Bratislava

Hrob Imrich Volek

  • + o skupině VPM (SK, Bratislava, Martinský cintorín)
Autor: Ladislav Barabás, 04.12.2015
Umístění: Bratislava, Trnavská cesta, Martinský cintorín, sektor XXVIII, hrob č. 401
Nápis:
Tu odpočíva v Kristu Pánu
rodák zo Šúroviec

Ing. Imrich VOLEK CSc.
*7.9.1927 †12.12.2012

veterán protikomunistického odboja

„Kto za pravdu horí ...“
Kuzmány

Česť jeho pamiatke!

Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Souřadnice: N48°9'45.2'' E17°9'41.2''
Pomník přidal: Ladislav Barabás

Hrob Anton Tunega, Albert Púčik a Eduard Tesár

  • + o skupině VPM (SK, Bratislava, Martinský cintorín)
Autor: Ladislav Barabás, 03.12.2015
Umístění: Bratislava, Trnavská cesta, Martinský cintorín, sektor XXVIII, hrob č. 415
Nápis:
DO TOHTO HROBU BOLI
20. FEBRUÁRA 1951 POCHOVANÍ
KOMUNISTICKÝM REŽIMOM
NESPRAVODLIVO ODSÚDENÍ A POPRAVENÍ

ANTON TUNEGA
ALBERT PÚČIK
EDUARD TESÁR

NEZABÚDAME!

KONFEDERÁCIA POLITICKÝCH VÄZŇOV
SLOVENSKA - 2002
Poznámka:

Anton Tunega, Albert Púčik a Eduard Tesár boli odporcovia komunistického režimu a členovia odbojovej skupiny Biela légia. Senát Štátneho súdu v Bratislave pod predsedníctvom Ladislava Breuera 21.V.1949 ich odsúdil na doživotné väzenie. Prokurátor Anton Rašla sa proti rozsudku odvolal a Najvyšší súd pod predsedníctvom Eugena Wagnera 16.9.1950 zmenil rozsudok na trest smrti.
Zdroj: Wikipédia


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Souřadnice: N48°9'45.7'' E17°9'42.1''
Pomník přidal: Ladislav Barabás

Hrob Dorothea a Heinrich Kohlreiter

  • + o skupině VPM (SK, Bratislava, Martinský cintorín)
Autor: Ladislav Barabás, 09.12.2015
Umístění: Bratislava, Trnavská cesta, Martinský cintorín, sektor XX, hrob č. 827
Nápis:
HIER RUHEN IN GOTT
FRAU DOROTHEA KOHLREITER
GEB. SCHÖNDORFER
GEB. 31. OKT. 1863
UND DEREN SOHN
HERR HEINRICH KOHLREITER
GEB. 22. NOV. 1902
BEIDE LIESSEN IHR LEBEN DURCH
LUFTANGRIFF AM 20. SEPT. 1944

NACH KAMPF UND KUMMER
SEI SANFT EUER SCHLUMMER.

sign. J. SCHWANTZER
BRATISLAVA
MÝTNA 36
Poznámka:

obete bombardovania Bratislavy americkým letectvom


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Souřadnice: N48°9'50'' E17°9'38.1''
Pomník přidal: Ladislav Barabás

Hrob Martin Kučera

  • + o skupině VPM (SK, Bratislava, Martinský cintorín)
Autor: Ladislav Barabás, 09.12.2015
Umístění: Bratislava, Trnavská cesta, Martinský cintorín, sektor XXXII, hrob č. 44
Nápis:
MAJOR
MARTIN KUČERA
1921 – 1971

Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Souřadnice: N48°9'45.7'' E17°9'38.7''
Pomník přidal: Ladislav Barabás

Hrob Mária a Vladimír Veleckí

  • + o skupině VPM (SK, Bratislava, Martinský cintorín)
Autor: Ladislav Barabás, 09.12.2015
Umístění: Bratislava, Trnavská cesta, Martinský cintorín, sektor XXVIII, hrob č. 735
Nápis:
RODINA VELECKÁ
VLADIMÍR
21.8.1890 – 8.11.1951
MÁRIA
11.10.1910 – 26.5.1955
Poznámka:

Vladimír Velecký (21.8.1890 Hrušky – 8.11.1951 Bratislava) bol slovenský veľkostatkár a partizán. Priatelil sa s T. G. Masarykom, s ktorým sa stretával na jeho statku pri Vrábľach, resp. v Topoľčiankach. V roku 1918 sa stal starostom Vrábel, po roku 1938, keď Vráble pripadli Maďarsku, sa presťahoval do Nitry. V roku 1939 sa zapojil do odboja a prevádzal cez hranicu prenasledovaných. Fašisti ho zajali a odsúdili na smrť. V auguste 1944 väznicu oslobodili partizáni, ku ktorým sa pridal. Do oslobodenia Slovenska pôsobil v partizánskom oddieli Jánošík, po oslobodení sa pridal k armáde a bojoval v nej až do skončenia 2. svetovej vojny. V roku 1947 sa presťahoval do Bratislavy a stal sa spolumajiteľom Slovenských liehovarov a likérok. Po roku 1948 vstúpil do Agrárnej strany, začal mať politické problémy a chcel emigrovať do Argentíny. Začiatkom 50tych rokov bol obvinený zo špionáže a vlastizrady. Dňa 8.11.1951 ho po dlhom mučení obesili v Justičnom paláci v Bratislave. Na 8 rokov väzenia bola odsúdená aj jeho manželka Mária. Prepustili ju v máji 1955, no o tri týždne zomrela na následky mučenia. V. Velecký bol v roku 1969 čiastočne a v roku 1991 úplne rehabilitovaný.
Zdroj: Wikipédia


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Souřadnice: N48°9'44.7'' E17°9'41.8''
Pomník přidal: Ladislav Barabás

Hrob Peter Legner

  • + o skupině VPM (SK, Bratislava, Martinský cintorín)
Autor: Ladislav Barabás, 09.12.2015
Umístění: Bratislava, Trnavská cesta, Martinský cintorín, sektor XXVIII, hrob č. 1205
Nápis:
PETER LEGNER
*marec 1952 †august 1968
Poznámka:

Peter Legner bol zastrelený 21.8.1968 príslušníkmi okupačných vojsk Varšavskej zmluvy pred budovou hlavnej pošty na námestí SNP.


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Souřadnice: N48°9'43.9'' E17°9'44''
Pomník přidal: Ladislav Barabás

Hrob Viliam Németh

  • + o skupině VPM (SK, Bratislava, Martinský cintorín)
Autor: Ladislav Barabás, 29.12.2015
Umístění: Bratislava, Trnavská cesta, Martinský cintorín, sektor 22, č. hrobu 379
Nápis:
VILIAM NÉMETH
*10.1.1940 †12.5.1961
TRAGICKY ZAHYNUL,
NECH TI JE SLOVENSKÁ ZEM ĽAHKÁ.
SMÚTIACA RODINA.
Poznámka:

fotografia vojaka v uniforme


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Ladislav Barabás

Hrob Jozef Zvonek

  • + o skupině VPM (SK, Bratislava, Martinský cintorín)
Autor: Ladislav Barabás, 29.12.2015
Umístění: Bratislava, Trnavská cesta, Martinský cintorín, sektor 31, hrob č. 108
Nápis:
RODINA ZVONKOVA
JOZEF 1897 – 1971

ODPOČÍVAJTE V POKOJI!
Poznámka:

fotografia vojaka v uniforme


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Ladislav Barabás

Hrob Ján Líška

  • + o skupině VPM (SK, Bratislava, Martinský cintorín)
Autor: Ladislav Barabás, 29.12.2015
Umístění: Bratislava, Trnavská cesta, Martinský cintorín, sektor 31, hrob č. 175
Nápis:
Ján Líška
*18.10.1922 †4.12.1970
Poznámka:

fotografia vojaka v uniforme


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Ladislav Barabás

Hrob Viktor Šipoš

  • + o skupině VPM (SK, Bratislava, Martinský cintorín)
Autor: Ladislav Barabás, 17.09.2014
Umístění: Bratislava, Trnavská cesta, Martinský cintorín, sektor 22, hrob č. 489
Nápis:
Tu odpočíva
v Kristu Pánu
VIKTOR ŠIPOŠ
*23.I.1923
†1.I.1945
Odpočívaj v pokoji!
Poznámka:

vojak v rovnošate


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Ladislav Barabás