÍK NÁRODNÍHO
OSVOBOZENÍ
V PLZNI

ODHALEN 28.10.1928

ODSTRANĚN
NA PŘÍKAZ GESTAPA
ROKU 1940

OPĚT INSTALOVÁN
V ROCE 1945

ZNIČEN PLZEŇSKÝMI
KOMUNISTY
ROKU 1953

OBNOVEN
V LETECH 1990 - 1999

Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE3209-5170
Pomník přidal: Marek Lanzendorf

Pamětní deska Obětem 2. světové války a komunistického režimu

Autor: Kajuga, 14.04.2006
Umístění: Plzeň - město, náměstí T.G. Masaryka 1931, zeď budovy ČSOB
Nápis:
PAMÁTCE
SESTER A BRATŘÍ
KTEŘÍ V DOBĚ OKUPACE
1939 – 1945
OBĚTOVALI SVÉ ŽIVOTY
A TĚCH
KTEŘÍ BYLI POSTIŽENI
KOMUNISTICKÝM
REŽIMEM

PLZEŇSKÁ RADA JUNÁKA 1998

Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE-3209-05179
Souřadnice: N49°44'30.03'' E13°22'21.62''
Pomník přidal: Kajuga

Pamětní deska Povstání proti komunistickému teroru

Autor: Kajuga, 14.04.2006
Umístění: Plzeň - město, náměstí T.G. Masaryka 1530/13, budova Obchodní akademie
Nápis:
PLZEŇ
1.6. 1953
PAMÁTCE PRVNÍHO POVSTÁNÍ
V ZEMÍCH VÝCHODNÍHO BLOKU
PROTI
KOMUNISTICKÉMU
TERORU.

Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Souřadnice: N49°44'50.01'' E13°25'58.69''
Pomník přidal: Kajuga

Pamětní deska Obětem 2. světové války

Autor: Kajuga, 25.04.2007
Umístění: Plzeň - město, Nerudova 33, fasáda domu
Nápis:
NA TOMTO MÍSTĚ DNE 5. KVĚTNA 1945
POLOŽILI SVÉ ŽIVOTY ZA SVOBODU VLASTI
V BOJI PROTI FAŠISMU

JOSEF HOLUB
STÁR 38 LET

RUDOLF REITHAR
STÁR 36 LET

JOSEF VONÁŠEK
STÁR 20 LET

Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE-3209-05180
Souřadnice: N49°44'31.81'' E13°22'01.06''
Pomník přidal: Kajuga

Pamětní deska Edita Sedláková

Autor: Jan Treml, 08.03.2017
Umístění: Plzeň - město, Nerudova 19
Nápis:
V tomto domě žila do roku 1939
Edita Sedláková - rozená Hermanová
LACW - svobodník, radista - operátor R.A.F.
Ženský pomocný sbor letectva (WAAF)

Narodila se 3. března 1926. Jako dítě židovské rodiny byla v roce 1939 odvezena
coby Wintonovo dítě do Velké Británie. Zahynula v troskách Liberátora GR - VI, PP - N
po startu u Elvethamu 5. října 1945. Její manžel F / Sgt - por. Zdeněk Sedlák R.A.F.
zemřel po havárii na následky zranění.

V Plzni 3.3.2017
Michael Hermann, synovec,
Letecký historický klub Plzeň, SLČR - Letci Plzeň.
ÚMO 3 Plzeň

Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Marek Lanzendorf

Pamětní deska Hanuš Josef Treichlinger

Autor: Marek Lanzendorf, 21.04.2017
Umístění: Plzeň - město, Palackého 13
Nápis:
ZDE ŽIL
HANUŠ JOSEF TREICHLINGER
NAROZEN 2. 1. 1929

V LEDNU 1942 BYL TRANSPORTOVÁN
NACISTY DO TEREZĺNA, KDE SE
PROSLAVIL JAKO PŘEDSTAVITEL
HLAVNĺ ROLE V DĚTSKÉ OPEŘE
BRUNDIBÁR

16. 10. 1944 BYL ODVLEČEN DO
OSVĚTIMI, KDE BYL USMRCEN
V PLYNOVÉ KOMOŘE
ČEST JEHO PAMÁTCE!
ח.נ.צ.ב.ה.

Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Marek Lanzendorf

Pomník Obětem 2. světové války

Autor: Kajuga, 17.02.2006
Umístění: Plzeň - město, Partyzánská, Plzeň - Doubravka, křižovatka ulic Sousedská a Partyzánská
Nápis:
PAMÁTCE OBĚTEM NÁLETU NA PLZEŇ
17.4.1945

AJŠMAN JAN, AJŠMAN JAN, AJŠMAN MIROSLAV, AJŠMANOVÁ IRENA, BALÁK JOSEF, BALÁK JOSEF BALÁKOVÁ HELENA BALÁKOVÁ HELENA BEBROVÁ KRISTÍNA, BEZDĚK JOSEF, BEZDĚKOVÁ JAROSLAVA, BITEL ANTONÍN, BITEL JOSEF, BITELOVÁ MARIE, BŘACH JOSEF, BŘACH JOSEF, BŘACHOVÁ FRANTIŠKA, ČÍŽEK FRANTIŠEK, ČÍŽKOVÁ MARIE, FREMUND JOSEF, FREMUND GUSTAV, FREMUNDOVÁ MARIE, HANČL JOSEF ,HANČLOVÁ ANASTÁZIE, HAUPTMANOVÁ BOŽENA, HAUPTMANOVÁ JAROSLAVA, HERINKOVÁ MAGDALÉNA, HOFRAJTR ZDENĚK, HOFRAJTR JOSEF, HOFRAJTROVÁ MARIE, HOULÍKOVÁ MARIE, JANKOVEC JOSEF, JANKOVCOVÁ JOSEFA, JEŘÁBKOVÁ MARIE, KALAŠ JOSEF , KAUFNER KAMIL, KAUFNEROVÁ KAMILA, KAUFNEROVÁ JAROSLAVA, KOPECKÝ VOJTĚCH, KOPECKÁ HANA, KOZLÍKOVÁ KATEŘINA, KRAFTOVÁ ANNA, KRAFTOVÁ JIŘINA, KRUPIČKA ALOIS, KRUPIČKOVÁ RŮŽENA, KŘÍŽ MARTIN, KŘÍŽOVÁ ANNA, KUBÍK BOHUMIL, KUBÍKOVÁ VLASTA, KUPCOVÁ MARIE, MACH JOSEF, MACHOVÁ ANNA, MARTÍNEK VÁCLAV, MARTÍNEK JAROSLAV, MARTÍNKOVÁ MARIE, MAŠEK VÁCLAV, MAŠKOVÁ VĚRA, MORÁVEK MILOSLAV, MORÁVEK MILOSLAV, MORÁVKOVÁ VILMA, NEUMAYER KAREL, NEUMAYEROVÁ TEREZIE, NEUMAYEROVÁ VLASTA, PAŠEK JOSEF, PECHMANOVÁ ANEŽKA PECHMANOVÁ HELENA, PFEFFER JAROSLAV, PFEFFEROVÁ MARIE, POJER KAREL, POJEROVÁ ANNA, POJEROVÁ MILENA, RAJDLOVÁ KATEŘINA, ROZSYPAL OTTO, ROZSYPAL OTTO, ROZSYPALOVÁ ZDENKA, SLÁDEK ADOLF, SLÁDKOVÁ BOŽENA, SMETANA ANTONÍN, SMETANOVÁ ANTONIE, SOUKUP JOSEF, SOUKUPOVÁ JOSEFA, STUPKOVÁ ANNA, ŠAFRÁNKOVÁ MILADA, ŠKUDERA ČENĚK, ŠKUDEROVÁ ANNA, ŠMRHOVÁ ANNA, ŠMRHOVÁ DRAHOMÍRA, ŠRÉDL VOJTĚCH, ŠRÉDLOVÁ MARIE, TICHÝ FRANTIŠEK, TICHÁ BARBORA, TRNKA JAROSLAV, TRNKA JOSEF, TRNKOVÁ ANEŽKA, TUMPACH ZDENĚK, TUMPACHOVÁ RŮŽENA, TUMPACHOVÁ LIBUŠE, VALENTA JOSEF, VALENTOVÁ ŠTĚPÁNKA, VANĚK ANTONÍN, VINKLEROVÁ MILADA, VINKLEROVÁ HELENA, VLČEK JAROSLAV, VLČKOVÁ EMILIE, VLK FRANTIŠEK, VLK JIŘÍ, VLKOVÁ MARIE, VOČÁDLOVÁ MILADA, WEISOVÁ ANNA, WURTINGER JAROSLAV, WURTINGEROVÁ ANNA, ZEMANOVÁ RŮŽENA, ZETEK FRANTIŠEK, ŽABKA RUDOLF, ŽABKOVÁ BOŽENA

BALVÍN ALOIS, BRABEC TOMÁŠ, FERČÁLEK JAN, HERINK FRANTIŠEK, JAROŠ BOHUMIL, KLEIN FRANTIŠEK, KŘENEK JAROSLAV, KUBÍK FRANTIŠEK, OUŘEDNÍK MILOSLAV, RYCHTAŘÍK JOSEF, STANĚK LADISLAV, STREJC RUDOLF, SÝKORA JAN, SÝKORA MILOSLAV, ŠÍMA FERDINAND, ŠLECHTA EMANUEL, ŠOTT FRANTIŠEK

A MUČEDNÍKŮM NACISTICKÉ PERSEKUCE
NA VĚČNOU PAMĚŤ - LETENSKÉ OBČANSTVO

Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE-3209-05684
Souřadnice: N49°44'56.73'' E13°24'36.88''
Pomník přidal: Kajuga

Pamětní deska Jiří Hartman

Autor: Marek Lanzendorf, 08.12.2018
Umístění: Plzeň - město, Petákova 2055/2, U vchodu Masarykova gymnázia.
Nápis:
NA PAMÁTKU
generála letectva
Jiřího HARTMANA
velitele 310. čs. perutě RAF
absolventa
Masarykova gymnázia

24.10.2007

Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Marek Lanzendorf

Hrob Vojtěch Salcman

Autor: Marek Skýpala, 11.05.2015
Umístění: Plzeň - město, Plaská, hřbitov městské části Plzeň - Bolevec
Nápis:
VOJTĚCH SALCMAN
VRCHNÍ SPRÁVCE LOMŮ.
*15.2.1884, +19.9.1936.
Poznámka:

Vojtěch Salcman se narodil v obci Červený Hrádek v okrese Plzeň. V červenci 1914 narukoval do první světové války. Byl zajat jako četař 7. zeměbraneckého pluku rakousko-uherské armády dne 22.8.1917 u Jeleniku. Dne 12.7.1918 vstoupil do čs. legií a byl zařazen jako četař k 31. střeleckému pluku (italských legií). Demobilizován byl dne 13.8.1919 v hodnosti nadstrážmistra.
(zdroj databáze VÚA Praha)


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Souřadnice: N49°46'50.09'' E13°23'6.66''
Pomník přidal: Marek Skýpala