Praha 1

Pamětní deska Obětem 2. světové války

Autor: Vladimír Štrupl, 03.04.2006
Umístění: Praha 1, Na Poříčí 1041/12, v budově YMCA
Nápis:
PAMÁTCE SEKRETÁŘŮ
DRA. RUDOLFA MAREŠE * 22.XII.1909 + 20.X.1944 PANKRÁC
DRA. JAROSLAVA ŠIMSY * 12.X.1900 + 8.II.1945 DACHAU
DRA. JAROSLAVA VALENTY * 8.II.1911 + 24.X.1942 MAUTHAUSEN
A VŠECH ČLENŮ YMCA A AKADEMICKÉ YMCA, KTEŘÍ ZEMŘELI V LETECH 1939-1945 VĚRNI SVÉMU PÁNU.

VĚTŠÍHO MILOVÁNÍ NAD TO ŽÁDNÝ NEMÁ,
NEŽ ABY DUŠI SVOU POLOŽIL ZA PŘÁTELY SVÉ
JAN 15.13.

Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Vladimír Štrupl

Pamětní deska Karel Hájek

  • + o skupině VPM (Poslední adresa)
    • Projekt Ústav pro studium totalitních režimů - "Poslední adresa" připomíná osudy lidí, kteří se stali obětí represí komunistického režimu. Na zdech domů, kde tito lidé žili v době svého zatčení, jsou umístěny pamětní tabulky velikosti dlaně nesoucí základní údaje o člověku, který se po zatčení na místo svého bydliště už nikdy nevrátil. Každá pamětní tabulka je věnována jednomu konkrétnímu člověku, má stejnou podobu a obsahuje stejné informace (jméno, povolání, rok narození, datum zatčení a úmrtí). Cílem projektu je vyzdvihnout osudy jednotlivých lidí, proto je jeho mottem: „Jedno jméno, jeden život, jedna tabulka“. Tyto stejné nevelké tabulky tvoří dohromady společný neohraničený památník.

      Webové stránky projektu - http://www.posledniadresa.cz
    • Zobrazit všechna VPM ve skupině
Autor: Marek Lanzendorf, 23.01.2020
Umístění: Praha 1, Na Poříčí 1052/42
Nápis:
ZDE ŽIL
KAREL HÁJEK
ŘEZNÍK-UZENÁŘ
NAROZEN 29.6.1924
ZATČEN 12.2.1951
POPRAVEN 9.9.1952
Poznámka:

Narodil se 29. června 1924 v Praze. Jeho otec Karel Hájek starší byl majitelem prosperující řeznické živnosti a také majitelem domu č. 42 v ulici Na Poříčí. Matka Františka, rozená Bartošová pečovala o domácnost. Karel Hájek měl jediného sourozence, mladší sestru Milenu.
Karel Hájek mladší vychodil obecnou školu v Biskupské ulici, čtyři ročníky reálného gymnázia v ulici Truhlářská a dva ročníky školy pokračovací, kdy se vyučil u svého otce. Vzdělání v rodinném podnikání si následně doplnil na jednoroční řeznicko-uzenářské škole mistrovské. U svého otce pracoval až do roku 1944. Tehdy neunikl totálnímu nasazení. Na samém sklonku války v březnu 1945 se vrátil ke svému otci, u něhož působil do července 1945. V tu dobu byla na Hájkův vyhlášený podnik dosazena národní správa. Karel Hájek mladší byl poté krátkou dobu zaměstnán jako úředník u repatriačního úřadu. Od října 1945 pak pracoval jako dělník u svého strýce v Libni při výrobě mlékařských konví. Před nástupem na vojnu v únoru 1946 pak ještě nějaký čas jezdil jako řidič pro druhého strýce, majitele pekařství na Praze 2. Po návratu do civilu se ke strýci vrátil, ale jeho působení zde poznamenalo znárodnění pekařství. Karla Hájka převzal národní podnik Odkolek. Pro nového zaměstnavatele pracoval na stejné pozici, tedy jako rozvážeč pečiva.
Mladík z bohaté pražské rodiny, který rád navštěvoval v kruhu svých známých vyhlášené kavárny, se po komunistickém puči zapojil do protikomunistického odboje. Na popud svého známého z vojny Josefa Pavelky se totiž stal součástí ilegální skupiny organizované kurýrem západních zpravodajských služeb Vladimírem Komárkem. Ilegální buňka, která byla ze Západu dokonce vybavena vysílačkami a udržovala takto spojení, vykonávala nebezpečnou činnost od počátku roku 1949 do února 1951, tedy téměř dva roky. Sám Karel Hájek byl do jejích aktivit plně zasvěcen v polovině ledna 1951, nicméně již od jara 1949 kurýrovi Komárkovi při jeho tajných pobytech v hlavním městě příležitostně vypomáhal.
V době, kdy se stal Hájek plnohodnotnou součástí Komárkovy sítě (z jeho bytu se dokonce několikrát vysílalo), jí byla již StB na stopě a připravovala protiakce. 11. února 1951 došlo u Pavelky v bytě k přestřelce s příslušníky tajné policie, kteří ho sem přišli zatknout. Odbojář jednoho ze zasahujících příslušníků smrtelně postřelil a podařilo se mu uniknout. Ovšem ne nadlouho, neboť StB spustila rozsáhlé zatýkání, kterému členové ilegální organizace postupně padali za oběť. Karel Hájek byl zadržen 12. února 1951, načež putoval do vazby StB v pankrácké věznici, odkud již nikdy nevyšel. V příštích měsících komunistická tajná policie brutálními výslechy připravovala zatčené na chystaný politický monstrproces. Padlo přitom rozhodnutí propojit zpravodajskou skupinu kurýra Komárka (ten zatčení unikl) s „vyzvědačskou“ kauzou americké tiskové agentury v Praze Associated Press a jejím vedoucím Williamem Nathanem Oatisem.
Státní soud se Hájkovým případem (proces Josef Pavelka a spol.) zabýval ve dnech 13. až 15. března 1952. Zatímco Josefa Pavelku soud odsoudil k trestu smrti, Karel Hájek dostal za trestný čin velezrady, vyzvědačství a trestný čin pomoci k vraždě trest odnětí svobody na doživotí. S takto „mírným“ trestem pro 28letého mladíka se státní prokurátor nehodlal smířit a okamžitě se proti němu odvolal k Nejvyššímu soudu. Ten jeho přání vyhověl a trest zpřísnil. K popravě Karla Hájka i Josefa Pavelky došlo dne 9. září 1952 na dvoře pankrácké věznice. Jejich těla byla převezena do Ústavu soudního lékařství a po pitvách tajně uložena do jednoho ze společných hrobů na hřbitově Praha-Ďáblice.
Petr Mallota
(zdroj: http://www.posledniadresa.cz/ )


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Marek Lanzendorf

Kameny zmizelých - Rodina Krásova

Autor: Tomáš Klokočník, 12.11.2014
Umístění: Praha 1, Na Poříčí 1040, naproti bočnímu vchodu do nákupního centra Paladium, v chodníku před domem
Nápis:
ZDE ŽIL
OTA KRÁSA
NAR. 1897
DEPORTOVÁN 1941
DO TEREZÍNA
ZAVRAŽDĚN 1942
V RIZE

ZDE ŽILA
IRMA KRÁSOVÁ
NAR. 1898
DEPORTOVÁNA 1941
DO TEREZÍNA
ZAVRAŽDĚNA 1942
V RIZE

ZDE ŽIL
JIŘÍ KRÁSA
NAR. 1927
DEPORTOVÁN 1941
DO TEREZÍNA
ZAVRAŽDĚN 1942
V RIZE

Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Toto místo je počítáno jako 3 VPM
Pomník přidal: Tomáš Klokočník

Kameny zmizelých - Rodina Neumannova

Autor: Jiří Padevět, 14.07.2021
Umístění: Praha 1, Na Poříčí 1933/36, vlevo od hlavního vchodu do budovy
Nápis:
ZDE ŽIL
HANS PAUL NEUMANN
NAR.1901
DEPORTOVÁN 1942
DO TEREZÍNA
1942 DO OSVĚTIMI
ZAVRAŽDĚN

ZDE ŽILA
ANNIE NEUMANN
NAR.1906
DEPORTOVÁNA 1942
DO TEREZÍNA
1942 DO OSVĚTIMI
ZAVRAŽDĚNA

ZDE ŽIL
STEFAN NEUMANN
NAR. 1936
DEPORTOVÁN 1942
DO TEREZÍNA
1942 DO OSVĚTIMI
ZAVRAŽDĚN
Poznámka:

V databázi www.holokaust.cz uveden jako Jan Pavel Neumann, narozený 21.6.1901. Transportován z Moravské Ostravy do Terezína transportem Bm, č. 568 30.9.1942, následně transportem By, č. 1300 26.10.1942 do Auschwitz-Birkenau.
Annie Neumann uvedena jako Anna Neumannová, deportována stejnými transporty.
Stefan Neumann uveden jako Štěpán Neumann, rovněž deportován stejnými transporty.
V případě transportu By se jednalo o první transport z Ghetta Terezín do Auschwitz- Birkenau. Z 1867 deportovaných byla většina zavražděna hned po příjezdu, konce války se dožilo 37 osob.
https://www.holocaust.cz/databaze-obeti/obet/111364-jan-pavel-neumann/
https://www.holocaust.cz/databaze-obeti/obet/111149-anna-neumannova/
https://www.holocaust.cz/databaze-obeti/obet/111608-stepan-neumann/


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Toto místo je počítáno jako 3 VPM
Souřadnice: N50°5'23.55'' E14°26'6.18''
Pomník přidal: Jiří Padevět

Pamětní deska Obětem 2. světové války

Autor: Vladimír Štrupl, 03.04.2007
Umístění: Praha 1, Na Příkopě 854/14
Nápis:
ZA IDEÁLY
KVĚTNOVÉ REVOLUCE
ZDE POLOŽILI SVÉ ŽIVOTY

JAROSLAV HAVEL
VÁCLAV KUNDRÁT
BOHUMIL KREJČÍ
HUGO SEDLÁČEK
OLD.ŘEHOŘOVSKÝ

PRACÍ CTÍME JEJICH
PAMÁTKU.

Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE-0001-20475
Pomník přidal: Vladimír Štrupl

Pamětní deska Obětem 2. světové války

Autor: Vladimír Štrupl, 03.04.2007
Umístění: Praha 1, Na Příkopě 864/28, v budově ČNB

Nápis:
NA PAMĚŤ OBĚTEM BOJE ZA SVOBODU
V LETECH 1939-1945

JOSEF BUČIL, JOSEF BRUCHE, KAREL DÍTĚ, VÁCLAV DLABÁČEK, BOHUMIL DŘEVO, PAVEL EPSTEIN, ARNOŠT GOLDSCHMÍD, LEON GÖRNER, JAROSLAV HAAS, FRANTIŠEK HAVRÁNEK, DR. VLADIMÍR HORA, OLDŘICH HRSTKA, BOHUSLAV CHLEBEČEK, JOSEF JEDLINSKÝ, BOHUSLAV JELÍNEK, KAREL KABELKA, VILMA KAHNOVÁ, DR. JAN V. KELLER, JOSEF KITLAŘ, JOSEF KOCOUREK, FRANTIŠEK KORNFELD, VLADIMÍR KOUDELKA, KAREL KROUPA, OTILIE LASCHOVÁ, JOSEF MAŠEK, FRANTIŠEK MIKA, ANTONÍN MÍŠEK, KAREL MODR, JOSEF MRÁZEK, JOSEF NEDVĚD, VÁCLAV NEVEČEŘAL, JOSEF NINGER, JAROSLAV NOVOTNÝ, JOSEF PALEČEK, EUGEN PICK, FRANTIŠEK PONEC, JOSEF ROUBÍČEK, PAVEL ROUS, FRANTIŠEK RUSÝ, HANUŠ SEELENFRIED, MAREK SCHIMMERL, KAREL SCHÜTZ, EMANUEL SLÁDEK, VÁCLAV SMÍŠEK, ADOLF SPITZ, HILDA STRNADOVÁ, ARNOŠT SUDÍK, JAROMÍR SÝKORA, JAN ŠAFRÁNEK, FRANTIŠEK ŠMEJKAL, JOSEF ŠONKA, JOSEF ŠVESTKA, VÍTĚZSLAV TOCH, LADISLAV VESELÝ, KAREL VOPRŠÁLEK, BEDŘICH WEINSTEIN

Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Vladimír Štrupl

Pamětní deska Obětem 2. světové války

Autor: Vladimír a Diana Štruplovi, 01.02.2009
Umístění: Praha 1, Na Příkopě 859/22, Slovanský dům, v pasáži vlevo
Nápis:
JOSEF KREJČIŘÍK
LADISLAV STAN
+ 7.V.1945
ILEGÁLNÍ SKUPINA BLANÍK
POLICEJNÍ ORGANIZACE

Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE0001-55605
Pomník přidal: Vladimír Štrupl

Pamětní deska Obětem 2. světové války

Autor: Josef Kareš, 31.05.2011
Umístění: Praha 1, Na Příkopě 20/858, Nové Město, budova Živnostenské banky, 1. parto
Nápis:
NA VĚČNOU PAMĚŤ
UVÁDÍME ŽE V DOBĚ NĚMECKÉHO
ÚTISKU 1939 – 45 ZE ZAMĚSTNANCŮ
NAŠEHO ÚSTAVU ZA VLAST
A NÁROD ŽIVOT POLOŽILI :

BLAŽEK MILOŠ, GÜTLING JOSEF, HANZLÍK VILÉM, HYMANOVÁ ANNA, KADLEC VÁCLAV, KAMPER OTAKAR, PLACHÝ JINDŘICH, SEEMAN ANTONÍN, TITTELBACH JAR.,
ŽDIARSKÝ VILÉM

OBĚŤ VAŠE NEBYLA MARNÁ.

Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Josef Kareš
Příprava dat: Aleš Zahradníček

Pamětní deska Johannes Urzidil

Autor: Jiří Padevět, 20.12.2021
Umístění: Praha 1, Na Příkopě 856/16
Nápis:
...a učiň jen, aby na každém místě,
kde jsem kdysi stanul, paprsek světla
osvítil poutníkům stezku.

...und gib nur, daβ an fener Stelle,
wo ieb elnsi stand, ein Sebein des Liebt
den Wandernden den Pfad er belle.

JOHANNES
URZIDIL

PRAHA 1896 - ROMA 1970

NA PAMÁTKU
POSLEDNÍHO SPISOVATELE
PRAŽSKÉHO KRUHU A PŘÍTELE
ČESKÝCH UMĚLCŮ
ABSOLVENTA PRAŽSKÉHO
AKADEMICKÉHO GYMNASIA
NA PŘÍKOPĚ

LETZTER DICHTER
DES PRAGER KREISES
UND FREUND
TSCHECHISCHER KÜNSTLER
ABSOLVENT DES PRAGER
AKADEMISCHEN GYMNASIUMS
AM GRABEN

ERRICHTET
VON DER OBERÖSTEREICHISCHEN
LANDESREGIERUNG
Poznámka:

Básník, spisovatel a kunsthistorik byl v letech 1916 až 1918 příslušníkem Rakousko-Uherské armády.
1.7.1939 opustil ve strachu před nacistickou perzekucí ilegálně Protektorát Čechy a Morava.
(zdroj: https://cs.wikipedia.org/wiki/Johannes_Urzidil )


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Souřadnice: N50°5'8.36'' E14°25'33.89''
Pomník přidal: Jiří Padevět

Pamětní deska Rainer Maria Rilke

Autor: Jiří Padevět, 20.12.2021
Umístění: Praha 1, Na Příkopě 856/16
Nápis:
REINER
MARIA
RILKE
1875 - 1926

SVĚTOVĚ PROSLULÝ BÁSNÍK
NAROZENÝ V PRAZE
NAVŠTEVOVAL ZDE NĚMECKOU
PIARISTICKOU OBECNOU ŠKOLU
V LETECH 1882 - 1886

DER WELTBERÜHMTE
IN PRAG GEBORENE DICHTER
BESUCHTE HIER DIE DEUTSCHE
PIARISTEN - VOLKSSCHULE
IN DEN JAHREN 1882 - 1886

věnoval Pražský literární dům spisovatelů německého jazyka
Poznámka:

Básník Reiner Maria Rilke studoval Vojenskou vyšší reálku v Hranicích na Moravě a stal se tak důstojníkem Rakousko-Uherské armády. Během první světové války byl povolán do aktivní služby a pracoval v oddělení propagandy Vídeňského vojenského archivu.
(zdroj: https://cs.wikipedia.org/wiki/Rainer_Maria_Rilke )


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Souřadnice: N50°5'8.24'' E14°25'33.69''
Pomník přidal: Jiří Padevět