Bratislava

Hrob Matej Petráš

 • + o skupině VPM (SK, Bratislava, hřbitov Slávičie údolí)
  • Bratislava, ulice Staré Grunty, souřadnice středu 48°9'21.23"N 17°4'5.07"E .... hřbitov je s rozlohou 18,5 ha největším hřbitovem v Bratislavě. Byl založen v roce 1912 a původně byl určený pro chudé. Na hřbitově sa dodnes aktívně pochovává. Leží tu mnoho známých osobností, např. Alexandr Dubček
  • Zobrazit všechna VPM ve skupině
Autor: Ladislav Barabás, 04.09.2015
Umístění: Bratislava, Staré grunty, cintorín v Slávičom údolí, sektor XV
Nápis:
MATEJ PETRÁŠ
*1.I.1904 †16.6.1944

ODPOČÍVAJ V POKOJI!
Poznámka:

obeť bombardovania závodu Apollo americkým letectvom


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Souřadnice: N48°9'22.8'' E17°4'0.8''
Pomník přidal: Ladislav Barabás

Hrob Jozef Vaník

 • + o skupině VPM (SK, Bratislava, hřbitov Slávičie údolí)
  • Bratislava, ulice Staré Grunty, souřadnice středu 48°9'21.23"N 17°4'5.07"E .... hřbitov je s rozlohou 18,5 ha největším hřbitovem v Bratislavě. Byl založen v roce 1912 a původně byl určený pro chudé. Na hřbitově sa dodnes aktívně pochovává. Leží tu mnoho známých osobností, např. Alexandr Dubček
  • Zobrazit všechna VPM ve skupině
Autor: Ladislav Barabás, 04.09.2015
Umístění: Bratislava, Staré grunty, cintorín v Slávičom údolí, sektor XV
Nápis:
TU ODPOČÍVA V KR. P.

JOZEF
VANÍK
*2.XI.1910 †16.VI.1944
TRAGICKY ZAHYNUL

PREČO SA TVOJE VRELÉ SRDCE
TAK RÝCHLE PREMENILO V LAD
ODIŠIEL NÁŠ DRAHÝ TATIČKO
KTO NÁS UŽ BUDE MAŤ RÁD

„SPI SLADKO SVOJ VEČNÝ SEN“
Poznámka:

obeť bombardovania závodu Apollo americkým letectvom


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Souřadnice: N48°9'13.2'' E17°4'1.1''
Pomník přidal: Ladislav Barabás

Hrob Milan Král

 • + o skupině VPM (SK, Bratislava, hřbitov Slávičie údolí)
  • Bratislava, ulice Staré Grunty, souřadnice středu 48°9'21.23"N 17°4'5.07"E .... hřbitov je s rozlohou 18,5 ha největším hřbitovem v Bratislavě. Byl založen v roce 1912 a původně byl určený pro chudé. Na hřbitově sa dodnes aktívně pochovává. Leží tu mnoho známých osobností, např. Alexandr Dubček
  • Zobrazit všechna VPM ve skupině
Autor: Ladislav Barabás, 04.09.2015
Umístění: Bratislava, Staré grunty, cintorín v Slávičom údolí, sektor VI, vedľa chodníka
Nápis:
MILAN KRÁL
*4.IX.1930 †20.V.1959
Poznámka:

foto vojaka v uniforme


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Souřadnice: N48°9'21.6'' E17°3'56.5''
Pomník přidal: Ladislav Barabás

Hrob Ladislav Pospíšil

 • + o skupině VPM (SK, Bratislava, hřbitov Slávičie údolí)
  • Bratislava, ulice Staré Grunty, souřadnice středu 48°9'21.23"N 17°4'5.07"E .... hřbitov je s rozlohou 18,5 ha největším hřbitovem v Bratislavě. Byl založen v roce 1912 a původně byl určený pro chudé. Na hřbitově sa dodnes aktívně pochovává. Leží tu mnoho známých osobností, např. Alexandr Dubček
  • Zobrazit všechna VPM ve skupině
Autor: Ladislav Barabás, 08.10.2015
Umístění: Bratislava, Staré grunty, cintorín v Slávičom údolí, sektor XV
Nápis:
RODINA
POSPÍŠILOVA

LADISLAV
*23.IV.1916 †28.VI.2002
pplk. LETECTVA

Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Ladislav Barabás

Hrob Peter Planý

Autor: Ladislav Barabás, 13.11.2015
Umístění: Bratislava, Staré grunty, cintorín v Slávičom údolí, sektor IX, hrob 407
Nápis:

TU ODPOČÍVA
PETER PLANÝ
SLOBODNÍK
*12.VII.1917 †27.II.1947
Poznámka:

fotografia vojaka v uniforme


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Souřadnice: N48°9'23.8'' E17°3'59.8''
Pomník přidal: Ladislav Barabás

Hrob Milan Matovič

 • + o skupině VPM (SK, Bratislava, hřbitov Slávičie údolí)
  • Bratislava, ulice Staré Grunty, souřadnice středu 48°9'21.23"N 17°4'5.07"E .... hřbitov je s rozlohou 18,5 ha největším hřbitovem v Bratislavě. Byl založen v roce 1912 a původně byl určený pro chudé. Na hřbitově sa dodnes aktívně pochovává. Leží tu mnoho známých osobností, např. Alexandr Dubček
  • Zobrazit všechna VPM ve skupině
Autor: Ladislav Barabás, 13.11.2015
Umístění: Bratislava, Staré grunty, cintorín v Slávičom údolí, sektor XXXVII
Nápis:
PLK. ING. MILAN MATOVIČ
2.11.1927 – 10.4.2015

Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Souřadnice: N48°9'23.1'' E17°4'8.8''
Pomník přidal: Ladislav Barabás

Hrob Alojz Ballay

 • + o skupině VPM (SK, Bratislava, hřbitov Slávičie údolí)
  • Bratislava, ulice Staré Grunty, souřadnice středu 48°9'21.23"N 17°4'5.07"E .... hřbitov je s rozlohou 18,5 ha největším hřbitovem v Bratislavě. Byl založen v roce 1912 a původně byl určený pro chudé. Na hřbitově sa dodnes aktívně pochovává. Leží tu mnoho známých osobností, např. Alexandr Dubček
  • Zobrazit všechna VPM ve skupině
Autor: Ladislav Barabás, 13.11.2015
Umístění: Bratislava, Staré grunty, cintorín v Slávičom údolí, sektor IX, hrob č. 415
Nápis:
ALOJZ BALLAY
*25.2.1905 + 23.2.1982
Poznámka:

Alojz Ballay (25.2.1905 Považská Bystrica – 23.2.1982 Bratislava) bol vojak, dôstojník čs. armády, neskôr vysoký dôstojník generálneho štábu a príslušník slovenskej brannej moci, vysokoškolský vojenský pedagóg, veliteľ Vzdušných zbraní slovenskej brannej moci. Študoval na Vojenskej akadémii v Hraniciach, odbor delostrelectvo a na Vysokej škole vojenskej v Prahe. Po vzniku Slovenského štátu bol dôstojníkom generálneho štábu. Zúčastnil sa ťaženia slovenskej armády proti Poľsku v septembri 1939 ako náčelník 4. Oddelenia veliteľstva slovenskej poľnej armády „Bernolák“. V júni 1941 po napadnutí ZSSR Nemeckom sa do vojny zapojila aj Slovenská republika, pplk. gšt. A. Ballay bol náčelníkom štábu 1. divízie. Zúčastnil sa bojov na Ukrajine až do augusta 1941. Po reorganizácii poľného zboru na Rýchlu divíziu a Zaisťovaciu divíziu v septembri 1941 bol opäť odoslaný do poľa ako náčelník štábu RD. Na fronte zotrval do marca 1942. Od júla 1942 bol ustanovený do funkcie náčelníka štábu veliteľstva Vzdušných zbraní, ktorého veliteľom bol plk. gšt. Š. Jurech. Po odchode Š. Jurecha na front k RD zastupoval veliteľa VZ a 1.1.1944 bol menovaný za jeho veliteľa. Od 1.9.1944 bol vojenským atašé v Berlíne. Do SNP sa nezapojil, v tom čase bol v Berlíne. Ako nespoľahlivý dôstojník bol zaistený nemeckou bezpečnostnou políciou. Bol väznený v rôznych nemeckých väzniciach až do konca apríla 1945. Po návrate do ČSR bol prijatý do čs. armády, z ktorej bol prepustený do výslužby 1.9.1949 a pracoval ako robotník.
Vyznamenania: nem. Železný kríž II. A I. triedy, Pam. medaila za obranu Slovenska so štítkom „Javorina“, slov. vyznamenanie „Za hrdinstvo“ III. a II. stupňa, „Za zásluhy“, Pam. odznak Rýchlej divízie, chorv. Rad koruny kráľa Zvonimíra I. stupňa s mečmi, rum. Rad Rumunskej koruny III. triedy s mečmi, slov. Vojenský víťazný kríž III. triedy
(zdroj: Wikipédia)


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Souřadnice: N48°9'23.5'' E17°4'0.6''
Pomník přidal: Ladislav Barabás

Hrob vojakov 4. ženijnej brigády

Autor: Ladislav Barabás, 13.11.2015
Umístění: Bratislava, Staré grunty, cintorín v Slávičom údolí, sektor 9
Nápis:
Pri ochrane mesta Bratislavy
pred povodňou,
pri uvoľňovaní ľadových bariér
na rieke Dunaj,
dňa 10. marca 1947 tragicky zahynuli
vojaci 4. ženijnej brigády:

voj. Jozef NEDEĽKA
voj. Emil JANČOVIČ
voj. Viliam BINDA
voj. Pavel ŠKULEC
voj. Michal ČENTÉŠ
voj. Stanislav MAČKAL

NEZABÚDAME!

Ministerstvo obrany Slovenskej republiky
Generálny štáb Ozbrojených síl Slovenskej republiky
2006

Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Souřadnice: N48°9'24'' E17°3'59.9''
Pomník přidal: Ladislav Barabás

Hrob Imrich Murančík

Autor: Ladislav Barabás, 17.07.2014
Umístění: Bratislava, Staré grunty, cintorín v Slávičom údolí, sektor I, hrob č. 171
Nápis:
mjr. IMRICH MURANČÍK
1925 – 1960

R.I.P.

Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Ladislav Barabás

Hrob Štefan Durec

Autor: Ladislav Barabás, 17.07.2014
Umístění: Bratislava, Staré grunty, cintorín v Slávičom údolí, sektor I, hrob č. 172
Nápis:
mjr. ŠTEFAN DUREC
1925 - 1961

Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Ladislav Barabás