Hrob Stanislav Navrátil

  • + o skupině VPM (SK, Bratislava, Martinský cintorín)
Autor: Ladislav Barabás, 22.07.2021
Umístění: Bratislava, Martinský cintorín, sektor 19, hrob č.13
Nápis:
PPLK. STANISLAV
NAVRÁTIL
*2.XI.1925 +17.VIII.1986

Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Ladislav Barabás

Hrob František a Ladislav Holdoš

  • + o skupině VPM (SK, Bratislava, Martinský cintorín)
Autor: Ladislav Barabás, 23.11.2017
Umístění: Bratislava, Trnavská cesta, Martinský cintorín sektor XIV, hrob č. 784
Nápis:
FRANTIŠEK HOLDOŠ
1920 - 1946

NOVINÁR - PARTIZÁN

LADISLAV HOLDOŠ
1911 - 1988
Poznámka:

František Holdoš (23.4.1920 Ružomberok-Hrabovo - 22.3.1946 Bratislava) novinár. R. 1942 redaktor Slováka, 1942-43 Gardistu, 1944 Nár. novín, 1944 povstaleckého letákového časopisu Útok, frontový spravodajca povstaleckej Pravdy, 1945 frontových novín Čs. ľud. armády Za svobodné Československo, denníka Bojovník, od r. 1945 redaktor Pravdy. Autor povstaleckej, autentickej reportáže.
Zdroj: Slovenský biografický slovník II. Martin 1987

Ladislav Holdoš (14.5.1911 Ružomberok - 9.9.1988 Bratislava) politik, interbrigadista, politický väzeň. Od októbra 1936 sa v Španielsku zúčastnil občianskej vojny v Thälmannovom batalióne medzinárodných brigád. Po ich porážke bol internovaný vo francúzskom zajateckom tábore v Alžírsku a Francúzsku. Po vypuknutí druhej svetovej vojny v rokoch 1939-40 pôsobil ako vojak v čs. zahraničnej armáde vo Francúzsku, po porážke Francúzov sa angažoval v protifašistickom francúzskom odboji, kde bol veliteľom skupiny MOI Sever. Po zatknutí Gestapom bol väznený v konc. tábore Buchenwald. Pred oslobodením tábora viedol povstanie väzňov. Po roku 1945 pôsobil ako komunistický funkcionár, kde sa angažoval v prenasledovaní cirkvi. V roku 1951 bol zatknutý a vylúčený z KSČ. V procese s tzv. buržoáznymi nacionalistami ho odsúdili na 13 rokov väzenia, vo väznici strávil 7 rokov (Praha-Ruzyň, Koloděje, Bratislava, Leopoldov, Praha-Pankrác, Jáchymov). V roku 1963 bol rehabilitovaný a prijatý do KSČ. V roku 1969 bol vymenovaný za veľvyslanca na Kube. Pre nesúhlas so vstupom vojsk Varšavskej zmluvy bol z Kuby odvolaný a vylúčený zo strany. Vyznamenania: franc. Rad Čestnej légie, čs. Rad Bieleho leva, poľ. Virtuli Militari
(zdroj: Wikipédia)


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Souřadnice: N48°9'51.6'' E17°9'39.7''
Pomník přidal: Ladislav Barabás

Hrob Viliam Žáček

  • + o skupině VPM (SK, Bratislava, Martinský cintorín)
Autor: Bc. Samuel "koba" Jablonka, 01.10.2008
Umístění: Bratislava, Trnavská cesta, Ružinov, Martinský cintorín, sektor XXV
Nápis:
NÁŠ MILOVANÝ SYN
LETEC. DORAST. VILIAM ŽÁČEK
NAR. 21. NOV. 1929
ZAHYNUL TRAGICKY PRI VÝKONE LETECKEJ SLUŽBY 6. MÁJA 1949.

... A DUŠOU VZLIETNEM EŠTE VÝŠ,
NAD SLNKA ZLATÉ PERUTE,
HOC ŽIVOT KLADIEM TU POD KRÍŽ,
MÁM SRDCE LÁSKOU PRIKRYTÉ.

Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Bc. Samuel "koba" Jablonka

Hrob Jozef Oravčík

  • + o skupině VPM (SK, Bratislava, Martinský cintorín)
Autor: Bc. Samuel "koba" Jablonka, 01.10.2008
Umístění: Bratislava, Trnavská cesta, Ružinov, Martinský cintorín, sektor XIV
Nápis:
DO VÔLE BOŽEJ ODDALI PARTIZÁNI SVOJHO SÚDRUHA
JOZEFA ORAVČÍKA
KTORÝ AKO HRDINNÝ PARTIZÁN UMREL ZA VLASŤ A NÁROD
*21.I.1925 - +19.IV.1945
NECH MU JE ĽAHKÁ NAŠA Č.SL. ZEM.

SPOLOČNÉ A POSLEDNÉ S BOHOM OD BRATOV PART.
VEL. BRIGÁDY M. SEČANSKÝ
VEL. ODRIÁDU IMRICH TOMČÍK.

Na krídlach rozpiatých slobodú zlatú, v srdci jas víťazstva a vieru svätú
Niesol si na oltár slovenskej zeme, za obeť žehnáme a ďakujeme.

Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Bc. Samuel "koba" Jablonka

Hrob Josef Pospíšil

  • + o skupině VPM (SK, Bratislava, Martinský cintorín)
Autor: Prof. Ing. Bohuslav Veverka, DrSc., 04.11.2013
Umístění: Bratislava, Trnavská cesta, Ružinov, Martinský cintorín,
Nápis:
KAPITÁN V.V.
JOSEF POSPÍŠIL
1880-1946

Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Prof. Ing. Bohuslav Veverka, DrSc.

Hrob Ivan Repaský

  • + o skupině VPM (SK, Bratislava, Martinský cintorín)
Autor: Prof. Ing. Bohuslav Veverka, DrSc., 04.11.2013
Umístění: Bratislava, Trnavská cesta, Ružinov, Martinský cintorín,
Nápis:
Tu odpočíva v Kristu Pánu
tragicky zahynulý
IVAN REPASKÝ
⃰ 22.X.1937 + 12.VII.1961
Poznámka:

foto vojáka v uniformě


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Prof. Ing. Bohuslav Veverka, DrSc.

Hrob Štefan Hromada

  • + o skupině VPM (SK, Bratislava, Martinský cintorín)
Autor: Prof. Ing. Bohuslav Veverka, DrSc., 04.11.2013
Umístění: Bratislava, Trnavská cesta, Ružinov, Martinský cintorín,
Nápis:
⃰ 1922 por. v zál. Hromada Štefan + 1950

Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Prof. Ing. Bohuslav Veverka, DrSc.

Hrob Radko Lupták

  • + o skupině VPM (SK, Bratislava, Martinský cintorín)
Autor: Prof. Ing. Bohuslav Veverka, DrSc., 04.11.2013
Umístění: Bratislava, Trnavská cesta, Ružinov, Martinský cintorín,
Nápis:
Radko
+ 15.2.1968
+ 26.4.1997
Chcel som žiť,
oslovil ma osud
Rodina Luptáková
Poznámka:

foto vojáka v uniformě


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Prof. Ing. Bohuslav Veverka, DrSc.

Hrob Jozef Martin Kristin

  • + o skupině VPM (SK, Bratislava, Martinský cintorín)
Autor: Ladislav Barabás, 25.11.2013
Umístění: Bratislava, Trnavská cesta, Martinský cintorín, sektor XVIII.
Nápis:
GENERÁL
JOZEF MARTIN KRISTIN
1897 – 1970

Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Souřadnice: N48°9'50.4'' E17°9'43.4''
Pomník přidal: Ladislav Barabás

Hrob Štefan Prelovský

  • + o skupině VPM (SK, Bratislava, Martinský cintorín)
Autor: Ladislav Barabás, 03.09.2015
Umístění: Bratislava, Trnavská cesta, Martinský cintorín, sektor XX
Nápis:
Tu odpočíva v Kristu Pánu
Štefan Prelovský
*27.XI.1939 †29.III.1962

Odpočívajte v pokoji!
Poznámka:

foto vojaka v uniforme


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Souřadnice: N48°9'50.7'' E17°9'38.8''
Pomník přidal: Ladislav Barabás