Komárno

Pomník Karol I. Róbert

Autor: Ladislav Barabás, 23.05.2022
Umístění: Komárno, Nádvorie Európy, nádvorie
Nápis:
I. KAROLUS
REX
Poznámka:

Karol I. Róbert z Anjou (1288 Neapol –16.7 1342 Vyšehrad) bol uhorský kráľ v rokoch 1301/1308 – 1342. Uhorskí magnáti mu prvýkrát odovzdali korunu v roku 1301, ale aj napriek tomu bol korunovaný viackrát, pretože svätoštefanskú korunu mali jeho protivníci. Až v roku 1308 ho Uhorský snem vyhlásil za kráľa a v roku 1309 ho korunovali náhradnou korunou. Najmocnejší veľmoži ho však nepodporovali. Začalo obdobie sporov s Matúšom Čákom Trenčianskym, Omodejovcami a inými. Po ich porážke v bitke pri Rozhanovciach (12.6.1312) získal podporu mnohých ďalších šľachticov, ale až smrť Matúša Čáka v roku 1321 mu otvorila bránu k zjednoteniu Uhorska. Karol I. uskutočnil veľa politických a ekonomických reforiem a Uhorsko sa za jeho vlády stalo jednou y najvýznamnejších európskych mocností.
(zdroj: Wikipédia)
Sochu vytvorila: Rozália Darázs


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Ladislav Barabás

Pomník György Klapka

Autor: Ladislav Barabás, 08.01.2014
Umístění: Komárno, námestie gen. Klapku, pred budovou Mestského úradu Komárno
Nápis:
KLAPKA
Poznámka:

György Klapka (7.4.1820 Temešvár - 17.5.1892 Budapešť) generál počas revolúcie v rokoch 1848-49. Patril k najschopnejším veliteľom a úspešne bránil Komárno pred útokmi cisárskych vojsk počas revolúcie. Jeho predkovia pochádzali z Čiech. Autorom sochy je József Róna.


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Souřadnice: N47°45'26.3'' E18°07'45.9''
Pomník přidal: Ladislav Barabás

Pamätná tabuľa Lajos Kossuth

Autor: Ladislav Barabás, 30.09.2009
Umístění: Komárno, námestie gen. Klapku, budova bývalej polikliniky
Nápis:
1848. november 6-án
itt szállt meg
Komárom díszpolgára
KOSSUTH LAJOS
čestný občan Komárna
tu prenocoval
dňa 6. novembra 1848
Komárom városa – mesto Komárno
JÓKAI egyesület
2002

sign. GYURCSEK F
Poznámka:

Lajos Kossuth (19.9.1802 Monok – 20.3.1894 Turín) bol maďarský právnik a politik, bojovník za etnickú čistotu Uhorska a nezávislosť Uhorska od Rakúska, vodca maďarskej revolúcie v rokoch 1848-1849. Dňa 11.8.1849 odstúpil vedenie obrany generálovi Artúrovi Görgeymu a ešte pred porážkou maďarskej armády ušiel z Uhorska. Zomrel v talianskom Turíne.
(zdroj: Wikipédia)


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Ladislav Barabás

Pomník vojákům Rudé armády

Autor: Radim Kapavík, 02.12.2009
Umístění: Komárno, Námestie gen. M. R. Štefánika
Nápis:
*1965
OSĹOBODITELOM
FELSZABADÍTÓINKNAK
ОСВОБОДИТЕЛЯМ
Poznámka:

Socha Námorníka -osloboditeľa bola slávnostne odhalená pri príležitosti 20.výročia oslobodenia mesta Komárno Sovietskou armádou 30.marca 1965,dielo akademickej sochárky Ľudmily Cvengrošovej .Pripomína oslobodenie Komárna sovietskymi vojakmi a námorníkmi Červenej flotily.Stojí v priestoroch bývalej 10.divíznej (10.sborovej)nemocnice Čs.armády. (doplnil Ing.Galanžár Dušan,Komárno).


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Radim Kapavík
Doplnění informací: Ing. Juraj Hebelka, Ing.Galanžár Dušan, Pavol Tausk

Pomník Milan Rastislav Štefánik

Autor: Ing. Juraj Hebelka, 28.03.2009
Umístění: Komárno, Námestie gen. M. R. Štefánika
Nápis:
GENERÁL Dr.
M. R. ŠTEFÁNIK
Poznámka:

Pamätník gen. M. R. Štefánika obnovený po r. 1990.
Pamätník je dielom umelcov Otakara Španiela a Dušana Samuela Jurkoviča a bol odhalený vo Vojenskom parku v Komárne zo zbierok vojakov ppl.12 v máji 1930.Pamätník bol z dôvodu okupácie Komárna MR demontovaný a v októbri 1938 aj odsunutý do Banskej Bystrice ,aby sa potom vrátil. V roku 1946 bol zabudovaný na námestí pred mestský úrad.V roku 1952 bol opäť demontovaný a až do mája 1968 bol "odložený" v kazematoch pevnosti v Komárne.
Odhalenie v máji 1968 v parku Leninových sadov v Komárne nezabezpečovalo jeho dlhšie trvanie a v roku 1974 bol pamätník opäť demontovaný,avšak tentokrát bol daný do skladu Podunajského múzea.
A až v roku 1990 bol opäť (už štvrtý krát!) odhalený pred domom Matice slovenskej V Komárne a námestie SNP,ktoré vzniklo po asanácii 10.divíznej nemocnice,a kde je socha nainštalovaná, bolo premenované na Námestie M.R.Štefánika. (doplnil Ing.Galanžár Dušan,Komárno)


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Ing. Juraj Hebelka, Pavol Tausk
Doplnění informací: Ing.Galanžár Dušan

Pamätná tabuľa Obetiam okupácie južného Slovenska

Autor: Ladislav Barabás, 30.09.2009
Umístění: Komárno, Námestie gen. M. R. Štefánika 6, budova Matice slovenskej
Nápis:
OBČANOM SLOVENSKA,
KTORÍ R. 1938 – 1945
V ČASE MAĎARSKEJ OKUPÁCIE
JUŽNÉHO SLOVENSKA
TRPELI A POLOŽILI ŽIVOTY
ZA SUVERENITU A ÚZEMNÚ CELISTVOSŤ
SLOVENSKEJ REPUBLIKY

K 60. VÝR.
VIEDENSKÉHO DIKTÁTU
MATICA SLOVENSKÁ

SVETOVÝ ROK SLOVÁKOV 1998
Poznámka:

na obrázku zo dňa 11.9.2012 je poškodená tabuľa


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Ladislav Barabás

Pomník odsunu Maďarov

Autor: Ladislav Barabás, 11.09.2012
Umístění: Komárno, Námestie M.R. Štefánika, na námestí
Nápis:
IN MEMORIAM 1944 - 1948

Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Ladislav Barabás

Pamätná tabuľa János Esterházy

Autor: Ladislav Barabás, 11.09.2012
Umístění: Komárno, Palatínova, na budove Viking pub
Nápis:
Esterházy János
7832

Gróf Esterházy János mártír politikus emlékére.
Na pamiatku politického martýra, grófa Jánosa Esterházyho.
In memory of the martyred politician, Count János Esterházy.

Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Ladislav Barabás

Pomník Obetiam protifašistického odboja

Autor: Ladislav Barabás, 05.04.2016
Umístění: Komárno, Senný trh, parčík na Sennom trhu
Nápis:
MARTÝRI KOMUNISTICKÉHO, ROBOTNÍCKEHO A ANTIFAŠISTICKÉHO HNUTIA • KOMUNISTA, MUNKÁSMOZGALOM ÉS A FASIZMUS ELLENI HARC MÁRTÍRJAI

STEINER GÁBOR, CSEVÁR FERENC, CSESZÁR ISTVÁN, DOMONKOS FERENC, TUBA ISTVÁN, VURNYIK-VÁRADY JÁNOS, SCHLÁR EDE, STEGMÁR FERENC, LADÁNYI LÁSZLÓ, EUGEN ZAHORÁN, JULIUS LÁBSKY, FEHÉRVÁRY GÉZA, FEHÉRVÁRY LÁSZLÓ, GUSTÁV MATEJOVIČ, CSAPÓ JÓZSEF, SZALAY ISTVÁN, SZABÓ JÁNOS, MÁCSIK ISTVÁN, NOVÁK JENŐ, JOZEF HAŠEK, PÁLFY LÁSZLÓ, SIPÓCZ ANDRÁS, GYÖRI GÁBOR, FEHÉR GYULA, VÉGH ZSIGMOND, URBAN MIKLÓS, CSIBA ERNŐ, KOZÁRY GYULA, TRAUB REGINA, GRASSL ISTVÁN, BERENKEI ZOLTÁN, VILLÉM ANDRÁS, PAULIK LAJOS, SZALAY ISTVÁNNÉ, WEIS ARMIN

Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Souřadnice: N47°45'42.7'' E18°7'31.6''
Pomník přidal: Ladislav Barabás

Pamätná tabuľa Obetiam holokaustu

Autor: Ladislav Barabás, 05.04.2016
Umístění: Komárno, Štúrova, na budove synagógy
Nápis:
NA VEČNÚ PAMIATKU
KOMÁRŇANSKÝM ŽIDOM – OBETIAM HOLOKAUSTU

MESTO KOMÁRNO

IN COMMEMORATION
OF THE JEWS IN KOMÁRNO
THE VICTIMS OF THE HOLOCAUST

THE TOWN OF KOMÁRNO

ÁLLÍSTON E TÁBLA ÖRÖK EMLÉKET
A HOLOKAUSZT KOMÁROMI ZSIDÓ ÁLDOZATAINAK

KOMÁROM VÁROS
Poznámka:

nápis je v jazyku slovenskom, anglickom, maďarskom a hebrejskom


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Souřadnice: N47°45'36'' E18°7'21.8''
Pomník přidal: Ladislav Barabás