Komárno

Pomník Milan Rastislav Štefánik

Autor: Ing. Juraj Hebelka, 28.03.2009
Umístění: Komárno, Námestie gen. M. R. Štefánika
Nápis:
GENERÁL Dr.
M. R. ŠTEFÁNIK
Poznámka:

Pamätník gen. M. R. Štefánika obnovený po r. 1990.
Pamätník je dielom umelcov Otakara Španiela a Dušana Samuela Jurkoviča a bol odhalený vo Vojenskom parku v Komárne zo zbierok vojakov ppl.12 v máji 1930.Pamätník bol z dôvodu okupácie Komárna MR demontovaný a v októbri 1938 aj odsunutý do Banskej Bystrice ,aby sa potom vrátil. V roku 1946 bol zabudovaný na námestí pred mestský úrad.V roku 1952 bol opäť demontovaný a až do mája 1968 bol "odložený" v kazematoch pevnosti v Komárne.
Odhalenie v máji 1968 v parku Leninových sadov v Komárne nezabezpečovalo jeho dlhšie trvanie a v roku 1974 bol pamätník opäť demontovaný,avšak tentokrát bol daný do skladu Podunajského múzea.
A až v roku 1990 bol opäť (už štvrtý krát!) odhalený pred domom Matice slovenskej V Komárne a námestie SNP,ktoré vzniklo po asanácii 10.divíznej nemocnice,a kde je socha nainštalovaná, bolo premenované na Námestie M.R.Štefánika. (doplnil Ing.Galanžár Dušan,Komárno)


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Ing. Juraj Hebelka, Pavol Tausk
Doplnění informací: Ing.Galanžár Dušan

Pamätná tabuľa Obetiam okupácie južného Slovenska

Autor: Ladislav Barabás, 30.09.2009
Umístění: Komárno, Námestie gen. M. R. Štefánika 6, budova Matice slovenskej
Nápis:
OBČANOM SLOVENSKA,
KTORÍ R. 1938 – 1945
V ČASE MAĎARSKEJ OKUPÁCIE
JUŽNÉHO SLOVENSKA
TRPELI A POLOŽILI ŽIVOTY
ZA SUVERENITU A ÚZEMNÚ CELISTVOSŤ
SLOVENSKEJ REPUBLIKY

K 60. VÝR.
VIEDENSKÉHO DIKTÁTU
MATICA SLOVENSKÁ

SVETOVÝ ROK SLOVÁKOV 1998
Poznámka:

na obrázku zo dňa 11.9.2012 je poškodená tabuľa


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Ladislav Barabás

Pomník odsunu Maďarov

Autor: Ladislav Barabás, 11.09.2012
Umístění: Komárno, Námestie M.R. Štefánika, na námestí
Nápis:
IN MEMORIAM 1944 - 1948

Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Ladislav Barabás

Pamätná tabuľa János Esterházy

Autor: Ladislav Barabás, 11.09.2012
Umístění: Komárno, Palatínova, na budove Viking pub
Nápis:
Esterházy János
7832

Gróf Esterházy János mártír politikus emlékére.
Na pamiatku politického martýra, grófa Jánosa Esterházyho.
In memory of the martyred politician, Count János Esterházy.

Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Ladislav Barabás

Pomník Obetiam protifašistického odboja

Autor: Ladislav Barabás, 05.04.2016
Umístění: Komárno, Senný trh, parčík na Sennom trhu
Nápis:
MARTÝRI KOMUNISTICKÉHO, ROBOTNÍCKEHO A ANTIFAŠISTICKÉHO HNUTIA • KOMUNISTA, MUNKÁSMOZGALOM ÉS A FASIZMUS ELLENI HARC MÁRTÍRJAI

STEINER GÁBOR, CSEVÁR FERENC, CSESZÁR ISTVÁN, DOMONKOS FERENC, TUBA ISTVÁN, VURNYIK-VÁRADY JÁNOS, SCHLÁR EDE, STEGMÁR FERENC, LADÁNYI LÁSZLÓ, EUGEN ZAHORÁN, JULIUS LÁBSKY, FEHÉRVÁRY GÉZA, FEHÉRVÁRY LÁSZLÓ, GUSTÁV MATEJOVIČ, CSAPÓ JÓZSEF, SZALAY ISTVÁN, SZABÓ JÁNOS, MÁCSIK ISTVÁN, NOVÁK JENŐ, JOZEF HAŠEK, PÁLFY LÁSZLÓ, SIPÓCZ ANDRÁS, GYÖRI GÁBOR, FEHÉR GYULA, VÉGH ZSIGMOND, URBAN MIKLÓS, CSIBA ERNŐ, KOZÁRY GYULA, TRAUB REGINA, GRASSL ISTVÁN, BERENKEI ZOLTÁN, VILLÉM ANDRÁS, PAULIK LAJOS, SZALAY ISTVÁNNÉ, WEIS ARMIN

Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Souřadnice: N47°45'42.7'' E18°7'31.6''
Pomník přidal: Ladislav Barabás

Pamätná tabuľa Obetiam holokaustu

Autor: Ladislav Barabás, 05.04.2016
Umístění: Komárno, Štúrova, na budove synagógy
Nápis:
NA VEČNÚ PAMIATKU
KOMÁRŇANSKÝM ŽIDOM – OBETIAM HOLOKAUSTU

MESTO KOMÁRNO

IN COMMEMORATION
OF THE JEWS IN KOMÁRNO
THE VICTIMS OF THE HOLOCAUST

THE TOWN OF KOMÁRNO

ÁLLÍSTON E TÁBLA ÖRÖK EMLÉKET
A HOLOKAUSZT KOMÁROMI ZSIDÓ ÁLDOZATAINAK

KOMÁROM VÁROS
Poznámka:

nápis je v jazyku slovenskom, anglickom, maďarskom a hebrejskom


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Souřadnice: N47°45'36'' E18°7'21.8''
Pomník přidal: Ladislav Barabás

Pomník Štefan I.

Autor: Ladislav Barabás, 11.09.2012
Umístění: Komárno, Tržničné námestie, námestie
Nápis:
bez nápisu
Poznámka:

Štefan I. sa narodil okolo roku 979 ako Vajk, zomrel 15.8.1038. Meno Štefan dostal až po prijatí kresťanstva. O nástupníctvo po otcovi, uhorskom veľkokniežati Gejzovi musel bojovať s Kopáňom, ktorého porazil okolo roku 1000. Následne vpadol do Sedmohradska a pripojil ho k svojmu územiu. Boje na juhovýchode využil poľský Piastovec Boleslav Chrabrý a do roku 1018 ovládol značnú časť Slovenska. Štefan musel bojovať aj proti Bavorom a Bulharom. Na Vianoce roku 1000 pápež povolil korunováciu Štefana za kráľa.
Zdroj: https://www.zsphorova.sk/dejepis/uhorsko/stefan1.html
Na pomníku sa nachádza monogram Štefana I


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Souřadnice: N47°45'30'' E18°7'29''
Pomník přidal: Ladislav Barabás