Praha 2

Pamětní deska Jan Masaryk

Autor: Vladimír a Diana Štruplovi, 05.04.2008
Umístění: Praha 2, Jana Masaryka 22/165
Nápis:
PRAVDA VÍTĚZÍ, ALE DÁ TO FUŠKU
JAN MASARYK
DIPLOMAT – STÁTNÍK – HUMANISTA
14.9.1886 – 10.3.1948
Poznámka:

Jan Masaryk se narodil ve vile Osvěta na Král. Vinohradech. Na zdi kolem rodného domu byla slavnostně odhalena 14.9.2006 pamětní deska, která je dílem akademického sochaře Jana Bartoše.


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Vladimír Štrupl

Pamětní deska Tomáš Garrigue Masaryk

Autor: David Kosina, 16.11.2016
Umístění: Praha 2, Jana Masaryka 22/165, pravý sloup vchodu na pozemek vily Osvěta
Nápis:
VE VILE "OSVĚTA"
BYDLEL 1886 - 1889
T. G. MASARYK,
PRVNÍ PRESIDENT ČSR.

ZASAZENO
OBVODNÍ RADOU PRO PRAHU XII.
V R. 1946.

Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: David Kosina

Kameny zmizelých - rodina Kolbenova

Autor: Jiří Padevět, 06.10.2021
Umístění: Praha 2, Jana Masaryka 638/34, v chodníku vlevo od vchodu
Nápis:
ZDE ŽILA
ZDEŇKA KOLBENOVÁ
NAR. 1908
DEPORTOVÁNA 1942
DO TEREZÍNA
1943 DO OSVĚTIMI
ZAVRAŽDĚNA

ZDE ŽIL
OTTO KOLBEN
NAR. 1904
DEPORTOVÁN 1942
DO TEREZÍNA
1943 DO OSVĚTIMI
ZAVRAŽDĚN

ZDE ŽIL
LUDVÍK KOLBEN
NAR. 1935
DEPORTOVÁN 1942
DO TEREZÍNA
1943 DO OSVĚTIMI
ZAVRAŽDĚN
Poznámka:

Rodina Kolbenova byla deportována 10.8.1942 transportem Ba č. 130 a odtud 15.12.1943 transportem Dr č. 1136 do Auschwitz Birkenau, kde byli zavražděni.
(zdroj: https://www.holocaust.cz/databaze-obeti/obet/101469-zdenka-kolbenova/ , https://www.holocaust.cz/databaze-obeti/obet/101466-otto-kolben/ , https://www.holocaust.cz/databaze-obeti/obet/101464-ludvik-kolben/ )


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Toto místo je počítáno jako 3 VPM
Souřadnice: N50°4'18.52'' E14°26'21.18''
Pomník přidal: Jiří Padevět

Pamětní deska Marie Musilová

Autor: Vladimír Štrupl, 25.02.2006
Umístění: Praha 2, Ječná 28/516
Nápis:
ZDE BYLA NACISTY ZASTŘELENA
DNE 5. KVĚTNA 1945
MARIE MUSILOVÁ
71 LETÁ.
ČEST JEJÍ PAMÁTCE.

Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE-0002-18126
Pomník přidal: Vladimír Štrupl

Pamětní deska K. Kukačka

Autor: Vladimír Štrupl, 25.02.2006
Umístění: Praha 2, Ječná 31/528
Nápis:
ZDE PADL V BOJI ZA VLAST
5.5.1945
K. KUKAČKA
ČEST JEHO PAMÁTCE!

Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE-0002-18125
Pomník přidal: Vladimír Štrupl

Pamětní deska Jan Kammel

Autor: Vladimír a Diana Štruplovi, 05.04.2008
Umístění: Praha 2, Ječná 12/509
Nápis:
NA TOMTO MÍSTĚ PADL
PŘI KONÁNÍ SVÝCH POVINNOSTÍ
DNE 14. ÚNORA 1945
JAN KAMMEL
DÍLOVEDOUCÍ FY ED. VALACH
NEZAPOMENEME!

Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Souřadnice: N50°04'31.46'' E14°25'23.52''
Pomník přidal: Vladimír Štrupl

Pamětní deska Obětem nacismu a komunismu

Autor: Vladimír Štrupl, 21.07.2013
Umístění: Praha 2, Ječná 2, na zdi kostela sv. Ignáce, ze strany Karlova náměstí
Nápis:
MUČEDNÍKŮM TÉTO ZEMĚ
20. STOLETÍ

OD NACISTŮ
260 KNĚŽÍ ŽALÁŘOVÁNO
73 KNĚZÍ UMUČENO
6 ŘEHOLNIC UMUČENO

OD KOMUNISTŮ
829 KNĚŽÍ ŽALÁŘOVÁNO
28 KNĚŽÍ UMUČENO
1440 KNĚŽÍ INTERNOVÁNO
101 ŘEHOLNIC ŽALÁŘOVÁNO
2 ŘEHOLNICE UMUČENY
2750 ŘEHOLNIC INTERNOVÁNO

VĚNOVALI PŘÍLSUŠNÍCI VOJENSKÝCH
TÁBORŮ NUCENÝCH PRACÍ - PETÉPÁCI
- Z LET 1949 - 1955

Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Diana a Vladimír Štruplovi

Pamětní deska Adolf Kajpr

Autor: Vladimír Štrupl, 05.08.2017
Umístění: Praha 2, Ječná 2, v kostele sv. Ignáce
Nápis:
ADOLF
KAREL
KAJPR
SOCIETAS
JESU SVĚDEK
MAXIMÁLNÍHO KŘESŤANSTVÍ
KRISTUS JE STÁLE TÝŽ A JE
S NÁMI VE VĚČNÉM HODIE?
V NEMĚNNÉM
DNEŠKU
VĚČNÉ
PŘÍTOM
NOSTI
Poznámka:

Adolf Kajpr *5. července 1902 Hředle +17. září 1959, Leopoldov
Český katolický kněz, jezuita, novinář a jedna z obětí komunistického pronásledování katolické církve v Československu.
Krátce po narození osiřel, vyučil se obuvníkem a nějaký čas pracoval jako mlynář. Jelikož byl velmi inteligentní a cílevědomý, nedělalo mu potíže mimo tyto práce ještě samostatně studovat. V roce 1926 po složení přijímacích zkoušek nastoupil přímo do kvinty Arcibiskupského gymnázia v Praze-Bubenči.
V roce 1941 byl zatčen za kritiku nacistického režimu a postupně byl vězněn v koncentračních táborech Terezín, Mauthausen a Dachau. Po osvobození se vrátil ke své původní práci a stal se šéfredaktorem týdeníku Katolík, zaměřeného na katolickou inteligenci. Byl ctěn jako novinář, kazatel, zpovědník a exercitátor.
V březnu 1950 byl zatčen a počátkem dubna byl v monstrprocesu s představiteli řádů odsouzen na 12 let těžkého žaláře. Prošel nejkrutějšími komunistickými věznicemi (Mírov, Valdice, Leopoldov). Věznění, mučení a kruté zacházení mu zničilo zdraví.
„Když jsem byl tehdy v tom Dachau a viděl, jak lidé kolem dokola umírají, prosil jsem: Pane Bože, já bych ještě nechtěl umřít, já bych chtěl pro tebe ještě něco vykonat. A víš, člověče, když tak dnes o tom přemejšlím, tak si myslím, že bych vlastně už mohl jít.“ — Adolf Kajpr, půl roku před smrtí.
Zemřel v důsledku kombinace následků těžkého infarktu a neposkytnutí patřičné lékařské péče ve věznici v Leopoldově. Pohřben byl na vězeňském hřbitově, v roce 1968 byly jeho ostatky převezeny do řádové hrobky na Vyšehradě.
V roce 2014 mu byla udělena Cena Václava Bendy (in memoriam).
Zdroj: Wikipedia.org


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Diana a Vladimír Štruplovi

Pamětní deska Otakar Runa

Autor: Vladimír a Diana Štruplovi, 05.04.2008
Umístění: Praha 2, Jenštejnská 1/1966, Hlávkova kolej
Nápis:
ZDE STUDOVAL
KOMUNISTA BOJOVNÍK
DR. ING. OTAKAR RUNA
NAR. 15.7.1915 POPRAVEN 28.11.1941

Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE-0002-18095
Souřadnice: N50°04'30.67'' E14°24'58.48''
Pomník přidal: Vladimír Štrupl

Pamětní deska Jan Opletal

Autor: Vladimír a Diana Štruplovi, 05.04.2008
Umístění: Praha 2, Jenštejnská 1/1966, Hlávkova kolej
Nápis:
ZDE ŽIL
STUDENT JAN OPLETAL
* 31.XII.1915 + 11.XI.1939

Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE-0002-18094
Souřadnice: N50°04'30.67'' E14°24'58.48''
Pomník přidal: Vladimír Štrupl