Bratislava

Hrob Dorothea a Heinrich Kohlreiter

  • + o skupině VPM (SK, Bratislava, Martinský cintorín)
Autor: Ladislav Barabás, 09.12.2015
Umístění: Bratislava, Trnavská cesta, Martinský cintorín, sektor XX, hrob č. 827
Nápis:
HIER RUHEN IN GOTT
FRAU DOROTHEA KOHLREITER
GEB. SCHÖNDORFER
GEB. 31. OKT. 1863
UND DEREN SOHN
HERR HEINRICH KOHLREITER
GEB. 22. NOV. 1902
BEIDE LIESSEN IHR LEBEN DURCH
LUFTANGRIFF AM 20. SEPT. 1944

NACH KAMPF UND KUMMER
SEI SANFT EUER SCHLUMMER.

sign. J. SCHWANTZER
BRATISLAVA
MÝTNA 36
Poznámka:

obete bombardovania Bratislavy americkým letectvom


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Souřadnice: N48°9'50'' E17°9'38.1''
Pomník přidal: Ladislav Barabás

Hrob Martin Kučera

  • + o skupině VPM (SK, Bratislava, Martinský cintorín)
Autor: Ladislav Barabás, 09.12.2015
Umístění: Bratislava, Trnavská cesta, Martinský cintorín, sektor XXXII, hrob č. 44
Nápis:
MAJOR
MARTIN KUČERA
1921 – 1971

Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Souřadnice: N48°9'45.7'' E17°9'38.7''
Pomník přidal: Ladislav Barabás

Hrob Mária a Vladimír Veleckí

  • + o skupině VPM (SK, Bratislava, Martinský cintorín)
Autor: Ladislav Barabás, 09.12.2015
Umístění: Bratislava, Trnavská cesta, Martinský cintorín, sektor XXVIII, hrob č. 735
Nápis:
RODINA VELECKÁ
VLADIMÍR
21.8.1890 – 8.11.1951
MÁRIA
11.10.1910 – 26.5.1955
Poznámka:

Vladimír Velecký (21.8.1890 Hrušky – 8.11.1951 Bratislava) bol slovenský veľkostatkár a partizán. Priatelil sa s T. G. Masarykom, s ktorým sa stretával na jeho statku pri Vrábľach, resp. v Topoľčiankach. V roku 1918 sa stal starostom Vrábel, po roku 1938, keď Vráble pripadli Maďarsku, sa presťahoval do Nitry. V roku 1939 sa zapojil do odboja a prevádzal cez hranicu prenasledovaných. Fašisti ho zajali a odsúdili na smrť. V auguste 1944 väznicu oslobodili partizáni, ku ktorým sa pridal. Do oslobodenia Slovenska pôsobil v partizánskom oddieli Jánošík, po oslobodení sa pridal k armáde a bojoval v nej až do skončenia 2. svetovej vojny. V roku 1947 sa presťahoval do Bratislavy a stal sa spolumajiteľom Slovenských liehovarov a likérok. Po roku 1948 vstúpil do Agrárnej strany, začal mať politické problémy a chcel emigrovať do Argentíny. Začiatkom 50tych rokov bol obvinený zo špionáže a vlastizrady. Dňa 8.11.1951 ho po dlhom mučení obesili v Justičnom paláci v Bratislave. Na 8 rokov väzenia bola odsúdená aj jeho manželka Mária. Prepustili ju v máji 1955, no o tri týždne zomrela na následky mučenia. V. Velecký bol v roku 1969 čiastočne a v roku 1991 úplne rehabilitovaný.
Zdroj: Wikipédia


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Souřadnice: N48°9'44.7'' E17°9'41.8''
Pomník přidal: Ladislav Barabás

Hrob Peter Legner

  • + o skupině VPM (SK, Bratislava, Martinský cintorín)
Autor: Ladislav Barabás, 09.12.2015
Umístění: Bratislava, Trnavská cesta, Martinský cintorín, sektor XXVIII, hrob č. 1205
Nápis:
PETER LEGNER
*marec 1952 †august 1968
Poznámka:

Peter Legner bol zastrelený 21.8.1968 príslušníkmi okupačných vojsk Varšavskej zmluvy pred budovou hlavnej pošty na námestí SNP.


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Souřadnice: N48°9'43.9'' E17°9'44''
Pomník přidal: Ladislav Barabás

Hrob Viliam Németh

  • + o skupině VPM (SK, Bratislava, Martinský cintorín)
Autor: Ladislav Barabás, 29.12.2015
Umístění: Bratislava, Trnavská cesta, Martinský cintorín, sektor 22, č. hrobu 379
Nápis:
VILIAM NÉMETH
*10.1.1940 †12.5.1961
TRAGICKY ZAHYNUL,
NECH TI JE SLOVENSKÁ ZEM ĽAHKÁ.
SMÚTIACA RODINA.
Poznámka:

fotografia vojaka v uniforme


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Ladislav Barabás

Hrob Jozef Zvonek

  • + o skupině VPM (SK, Bratislava, Martinský cintorín)
Autor: Ladislav Barabás, 29.12.2015
Umístění: Bratislava, Trnavská cesta, Martinský cintorín, sektor 31, hrob č. 108
Nápis:
RODINA ZVONKOVA
JOZEF 1897 – 1971

ODPOČÍVAJTE V POKOJI!
Poznámka:

fotografia vojaka v uniforme


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Ladislav Barabás

Hrob Ján Líška

  • + o skupině VPM (SK, Bratislava, Martinský cintorín)
Autor: Ladislav Barabás, 29.12.2015
Umístění: Bratislava, Trnavská cesta, Martinský cintorín, sektor 31, hrob č. 175
Nápis:
Ján Líška
*18.10.1922 †4.12.1970
Poznámka:

fotografia vojaka v uniforme


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Ladislav Barabás

Hrob Viktor Šipoš

  • + o skupině VPM (SK, Bratislava, Martinský cintorín)
Autor: Ladislav Barabás, 17.09.2014
Umístění: Bratislava, Trnavská cesta, Martinský cintorín, sektor 22, hrob č. 489
Nápis:
Tu odpočíva
v Kristu Pánu
VIKTOR ŠIPOŠ
*23.I.1923
†1.I.1945
Odpočívaj v pokoji!
Poznámka:

vojak v rovnošate


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Ladislav Barabás

Hrob Ján Gerthofer

  • + o skupině VPM (SK, Bratislava, Martinský cintorín)
Autor: Ladislav Barabás, 05.10.2015
Umístění: Bratislava, Trnavská cesta, Martinský cintorín, sektor 24, hrob číslo 28
Nápis:
TU ODPOČÍVA
RODINA
GERTHOFEROVÁ
Poznámka:

Ján Gerthofer (Láb 27.5.1910 – Podbrezová 9.8.1991) bojoval v druhej svetovej vojne na východnom fronte ako vojak Slovenského štátu, kde dosiahol 26 zostrelov. Ďalších 5 zostrelov mu nebolo oficiálne uznaných. Bol slovenským leteckým esom číslo 3. Dňa 31.8.1944 prepravoval generála Malára z letiska Vajnory do Išle, kde bol zajatý nemeckými jednotkami. Zo zajateckého tábora sa dostal až vo februári 1945. Po vojne pracoval v letectve na rôznych funkciách. V roku 1951 bol z politických dôvodov z letectva prepustený.
Vyznamenania: slovenská zlatá medaila vojenského Víťazného kríža, strieborný vojenský Záslužný kríž, zlatá, strieborná a bronzová medaila Za hrdinstvo, nemecký Železný kríž I. a II. Stupňa, Ehrenpokal, Nemecký zlatý kríž, chorvátska strieborná medaila Koruny kráľa Zvonimíra a rumunský zlatý letecký kríž.
Zdroj: www.druhasvetova,sk


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Souřadnice: N48°9'49.3'' E17°9'40.9''
Pomník přidal: Ladislav Barabás

Hrob Mikuláš Šumichrast

  • + o skupině VPM (SK, Bratislava, Martinský cintorín)
Autor: Ladislav Barabás, 03.07.2017
Umístění: Bratislava, Trnavská cesta, Martinský cintorín, sektor XVIII, hrob č. 33
Nápis:
MIKULÁŠ
ŠUMICHRAST
1911 – 1976
Poznámka:

Mikuláš Šumichrast (*13.4.1911 Dežerice †8.6.1976 Bratislava) kapitán technickej zbrojnej služby letectva, zástupca veliteľa a spravodajský dôstojník II/6, resp. VI/53 pešieho praporu 1. čs. armády na Slovensku. Počas II. sv. vojny pôsobil pri leteckom pluku. Podieľal sa na príprave SNP v LP Mokraď. Aktívne sa zapojil do bojov v okolí Ružomberka. V roku 1954 bol povýšený do hodnosti plk. Vyznamenania: Vojenský víťazný kríž V. triedy bez mečov, Čs. voj. kríž 1939, Čs. medaila Za chrabrosť pred nepriateľom, Čs. voj. medaila Za zásluhy II. st., Rad SNP II. tr., Rad červenej hviezdy
Zdroj: http://www.vhu.sk/data/files/568.pdf


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Souřadnice: N48°9'51.2'' E17°9'42.5''
Pomník přidal: Ladislav Barabás