Praha 1

Kameny zmizelých - Jindřich Král

Autor: Jiří Padevět, 27.06.2022
Umístění: Praha 1, Na Poříčí 1044/20, v chodníku vlevo od vchodu
Nápis:
ZDE ŽIL
JINDŘICH KRÁL
NAR. 1881
DEPORTOVÁN 1942
DO TEREZÍNA
1942 DO LUBLINU
ZAVRAŽDĚN
Poznámka:

Jindřich Král byl do Ghetta Terezín deportován 15.5.1942 transportem Au 1. Do Ghetta v Lublinu potom 17.5.1942 transportem Ay.
(zdroj: https://www.holocaust.cz/databaze-obeti/obet/102349-jindrich-kral/ )


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Souřadnice: N50°5'22.58'' E14°25'57.99''
Pomník přidal: Jiří Padevět

Pamětní deska Obětem 2. světové války

Autor: Vladimír Štrupl, 03.04.2007
Umístění: Praha 1, Na Příkopě 854/14
Nápis:
ZA IDEÁLY
KVĚTNOVÉ REVOLUCE
ZDE POLOŽILI SVÉ ŽIVOTY

JAROSLAV HAVEL
VÁCLAV KUNDRÁT
BOHUMIL KREJČÍ
HUGO SEDLÁČEK
OLD.ŘEHOŘOVSKÝ

PRACÍ CTÍME JEJICH
PAMÁTKU.

Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE-0001-20475
Pomník přidal: Vladimír Štrupl

Pamětní deska Obětem 2. světové války

Autor: Vladimír Štrupl, 03.04.2007
Umístění: Praha 1, Na Příkopě 864/28, v budově ČNB

Nápis:
NA PAMĚŤ OBĚTEM BOJE ZA SVOBODU
V LETECH 1939-1945

JOSEF BUČIL, JOSEF BRUCHE, KAREL DÍTĚ, VÁCLAV DLABÁČEK, BOHUMIL DŘEVO, PAVEL EPSTEIN, ARNOŠT GOLDSCHMÍD, LEON GÖRNER, JAROSLAV HAAS, FRANTIŠEK HAVRÁNEK, DR. VLADIMÍR HORA, OLDŘICH HRSTKA, BOHUSLAV CHLEBEČEK, JOSEF JEDLINSKÝ, BOHUSLAV JELÍNEK, KAREL KABELKA, VILMA KAHNOVÁ, DR. JAN V. KELLER, JOSEF KITLAŘ, JOSEF KOCOUREK, FRANTIŠEK KORNFELD, VLADIMÍR KOUDELKA, KAREL KROUPA, OTILIE LASCHOVÁ, JOSEF MAŠEK, FRANTIŠEK MIKA, ANTONÍN MÍŠEK, KAREL MODR, JOSEF MRÁZEK, JOSEF NEDVĚD, VÁCLAV NEVEČEŘAL, JOSEF NINGER, JAROSLAV NOVOTNÝ, JOSEF PALEČEK, EUGEN PICK, FRANTIŠEK PONEC, JOSEF ROUBÍČEK, PAVEL ROUS, FRANTIŠEK RUSÝ, HANUŠ SEELENFRIED, MAREK SCHIMMERL, KAREL SCHÜTZ, EMANUEL SLÁDEK, VÁCLAV SMÍŠEK, ADOLF SPITZ, HILDA STRNADOVÁ, ARNOŠT SUDÍK, JAROMÍR SÝKORA, JAN ŠAFRÁNEK, FRANTIŠEK ŠMEJKAL, JOSEF ŠONKA, JOSEF ŠVESTKA, VÍTĚZSLAV TOCH, LADISLAV VESELÝ, KAREL VOPRŠÁLEK, BEDŘICH WEINSTEIN

Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Vladimír Štrupl

Pamětní deska Obětem 2. světové války

Autor: Vladimír a Diana Štruplovi, 01.02.2009
Umístění: Praha 1, Na Příkopě 859/22, Slovanský dům, v pasáži vlevo
Nápis:
JOSEF KREJČIŘÍK
LADISLAV STAN
+ 7.V.1945
ILEGÁLNÍ SKUPINA BLANÍK
POLICEJNÍ ORGANIZACE

Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE0001-55605
Pomník přidal: Vladimír Štrupl

Pamětní deska Obětem 2. světové války

Autor: Josef Kareš, 31.05.2011
Umístění: Praha 1, Na Příkopě 20/858, Nové Město, budova Živnostenské banky, 1. parto
Nápis:
NA VĚČNOU PAMĚŤ
UVÁDÍME ŽE V DOBĚ NĚMECKÉHO
ÚTISKU 1939 – 45 ZE ZAMĚSTNANCŮ
NAŠEHO ÚSTAVU ZA VLAST
A NÁROD ŽIVOT POLOŽILI :

BLAŽEK MILOŠ, GÜTLING JOSEF, HANZLÍK VILÉM, HYMANOVÁ ANNA, KADLEC VÁCLAV, KAMPER OTAKAR, PLACHÝ JINDŘICH, SEEMAN ANTONÍN, TITTELBACH JAR.,
ŽDIARSKÝ VILÉM

OBĚŤ VAŠE NEBYLA MARNÁ.

Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Josef Kareš
Příprava dat: Aleš Zahradníček

Pamětní deska Johannes Urzidil

Autor: Jiří Padevět, 20.12.2021
Umístění: Praha 1, Na Příkopě 856/16
Nápis:
...a učiň jen, aby na každém místě,
kde jsem kdysi stanul, paprsek světla
osvítil poutníkům stezku.

...und gib nur, daβ an fener Stelle,
wo ieb elnsi stand, ein Sebein des Liebt
den Wandernden den Pfad er belle.

JOHANNES
URZIDIL

PRAHA 1896 - ROMA 1970

NA PAMÁTKU
POSLEDNÍHO SPISOVATELE
PRAŽSKÉHO KRUHU A PŘÍTELE
ČESKÝCH UMĚLCŮ
ABSOLVENTA PRAŽSKÉHO
AKADEMICKÉHO GYMNASIA
NA PŘÍKOPĚ

LETZTER DICHTER
DES PRAGER KREISES
UND FREUND
TSCHECHISCHER KÜNSTLER
ABSOLVENT DES PRAGER
AKADEMISCHEN GYMNASIUMS
AM GRABEN

ERRICHTET
VON DER OBERÖSTEREICHISCHEN
LANDESREGIERUNG
Poznámka:

Básník, spisovatel a kunsthistorik byl v letech 1916 až 1918 příslušníkem Rakousko-Uherské armády.
1.7.1939 opustil ve strachu před nacistickou perzekucí ilegálně Protektorát Čechy a Morava.
(zdroj: https://cs.wikipedia.org/wiki/Johannes_Urzidil )


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Souřadnice: N50°5'8.36'' E14°25'33.89''
Pomník přidal: Jiří Padevět

Pamětní deska Rainer Maria Rilke

Autor: Jiří Padevět, 20.12.2021
Umístění: Praha 1, Na Příkopě 856/16
Nápis:
REINER
MARIA
RILKE
1875 - 1926

SVĚTOVĚ PROSLULÝ BÁSNÍK
NAROZENÝ V PRAZE
NAVŠTEVOVAL ZDE NĚMECKOU
PIARISTICKOU OBECNOU ŠKOLU
V LETECH 1882 - 1886

DER WELTBERÜHMTE
IN PRAG GEBORENE DICHTER
BESUCHTE HIER DIE DEUTSCHE
PIARISTEN - VOLKSSCHULE
IN DEN JAHREN 1882 - 1886

věnoval Pražský literární dům spisovatelů německého jazyka
Poznámka:

Básník Reiner Maria Rilke studoval Vojenskou vyšší reálku v Hranicích na Moravě a stal se tak důstojníkem Rakousko-Uherské armády. Během první světové války byl povolán do aktivní služby a pracoval v oddělení propagandy Vídeňského vojenského archivu.
(zdroj: https://cs.wikipedia.org/wiki/Rainer_Maria_Rilke )


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Souřadnice: N50°5'8.24'' E14°25'33.69''
Pomník přidal: Jiří Padevět

Pamětní deska Obětem 2. světové války

Autor: Josef Kareš, 03.06.2011
Umístění: Praha 1, Na Rejišti 1/77, Staré Město, v budově konzervatoře
Nápis:
VĚČNÉ PAMÁTCE
PROFESORŮ
PRAŽSKÉ KONSERVATOŘE,
KTEŘÍ ZAHYNULI
V BOJI PROTI FAŠISMU

RUDOLF KAREL SKLADATEL *1880 – 6.3.1945 V TEREZÍNĚ
JOSEF DĚDA HOBOJISTA *1896 – 14.2.1945 PŘI LETECKÉM NÁLETU V PRAZE
OTTO VEBER FAGOTISTA *1893 – 7.5.1945 PŘI REVOLUCI V PRAZE

STÁTNÍ KONSERVATOŘ V PRAZE
KVĚTEN 1960

Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Josef Kareš
Příprava dat: Aleš Zahradníček

Pomník Oběti 2. světové války

Autor: Vladimír Štrupl, 16.05.2005
Umístění: Praha 1, náměstí Curieových 901/7, před Právnickou fakultou UK
Nápis:
ZDE PADL ZA VLAST
NEZNÁMÝ BOJOVNÍK
V KVĚTNOVÉM POVSTÁNÍ 1945
ČEST JEHO PAMÁTCE

Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE-0001-20541
Pomník přidal: Vladimír Štrupl

Pamětní deska Obětem 2. světové války

Autor: Vladimír Štrupl, 16.05.2005
Umístění: Praha 1, náměstí Curieových 901/7, napravo od vchodu do Právnické fakulty UK
Nápis:
ZA VĚRNOST PŘÍSAZE, ZA VĚRNOST K PRAPORU HNUTÍ,
ZA VĚRNOST VLASTI AŽ K SMRTI, NA NEHYNOUCÍ PAMĚŤ PŘÍŠTÍM GENERACÍM.
ZA OZBROJENOU AKTIVNÍ ČINNOST V NÁRODNÍM BOJI ZA OSVOBOZENÍ BYLI V ZAJETÍ DNE 5.V.1945 NA TOMTO MOSTĚ A V OKOLÍ POPRAVENI A DO VLTAVY SVRŽENI PŘÍSLUŠNÍCI BÝV. VOJ. ILL. HNUTÍ „VĚRNÝ PES“ JINONICE-RADLICE:
POR. V ZÁL. DR. ING. JIŘÍ KADELA,
DOBROVOL. KVĚTOSLAV BUKOLSKÝ,
PPL. DĚL. OTOKAR HÁVA,
DOBROVOL. ANTONÍN KAŠPÁREK,
DOBROVOL. JOSEF ŠAFRA,
SAMOSTATNĚ BOJUJÍCÍ DOBROVOLNÍCI:
JAN BENDA, JUC. BEDŘICH HAMPACHER, JOS. KŘEMEN, JAROSLAV NOVOTNÝ A DALŠÍ SKUPINA NEZNÁMÝCH BOJOVNÍKŮ.
ČEST JEJICH PAMÁTCE.

Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE-0001-20512
Pomník přidal: Vladimír Štrupl